zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Bezpłatne szkolenie nt. kontroli projektów unijnych

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Open Training Sp. z o.o zapraszają beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - przede wszystkim przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych województwa, szkół wyższych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na jednodniowe szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nt: „Kontrola projektów unijnych.

PROWADZENIENIE: Michał Kucharski
TERMINY: 22 czerwca, 9 lipca, 26 lipca, 14 września, 25 września 2012 r.
MIEJSCE: Hotel Wileński, ul. R. Knosały 5 w Olsztynie

Uprzejmie informujemy, że nabór uczestników na szkolenia w terminach: 22 czerwca, 9 lipca, 26 lipca i 14 września został zamknięty.


PROGRAM:

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KONTROLI W RAMACH RPO WIM

RODZAJE PRZEPROWADZANIA KONTROLI - WYTYCZNE RPO WiM

• weryfikacja wniosków beneficjenta o płatność
• częściowa weryfikacja dokumentów poświadczających poniesienie wydatków
• kontrola projektów na miejscu
• kontrole na zakończenie realizacji projektu
• kontrole krzyżowe

RODZAJE I CHARAKTERYSTYKA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z RPO WIM
• ryzyka w projekcie
• ryzyka zagrażające poziomowi wskaźników (kontrola osiągniętych wskaźników)
• mechanizmy kontrolne

METODY BADANIA PRAWIDŁOWOŚCI REALIZACJI I RZETELNOŚCI SPRAWOZDAWCZOŚCI
RPO WIM – CASE STUDY
• planowanie audytu projektu
• obowiązki beneficjenta dotyczące audytu zewnętrznego - wytyczne IZ RPO WiM

ZASADY KONTROLI W SIEDZIBIE PROJEKTODAWCY I NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU – CASE STUDY
• tryb przeprowadzania kontroli
• uprawnienia zespołu kontrolującego
• zakres kontroli
• dokumenty podlegające kontroli
• raport pokontrolny/informacja pokontrolna

JAK DOBRZE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI? – CASE STUDY
• dokumenty wymagane przez kontrolerów
• obowiązki beneficjenta w zakresie dostosowania wewnętrznych procedur jednostki,
• w tym polityki rachunkowości, kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z projektem
• obowiązki beneficjenta w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej projektu
• zamówienia publiczne a kontrole i audyty
• przetargi i ich przygotowanie
• dokumenty sprawdzane podczas kontroli
• analiza poszczególnych dokumentów
• promocja projektu a kontrole i audyt
• jak prowadzić rozmowę z przedstawicielami instytucji dokonujących kontroli

NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REALIZACJI PROJEKTÓW I ICH KONSEKWENCJE – CASE STUDY
• analiza przypadków - główne nieprawidłowości wykryte przez system kontroli w polskich projektach – jak ich uniknąć?
• konsekwencje wykrycia nieprawidłowości w projekcie
• usuwanie nieprawidłowości w projekcie
• system informowania o nieprawidłowościach

SESJA PYTAŃ. DYSKUSJA GRUPOWA ORAZ KONSULTACJE POSZKOLENIOWE


Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY.

Z jednej instytucji można zgłosić maksymalnie 2 osoby. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia i podpisanego oświadczenia uczestnika na adres e-mailowy SZKOLENIA@OPENTRAINING.PL, a następnie niezwłocznie pocztą tradycyjną na adres: Open Training Sp. z o.o., ul. Pruszkowska 17, piętro IX, 02-119 Warszawa. Formularze zgłoszeniowe bez oświadczenia nie będą przyjmowane.


Przesłanie karty zgłoszenia i oświadczenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach określonych w karcie zgłoszenia. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 4 dni lub krócej przed jego terminem będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury obciążającej. Rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać w formie telefonicznej i pisemnej (fax).

 

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszenia (362 kB, format: DOC)

Dodano 2012-06-13

Oświadczenie (353 kB, format: DOC)

Dodano 2012-06-06

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga