zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów osi VI Środowisko przyrodnicze - Zmiana terminu składania formularzy zgłoszeniowych

Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uprzejmie zaprasza potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (oś priorytetowa 6: Środowisko przyrodnicze poddziałanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii) na bezpłatne spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 21 września 2010 r. (wtorek), o godzinie 9.45 w Polsko-Niemieckim Centrum Młodzieży Europejskiej przy ul. Okopowej 25 w Olsztynie.

Spotkanie dotyczyć będzie możliwości i zasad aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 02/10/6.2.1 tj. Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w ramach RPO WiM.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz oświadczenia (w nieprzekraczalnym terminie do 16.09.2010 r. (do godz. 14.00) i otrzymanie potwierdzenia zakwalifikowania na adresy e-mail podane w formularzach zgłoszeniowych.


Formularze zgłoszeniowe należy wysyłać w formie elektronicznej (zeskanowane) na adres e-mail: s.kowalczyk@wfosigw.olsztyn.pl , a oryginały oświadczeń w formie listownej lub osobiście należy dostarczyć na adres podany w stopce z dopiskiem Sławomir Kowalczyk,w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.09.2010 r. godz. 14:00. (w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie).

Przesłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z ewaluacją RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na udostępnienie niniejszych danych instytucjom i podmiotom dokonującym oceny i ewaluacji.

Przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej jest zobowiązaniem do udziału w spotkaniu informacyjnym. Rezygnacja z udziału w spotkaniu może być dokonana do dnia 16.09.2010 r. godz. 14.00, w formie e-mail lub pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność podczas spotkania oznacza konieczność zwrotu przez instytucję zgłaszającą kosztów organizacyjnych spotkania w wysokości 100 zł brutto za osobę. Instytucja zgłaszająca oświadcza, że zapoznała się z warunkami zgłoszenia na szkolenie i akceptuje je.

Po zamknięciu i ewentualnej weryfikacji listy zgłoszeń, informacja o zakwalifikowaniu się na ww. spotkanie informacyjne zostanie rozesłana na podane w formularzach zgłoszeniowych adresy e-mail w dniu 16.09.2010 r. do godz. 14:00. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa prosimy o kontakt telefoniczny.

Osoba do kontaktu: Sławomir Kowalczyk tel.(089) 522-02-08; s.kowalczyk@wfosigw.olsztyn.pl

W związku z ograniczoną liczba miejsc, prosimy o oddelegowanie po jednej osobie z instytucji (najlepiej osobę, która w praktyce zajmuje się przygotowaniem i realizacją projektów).

W razie nie otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w spotkaniu do dnia 16.09.2010 r. do godz. 15.00 prosimy o kontakt telefoniczny.


Informacja o spotkaniu, agenda oraz formularze w formie elektronicznej, zamieszczone zostały na stronie internetowej www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce Program Regionalny/Aktualności oraz w zakładce Program Regionalny/Szkolenia.
 

 

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy (270 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-15

Oświadczenie (269 kB, format: DOC)

Dodano 2010-09-15

Agenda (533 kB, format: PDF)

Dodano 2010-09-15

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga