zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo
m_elblag elblaski braniewski ostrodzki m_olsztyn olsztynski lidzbarski ilawski nowomiejski dzialdowski nidzicki szczycienski mragowski ketrzynski bartoszycki wegorzewski gizycki piski elcki olecki goldapski

Mapa dotacji

Mapa dotacji prezentuje projekty realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Mapa dotacji tworzona jest na podstawie miejsca realizacji projektu

Aby wyświetlić projekty realizowane w kilku powiatach lub projekty z nieokreślonym miejscem realizacji kliknij tutaj

 

Wybierz powiat:Program i Oś priorytetowa:

Sortuj po:

 

Lista projektów - powiat węgorzewski

 

Od dziś - Do pracy

Kwota dotacji: 12 107 129,32 PLN

Procent dofinansowania: 99,76%

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudniania oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Data rozpoczęcia: 2008-01-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego - Trakt Sztynorcki - przebudowa dróg powiatowych nr 1602N, 1738N, 1732N w powiecie węgorzewskim

Kwota dotacji: 5 128 599,85 PLN

Wartość projektu: 8 651 374,88 PLN

Beneficjent:

Powiat węgorzewski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Data rozpoczęcia: 2008-01-30

Data zakończenia: 2010-09-23

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Pozezdrze

Kwota dotacji: 4 404 643,75 PLN

Wartość projektu: 7 450 809,01 PLN

Beneficjent:

GMINA POZEZDRZE

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa

Data rozpoczęcia: 2009-02-10

Data zakończenia: 2012-10-15

Rewitalizacja Parku Helwinga w Węgorzewie

Kwota dotacji: 3 183 287,28 PLN

Wartość projektu: 6 601 826,31 PLN

Beneficjent:

Gmina Węgorzewo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2007-11-16

Data zakończenia: 2012-09-27

Modernizacja dróg powiatowych nr 1754N, 4323N i 4348N w powiązaniu z budową dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo

Kwota dotacji: 2 413 296,15 PLN

Wartość projektu: 3 599 436,94 PLN

Beneficjent:

Powiat Węgorzewski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny

Data rozpoczęcia: 2008-02-25

Data zakończenia: 2011-11-04

"Restrukturyzacja pozyskanych budynków powojskowych z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego z zgodnie Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Węgorzewa 2009-2013"

Kwota dotacji: 2 260 702,95 PLN

Wartość projektu: 3 394 416,01 PLN

Beneficjent:

SZPITAL PSYCHIATRYCZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGORZEWIE

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych

Data rozpoczęcia: 2009-02-09

Data zakończenia: 2012-09-30

Przebudowa drogi powiatowej Nr 111 Węgorzewo - Kal na odcinku 3 km

Kwota dotacji: 2 015 680,00 PLN

Wartość projektu: 10 160 440,00 PLN

Beneficjent:

Gmina Węgorzewo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Data rozpoczęcia: 2010-01-04

Data zakończenia: 2011-01-31

Zagospodarowanie brzegu Jeziora Mamry w gminie Węgorzewo poprzez budowę plaży i mola wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Kwota dotacji: 1 945 812,14 PLN

Wartość projektu: 5 158 154,42 PLN

Beneficjent:

Gmina Węgorzewo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna

Data rozpoczęcia: 2008-02-07

Data zakończenia: 2011-08-12

"Budowa dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w powiązaniu z modernizacją dróg powiatowych nr 1754N, 4323N i 4348N w mieście Węgorzewo"

Kwota dotacji: 1 520 161,21 PLN

Wartość projektu: 3 548 716,92 PLN

Beneficjent:

Gmina Węgorzewo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny

Data rozpoczęcia: 2008-12-12

Data zakończenia: 2010-10-20

Wzrost konkurencyjności Firmy NORTHMAN Krzysztof Stępniak poprzez wdrożenie 3 nowych modeli jachtów, zakup centrum CNC oraz rozbudowę i modernizację zaplecza produkcyjnego

Kwota dotacji: 1 497 289,71 PLN

Wartość projektu: 4 648 140,58 PLN

Beneficjent:

NORTHMAN Krzysztof Stępniak

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-10-30

Data zakończenia: 2012-12-31

Termomodernizacja i modernizacja 3 budynków WM

Kwota dotacji: 1 436 185,91 PLN

Wartość projektu: 1 690 597,98 PLN

Beneficjent:

Wspólnota Mieszkaniowa 11 Listopada 2

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2010-08-02

Data zakończenia: 2012-03-31

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście i gminie Węgorzewo - Etap II

Kwota dotacji: 1 278 403,51 PLN

Wartość projektu: 2 512 101,12 PLN

Beneficjent:

Gmina Węgorzewo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna

Data rozpoczęcia: 2008-02-07

Data zakończenia: 2011-11-14

Twoja droga do pracy - II edycja

Kwota dotacji: 1 165 193,63 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Fundacja STABILO.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data zakończenia: 2014-02-28

Budowa ulic do dzielnic handlowych i przemysłowych (ulice Jaracza, Bema, Portowa) Miasta Węgorzewa

Kwota dotacji: 1 117 052,06 PLN

Wartość projektu: 1 595 788,67 PLN

Beneficjent:

Gmina Węgorzewo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny

Data rozpoczęcia: 2008-09-15

Data zakończenia: 2011-12-14

Wyjść z cienia

Kwota dotacji: 985 120,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Ośrodek Rehabilitacji Uzaleznionych Doren im. Berty Trusiewicz SP ZOZ

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2009-05-01

Data zakończenia: 2011-11-30

Wzrost konkurencyjności PPB "KOZBUD" w Węgorzewie poprzez zakup środków trwałych

Kwota dotacji: 972 647,40 PLN

Wartość projektu: 2 373 259,66 PLN

Beneficjent:

Prywtne Przedsiębiorstwo Budowlane "KOZBUD" Władysław Kozij

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2010-09-30

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście i gminie Węgorzewo - Etap I

Kwota dotacji: 932 142,41 PLN

Wartość projektu: 1 982 154,96 PLN

Beneficjent:

Gmina Węgorzewo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna

Data rozpoczęcia: 2008-02-07

Data zakończenia: 2010-02-15

Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Węgorzewo

Kwota dotacji: 918 779,08 PLN

Wartość projektu: 1 740 535,47 PLN

Beneficjent:

Gmina Węgorzewo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.3 System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach

Data rozpoczęcia: 2009-12-31

Data zakończenia: 2013-06-28

Jestem sobie przedszkolaczek

Kwota dotacji: 902 108,31 PLN

Procent dofinansowania: 98,50%

Beneficjent:

Gmina Węgorzewo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2010-08-02

Data zakończenia: 2012-07-31

Przygoda z nauką

Kwota dotacji: 898 977,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Węgorzewo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2010-08-02

Data zakończenia: 2012-08-31

Termomodernizacja i modernizacja 3 budynków WM

Kwota dotacji: 845 391,73 PLN

Wartość projektu: 1 005 921,32 PLN

Beneficjent:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zamkowa 17

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2010-10-18

Data zakończenia: 2012-03-31

Twoja droga do pracy

Kwota dotacji: 804 901,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Fundacja STABILO

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2010-10-01

Data zakończenia: 2012-03-31

Czas na zmianę. Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z terenu Miasta i Gminy Węgorzewo.

Kwota dotacji: 786 890,34 PLN

Procent dofinansowania: 89,20%

Beneficjent:

Gmina Miejska Węgorzewo/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2009-01-01

Data zakończenia: 2011-12-31

PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GMINIE BUDRY

Kwota dotacji: 767 380,95 PLN

Procent dofinansowania: 88,68%

Beneficjent:

Gmina Budry/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Mam swój cel i do niego dążę

Kwota dotacji: 677 258,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Węgorzewo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2008-10-01

Data zakończenia: 2009-12-15

Termomodernizacja i modernizacja 3 budynków WM

Kwota dotacji: 673 763,24 PLN

Wartość projektu: 792 837,64 PLN

Beneficjent:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kopernika 21

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2010-10-18

Data zakończenia: 2012-03-31

Termomodernizacja i modernizacja 3 budynków WM

Kwota dotacji: 607 365,10 PLN

Wartość projektu: 729 730,62 PLN

Beneficjent:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bema 10 A

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2010-08-02

Data zakończenia: 2012-03-31

PO KL + 9.1.2 = nowoczesna szkoła!

Kwota dotacji: 553 280,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Pozezdrze/Zespół Szkół w Pozezdrzu

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data zakończenia: 2015-06-30

Pomocna dłoń - zespół wsparcia środowiskowego osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kwota dotacji: 488 652,91 PLN

Procent dofinansowania: 89,11%

Beneficjent:

Powiat węgorzewski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Data rozpoczęcia: 2008-09-15

Data zakończenia: 2014-12-31

Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Perłach

Kwota dotacji: 476 994,40 PLN

Wartość projektu: 596 243,00 PLN

Beneficjent:

Gmina Węgorzewo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Data rozpoczęcia: 2010-09-21

Data zakończenia: 2011-08-31

Promocja walorów turystycznych gminy Węgorzewo pn.: "Węgorzewo - Mała Kraina Wielkich Jezior"

Kwota dotacji: 406 798,54 PLN

Wartość projektu: 478 586,52 PLN

Beneficjent:

Gmina Węgorzewo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej

Data rozpoczęcia: 2009-04-28

Data zakończenia: 2010-12-31

Termomodernizacja i modernizacja budynku WM - Kajki 4 w Węgorzewie zrealizowanego w technologii wielkiej płyty

Kwota dotacji: 393 722,18 PLN

Wartość projektu: 465 662,57 PLN

Beneficjent:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI UL. KAJKI 4 W WĘGORZEWIE

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2010-02-01

Data zakończenia: 2013-06-30

Integracja społeczna i aktywizacja osób w wieku produkcyjnym z terenu gminy Pozezdrze "Czas na aktywność"

Kwota dotacji: 370 787,39 PLN

Procent dofinansowania: 89,01%

Beneficjent:

Gmina Pozezdrze

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2009-01-01

Data zakończenia: 2012-12-31

Promocja produktów regionalnych w ramach festiwalu w Gminie Węgorzewo

Kwota dotacji: 355 473,91 PLN

Wartość projektu: 589 006,25 PLN

Beneficjent:

Towarzystwo Przyjaciół 1 Mazurskiej Brygady Artylerii Im. Gen. J. Bema

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych

Data rozpoczęcia: 2011-02-14

Data zakończenia: 2011-11-30

Pracownicy kluczowi

Kwota dotacji: 334 509,15 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Data rozpoczęcia: 2008-06-01

Data zakończenia: 2012-08-31

"Restauracja i modernizacja posesji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgorzewie"

Kwota dotacji: 318 786,84 PLN

Wartość projektu: 455 409,85 PLN

Beneficjent:

Powiat Węgorzewski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2010-03-12

Data zakończenia: 2013-10-31

Pewny zawód - lepsza przyszłość - podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Józefa Bema w Węgorzewie

Kwota dotacji: 256 453,00 PLN

Procent dofinansowania: 87,09%

Beneficjent:

Powiat Węgorzewski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2009-01-05

Data zakończenia: 2010-07-30

Mamy szansę

Kwota dotacji: 242 122,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Węgorzewo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data zakończenia: 2013-06-30

Pewny zawód drogą do sukcesu - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie

Kwota dotacji: 191 687,00 PLN

Procent dofinansowania: 86,86%

Beneficjent:

Powiat Węgorzewski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2010-09-01

Data zakończenia: 2011-07-29

Wzrost konkurencyjności Róży Wiatrów poprzez wprowadzenie na rynek nowych usług dzięki zastosowaniu innowacyjnego ekologicznie ocieplenia i ogrzewania budynku w Ośrodku Szkoleniowym w Węgorzewie.

Kwota dotacji: 182 896,38 PLN

Wartość projektu: 401 247,23 PLN

Beneficjent:

"RÓŻA WIATRÓW" BIURO TURYSTYKI ŻEGLARSKIEJ BARTOSZ MILEWSKI

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska

Data rozpoczęcia: 2009-03-02

Data zakończenia: 2009-12-31

Powiatowy Dom Samopomocy dla integracji

Kwota dotacji: 152 068,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiatowy Dom Samopomocy

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2008-09-19

Data zakończenia: 2010-06-30

Pracownicy kluczowi - II edycja

Kwota dotacji: 85 899,91 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data zakończenia: 2013-08-31

Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III -szansa na sukces

Kwota dotacji: 60 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Budry

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-07-01

Data zakończenia: 2013-07-31

Aktywni w sieci

Kwota dotacji: 49 990,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Węgorzewo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-04-14

Data zakończenia: 2008-08-29

Przyjdź! Posłuchaj! Zacznij działać! - Aktywność twoją szansą!

Kwota dotacji: 48 295,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gminny Ośrodek Kultury w Budrach

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2008-12-05

Z wizytą u Melpomeny. Cykl wycieczek do teatru dla mieszkańców gminy Węgorzewo

Kwota dotacji: 47 058,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Węgorzewo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-05-01

Data zakończenia: 2008-10-31

SZKOŁA Z SUKCESEM

Kwota dotacji: 29 995,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Pozezdrze

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-10-01

Data zakończenia: 2013-06-28

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga