zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Kroki   »   Krok 1: Zapoznaj się z Programem
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Krok 1: Zapoznaj się z Programem


Jesteś zainteresowany dofinansowaniem projektu inwestycyjnego? Zapoznaj się z Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013.


Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 (RPO WiM)
  przygotowany został na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.Krajową podstawę prawną dla opracowania, wdrażania i realizacji Programu stanowi ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658).


Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dn. 30 stycznia br. zaakceptował projekt RPO WiM uchwałą nr 6/52/07/III. Program uzyskał akceptację Rady Ministrów i przesłany został 2 marca 2007 r. - przez system informatyczny SFC 2007 - Komisji Europejskiej celem rozpoczęcia procesu negocjacji. Ostatecznie dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dniu 14 listopada 2007 r. w związku z decyzją nr K(2007)4624 Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu warmińsko – mazurskiego w Polsce.

Warto wiedzieć, że do realizacji programu powołany zostały dwie Instytucje Pośredniczące: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Instytucja Pośrednicząca oraz Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie - Instytucja Pośrednicząca drugiego stopnia. WFOŚIGW odpowiada za wdrażanie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze, natomiast WMARR pośredniczy we wdrażaniu poddziałań 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.8., 1.1.9 dla osi priorytetowej Przedsiębiorczość w województwie warmińsko-mazurskim.


Szczegółowy opis osi priorytetowych


Z uwagi na ogólny charakter programów operacyjnych kierowanych do Komisji Europejskiej, każda Instytucja Zarządzająca zobligowana została - na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, tj. Art. 26, ust.1, pkt. 2 do przygotowania dodatkowego dokumentu, uszczegóławiającego zapisy programu, tj. „szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego”. W przypadku RPO WiM jest to Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (tzw. Uszczegółowienie RPO WiM).

Dokument ze względu na zakres zawartych w nim informacji, stanowi kompendium wiedzy dla beneficjentów na temat typów i możliwości realizacji projektów w ramach RPO. Wskazanie szczegółowych typów projektów, listy potencjalnych beneficjentów oraz systemu wyboru projektów ułatwi potencjalnemu beneficjentowi prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz wskaże tryb postępowania.
Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego jest dokumentem, zawierającym informacje na temat kwalifikowalności wydatków w ramach programu regionalnego (RPO WiM), informacje o sposobie wprowadzania zmian i uzupełnień do Szczegółowego opisu osi priorytetowych, informacje na temat systemu realizacyjnego dotyczącego instytucji, adresów i osób odpowiedzialnych za wdrażanie programu oraz informacje na temat organizacji systemu monitorowania i sprawozdawczości, przepływów finansowych i informacji o systemie kontroli i audytu.


Gdzie po informacje?

 

Jeżeli chciałbyś uzyskać pełniejsze informacje nt. RPO WiM, zapraszamy do kontaktu z konsultantami. Informacje dotyczące osi priorytetowych: Przedsiębiorczość (prócz poddziałań 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.8., 1.1.9),Turystyka, Infrastruktura społeczna, Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna oraz Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego uzyskasz w Głównym Punkcie Informacyjnym RPO WiM:


Główny Punkt Informacyjny
Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-201
3

przy Departamencie Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn

czynny: poniedziałek  8:00 - 16:00

             wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Justyna Niedzwiecka - podinspektor
tel. (89) 52-19-386

Agnieszka Kowalczyk - podinspektor
tel. (89) 52-19-385

Jeżeli chciałbyś uzyskać pełniejsze informacje nt. RPO WiM, zapraszamy do kontaktu z konsultantami. Informacje dotyczące osi priorytetowej Przedsiębiorczość - poddziałania 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.8., 1.1.9, udzieli Punkt Informacyjny RPO WiM przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

czynny: poniedziałek  8:00 - 16:00

              wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: 
lpielblag@warmia.mazury.pl

 

Magdalena Tur - inspektor
tel/fax (55) 235-35-30 

Iwona Gniado - inspektor 
tel/fax (55) 235-35-30


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

ul. Kajki 10, 19-300 Ełk
czynny: poniedziałek  8:00 - 16:00
             wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl


Marta Pijanowska - podinspektor
tel/fax (87) 610-07-77

Agata Orzeł podinspektor
tel. (87) 610-07-77

Punkt Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Urszula Sudnikiewicz-Piekarska - Główny Specjalista 
tel. (89) 521 12 54
u.piekarska@wmarr.olsztyn.pl

Mariola Stefaniak – Dyrektor Wydziału ds. Doradztwa i Szkoleń
tel. (89) 521 12 53
m.stefaniak@wmarr.olsztyn.pl

fax: (0-89) 521-12-60
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Informacje są udzielane bezpośrednio - w siedzibie W-MARR S.A. w Olsztynie, pokój nr 11, telefonicznie (pod w/w nr telefonów) oraz w drodze elektronicznej przy pomocy specjalnego formularza do zadawania pytań konsultantom zamieszczonego pod adresem www.wmarr.olsztyn.pl


Informacji dotyczących osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze udzieli Punkt Informacyjny RPO WiM przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych

WFOŚiGW w Olsztynie

ul. Św. Barbary 9
10-026 Olsztyn

tel.: (089) 522-02-00; -10; -20; -30
fax: (089) 522-02-09

rpowim@wfosigw.olsztyn.pl
 

« na górę

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2021-12-09 11:33:01

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga