zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Szkolenia

2015-08-27

Bezpłatne szkolenie nt. „Pomoc publiczna w kontekście funduszy europejskich” - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we współpracy z firmą ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz, zapraszają beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów krajowych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 do udziału w jednodniowym szkoleniu pn. "Pomoc publiczna w kontekście funduszy europejskich".

więcej »

2015-01-19

Badanie oczekiwań szkoleniowych beneficjentów - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 przeprowadza badanie dotyczące oczekiwań beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WiM odnośnie szkoleń finansowanych ze środków unijnych.

więcej »

2014-12-09

Szkolenie nt. „Pomoc publiczna w projektach współfinansowanych ze środków UE” - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich na jednodniowe bezpłatne szkolenie nt. pomocy publicznej w projektach

więcej »

2014-08-05

Spotkanie informacyjne-działalność gospodarcza - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne spotkanie nt. „Wsparcie unijne na założenie i rozwój działalności gospodarczej”

więcej »

2014-05-15

Spotkanie informacyjne nt. rozliczania projektów - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na bezpłatne spotkanie nt. „Rozliczania projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”

więcej »

2014-05-13

Bezpłatne szkolenia - Zapraszamy Beneficjentów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie do wzięcia udziału w nieodpłatnych jednodniowych szkoleniach nt. pomocy publicznej i de minimis w projektach PO KL

więcej »

2014-04-02

Bezpłatne szkolenie - zarządzanie kompetencjami - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza kadrę zarządzającą i HR oraz pracowników małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP

więcej »

2013-12-03

Podsumowanie POKL - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na spotkanie podsumowujące wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Warmii i Mazurach w obszarze rynku pracy i wsparcia przedsiębiorców, organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

więcej »

2013-11-20

Konferencja RPO - Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizował doroczną konferencję podsumowującą realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013

więcej »

2013-11-20

Spotkanie na temat Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie na lata 2014-2020"

więcej »

2013-11-06

Spotkanie informacyjne nt. przyszłej perspektywy finansowej - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane na bezpłatne spotkanie nt. "Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 – ogólne założenia"

więcej »

2013-11-05

Bezpłatne szkolenie PZP - Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na bezpłatne szkolenie nt. Prawo zamówień publicznych po nowelizacji

więcej »

2013-10-23

Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zaprasza wszystkich swoich Beneficjentów/potencjalnych Beneficjentów do wzięcia udziału w nieodpłatnych jednodniowych szkoleniach

więcej »

2013-09-26

Konsultacje społeczne POIŚ - Ruszyła rejestracja zgłoszeń na konferencję podsumowującą konsultacje społeczne Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

więcej »

2013-09-23

Spotkania informacyjne - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące ostatnich konkursów ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Warmia i Mazury

więcej »

2013-08-13

Bezpłatne szkolenie z PZP - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenia z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. („Pzp”), ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania dokumentacji przetargowej – dla pracowników samorządowych

więcej »

2013-06-18

Bezpłatne szkolenie nt. pomocy publicznej - Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Eurofinance Training Sp. z o.o. zapraszają beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz programów krajowych na bezpłatne szkolenie pt.: ”Pomoc publiczna”.

więcej »

2013-06-10

Bezpłatne szkolenie - kontrola projektów unijnych - Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Eurofinance Training Sp. z o.o. zapraszają beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, m.in. przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych województwa, szkół wyższych na bezpłatne szkolenie nt. kontroli projektów unijnych.

więcej »

2013-02-13

Bezpłatne szkolenie dla beneficjentów WUP w Olsztynie - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zaprasza Beneficjentów/potencjalnych Beneficjentów WUP do wzięcia udziału w nieodpłatnych jedno- i dwudniowych szkoleniach

więcej »

2012-12-03

Bezpłatne szkolenie nt. pomocy publicznej - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Eurofinance Training Sp. z o.o zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „POMOC PUBLICZNA”. Spotkanie kierowane jest do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów krajowych i Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

więcej »

2012-12-03

Bezpłatne szkolenie - PPP - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Open Training Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Partnerstwo publiczno – prywatne”. Spotkanie kierowane jest do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów krajowych i Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

więcej »

2012-11-29

Spotkania dla przedsiębiorców - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne spotkania informacyjne dot. możliwości i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

więcej »

2012-10-04

Spotkanie dla przedsiębiorców - Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programów Krajowych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na bezpłatne spotkanie nt. „Fundusze wsparcia UE dla przedsiębiorców w okresie programowania 2007-2013 – co jeszcze zostało”?

więcej »

2012-10-02

Konferencja RPO WiM - Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizował w Giżycku konferencję podsumowującą realizację w roku 2012 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013

więcej »

2012-10-02

Szkolenie nt. rozliczania projektów - Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zaprasza na bezpłatne spotkanie nt. „Rozliczania projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

więcej »

2012-09-27

Bezpłatne szkolenie nt. rozliczania projektów - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie organizuje szkolenie pt. „Jak skutecznie rozliczyć projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013”

więcej »

2012-09-20

Bezpłatne szkolenie z PZP - Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów RPO Warmia i Mazury 2007-2013 z zakresu Prawa zamówień publicznych

więcej »

2012-09-20

Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów WUP w Olsztynie - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów do wzięcia udziału w nieodpłatnych szkoleniach

więcej »

2012-09-06

Spotkanie informacyjne dotyczące Poddziałania 8.1.1 PO KL - szkolenia i doradztwo dla MŚP - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zaprasza na spotkanie poświęcone omówieniu najczęściej pojawiających się błędów zidentyfikowanych podczas oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

więcej »

2012-06-27

Bezpłatne szkolenie nt.Prawo zamówień publicznych - Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Elbląski Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o zapraszają beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Krajowych Programów Operacyjnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na jednodniowe szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nt: „Prawo zamówień publicznych”.

więcej »

2012-06-21

Bezpłatne szkolenie nt. promocji projektów unijnych - Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Hensen Polska Sp. z o.o zapraszają beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na jednodniowe szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nt: „Promocja projektów unijnych”

więcej »

2012-06-06

Bezpłatne szkolenie nt. kontroli projektów unijnych - Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Open Training Sp. z o.o zapraszają beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na jednodniowe szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nt: „Kontrola projektów unijnych”.

więcej »

2012-03-15

Bezpłatne szkolenie - Zapraszamy Beneficjentów/potencjalnych Beneficjentów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie do wzięcia udziału w nieodpłatnym jednodniowym szkoleniu nt. aplikowania o środki na realizację projektów PO KL

więcej »

2012-03-09

Spotkanie informacyjne - Last Minute – ostatnia szansa! O dotacjach unijnych na kilka sposobów - to spotkania informacyjne dla przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, które odbyły się w Olsztynie

więcej »

2012-02-14

Bezpłatne szkolenie nt. kontroli projektów unijnych - Główny Punkt Informacyjny organizuje bezpłatne szkolenie/spotkanie informacyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, poświęcone kontroli projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

więcej »

2012-01-31

Bezpłatne szkolenie - Instytut Konsultantów Europejskich zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu „Polityki społeczeństwa informacyjnego” realizowanych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

więcej »

2011-11-22

Bezpłatne szkolenie - Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Doradztwo Finanse Consulting s. c. A. Rosolińska, B. Tomczyk zapraszają beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na jednodniowe szkolenia „Ewidencja księgowa środków unijnych”.

więcej »

2011-11-15

Bezpłatne szkolenie nt. gospodarki odpadami - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaprasza na szkolenie pt. „Gospodarka odpadami w projektach realizowanych ze środków Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kontekście zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” w dn. 14-15.12.2011 r.

więcej »

2011-11-04

Bezpłatne szkolenie z rozliczania projektów w Ełku - Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na bezpłatne szkolenie nt. rozliczania projektów unijnych

więcej »

2011-10-26

Bezpłatne szkolenie - Bezpłatne szkolenie z rozliczania projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 odbędzie się 14 listopada br. w Elblągu

więcej »

2011-10-17

Bezpłatne szkolenie - Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz J.G. Training zapraszają beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na bezpłatne szkolenie nt. „Nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w kontekście przepisów UE dotyczących OOŚ”.

więcej »

2011-09-30

Bezpłatne szkolenie - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie zaprasza Beneficjentów Poddziałania 1.1.5 - 1.1.9 RPO WiM na bezpłatne szkolenia dot. rozliczania projektu

więcej »

2011-09-29

Bezpłatne szkolenie - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie organizuje szkolenie pt. „Jak wykorzystać działania public relations w projektach unijnych finansowanych ze środków Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

więcej »

2011-09-28

Bezpłatne szkolenie - Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Eurofinance Training Sp. z o.o. organizują bezpłatne szkolenie z zakresu kontroli projektów unijnych

więcej »

2011-09-09

Bezpłatne szkolenie/spotkanie informacyjne z rozliczania projektów RPO WiM - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich organizuje bezpłatne szkolenie/spotkanie informacyjne poświęcone przygotowaniu i rozliczaniu wniosków o płatność dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

więcej »

2011-08-10

Bezpłatne szkolenie nt. promocji projektów unijnych - Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Eurofinance Training Sp. z o.o. zapraszają beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Krajowych Programów Operacyjnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na szkolenie nt. promocji projektów unijnych

więcej »

2011-08-01

Bezpłatne szkolenie nt. Prawa zamówień publicznych - Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz GRUPA APEXnet zapraszają beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na bezpłatne szkolenie nt. Prawa zamówień publicznych.

więcej »

2011-06-08

Bezpłatne spotkanie informacyjne - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uprzejmie zaprasza beneficjentów realizujących umowy o dofinansowanie w ramach Osi 6 Środowisko przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 na bezpłatne spotkanie informacyjne

więcej »

2011-06-01

Bezpłatne szkolenie - Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Eurofinance Training Sp. z o.o. zapraszają beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Krajowych Programów Operacyjnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na szkolenie nt. kontroli projektów unijnych

więcej »

2011-05-20

Bezpłatne szkolenie - Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Eurofinance Training Sp. z o.o. zapraszają beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Krajowych Programów Operacyjnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na szkolenie nt. promocji projektów unijnych

więcej »

2011-05-17

Szkolenia z zakresu procesu inwestycyjnego - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna realizację cyklu szkoleń „Etapy procesu inwestycyjnego” dla beneficjentów indywidualnych projektów kluczowych oraz pracowników instytucji zaangażowanych w realizację NSRO

więcej »

2011-05-16

Bezpłatne szkolenie - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie zaprasza Beneficjentów Poddziałania 1.1.5 - 1.1.9 RPO WiM na bezpłatne szkolenie dot. rozliczania projektu

więcej »

2011-05-05

Bezpłatne szkolenie z rozliczania projektów w Elblągu - Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na bezpłatne szkolenie

więcej »

2011-04-18

Bezpłatne szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego organizuje bezpłatne szkolenia „Jak rozliczyć wniosek o płatność – rady dla beneficjenta”

więcej »

2011-03-25

Spotkanie nt. uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku organizuje spotkanie nt. Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich

więcej »

2011-03-24

Bezpłatne szkolenia z rozliczania projektów - Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego organizuje w Olsztynie i Ełku bezpłatne szkolenia nt. rozliczania projektów unijnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

więcej »

2011-03-21

Bezpłatne szkolenie z rozliczania projektów - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich organizuje bezpłatne szkolenie poświęcone przygotowaniu i rozliczaniu wniosków o płatność dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej »

2011-03-09

Bezpłatne szkolenie - Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego organizuje bezpłatne szkolenie nt. rozliczania projektów unijnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

więcej »

2011-02-11

Szkolenia z polityki równych szans i zasad zrównoważonego rozwoju dla beneficjentów indywidualnych projektów kluczowych - W styczniu 2011 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpocznie realizację cyklu szkoleń z zakresu polityki równych szans i zasad zrównoważonego rozwoju dla beneficjentów indywidualnych projektów kluczowych.

więcej »

2011-02-03

Spotkanie informacyjne dotyczące Odnawialnych ¬ródeł Energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uprzejmie zaprasza na bezpłatne spotkanie dotyczące osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze w dn. 16 lutego br.

więcej »

2010-11-09

Warsztaty w zakresie planowania, organizacji i prowadzenia konsultacji społecznych - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz NIRAS IC Sp. z o.o. zapraszają do udziału w bezpłatnych 2-dniowych warsztatach szkoleniowych z zakresu planowania, organizacji i prowadzenia konsultacji społecznych dla przedstawicieli beneficjentów projektów indywidualnych oraz pracowników instytucji realizujących NSRO”.

więcej »

2010-11-04

Konferencja podsumowująca wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w roku 2010 - 3 listopada w Hotelu Warmińskim w Olsztynie odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w roku 2010

więcej »

2010-10-29

Bezpłatne szkolenie dla beneficjentów potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Eurofinance Training Sp. z o.o. organizują bezpłatne szkolenia nt. prawidłowego ewidencjonowania i rozliczania inwestycji dofinansowanych ze środków RPO WiM.

więcej »

2010-09-15

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów osi VI Środowisko przyrodnicze - Zmiana terminu składania formularzy zgłoszeniowych - Zmiana terminu składania formularzy zgłoszeniowych na spotkanie informacyjne dot. Odnawailanych ¬ródeł Energii. Informujemy, iż termin przesyłania formularzy został przedłużony do 16.09.2010 do godz. 14.00

więcej »

2010-09-09

Bezpłatne szkolenie nt. Promocji projektów unijnych- Nabór Zamknięty - Główny Punkt Informacyjny organizuje szkolenie dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich nt. Promocji projektów unijnych.

więcej »

2010-08-16

Bezpłatne szkolenie nt. Rozliczanie projektów unijnych - Główny Punkt Informacyjny organizuje szkolenie dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich nt. Rozliczanie projektów unijnych.

więcej »

2010-07-13

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne - 29 lipca 2010 r. odbędzie się spotkanie dla beneficjentów oraz wnioskodawców zamierzających starać się o środki w ramach osi priorytetowej 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

więcej »

2010-05-25

Bezpłatne szkolenie dla beneficjentów potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zaprasza beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na szkolenie nt. „Zasady promocji projektów unijnych realizowanych w ramach RPO WiM m.in. wytyczne, rodzaje działań promocyjnych, działania obowiązkowe, działania zalecane, promocja i informacja w budżecie projektu, archiwizacja”.

więcej »

2010-05-24

Bezpłatne szkolenie dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” zapraszają beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na szkolenie nt. „Zamówienia publiczne na dostawy, usługi, roboty budowlane po nowelizacji. Sprzeczności interpretacyjne, możliwe błędy i nieprawidłowości”.

więcej »

2010-05-04

Szkolenia dla beneficjentów - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie zaprasza Beneficjentów Poddziałania 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9 RPO WiM na bezpłatne szkolenia dot. rozliczania projektu

więcej »

2010-04-14

Bezpłatne szkolenie dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Eurofinance Training Sp. z o. o. mają przyjemność zaprosić beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na szkolenie nt. Kontrola projektów unijnych

więcej »

2010-04-07

Szkolenie - Kwalifikowalność wydatków w ramach RPO WiM - Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Doradztwo Finanse Podatki Consulting s. c. zapraszają beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na szkolenie: „Kwalifikowalność wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”

więcej »

2010-03-15

Bezpłatne szkolenie dla beneficjentów - Bezpłatne szkolenie na temat znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych odbędzie się 28 kwietnia br. w Olsztynie.

więcej »

2010-02-26

Spotkanie informacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii - 09 marca 2010 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie odbędzie się spotkanie potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 nt. odnawialnych źródeł energii.

więcej »

2010-02-22

Bezpłatne szkolenie dla beneficjentów - Szkolenie dla beneficjentów poddziałania 1.1.9 nt. rozliczenia projektu odbędzie się 17 marca 2010 r. w Olsztynie.

więcej »

2010-02-18

Bezpłatne szkolenie dla beneficjentów - Bezpłatne szkolenie dla beneficjentów Osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 odbędzie się w dn. 21 – 22 kwietnia 2010 r. w Iławie

więcej »

2010-02-18

Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów - Bezpłatne szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 odbędzie się w dn. 16-17.03.2010 r. w Olsztynie

więcej »

2010-02-12

Szkolenie dla beneficjentów poddziałania 1.1.9 - Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów poddziałania 1.1.9 odbędą się w dn. 24 lutego oraz 3 marca br. w Olsztynie

więcej »

2010-02-09

Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych - 22 lutego w Olsztynie odbędzie się konferencja w ramach projektu „SPLOT pomysłów na fundusze europejskie w Polsce” dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ich partnerów

więcej »

2010-02-04

Szkolenia dla Beneficjentów - 24 i 25 lutego br. w Olsztynie odbędą się bezpłatne szkolenia dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pt. „Jak rozliczyć wniosek o płatność – rady dla Beneficjenta”.

więcej »

2010-01-20

Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy na projekty w obszarze energetyki - Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przeprowadzi w Poznaniu i Częstochowie cykl bezpłatnych szkoleń, dotyczących szczegółowych zagadnień przygotowania i realizacji projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, skierowanych do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy na projekty w obszarze energetyki.

więcej »

2010-01-18

Spotkanie dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich - Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich na spotkanie, które odbędzie się 25 stycznia 2010 r.

więcej »

2009-12-17

Konferencja podsumowująca wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w roku 2009 - 16 grudnia w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w roku 2009

więcej »

2009-12-15

Spotkania z beneficjentami - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 zorganizowała dwa spotkania z beneficjentami osi priorytetowych Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego oraz Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

więcej »

2009-12-01

Spotkania dla beneficjentów - 14 i 15 grudnia 2009 r. odbędą się spotkania dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

więcej »

2009-11-19

Spotkanie dla beneficjentów - W poniedziałek 30 listopada 2009 r. odbędzie się spotkanie beneficjentów funduszy europejskich nt. wniosku o płatność oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej »

2009-11-10

Szkolenie - nieprawidłowości w realizacji projektów - Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych WFOŚiGW w Olsztynie zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu pt.: Nieprawidłowości w realizacji Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

więcej »

2009-10-23

Szkolenie - rozliczanie projektów unijnych - Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego oraz Doradztwo Finanse Podatki Consulting s. c. zapraszają beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na szkolenie: „Przygotowanie Beneficjentów do prawidłowego ewidencjonowania i rozliczania projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”

więcej »

2009-10-14

Szkolenie z Prawa Zamówień Publicznych - Zamknięty nabór uczestników

więcej »

2009-09-02

Szkolenie z dziedziny oceny oddziaływania na środowisko - 1 września 2009 r. w siedzibie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego odbyło się szkolenie z dziedziny oceny oddziaływania na środowisko.

więcej »

2009-08-25

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów Osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze - Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaprasza potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (oś priorytetowa 6: Środowisko przyrodnicze) na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 29 września 2009 r.

więcej »

2009-06-08

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów osi 6 Środowisko przyrodnicze RPO WiM - Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uprzejmie zaprasza potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2009 r.

więcej »

2009-05-12

Szkolenie dotyczące rozliczenia projektu dla Beneficjentów poddziałania 1.1.5 i 1.1.7 - Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza Beneficjentów Poddziałania 1.1.5 i Poddziałania 1.1.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na bezpłatne szkolenie dot. rozliczenia projektu

więcej »

2009-05-12

Szkolenie dotyczące rozliczenia projektu dla Beneficjentów poddziałania 1.1.9 - Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza Beneficjentów Poddziałania 1.1.9 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na bezpłatne szkolenie dot. rozliczenia projektu

więcej »

2009-05-11

Szkolenie dla beneficjentów Osi 6 Środowisko Przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych WFOŚiGW w Olsztynie organizuje szkolenie pt.: „Kontrola i zarządzanie Projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”

więcej »

2009-04-06

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów osi 6 Środowisko przyrodnicze RPO WiM - Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uprzejmie zaprasza potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013

więcej »

2009-02-26

Szkolenie „Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych” - Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ma przyjemność zaprosić na szkolenie „Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych”

więcej »

2009-02-10

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - W związku z ogłoszeniem naboru projektów dla Priorytetu "Infrastruktura i Środowisko" Władza Wdrażająca Programy Europejskie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku zamierza przeprowadzić szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

więcej »

2009-01-29

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów i Beneficjentów osi priorytetowej 6 - Środowisko przyrodnicze - Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych WFOŚiGW w Olsztynie uprzejmie zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do uczestnictwa w szkoleniu

więcej »

2008-12-01

Zapraszamy na konferencję: Fundusze Europejskie dla środowiska Warmii i Mazur - Konferencja pt. "Fundusze Europejskie dla środowiska Warmii i Mazur". Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy, podniesienie świadomości oraz zapoznanie się z dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie wdrażania środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

więcej »

2008-10-10

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów RPO WiM: „Praktyka modelowego stosowania Prawa Zamówień Publicznych po nowelizacji” - Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” mają przyjemność zaprosić potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 -przedstawicieli m.in. jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych województwa, szkół wyższych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Fun-duszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WiM

więcej »

2008-09-10

Szkolenie dla beneficjentów Osi 6 Środowisko Przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (zakres tematyczny I.) - Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych WFOŚiGW w Olsztynie uprzejmie zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do uczestnictwa w szkoleniu pt.: „Procedury administracyjne – budowlany proces inwestycyjny. Ocena oddziaływania na środowisko”.

więcej »

2008-09-10

Szkolenie dla beneficjentów Osi 6 Środowisko Przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (zakres tematyczny II.) - Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych WFOŚiGW w Olsztynie uprzejmie zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do uczestnictwa w szkoleniu pt.: „Przygotowanie projektów – analizy finansowe, ekonomiczne, analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego”.

więcej »

2008-08-25

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „Pomoc publiczna w projektach finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”.

więcej »

2008-07-21

Konferencja: Europejska polityka spójności jako czynnik wzrostu i wyrównywania różnic rozwojowych - - Co 3 złotówka z inwestycji publicznych w Polsce jest stymulowana pieniędzmi europejskimi - to bardzo ważny zastrzyk środków dla gospodarki - powiedziała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podczas konferencji prasowej towarzyszącej wydarzeniu „Europejska polityka spójności jako czynnik wzrostu i wyrównywania różnic rozwojowych”. - Wykorzystaliśmy już 90 proc. środków przyznanych Polsce na lata 2004-2006 - dodała minister.

więcej »

2008-06-25

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Priorytet 6 - Środowisko Przyrodnicze - Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych WFOŚiGW w Olsztynie uprzejmie zaprasza potencjalnych Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Priorytet 6 - Środowisko Przyrodnicze na spotkania informacyjne, które odbędą się dn. 3 lipca 2008 r. oraz 4 lipca 2008 r., godz. 10:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

więcej »

2007-12-05

Konferencja Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - Konferencja odbędzie się 12 grudnia 2007 roku w Hotelu Marriott w Warszawie. Organizatorem spotkania jest Departament Koordynacji Programów Regionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego przy współudziale Urzędów Marszałkowskich województw.

więcej »

2007-11-26

Konferencja w Mazurskim Centrum Kongresowo-Wypoczynkowym ZAMEK RYN - W dniu 5 listopada 2007 roku w pięknie położonym Mazurskim Centrum Kongresowo-Wypoczynkowym ZAMEK RYN odbyła się konferencja inicjująca Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, będący podstawowym dokumentem programowym w regionie.

więcej »

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2021-12-09 11:33:01

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga