zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo
m_elblag elblaski braniewski ostrodzki m_olsztyn olsztynski lidzbarski ilawski nowomiejski dzialdowski nidzicki szczycienski mragowski ketrzynski bartoszycki wegorzewski gizycki piski elcki olecki goldapski

Mapa dotacji

Mapa dotacji prezentuje projekty realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Mapa dotacji tworzona jest na podstawie miejsca realizacji projektu

Aby wyświetlić projekty realizowane w kilku powiatach lub projekty z nieokreślonym miejscem realizacji kliknij tutaj

 

Wybierz powiat:Program i Oś priorytetowa:

Sortuj po:

 

Lista projektów - powiat szczycieński

 

NOWE PERSPEKTYWY

Kwota dotacji: 22 054 802,78 PLN

Procent dofinansowania: 92,27%

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudniania oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Data rozpoczęcia: 2008-01-01

Data zakończenia: 2013-12-31

"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Rejonie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" - Gmina Dźwierzuty

Kwota dotacji: 10 101 260,81 PLN

Wartość projektu: 12 764 204,38 PLN

Beneficjent:

Gmina Dźwierzuty

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa

Data rozpoczęcia: 2008-07-29

Data zakończenia: 2013-11-29

Budowa,rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego,gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół nr 2 im.J.Śniadeckiego w Szczytnie

Kwota dotacji: 6 136 388,60 PLN

Wartość projektu: 7 460 148,63 PLN

Beneficjent:

Powiat Szczycieński

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2007-08-29

Data zakończenia: 2010-12-31

"Racjonalizacja wykorzystania energii oraz poprawa jakosci powietrza poprzez modernizację systemów ciepłowniczych z wykorzystaniem biomasy oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Świętajno"

Kwota dotacji: 6 019 044,85 PLN

Wartość projektu: 9 243 863,35 PLN

Beneficjent:

Gmina Świętajno

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Data rozpoczęcia: 2009-11-19

Data zakończenia: 2012-01-31

Przebudowa dróg powiatowych: ulicy Konopnickiej (nr 4119N) i ulicy Leyka (nr 4126N)

Kwota dotacji: 5 463 737,47 PLN

Wartość projektu: 8 310 376,32 PLN

Beneficjent:

Powiat Szczycieński

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Data rozpoczęcia: 2006-12-22

Data zakończenia: 2010-12-31

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla WJM - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, SUW oraz modernizacja oczyszczalni ścieków (etap II) w aglomeracji Świętajno i Spychowo

Kwota dotacji: 4 607 999,19 PLN

Wartość projektu: 5 778 449,01 PLN

Beneficjent:

Gmina Świętajno

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa

Data rozpoczęcia: 2009-11-02

Data zakończenia: 2013-11-30

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie WIelkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Świętajno

Kwota dotacji: 4 375 397,01 PLN

Wartość projektu: 6 103 206,47 PLN

Beneficjent:

Gmina Świętajno

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa

Data rozpoczęcia: 2007-08-31

Data zakończenia: 2012-01-31

Przebudowa ulicy Polnej warunkującej zwiększenie dostępności do terenów turystycznych i inwestycyjnych w Gminie Pasym

Kwota dotacji: 4 102 697,40 PLN

Wartość projektu: 5 860 996,30 PLN

Beneficjent:

Gmina Pasym

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny

Data rozpoczęcia: 2009-01-12

Data zakończenia: 2011-09-15

Wzrost konkurencyjności firmy FS FAVORIT SZCZYTNO poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii

Kwota dotacji: 3 999 999,50 PLN

Wartość projektu: 9 839 998,77 PLN

Beneficjent:

FS Favorit Furniture Szczytno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2010-01-01

Data zakończenia: 2013-06-30

Budowa kanalizacji - etap II wraz z modernizacją SUW w Wielbarku

Kwota dotacji: 3 972 079,17 PLN

Wartość projektu: 5 841 564,01 PLN

Beneficjent:

Gmina Wielbark

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa

Data rozpoczęcia: 2006-05-18

Data zakończenia: 2010-11-30

Przebudowa drogi Rudka- Małdaniec- Piecuchy- Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczycieńskiego

Kwota dotacji: 3 719 256,90 PLN

Wartość projektu: 6 435 310,58 PLN

Beneficjent:

Powiat Szczycieński

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny

Data rozpoczęcia: 2008-11-24

Data zakończenia: 2010-11-08

Budowa i przebudowa ulic: Przemyslowej, Łomżyńskiej, Towarowej w Szczytnie

Kwota dotacji: 3 668 695,61 PLN

Wartość projektu: 8 600 915,16 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Szczytno

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny

Data rozpoczęcia: 2006-08-21

Data zakończenia: 2011-10-27

e-Szczytno- budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej

Kwota dotacji: 3 363 152,46 PLN

Wartość projektu: 4 008 940,08 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Szczytno

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Data rozpoczęcia: 2007-11-13

Data zakończenia: 2011-12-14

Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego. Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczych nieruchomości NOVUM Sławomir Chmieliński - etap I

Kwota dotacji: 2 829 059,84 PLN

Wartość projektu: 7 056 349,71 PLN

Beneficjent:

"NOVUM" WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW SŁAWOMIR CHMIELIŃSKI

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2012-08-08

Data zakończenia: 2014-06-30

Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni na działce nr ew 415/3 obręb Dźwierzuty, gmina Dźwierzuty

Kwota dotacji: 2 666 556,76 PLN

Wartość projektu: 4 214 151,09 PLN

Beneficjent:

Gmina Dźwierzuty

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa

Data rozpoczęcia: 2010-05-05

Data zakończenia: 2014-06-30

Uruchomienie w Oddziale PUDIZ w Szczytnie linii technologicznej do produkcji mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych z kruszywem betonowym z recyklingu oraz doposażenie laboratorium w aparaturę niezbędną do kontroli procesu technologicznego

Kwota dotacji: 2 462 510,00 PLN

Wartość projektu: 6 008 524,40 PLN

Beneficjent:

PUDIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2010-02-24

Data zakończenia: 2010-12-31

Aktywne Szczytno

Kwota dotacji: 2 185 808,97 PLN

Procent dofinansowania: 89,51%

Beneficjent:

Gmina Miejska Szczytno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-07-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych

Kwota dotacji: 2 171 226,38 PLN

Wartość projektu: 2 554 383,99 PLN

Beneficjent:

Powiat Szczycieński

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-04-29

Data zakończenia: 2013-12-27

Zakup i uruchomienie linii do produkcji materaców wraz z budową hali produkcyjnej w przedsiębiorstwie DANPOL S.C.

Kwota dotacji: 1 935 237,19 PLN

Wartość projektu: 4 721 978,76 PLN

Beneficjent:

DANPOL Spółka Cywilna JERZY I MARIUSZ KIECZMERSCY

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2008-08-28

Data zakończenia: 2009-09-18

Zakup linii technologicznej do produkcji makaronu typu "nitka domowa" dla firmy produkcyjnej w Korpelach

Kwota dotacji: 1 926 965,76 PLN

Wartość projektu: 4 856 224,46 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świderski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2010-09-10

Remont i wyposażenie Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie

Kwota dotacji: 1 925 684,07 PLN

Wartość projektu: 3 068 786,68 PLN

Beneficjent:

Powiat Szczycieński

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2009-01-02

Data zakończenia: 2011-11-15

Zakup linii technologicznej do produkcji makaronów krótkich jajecznych i bezjajecznych dla firmy produkcyjnej w Korpelach

Kwota dotacji: 1 757 729,89 PLN

Wartość projektu: 3 874 013,08 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świderski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2011-04-22

Wzrost konkurencyjności Firmy AGRO-HANDEL Sławomir Górski poprzez świadczenie kompleksowych usług na rzecz producentów rolnych Warmii i Mazur

Kwota dotacji: 1 499 974,99 PLN

Wartość projektu: 3 659 150,96 PLN

Beneficjent:

"AGRO-HANDEL" Sławomir Górski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-10-31

Data zakończenia: 2011-08-31

Wzrost konkurencyjności PPHU AGRONEX Zbigniew Ronkiewicz poprzez zakup przestawnego węzła betoniarskiego, betonowozów i pompy do betonu

Kwota dotacji: 1 499 794,40 PLN

Wartość projektu: 3 757 575,86 PLN

Beneficjent:

PPHU AGRONEX ZBIGNIEW RONKIEWICZ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-08-02

Data zakończenia: 2009-12-31

Zakup maszyn do produkcji biomasy - podstawowego źródła energii odnawialnej

Kwota dotacji: 1 471 511,99 PLN

Wartość projektu: 4 499 360,00 PLN

Beneficjent:

Quercus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2011-09-30

Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Domowego Dużego w Szczytnie

Kwota dotacji: 1 432 501,71 PLN

Wartość projektu: 6 695 338,28 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Szczytno

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna

Data rozpoczęcia: 2009-04-15

Data zakończenia: 2012-11-30

Budowa "Wielofunkcyjnego Centrum Mechaniki i Diagnostyki Pojazdów"

Kwota dotacji: 1 382 251,82 PLN

Wartość projektu: 3 895 484,41 PLN

Beneficjent:

"B&A" DIAGNOSTYKA I MECHANIKA POJAZDOWA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-05-11

Data zakończenia: 2010-04-30

Przebudowa drogi powiatowej nr 1474 N odcinek Krzywonoga - Michałki

Kwota dotacji: 1 377 983,87 PLN

Wartość projektu: 2 143 477,59 PLN

Beneficjent:

Powiat Szczycieński

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny

Data rozpoczęcia: 2008-11-24

Data zakończenia: 2010-12-28

Utworzenie kompleksowego zespołu studyjnego do realizacji produkcji filmowych, nagrań wideo, programów telewizyjnych i warsztatów fotografii filmowej.

Kwota dotacji: 1 369 791,41 PLN

Wartość projektu: 3 211 560,79 PLN

Beneficjent:

Fabryka Obrazu Piotr Bujnowicz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-12-01

Data zakończenia: 2012-06-30

"Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi ZOZ w Szczytnie"

Kwota dotacji: 1 325 705,04 PLN

Wartość projektu: 1 565 752,99 PLN

Beneficjent:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2010-05-31

Data zakończenia: 2013-12-31

Aktywność i Integracja szansą na przyszłość

Kwota dotacji: 1 263 482,14 PLN

Procent dofinansowania: 89,41%

Beneficjent:

Gmina Szczytno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2009-05-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Wykształcenie szansą na lepsze życie

Kwota dotacji: 1 163 193,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiat Szczycienski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-09-01

Data zakończenia: 2013-08-31

Rozwój chirurgii miniinwazyjnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

Kwota dotacji: 1 019 625,00 PLN

Wartość projektu: 1 366 717,31 PLN

Beneficjent:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Data rozpoczęcia: 2009-02-16

Data zakończenia: 2009-12-31

Moją motywacją jest moja przyszłość.

Kwota dotacji: 998 041,03 PLN

Procent dofinansowania: 88,71%

Beneficjent:

Powiat Szczycieński

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Data rozpoczęcia: 2008-08-22

Data zakończenia: 2014-12-31

Aktywizacja szansą na lepsze jutro

Kwota dotacji: 994 565,09 PLN

Procent dofinansowania: 89,41%

Beneficjent:

Gmina Świętajno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-08-04

Data zakończenia: 2014-12-31

Wszechstronny rozwój dziecka jego przyszłością

Kwota dotacji: 992 192,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach"

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-08-01

Data zakończenia: 2013-08-31

Rozbudowa i wyposażenie CENTRUM REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO IM.JANA PAWŁA II

Kwota dotacji: 986 913,82 PLN

Wartość projektu: 1 379 928,10 PLN

Beneficjent:

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych "Promyk"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.2.2 Pozostała infrastruktura społeczna

Data rozpoczęcia: 2008-10-01

Data zakończenia: 2012-07-31

Nowe możliwości - lepszy start w życie

Kwota dotacji: 941 301,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Effect Centrum Edukacyjne Joanna Rajkowska

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data zakończenia: 2015-06-30

MKIS - "TWOJĄ SZANSĄ"

Kwota dotacji: 940 654,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Świętajno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2011-09-01

Data zakończenia: 2013-09-30

Patrzymy w Przyszłość 2

Kwota dotacji: 929 087,70 PLN

Procent dofinansowania: 86,73%

Beneficjent:

Powiat Szczycieński

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2012-03-01

Data zakończenia: 2013-08-31

Patrzymy w przyszłość

Kwota dotacji: 902 392,00 PLN

Procent dofinansowania: 87,21%

Beneficjent:

Powiat Szczycieński

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2009-01-01

Data zakończenia: 2010-07-31

Myśl pozytywnie - startuj aktywnie

Kwota dotacji: 876 617,10 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiat Szczycieński/Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Data rozpoczęcia: 2012-08-16

Data zakończenia: 2013-12-31

Od bierności do aktywności

Kwota dotacji: 875 714,67 PLN

Procent dofinansowania: 89,36%

Beneficjent:

Gmina Dźwierzuty

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2009-04-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Rozbudowa parku maszynowego w przedsiębiorstwie Skraw-Met

Kwota dotacji: 845 556,80 PLN

Wartość projektu: 2 303 604,00 PLN

Beneficjent:

ZPHU Skraw-Met Wiesław Dzieżyk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-04-30

Data zakończenia: 2011-09-16

By żyło się lepiej - aktywizacja mieszkańców gminy Rozogi

Kwota dotacji: 817 466,98 PLN

Procent dofinansowania: 89,38%

Beneficjent:

Gmina Rozogi

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2009-01-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Restauracja "Mazuriana" - mazurska tradycja i nowoczesność

Kwota dotacji: 782 003,16 PLN

Wartość projektu: 2 798 136,46 PLN

Beneficjent:

Agata Dunajska Pizzeria "Toscana"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna

Data rozpoczęcia: 2007-01-01

Data zakończenia: 2010-08-31

Aktywna jednostka to aktywne społeczeństwo

Kwota dotacji: 726 162,71 PLN

Procent dofinansowania: 89,27%

Beneficjent:

Gmina Pasym

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2009-03-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Zawód kierowcy dla osób zwalnianych w powiecie szczycieńskim

Kwota dotacji: 719 886,50 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Ośrodek Szkolenia Kierowców L-WIT Konrad Klonowski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Data rozpoczęcia: 2010-05-03

Data zakończenia: 2011-09-30

Wzrost konkurencyjności i usamodzielnienie procesu pozyskiwania biomasy w firmie Quercus sp. z o.o.

Kwota dotacji: 709 420,00 PLN

Wartość projektu: 1 927 600,00 PLN

Beneficjent:

Quercus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-12-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Praca 50+

Kwota dotacji: 644 501,29 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych PROMYK

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2013-04-01

Data zakończenia: 2015-06-30

Aktywizacja Twoją Szansą

Kwota dotacji: 588 446,63 PLN

Procent dofinansowania: 89,37%

Beneficjent:

Gmina Jedwabno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2009-04-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Nowe możliwosci, lepsza przyszłość

Kwota dotacji: 578 364,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Placówka Kształcenia Zawodowego AL-BIT

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2010-06-30

Nasze szkolenie i Twoje doświadczenie da Ci pewne zatrudnienie. Kompleksowe wsparcie osób po 45 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Kwota dotacji: 569 646,86 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Knowledge sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Data rozpoczęcia: 2010-08-01

Data zakończenia: 2011-04-30

Wyrównywanie szans edukacyjnych to lepszy start w dorosłość.

Kwota dotacji: 565 774,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Rozogi

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2010-06-30

Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej

Kwota dotacji: 548 466,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowaszyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych "PROMYK"

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2011-05-01

Data zakończenia: 2013-03-31

Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy, jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur

Kwota dotacji: 518 303,99 PLN

Wartość projektu: 669 499,98 PLN

Beneficjent:

Gmina Pasym

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Data rozpoczęcia: 2009-04-30

Data zakończenia: 2011-11-15

Budowa węzła cieplnego na pompie ciepła zasilającego budynek kościoła rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie

Kwota dotacji: 497 327,28 PLN

Wartość projektu: 621 659,11 PLN

Beneficjent:

FUNDACJA "MIKAEL"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Data rozpoczęcia: 2012-08-15

Data zakończenia: 2013-07-31

Radosny uśmiech przedszkolaka

Kwota dotacji: 492 198,62 PLN

Procent dofinansowania: 98,50%

Beneficjent:

Gmina Rozogi

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2011-01-03

Data zakończenia: 2012-07-31

Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego województwa warmińsko - mazurskiego poprzez doposażenie jednostki OSP w Dźwierzutach

Kwota dotacji: 491 962,40 PLN

Wartość projektu: 614 953,00 PLN

Beneficjent:

Gmina Dźwierzuty

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Data rozpoczęcia: 2009-03-18

Data zakończenia: 2009-12-15

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur - doposażenie jednostki OSP Świętajno

Kwota dotacji: 479 690,79 PLN

Wartość projektu: 599 613,49 PLN

Beneficjent:

Gmina Świętajno

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Data rozpoczęcia: 2009-04-07

Data zakończenia: 2010-03-30

Radosne Przedszkolaki

Kwota dotacji: 458 792,60 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Gmina Świętajno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2011-10-01

Data zakończenia: 2013-07-31

Ograniczanie stref skażeń jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur - doposażenie jednostki OSP Jedwabno

Kwota dotacji: 455 893,67 PLN

Wartość projektu: 569 867,09 PLN

Beneficjent:

Gmina Jedwabno

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Data rozpoczęcia: 2008-06-30

Data zakończenia: 2009-05-15

Wdrożenie innowacyjnego systemu do przyjmowania zamówień przez Internet

Kwota dotacji: 447 017,00 PLN

Wartość projektu: 1 102 761,42 PLN

Beneficjent:

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2012-04-02

Data zakończenia: 2013-07-31

Wzrost konkurencyjności Fortress Poland Sp. z o.o. przez uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego prefabrykowanych elementów domów szkieletowych

Kwota dotacji: 409 956,02 PLN

Wartość projektu: 1 431 033,89 PLN

Beneficjent:

Fortress Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2010-01-01

Data zakończenia: 2010-06-30

Utworzenie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Szczytnie

Kwota dotacji: 407 601,50 PLN

Wartość projektu: 994 547,66 PLN

Beneficjent:

TRANS-POL sp z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-07-01

Data zakończenia: 2010-12-31

"SZCZYTNO - PROMOTOR MAZURSKICH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH I KULTUROWYCH"

Kwota dotacji: 390 636,35 PLN

Wartość projektu: 513 250,87 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Szczytno

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej

Data rozpoczęcia: 2009-05-21

Data zakończenia: 2010-10-29

Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej - szansą dla osób niepełnosprawnych w powiecie szczycieńskim

Kwota dotacji: 389 140,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych "Promyk"

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2009-04-01

Data zakończenia: 2011-03-31

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji ze szkół w powiecie Szczycieńskim oraz przeciwdziałanie patologii i agresji poprzez pozaszkolne zajęcia sportowe

Kwota dotacji: 375 260,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Policyjny Klub Sportowy Gwardia" Szczytno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-04-30

KAPITAŁ WIEDZY

Kwota dotacji: 349 350,00 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Data rozpoczęcia: 2009-01-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Języki obce Twoim kapitałem. Program szkoleń pracowników powiatu szczycieńskiego.

Kwota dotacji: 344 182,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Jans Consulting

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-08-31

Rozwój Placówki Kształcenia Zawodowego "AL-BIT" poprzez zakup nieruchomości oraz zaplecza funkcjonalno - dydaktycznego.

Kwota dotacji: 342 648,50 PLN

Wartość projektu: 685 297,00 PLN

Beneficjent:

Placówka Kształcenia Zawodowego "AL-BIT" Alina Romańczuk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-07-01

Data zakończenia: 2010-07-01

"Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii-zakup i montaż kolektorów dla Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego"

Kwota dotacji: 339 293,64 PLN

Wartość projektu: 424 124,83 PLN

Beneficjent:

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wynuku Wypadków Komunikacyjnych "Promyk"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Data rozpoczęcia: 2011-03-01

Data zakończenia: 2012-10-31

Inwestycje proekologiczne firmy NOVUM polegające na nabyciu linii lakierniczej do lakierowania, suszenia i utwardzania wodnych lakierów UV.

Kwota dotacji: 335 038,00 PLN

Wartość projektu: 817 492,72 PLN

Beneficjent:

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw, Sławomir Chmieliński

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2010-05-31

Zakup specjalistycznych maszyn, urządzeń i środa transportu na rozszerzenie działalności celem wzrostu konkurencyjności firmy poprzez unowocześnienie produkcji i wprowadzenie nowych wyrobów.

Kwota dotacji: 324 800,00 PLN

Wartość projektu: 793 122,00 PLN

Beneficjent:

FIRMA "PICARO" TADEUSZ PIÓRKOWSKI

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-10-01

Data zakończenia: 2011-07-01

Twoja szansa - Twój czas

Kwota dotacji: 323 708,03 PLN

Procent dofinansowania: 89,25%

Beneficjent:

Gmina Wielbark/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielbarku

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2009-04-01

Data zakończenia: 2010-12-31

Informatyzacyjny rozwój Spółdzielni Mieszkaniowej "Odrodzenie" w Szczytnie

Kwota dotacji: 320 291,73 PLN

Wartość projektu: 646 049,62 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Odrodzenie"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-09-07

Data zakończenia: 2013-03-31

Aktywna młodzież - aktywny powiat

Kwota dotacji: 314 529,90 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiat Szczycieński/Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Data rozpoczęcia: 2012-09-20

Data zakończenia: 2013-12-31

Równajmy do lepszych

Kwota dotacji: 304 810,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Szczytno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-09-01

Data zakończenia: 2014-06-30

Klub Ciekawskich

Kwota dotacji: 277 405,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Szczytno/Szkoła Podstawowa w Rudce

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2013-09-01

Data zakończenia: 2015-06-30

Przedszkole-szansą na uśmiech każdego dziecka

Kwota dotacji: 274 815,00 PLN

Procent dofinansowania: 98,50%

Beneficjent:

Gmina Rozogi

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2009-03-02

Data zakończenia: 2011-01-01

Europejski Paszport Językowy. Wsparcie kobiet na rynku pracy.

Kwota dotacji: 272 020,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Jans Consulting

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Data rozpoczęcia: 2008-03-03

Data zakończenia: 2008-12-31

Uczymy się, aby działać

Kwota dotacji: 252 771,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Świętajno/Gminny Zespol do Spraw Oświaty

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-09-03

Data zakończenia: 2014-06-30

Wzrost kwalifikacji pracowników firmy NOVUM

Kwota dotacji: 231 700,00 PLN

Procent dofinansowania: 60,00%

Beneficjent:

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2011-12-01

Data zakończenia: 2012-08-31

"YOUR CHANCE". Rozwój kompetencji językowych uczniów szkół zawodowych powiatu szczycieńskiego".

Kwota dotacji: 217 900,00 PLN

Procent dofinansowania: 87,16%

Beneficjent:

Jans Consulting

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-08-31

Razem w przyszłość - Regionalny Program Operacyjny Wyposażenia Szkół w Sprzęt i Pomoce Naukowe Optymalizujące Procesy Kształcenia Realizowany na Terenie Szkół w Gminie Pasym

Kwota dotacji: 205 286,96 PLN

Wartość projektu: 256 608,70 PLN

Beneficjent:

Gmina Pasym

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2009-09-22

Data zakończenia: 2009-12-31

Adaptacja lokalu na laboratorium analityczne oraz nabycie analizatora biochemicznego COBAS INTEGRA 400 plus.

Kwota dotacji: 198 810,51 PLN

Wartość projektu: 402 013,04 PLN

Beneficjent:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laboratorium Analityczne Agnieszka Kowalska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2010-07-31

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Dźwierzuty

Kwota dotacji: 168 049,80 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Dźwierzuty

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-08-01

Data zakończenia: 2013-06-30

Wzmocnienie pozycji i poprawa konkurencyjności firmy Ziemne Usługi Budowlane poprzez inwestycje w nowe rozwiązania technologiczne dzięki zakupowi koparki obrotowej i samochodu ciężarowego

Kwota dotacji: 150 000,00 PLN

Wartość projektu: 366 000,00 PLN

Beneficjent:

ZIEMNE USŁUGI BUDOWLANE BAŃKA PIOTR

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-10-01

Data zakończenia: 2010-07-30

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Szczytno

Kwota dotacji: 150 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Szczytno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-07-01

Data zakończenia: 2013-06-30

Zakup energooszczędnego pieca na biomasę oraz przyzakładową oczyszczalnię ścieków socjalno - bytowych.

Kwota dotacji: 149 356,50 PLN

Wartość projektu: 364 429,86 PLN

Beneficjent:

Piotr Andrzej Michalak Alfa Agri Michalak

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska

Data rozpoczęcia: 2008-10-01

Data zakończenia: 2010-01-31

Wykonanie remontu gabinetu lekarskiego oraz nabycie systemu ultrasonograficznego najnowszej technologii ALOKA ProSound SSD-ALPHA-6.

Kwota dotacji: 137 280,00 PLN

Wartość projektu: 274 560,00 PLN

Beneficjent:

Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lekarz Specjalista Joanna Pawłowicz-Radosz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-06-01

Data zakończenia: 2012-02-15

"CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE..." -przyrodnicze i geograficzne poznawanie Polski północno-wschodniej.

Kwota dotacji: 135 767,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Rozogi

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2010-06-30

Chcemy nie tylko być, ale i pięknie i mądrze żyć

Kwota dotacji: 134 741,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Rozogi

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2010-07-31

Znajomość języka angielskiego kluczem do sukcesu zawodowego.

Kwota dotacji: 129 132,51 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Powiat Szczycieński

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2009-01-01

Data zakończenia: 2010-07-31

Droga do kariery dla potrzeb rynku pracy.

Kwota dotacji: 125 488,00 PLN

Procent dofinansowania: 87,03%

Beneficjent:

Gmina Rozogi

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-06-19

Szansa na sukces

Kwota dotacji: 123 008,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Świętajno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-12-02

Data zakończenia: 2013-07-31

Wyposażenie Zakładu Optycznego Milena Lewalska w innowacyjne maszyny i urządzenia.

Kwota dotacji: 102 000,00 PLN

Wartość projektu: 248 880,00 PLN

Beneficjent:

Zakład Optyczny Milena Lewalska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2010-03-31

Pożytecznie i wesoło spędzać czas wolny ze szkołą

Kwota dotacji: 93 210,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Rozogi

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2008-12-01

Data zakończenia: 2009-12-31

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Wielbark

Kwota dotacji: 90 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Wielbark

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-07-02

Data zakończenia: 2012-10-31

Doposażenie szkół z terenu gminy Szczytno w pomoce dydaktyczne optymalizujące procesy kształcenia.

Kwota dotacji: 85 623,93 PLN

Wartość projektu: 103 716,27 PLN

Beneficjent:

Gmina Szczytno

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2009-01-27

Data zakończenia: 2009-12-30

Zakup pomocy dydaktycznych i organizacja zajęć dla dzieci klas I-III w szkołach z terenu Gminy Pasym

Kwota dotacji: 80 768,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Pasym

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-07-01

Data zakończenia: 2013-06-20

Modernizacja kotłów centralnego ogrzewania w celu wdrożenia energooszczędnych i ekologicznych technologii PPU Ekoterm Sp. z .o. o.

Kwota dotacji: 69 000,00 PLN

Wartość projektu: 168 360,00 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe Ekoterm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2010-06-30

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedwabno

Kwota dotacji: 58 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Jedwabno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-12-01

Data zakończenia: 2012-06-29

Nowoczesne e-kompetencje dla mieszkańców Płozów i Wawroch

Kwota dotacji: 49 983,46 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2008-11-28

Data zakończenia: 2009-06-28

Poznajemy środowisko

Kwota dotacji: 49 890,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Świętajno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-04-01

Data zakończenia: 2010-01-29

Uczymy się, aby działać

Kwota dotacji: 49 795,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Świętajno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-05-01

Data zakończenia: 2012-12-31

Z komputerem na TY

Kwota dotacji: 49 777,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Rozogi

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-04-01

Data zakończenia: 2009-07-31

Młodzi artyści

Kwota dotacji: 49 693,50 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Świętajno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-03-02

Data zakończenia: 2010-02-28

Partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej w gminie Rozogi

Kwota dotacji: 49 595,50 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Rozogi

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2008-12-31

Lecą żurawie

Kwota dotacji: 48 850,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Klub Pro Publico Bono

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-07-01

Data zakończenia: 2009-09-30

Komputerowe ABC

Kwota dotacji: 48 762,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Rozogi

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-05-20

Data zakończenia: 2008-10-20

Easy English-kurs języka angielskiego w Gminie Rozogi

Kwota dotacji: 48 011,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Rozogi

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2010-02-01

Data zakończenia: 2010-06-30

Znasz-li ten kraj? - Klub Młodego Reportera

Kwota dotacji: 46 851,47 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Effect Centrum Edukacyjne Joanna Rajkowska

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-03-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Z małej Ojczyzny w wielki świat

Kwota dotacji: 45 633,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Świętajno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-04-01

Data zakończenia: 2010-03-31

Pierwsza pomoc od A do Z

Kwota dotacji: 45 173,80 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Rozogi

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-06-01

Data zakończenia: 2008-09-20

Graj w recykling

Kwota dotacji: 44 831,70 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Creator Sabina Ropiak

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2013-04-01

Data zakończenia: 2013-07-31

Lekcja "małej" architektury

Kwota dotacji: 43 762,40 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gminy Rozogi

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-05-15

Data zakończenia: 2008-09-20

Na co czekasz? Rusz się!

Kwota dotacji: 42 932,72 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Świętajno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2010-04-01

Data zakończenia: 2010-12-31

W krainie literek i cyferek

Kwota dotacji: 30 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiat szczycieński

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-09-19

Data zakończenia: 2012-05-18

Poprawa konkurencyjności firmy Szczycieńska Agencja Nieruchomości Joanna Kucińska poprzez otwarcie profesjonalnego biura obsługi klienta i rozszerzenie wachlarza świadczonych usług.

Kwota dotacji: 13 597,30 PLN

Wartość projektu: 48 856,39 PLN

Beneficjent:

Szczycieńska Agencja Nieruchomości Joanna Kucińska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2011-03-10

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga