zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo
m_elblag elblaski braniewski ostrodzki m_olsztyn olsztynski lidzbarski ilawski nowomiejski dzialdowski nidzicki szczycienski mragowski ketrzynski bartoszycki wegorzewski gizycki piski elcki olecki goldapski

Mapa dotacji

Mapa dotacji prezentuje projekty realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Mapa dotacji tworzona jest na podstawie miejsca realizacji projektu

Aby wyświetlić projekty realizowane w kilku powiatach lub projekty z nieokreślonym miejscem realizacji kliknij tutaj

 

Wybierz powiat:Program i Oś priorytetowa:

Sortuj po:

 

Lista projektów - powiat ostródzki

 

Pakt-promocja aktywności

Kwota dotacji: 29 615 255,02 PLN

Procent dofinansowania: 99,36%

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudniania oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Data rozpoczęcia: 2008-01-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Drwęckiego w Ostródzie - II etap

Kwota dotacji: 21 427 354,58 PLN

Wartość projektu: 26 858 810,79 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna

Data rozpoczęcia: 2007-04-16

Data zakończenia: 2012-11-06

Przebudowa kompleksu sportowo -rekreacyjnego przy ulicy 3 Maja w Ostródzie

Kwota dotacji: 19 636 519,61 PLN

Wartość projektu: 39 054 712,26 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.3 Infrastruktura sportowo - rekreacyjna

Data rozpoczęcia: 2008-04-18

Data zakończenia: 2012-01-31

Grunwald - zespół działań inwestycyjno-remonotwo-konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich

Kwota dotacji: 17 605 157,53 PLN

Wartość projektu: 26 870 536,53 PLN

Beneficjent:

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.6 Infrastruktura kultury

Data rozpoczęcia: 2008-05-28

Data zakończenia: 2010-11-30

Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

Kwota dotacji: 12 677 558,27 PLN

Wartość projektu: 17 157 549,72 PLN

Beneficjent:

Gmina Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa

Data rozpoczęcia: 2007-09-28

Data zakończenia: 2012-08-31

Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda

Kwota dotacji: 9 112 265,69 PLN

Wartość projektu: 12 170 597,60 PLN

Beneficjent:

Gmina Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości

Data rozpoczęcia: 2010-10-21

Data zakończenia: 2014-11-15

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179 N Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty-droga nr 7

Kwota dotacji: 8 890 453,92 PLN

Wartość projektu: 15 310 151,81 PLN

Beneficjent:

Powiat Ostródzki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Data rozpoczęcia: 2009-01-27

Data zakończenia: 2013-12-02

Zwiększenie dostepności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych.

Kwota dotacji: 7 164 485,43 PLN

Wartość projektu: 8 428 806,42 PLN

Beneficjent:

Powiat Ostródzki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2010-05-31

Data zakończenia: 2014-12-29

Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego w Ostródzie

Kwota dotacji: 7 095 236,28 PLN

Wartość projektu: 11 136 059,17 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny

Data rozpoczęcia: 2008-04-16

Data zakończenia: 2012-01-31

Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Drwęckiego w Ostródzie - etap III

Kwota dotacji: 5 952 996,23 PLN

Wartość projektu: 7 557 502,99 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna

Data rozpoczęcia: 2007-09-03

Data zakończenia: 2012-12-17

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Zbożne

Kwota dotacji: 5 877 965,87 PLN

Wartość projektu: 9 037 372,55 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Data rozpoczęcia: 2012-10-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda - Tułodziad w km 0+921 - 2+122

Kwota dotacji: 4 999 036,71 PLN

Wartość projektu: 7 141 481,04 PLN

Beneficjent:

Powiat Ostródzki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Data rozpoczęcia: 2010-12-03

Data zakończenia: 2014-12-28

REWITALIZACJA BUDYNKU POWOJSKOWEGO NA NOWOCZESNE CENTRUM UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W OSTRÓDZIE PRZY ULICY JANA III SOBIESKIEGO

Kwota dotacji: 4 518 832,21 PLN

Wartość projektu: 6 547 432,40 PLN

Beneficjent:

POWIAT OSTRÓDZKI

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych

Data rozpoczęcia: 2009-10-22

Data zakończenia: 2012-12-14

Unowocześnienie przedsiębiorstwa "KACZKAN Zakład Produkcji Drzewnej Józef Kaczkan Spółka Jawna" poprzez budowę nowoczesnej hali produkcyjnej i zamontowanie w niej innowacyjnej linii do przetarcia i optymalizacji drewna.

Kwota dotacji: 3 987 500,00 PLN

Wartość projektu: 9 729 500,00 PLN

Beneficjent:

KACZKAN Zakład Produkcji Drzewnej Józef Kaczkan Spółka Jawna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2009-12-01

Data zakończenia: 2010-12-31

"Rozbudowa i modernizacja Oddziału Zakaźnego Szpitala w Ostródzie poprzez wprowadzenie nowych usług z wykorzystaniem Komór Meltzera"

Kwota dotacji: 3 864 469,08 PLN

Wartość projektu: 7 728 938,18 PLN

Beneficjent:

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie - Spółka Akcyjna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2010-07-01

Data zakończenia: 2012-02-29

Rewitalizacja parku miejskiego w centrum Morąga

Kwota dotacji: 3 460 507,45 PLN

Wartość projektu: 6 023 325,98 PLN

Beneficjent:

GMINA MORĄG

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2009-10-06

Data zakończenia: 2012-10-25

Rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie

Kwota dotacji: 3 332 963,84 PLN

Wartość projektu: 5 001 962,01 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2010-01-27

Data zakończenia: 2014-09-30

Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Osiedlowej w Ostródzie

Kwota dotacji: 3 276 531,90 PLN

Wartość projektu: 4 060 379,39 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości

Data rozpoczęcia: 2010-06-02

Data zakończenia: 2012-12-06

,,Aktywność - szansą na lepsze jutro"

Kwota dotacji: 3 178 483,71 PLN

Procent dofinansowania: 89,48%

Beneficjent:

Gmina Morąg

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-05-01

Data zakończenia: 2014-12-31

RENOWACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY ULICY DRWĘCKIEJ W OSTRÓDZIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM OTOCZENIA

Kwota dotacji: 3 159 054,52 PLN

Wartość projektu: 5 765 517,38 PLN

Beneficjent:

Powiat Ostródzki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2007-06-28

Data zakończenia: 2013-02-17

Wsparcie na starcie - program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda

Kwota dotacji: 2 895 206,72 PLN

Procent dofinansowania: 89,14%

Beneficjent:

Gmina Miejska Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Budowa Domu Kultury w miejscowości Łukta

Kwota dotacji: 2 735 464,11 PLN

Wartość projektu: 5 142 117,10 PLN

Beneficjent:

Gmina Łukta

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.6 Infrastruktura kultury

Data rozpoczęcia: 2009-08-13

Data zakończenia: 2012-09-28

Przebudowa drogi gminnej (modernizacja) nr 152012N na odcinku Łukta - Wynki - Worliny

Kwota dotacji: 2 697 863,16 PLN

Wartość projektu: 3 938 974,36 PLN

Beneficjent:

Gmina Łukta

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny

Data rozpoczęcia: 2007-04-13

Data zakończenia: 2010-10-26

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Miłakowie przy ulicy: Dworcowej, Mickiewicza, Chopina, Kołłątaja, Prusa wraz z odtworzeniem nawierzchni

Kwota dotacji: 2 588 214,78 PLN

Wartość projektu: 4 235 368,18 PLN

Beneficjent:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa

Data rozpoczęcia: 2007-10-12

Data zakończenia: 2014-12-31

Przebudowa drogi gminnej Miłomłyn - Winiec

Kwota dotacji: 1 994 510,39 PLN

Wartość projektu: 2 542 846,00 PLN

Beneficjent:

Gmina Miłomłyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny

Data rozpoczęcia: 2008-07-03

Data zakończenia: 2010-08-06

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1211N Sambród-Morąg na odcinku Chojnik - Sambród

Kwota dotacji: 1 963 539,92 PLN

Wartość projektu: 2 835 801,14 PLN

Beneficjent:

Powiat Ostródzki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Data rozpoczęcia: 2008-03-26

Data zakończenia: 2010-08-06

W stronę słońca - zintegrowany program aktywizacji społecznej w Gminie Ostróda

Kwota dotacji: 1 889 528,92 PLN

Procent dofinansowania: 89,02%

Beneficjent:

Gmina Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1965 N Zawroty - Szeląg - dr. woj. 530 od km 3+130 do km 7+006

Kwota dotacji: 1 838 027,17 PLN

Wartość projektu: 2 650 363,63 PLN

Beneficjent:

Powiat Ostródzki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Data rozpoczęcia: 2007-11-12

Data zakończenia: 2010-03-23

" Humanizacja osiedla mieszkaniowego przy ulicy Rycerskiej 1,2,3,4,6,8 w Ostródzie"

Kwota dotacji: 1 729 070,33 PLN

Wartość projektu: 3 633 323,34 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2010-07-01

Data zakończenia: 2013-11-15

"Humanizacja osiedla mieszkaniowego przy ulicy Czarnieckiego 57,61,63,65,67A,67B w Ostródzie"

Kwota dotacji: 1 667 390,93 PLN

Wartość projektu: 3 430 049,39 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia MIeszkaniowa "Jedność"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2010-08-02

Data zakończenia: 2011-12-20

Rozbudowa i modernizacja przedsiębiorstwa EKO-PELET Danuta Kaczkan

Kwota dotacji: 1 500 000,00 PLN

Wartość projektu: 3 660 000,00 PLN

Beneficjent:

EKO-PELET Danuta Kaczkan

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-07-13

Data zakończenia: 2010-12-27

Wzrost konkurencyjności Fabryki Mebli Taranko poprzez dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjneg przez rozbudowę i zakup niezbędnych środków trwałych do unowocześnienia i rozwoju działalności.

Kwota dotacji: 1 497 500,00 PLN

Wartość projektu: 3 653 900,00 PLN

Beneficjent:

Fabryka Mebli Taranko Aleksander Taranko

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-10-01

Data zakończenia: 2010-02-28

"Ostróda 2012" kreacja i promocja nowej marki regionu

Kwota dotacji: 1 479 781,42 PLN

Wartość projektu: 2 105 601,14 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych

Data rozpoczęcia: 2010-07-23

Data zakończenia: 2013-09-30

"Humanizacja osiedla mieszkaniowego przy ulicy Zawiszy Czarnego 1,2,3,4,5,5A,6 w Ostródzie"

Kwota dotacji: 1 389 699,46 PLN

Wartość projektu: 2 906 738,59 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2010-03-26

Data zakończenia: 2013-11-15

Termomodernizacja budynków wielorodzinnych z wielkiej płyty ul.: Pułaskiego 6A, Pułaskiego 10A, Sienkiewicza 8, Sienkiewicza 19, Armii Krajowej 9, Armii Krajowej 10, Mickiewicza 39, Pułaskiego 3, Pułaskiego 5, Pomorskiej 19 i Leśnej 30 w Morągu

Kwota dotacji: 1 381 795,49 PLN

Wartość projektu: 2 801 885,11 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnosciowa "NARIE" w Morągu

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2010-07-26

Data zakończenia: 2012-10-05

Aktywizacja młodych

Kwota dotacji: 1 370 980,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie aktywnie integruje

Kwota dotacji: 1 364 903,41 PLN

Procent dofinansowania: 89,40%

Beneficjent:

Powiat ostródzki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w PZOZ w Ostródzie S.A.

Kwota dotacji: 1 353 088,28 PLN

Wartość projektu: 1 721 164,79 PLN

Beneficjent:

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie - Spółka Akcyjna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2010-06-01

Data zakończenia: 2012-05-31

Integracja społeczno - zawodowa drogą do lepszego jutra.

Kwota dotacji: 1 307 354,14 PLN

Procent dofinansowania: 89,33%

Beneficjent:

Gmina Grunwald

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Wzrost konkurencyjności firmy Inter-pal phu poprzez budowę i wyposażenie nowego obiektu

Kwota dotacji: 1 256 646,31 PLN

Wartość projektu: 3 833 729,68 PLN

Beneficjent:

TOMASZ JĘDRASZEK Inter-Pal PHU

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-10-01

Data zakończenia: 2013-12-30

Rozbudowa Domu Opieki "MODRZEW" i uruchomienie oddziału rehabilitacyjnego dla osób starszych i niepełnosprawnych

Kwota dotacji: 1 191 270,00 PLN

Wartość projektu: 2 407 540,00 PLN

Beneficjent:

Dom Opieki "MODRZEW" Jacek Parzych

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-04-01

Data zakończenia: 2013-04-30

Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Miłakowo.

Kwota dotacji: 1 127 635,98 PLN

Procent dofinansowania: 89,11%

Beneficjent:

Gmina Miłakowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa ZUMA

Kwota dotacji: 1 116 769,69 PLN

Wartość projektu: 2 932 542,06 PLN

Beneficjent:

ZUMA Paweł Bocian

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-30

Data zakończenia: 2012-08-15

Urządzenie terenów ogólnodostępnych na półwyspie Kretowiny w Gminie Morąg

Kwota dotacji: 1 101 354,38 PLN

Wartość projektu: 1 307 641,74 PLN

Beneficjent:

GMINA MORĄG

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna

Data rozpoczęcia: 2008-03-14

Data zakończenia: 2010-08-30

Młodzież przyszłością - wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie ostródzkim.

Kwota dotacji: 1 066 600,00 PLN

Procent dofinansowania: 87,09%

Beneficjent:

Powiat Ostródzki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2009-07-31

Kompetencje kluczowe oknem na świat

Kwota dotacji: 1 054 876,62 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Gminy Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data zakończenia: 2015-07-31

Budowa ulicy Turystycznej w Ostródzie

Kwota dotacji: 1 042 250,83 PLN

Wartość projektu: 1 759 884,78 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny

Data rozpoczęcia: 2008-08-28

Data zakończenia: 2011-12-27

PROFESJONALNA KADRA

Kwota dotacji: 1 037 690,00 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Data rozpoczęcia: 2008-05-15

Data zakończenia: 2013-03-31

Pokaż na co Cię stać!

Kwota dotacji: 999 591,93 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-09-01

Data zakończenia: 2013-08-31

REWITALIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I DROGOWEJ NA TERENIE "BIAŁYCH KOSZAR" W OSTRÓDZIE

Kwota dotacji: 995 453,76 PLN

Wartość projektu: 3 324 419,83 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych

Data rozpoczęcia: 2007-05-08

Data zakończenia: 2011-12-30

Aktywność? TAK - program aktywizacji podopiecznych MGOPS Miłomłyn.

Kwota dotacji: 994 107,48 PLN

Procent dofinansowania: 89,33%

Beneficjent:

Miasto i Gmina Miłomłyn

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity (trasa E7) - Szymonówko

Kwota dotacji: 989 547,67 PLN

Wartość projektu: 1 395 301,30 PLN

Beneficjent:

Gmina Małdyty

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny

Data rozpoczęcia: 2008-02-07

Data zakończenia: 2010-09-21

Młodzi Europejczycy to my

Kwota dotacji: 971 786,96 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miłomłyn

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2013-09-02

Data zakończenia: 2015-06-30

Wzrost konkurencyjnośc firmy Zbych spółka cywilna poprzez budowę nowoczesnej siedziby.

Kwota dotacji: 951 524,03 PLN

Wartość projektu: 2 902 874,11 PLN

Beneficjent:

"ZBYCH" s.c. Zbigniew Frontczak, Przemysław Kowalewski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-10-01

Data zakończenia: 2012-08-31

Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość.

Kwota dotacji: 949 526,60 PLN

Procent dofinansowania: 89,40%

Beneficjent:

Gmina Dąbrówno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-08-11

Data zakończenia: 2014-12-31

ZWIĘKSZENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ ŻEGLUGI OSTRÓDZKO - ELBLĄSKIEJ W OSTRÓDZIE

Kwota dotacji: 945 989,00 PLN

Wartość projektu: 4 368 889,80 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.3 Infrastruktura sportowo - rekreacyjna

Data rozpoczęcia: 2009-01-23

Data zakończenia: 2013-12-30

"Remont i modernizacja świetlicy przy ulicy Chrobrego 4 w Ostródzie z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i wychowawcze wraz z zakupem sprzętu"

Kwota dotacji: 945 264,78 PLN

Wartość projektu: 1 112 076,22 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych

Data rozpoczęcia: 2010-08-02

Data zakończenia: 2012-01-13

Dobry start do przyszłości

Kwota dotacji: 934 032,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2010-09-01

Data zakończenia: 2011-12-31

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę i wyposażenie w maszyny i urządzenia zakładu w Zawrotach

Kwota dotacji: 931 823,50 PLN

Wartość projektu: 2 384 649,34 PLN

Beneficjent:

WIMET Sp.z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2012-12-31

"Humanizacja osiedla mieszkaniowego przy ulicy Jagiełły 7,7A,7B,7C,7D oraz Czarnieckiego 55 w Ostródzie"

Kwota dotacji: 898 218,23 PLN

Wartość projektu: 1 868 612,36 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2010-04-16

Data zakończenia: 2013-10-25

Ostródzkie Centrum Biznesu

Kwota dotacji: 877 790,42 PLN

Wartość projektu: 1 032 900,62 PLN

Beneficjent:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.2.1 Instytucje otoczenia biznesu

Data rozpoczęcia: 2010-10-25

Data zakończenia: 2011-12-31

Usprawnienie diagnostyki ekonomicznie ważnych chorób drobiu poprzez modyfikację technologii izolacji czynników patogennych w hodowlach komórkowych

Kwota dotacji: 875 825,00 PLN

Wartość projektu: 2 154 529,50 PLN

Beneficjent:

SLW BIOLAB Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne Henryk Szubstarski Alicja Szubstarska Spółka Cywilna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami

Data rozpoczęcia: 2012-10-15

Data zakończenia: 2013-12-31

Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem

Kwota dotacji: 871 170,49 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miłomłyn

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-09-01

Data zakończenia: 2014-08-31

Rozwijaj talenty, które posiadasz!

Kwota dotacji: 865 388,09 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2013-07-01

Data zakończenia: 2015-06-30

"Budowa całorocznych samodzielnych apartamentów w Kretowinach sposobem na wydłużenie sezonu turystycznego w Gminie Morąg"

Kwota dotacji: 842 484,40 PLN

Wartość projektu: 2 146 179,47 PLN

Beneficjent:

People 71 Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna

Data rozpoczęcia: 2009-06-15

Data zakończenia: 2014-05-31

"Rozwój e-usług oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania placówką w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Morągu"

Kwota dotacji: 841 711,14 PLN

Wartość projektu: 1 030 395,40 PLN

Beneficjent:

Szpital Miejski w Morągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2010-04-09

Data zakończenia: 2012-03-31

Wdrożenie nowej technologii produkcji opakowań drewnianych (skrzynek) w Wytwórni Opakowań Drewnianych w Żabim Rogu - Etap II

Kwota dotacji: 835 034,33 PLN

Wartość projektu: 2 268 912,91 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Mariola Nawceniak-Matwiejczyk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-04

Data zakończenia: 2013-06-30

Można żyć inaczej.

Kwota dotacji: 830 118,78 PLN

Procent dofinansowania: 88,99%

Beneficjent:

Gmina Małdyty

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Budowa przewagi konkurencyjnej OPB Holding

Kwota dotacji: 826 327,00 PLN

Wartość projektu: 2 016 237,88 PLN

Beneficjent:

Ireneusz Słowik OPB HOLDING

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2010-09-30

Rozwiń skrzydła pod Grunwaldem!

Kwota dotacji: 822 226,95 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2010-09-01

Data zakończenia: 2012-08-31

Utworzenie nowych i modernizacja istniejących pracowni informatycznych w trzech szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego

Kwota dotacji: 814 899,19 PLN

Wartość projektu: 958 704,94 PLN

Beneficjent:

POWIAT OSTRÓDZKI

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki

Data rozpoczęcia: 2009-12-30

Data zakończenia: 2011-01-21

Doposażenie SP ZOZ w Morągu w sprzęt i aparaturę medyczną

Kwota dotacji: 806 550,76 PLN

Wartość projektu: 1 226 439,28 PLN

Beneficjent:

Szpital Miejski w Morągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Data rozpoczęcia: 2008-06-23

Data zakończenia: 2010-02-28

Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego-drogą do sukcesu młodzieży powiatu ostródzkiego

Kwota dotacji: 804 735,00 PLN

Procent dofinansowania: 86,99%

Beneficjent:

Powiat Ostródzki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2010-09-01

Data zakończenia: 2011-07-31

Klaster Turystyczny Mazury Zachodnie

Kwota dotacji: 778 049,99 PLN

Wartość projektu: 1 111 500,00 PLN

Beneficjent:

Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turstyczna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

Data rozpoczęcia: 2011-06-20

Data zakończenia: 2013-12-31

Puchar Świata w Siatkówce Plażowej w Starych Jabłonkach - markowe narzędzie marketingu regionalnego

Kwota dotacji: 769 931,00 PLN

Wartość projektu: 2 360 090,00 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Martom -Traveland" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Hotel Anders

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych

Data rozpoczęcia: 2011-01-03

Data zakończenia: 2011-12-31

Aktywna Rodzina-Aktywna Gmina

Kwota dotacji: 754 647,42 PLN

Procent dofinansowania: 88,27%

Beneficjent:

Gmina Łukta

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Centrum Zdrowia "Medica" prowadzonego przez Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie

Kwota dotacji: 729 383,23 PLN

Wartość projektu: 1 048 469,21 PLN

Beneficjent:

POWIAT OSTRÓDZKI

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Data rozpoczęcia: 2008-05-20

Data zakończenia: 2009-12-09

POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI MODEL ART. SP. Z O.O. POPRZEZ WPROWADZENIE INNOWACJI W PROCESIE PRODUKCJI MODELI I FORM DZIĘKI ZAKUPOWI CENTRUM OBRÓBCZEGO CNC

Kwota dotacji: 716 180,51 PLN

Wartość projektu: 2 524 776,03 PLN

Beneficjent:

"MODEL-ART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-09-01

Data zakończenia: 2012-03-31

Ja też mogę zostać Omnibusem

Kwota dotacji: 698 550,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Dąbrówno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2010-09-01

Data zakończenia: 2012-07-31

Szkoła niezawodności

Kwota dotacji: 698 008,48 PLN

Procent dofinansowania: 86,76%

Beneficjent:

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2012-03-01

Data zakończenia: 2013-03-31

Wzrost konkurencyjności Ostródzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Ireneusz Słowik

Kwota dotacji: 692 675,00 PLN

Wartość projektu: 1 690 127,00 PLN

Beneficjent:

Ostródzkie Przedsiębiorstwo Budowlane Ireneusz Słowik

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-02-02

Data zakończenia: 2010-10-31

Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji

Kwota dotacji: 688 793,76 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiat Ostródzki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data zakończenia: 2014-08-31

Przedszkole naszych marzeń

Kwota dotacji: 687 214,80 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Idzbark Moja Ojczyzna"

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2013-06-01

Data zakończenia: 2015-05-31

Mała szkoła - wielkie możliwości!

Kwota dotacji: 678 843,30 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-02-01

Data zakończenia: 2014-07-31

Wdrożenie nowej technologii produkcji opakowań drewnianych (skrzynek) z wykorzystaniem automatycznej linii szyjącej i łuszczącej w Wytwórni Opakowań Drewnianych w Żabim Rogu

Kwota dotacji: 677 350,00 PLN

Wartość projektu: 1 652 734,00 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Mariola Nawceniak-Matwiejczyk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2010-08-22

Rozbudowa i wyposażenie stacji demontazu i recyklingu pojazdów, sprzętu AGD i elektronicznego w gminie Morag.

Kwota dotacji: 676 512,47 PLN

Wartość projektu: 1 650 690,42 PLN

Beneficjent:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ALICJA" Władysław Kulesza

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-02-01

Data zakończenia: 2011-02-28

Budowa i wyposażenie kompleksowej stacji obsługi pojazdów w Łukcie

Kwota dotacji: 659 956,18 PLN

Wartość projektu: 1 671 860,88 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Alicja" Alicja Kulesza-Gulczyńska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2012-07-31

Akademia kompetencji kluczowych w Idzbarku i w Wielkim Dworze

Kwota dotacji: 658 320,79 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2013-07-01

Data zakończenia: 2015-06-30

Dziś, Jutro, Pojutrze

Kwota dotacji: 653 363,28 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data zakończenia: 2014-06-30

Podniesienie konkurencyjności spółki "Delikates" sp. j. poprzez zakup i uruchomienie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji wyrobów mącznych, zintegrowanej z nowoczesnym systemem logistyki

Kwota dotacji: 640 200,00 PLN

Wartość projektu: 1 775 100,00 PLN

Beneficjent:

DELIKATES - AGNIESZKA DAWIDZIAK SPÓŁKA JAWNA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-10-04

Data zakończenia: 2011-02-28

Zakup nowego ciężkiego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla OSP Miłomłyn

Kwota dotacji: 625 951,35 PLN

Wartość projektu: 825 416,00 PLN

Beneficjent:

Gmina Miłomłyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Data rozpoczęcia: 2011-07-04

Data zakończenia: 2011-11-15

Modernizacja i doposażenie pracowni informatycznych w trzech szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego-etap II

Kwota dotacji: 614 965,69 PLN

Wartość projektu: 770 248,41 PLN

Beneficjent:

Powiat Ostródzki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki

Data rozpoczęcia: 2010-05-31

Data zakończenia: 2011-03-31

Rozwijam się!

Kwota dotacji: 580 973,58 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Gminy Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2013-09-01

Data zakończenia: 2015-06-30

Zakup nowych maszyn w celu wzrostu konkurencyjnosci firmy

Kwota dotacji: 577 748,25 PLN

Wartość projektu: 1 409 705,73 PLN

Beneficjent:

Zakład Handlowo Uslugowy Zdzisław Tobiasz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-07-01

Data zakończenia: 2010-09-30

Profesjonalizacja kadr hoteli Condohotels Management Sp. z o.o.

Kwota dotacji: 551 240,00 PLN

Procent dofinansowania: 74,87%

Beneficjent:

EC Euro Consulting Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2013-01-01

Data zakończenia: 2014-07-31

Kobiety - nowy zawód - nowe szanse

Kwota dotacji: 549 834,00 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2009-04-30

Szansa na lepszą przyszłość

Kwota dotacji: 546 700,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Dąbrówno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2010-09-01

Data zakończenia: 2012-07-31

Modernizacja zakładu przemysłu spożywczego poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń

Kwota dotacji: 541 797,91 PLN

Wartość projektu: 1 321 986,91 PLN

Beneficjent:

Delikates Agnieszka Dawidziak Spółka Jawna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-03-01

Data zakończenia: 2011-02-28

"Humanizacja osiedla mieszkaniowego przy ulicy Chrobrego 2 i 4 w Ostródzie"

Kwota dotacji: 540 776,86 PLN

Wartość projektu: 1 161 242,70 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2010-09-20

Data zakończenia: 2012-07-06

Adaptacja piwnic XIV - wiecznego Ratusza w Morągu na cele muzealne i obsługi ruchu turystycznego.

Kwota dotacji: 535 288,47 PLN

Wartość projektu: 823 520,73 PLN

Beneficjent:

GMINA MORĄG

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.5 Dziedzictwo kulturowe

Data rozpoczęcia: 2010-01-29

Data zakończenia: 2011-08-05

EFS - wsparciem dla nowo powstałego Przedszkola w IDZBARKU

Kwota dotacji: 525 964,00 PLN

Procent dofinansowania: 98,48%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Idzbark-Moja Ojczyzna"

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2010-09-01

Data zakończenia: 2012-08-31

Dodatkowe zajęcia dla Jasia i Małgosi

Kwota dotacji: 519 206,23 PLN

Procent dofinansowania: 98,48%

Beneficjent:

Gmina Miłomłyn

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2010-09-01

Data zakończenia: 2012-08-31

"Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjnego System Biernat Mariusz poprzez rozbudowę parku maszynowego oraz zakup niezbędnych robót i materiałów budowlanych"

Kwota dotacji: 510 050,00 PLN

Wartość projektu: 1 684 341,69 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjne System Biernat Mariusz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2010-09-30

Gimnazjum nowych horyzontów

Kwota dotacji: 495 335,77 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miłomłyn

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2013-09-02

Data zakończenia: 2015-06-30

Przebudowa dróg wewnętrznych, parkingów i przejść dla pieszych na Osiedlu "Pułaskiego w Morągu

Kwota dotacji: 490 391,23 PLN

Wartość projektu: 700 558,90 PLN

Beneficjent:

GMINA MORĄG

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2009-01-29

Data zakończenia: 2010-11-30

Punkt przedszkolny BAJKA szansą naszych dzieci!

Kwota dotacji: 489 464,02 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Arkadiusz Rosa

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data zakończenia: 2014-08-31

Modernizacja budynku na piekarnię oraz zainstalowanie maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji oraz pakowania ekologicznego BIO-pieczywa w przedsiębiorstwie "Ekovita" Sp. z o.o.

Kwota dotacji: 475 527,65 PLN

Wartość projektu: 1 329 465,58 PLN

Beneficjent:

"Ekovita" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-30

Data zakończenia: 2010-10-30

E-VAN Bank - uruchomienie internetowego serwisu obsługi klienta oraz systemu zarządzania dokumentacją finansową w firmie Evan Finanse Sp. J. w Morągu.

Kwota dotacji: 473 835,80 PLN

Wartość projektu: 993 569,40 PLN

Beneficjent:

EVAN FINANSE Spółka Jawna Anna Betler, Teresa Gawerska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-12-01

Data zakończenia: 2012-02-06

E-CUP - INTERNETOWY PORTAL INTEGRACYJNY ORGANIZACJI POZARZĄOWYCH POWIATU OSTRÓDZKIEGO

Kwota dotacji: 472 471,64 PLN

Wartość projektu: 555 849,00 PLN

Beneficjent:

POWIAT OSTRÓDZKI

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2012-10-05

Data zakończenia: 2013-12-30

Inwestycja w Kompleksową Gospodarkę Odpadami, jako sposób na czyste środowisko w województwie Warmińsko - Mazurskim.

Kwota dotacji: 470 300,00 PLN

Wartość projektu: 1 259 040,00 PLN

Beneficjent:

Ostróda Recycling Edyta Jaskółowska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska

Data rozpoczęcia: 2008-11-02

Data zakończenia: 2010-11-01

Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratownictwa techniczno - ekologicznego i drogowego dla OSP Żabi Róg w Gminie Morąg

Kwota dotacji: 468 155,47 PLN

Wartość projektu: 788 616,40 PLN

Beneficjent:

Gmina Morąg

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Data rozpoczęcia: 2010-01-29

Data zakończenia: 2010-08-17

"Centrum Obsługi Motoryzacji w Ostródzie"

Kwota dotacji: 461 397,25 PLN

Wartość projektu: 1 181 647,00 PLN

Beneficjent:

AUTO - MOTO - MIX S.C. Zbigniew Chmielewski & Zenon Plewka

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2011-08-31

Świadomie w przyszłość

Kwota dotacji: 459 932,50 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Morąg

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2010-10-01

Data zakończenia: 2012-07-31

Odbudowa i budowa ścieżek rowerowych wraz z ciągiem rowerowym wzdłuż Kanału Elbląskiego

Kwota dotacji: 458 014,83 PLN

Wartość projektu: 547 197,36 PLN

Beneficjent:

Gmina Miłomłyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna

Data rozpoczęcia: 2008-02-26

Data zakończenia: 2009-12-16

Słoneczne przedszkole w Dobrocinie

Kwota dotacji: 456 453,36 PLN

Procent dofinansowania: 98,49%

Beneficjent:

Gmina Małdyty

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2009-10-01

Data zakończenia: 2011-09-30

Bądźmy mądrzy - już od dziś

Kwota dotacji: 446 642,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

OSK MARGO s.c. Marcin Gawiuk, Małgorzata Gawiuk

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data zakończenia: 2014-07-31

Twoja droga do lepszej przyszłości

Kwota dotacji: 437 050,51 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2011-10-01

Data zakończenia: 2013-10-31

Program aktywizacji społeczno - zawodowej młodzieży w gminie Miłomłyn

Kwota dotacji: 428 933,28 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2012-10-01

Data zakończenia: 2014-11-30

Kreatywnie i Solidnie

Kwota dotacji: 426 511,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2010-11-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Sukces w nauce szansą na lepsze jutro - projekt wsparcia edukacyjnego uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Ostróda

Kwota dotacji: 425 985,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Rozwoju Gminy Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2010-09-01

Data zakończenia: 2011-08-31

Młodzież przyszłością - wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie ostródzkim - cz.II

Kwota dotacji: 422 068,00 PLN

Procent dofinansowania: 86,00%

Beneficjent:

Powiat Ostródzki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2010-07-31

EFS - sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Ostróda - obwód przedszkolny Tyrowo

Kwota dotacji: 420 282,40 PLN

Procent dofinansowania: 98,49%

Beneficjent:

Gmina Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-07-17

Lokalna Pracownia Aktywności LPA

Kwota dotacji: 419 397,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2010-10-01

Data zakończenia: 2011-12-31

Uruchomienie przez CONDOHOTELS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nowoczesnego ośrodka aktywnego odpoczynku.

Kwota dotacji: 416 625,83 PLN

Wartość projektu: 1 273 893,54 PLN

Beneficjent:

CONDOHOTELS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-04-30

Data zakończenia: 2013-03-31

Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie

Kwota dotacji: 414 896,51 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiat Ostródzki/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2013-09-01

Data zakończenia: 2015-05-31

Poprawa konkurencyjności firmy PHT Auto Transport Leszek Plichta poprzez rozbudowę stacji paliw i budowę myjni w miejscowośći Bramka

Kwota dotacji: 410 300,00 PLN

Wartość projektu: 1 007 232,00 PLN

Beneficjent:

PHT Auto Transport Leszek Plichta

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2010-07-31

Budowa systemu informatycznego wspomagającego proces biznesowy w PERKOZ-BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kwota dotacji: 409 667,50 PLN

Wartość projektu: 1 007 782,05 PLN

Beneficjent:

PERKOZ-BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-12-22

Data zakończenia: 2013-03-31

Bądź aktywny - zainwestuj w siebie

Kwota dotacji: 408 960,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiat ostródzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2010-01-01

Data zakończenia: 2010-12-31

Ostróda Reggae Festiwal jako narzędzie promocji gospodarczej idei "Otwarta Ostróda"

Kwota dotacji: 404 344,69 PLN

Wartość projektu: 507 361,90 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych

Data rozpoczęcia: 2011-01-03

Data zakończenia: 2011-10-31

Dzieci równego startu

Kwota dotacji: 391 936,15 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2010-06-30

Indywidualizacja procesu nauczania. Cykl zajęć wspierających i rozwijających dla uczniów kl. I-III ostródzkich szkół podstawowych

Kwota dotacji: 391 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miejska Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-09-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Poprawa konkurencyjności "Euro-Max" poprzez uruchomienie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Miłakowie

Kwota dotacji: 375 692,05 PLN

Wartość projektu: 916 688,61 PLN

Beneficjent:

"Euro-Max" Maciej Tomasz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-11-02

Data zakończenia: 2010-12-01

Doposażenie szkół Gminy Morąg w pomoce dydaktyczne wspierające indywidualizację procesu nauczania w kl. I-III

Kwota dotacji: 370 540,30 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Morąg

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-10-03

Data zakończenia: 2011-12-31

Młodzież przyszłością - wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie ostródzkim.

Kwota dotacji: 370 370,00 PLN

Procent dofinansowania: 84,56%

Beneficjent:

Powiat Ostródzki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2009-01-02

Data zakończenia: 2010-03-30

Jaś i Małgosia - punkty wychowania przedszkolnego w Miłomłynie i w Liwie

Kwota dotacji: 367 977,00 PLN

Procent dofinansowania: 98,33%

Beneficjent:

Gmina Miłomłyn

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2011-07-31

Brukarz - tak - wiemy też jak

Kwota dotacji: 366 992,39 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Acus Consulting Piotr Stefaniuk

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-04-30

Kwalifikacje zawodowe TWOJĄ SZANSĄ

Kwota dotacji: 362 874,66 PLN

Procent dofinansowania: 87,25%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Małego Dziecka i Rodzine POMOST

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2013-08-01

Data zakończenia: 2015-06-30

Akademia Innowacji

Kwota dotacji: 361 416,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Małdyty

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-08-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Wzrost konkurencyjności firmy "Domini" dzięki unowocześnieniu parku maszynowego.

Kwota dotacji: 352 583,80 PLN

Wartość projektu: 862 744,47 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Domini" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-08-01

Data zakończenia: 2010-12-31

Wybuduj swoją przyszłość

Kwota dotacji: 349 723,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

P.P.H.U "OKEY" Stanisław Królak

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Data rozpoczęcia: 2009-06-15

Data zakończenia: 2009-12-31

Miejsko - Gminny Klub Integracji Społecznej w Ostródzie

Kwota dotacji: 348 698,19 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miejska Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2011-03-01

Data zakończenia: 2013-02-28

Wdrożenie nowoczesnych narzędzi informatycznych w SLW Biolab

Kwota dotacji: 345 250,00 PLN

Wartość projektu: 849 315,00 PLN

Beneficjent:

Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne SLW Biolab Henryk Szubstarski Alicja Szubstarska Spółka Cywilna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-12-23

Data zakończenia: 2013-04-30

I Jaś i Ola chcą chodzić do przedszkola

Kwota dotacji: 343 922,19 PLN

Procent dofinansowania: 94,97%

Beneficjent:

Gmina Małdyty

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2010-08-02

Data zakończenia: 2012-06-29

Unowocześnienie bazy dydaktycznej optymalizującej procesy kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Morąg

Kwota dotacji: 343 412,39 PLN

Wartość projektu: 508 921,10 PLN

Beneficjent:

GMINA MORĄG

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2009-01-02

Data zakończenia: 2010-05-14

Języki otwierają drzwi - wyposażenie pracowni językowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda

Kwota dotacji: 333 727,86 PLN

Wartość projektu: 467 546,97 PLN

Beneficjent:

Gmina Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2009-01-13

Data zakończenia: 2009-12-31

Młodzi Ostródzianie-otwarci na świat, aktywni i pewni swoich umiejętności. Zintegrowany program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda

Kwota dotacji: 333 200,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miejska Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-07-31

Ciekawi ŚWIATA

Kwota dotacji: 331 278,76 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Morąg/Urząd Miejski w Morągu

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2013-09-01

Data zakończenia: 2015-06-30

Chatka Puchatka w Dąbrównie

Kwota dotacji: 327 424,25 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

OSK MARGO s.c. Marcin Gawiuk, Małgorzata Gawiuk

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2011-09-01

Data zakończenia: 2013-09-30

Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych

Kwota dotacji: 325 936,50 PLN

Procent dofinansowania: 98,50%

Beneficjent:

Gmina Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2010-09-30

Jestem mądry, dobry i potrafię!

Kwota dotacji: 322 879,50 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2009-07-31

Akademia dobrego hotelarza

Kwota dotacji: 313 902,00 PLN

Procent dofinansowania: 70,00%

Beneficjent:

Condohotels Management Sp. z.o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2011-04-01

Data zakończenia: 2012-01-31

Nowe szanse dla najmłodszych - punkt przedszkolny w Dąbrównie

Kwota dotacji: 310 152,49 PLN

Procent dofinansowania: 98,44%

Beneficjent:

Gmina Dąbrówno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2011-09-30

"Centrum Wspierania Przedsiębiorczości" - rozwój instytucjonalny Fundacji Rozwoju Regionu Łukta - Instytucji Otoczenia Biznesu

Kwota dotacji: 309 432,64 PLN

Wartość projektu: 367 811,16 PLN

Beneficjent:

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.2.1 Instytucje otoczenia biznesu

Data rozpoczęcia: 2010-12-08

Data zakończenia: 2012-02-10

Wszechstronne wykształcenie - lepsza przyszłość

Kwota dotacji: 306 604,23 PLN

Procent dofinansowania: 87,15%

Beneficjent:

Powiat Ostródzki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2011-03-01

Data zakończenia: 2012-04-30

Wsparcie do kwadratu - praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Kwota dotacji: 297 275,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiat Ostródzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2011-04-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa "Ekovita" Sp. z o.o. poprzez budowę mroźni oraz zakup linii technologicznej do produkcji tortilli.

Kwota dotacji: 295 801,25 PLN

Wartość projektu: 894 786,89 PLN

Beneficjent:

"Ekovita" Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-04-01

Data zakończenia: 2013-02-28

Nowoczesne Pracownie Komputerowe w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda - sznsą na rozwój edukacji informatycznej

Kwota dotacji: 289 828,06 PLN

Wartość projektu: 369 935,53 PLN

Beneficjent:

Gmina Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2008-01-29

Data zakończenia: 2009-12-31

Wzrost konkurencyjności firmy Biuro "PRESTIGE" Wioletta Bojar

Kwota dotacji: 278 599,80 PLN

Wartość projektu: 1 984 402,79 PLN

Beneficjent:

Biuro "PRESTIGE" Wioletta Bojar

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-08-03

Data zakończenia: 2010-10-31

Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda

Kwota dotacji: 275 357,40 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-09-01

Data zakończenia: 2012-08-31

Stworzenie i wdrożenie do działania przez przedsiębiorstwo PixelMedia portalu z aplikacjami android wraz z innowacyjnymi e-usługami dla MŚP

Kwota dotacji: 272 116,48 PLN

Wartość projektu: 676 558,49 PLN

Beneficjent:

Sokołowski Robert AGENCJA INTERAKTYWNA PIXELMEDIA. PL

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-09-19

Data zakończenia: 2012-12-17

Świetlica pomocy koleżeńskiej

Kwota dotacji: 270 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Ostróda/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2010-04-01

Data zakończenia: 2011-09-30

Świetlica Pomocy Koleżeńskiej II edycja

Kwota dotacji: 269 351,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Ostróda/Gminny Osrodek Pomocy Społecznej

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2012-01-01

Data zakończenia: 2014-01-31

Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces

Kwota dotacji: 262 568,10 PLN

Procent dofinansowania: 87,25%

Beneficjent:

Powiat Ostródzki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2012-02-01

Data zakończenia: 2013-02-28

Lepsza przyszłość dla uczniów gimnazjum

Kwota dotacji: 261 936,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

OSK MARGO s.c. Marcin Gawiuk, Małgorzata Gawiuk

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data zakończenia: 2014-07-31

Gmina Morąg stawia na NAUKĘ

Kwota dotacji: 255 291,80 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Morąg

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2010-09-01

Data zakończenia: 2011-07-31

Budowa Rodzinnego Domu Pomocy dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Kwota dotacji: 255 100,46 PLN

Wartość projektu: 791 427,62 PLN

Beneficjent:

Wydawnictwo Media-Med Tadeusz Werkowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2011-02-01

Data zakończenia: 2013-07-31

Modernizacja przedsiębiorstwa EKO-PELET Danuta Kaczkan poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń

Kwota dotacji: 255 000,00 PLN

Wartość projektu: 624 600,00 PLN

Beneficjent:

EKO-PELET Danuta Kaczkan

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-08-02

Data zakończenia: 2013-03-31

Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa EKOBUD Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie oferty produktowej o drobnowymiarowe prefabrykaty z betonu - zakup nowoczesnych urządzeń do produkcji elementów betonowych

Kwota dotacji: 254 632,39 PLN

Wartość projektu: 691 874,20 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "EKOBUD" Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-03-10

Data zakończenia: 2010-06-30

Ogrzewanie sali bankietowo - wystawowej metodą nawiewowo - wywiewną bez udziału tradycyjnego ogrzewania a z wykorzystaniem gruntowego wymiennika ciepła (GWC) i agregatu wody lodowej

Kwota dotacji: 248 592,89 PLN

Wartość projektu: 606 566,68 PLN

Beneficjent:

"Torex" sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2010-05-31

Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu

Kwota dotacji: 240 025,30 PLN

Wartość projektu: 577 419,99 PLN

Beneficjent:

Gmina Dąbrówno

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Data rozpoczęcia: 2008-06-23

Data zakończenia: 2008-08-31

"Kapitał na przyszłość"

Kwota dotacji: 237 909,37 PLN

Procent dofinansowania: 87,25%

Beneficjent:

Powiat Ostródzki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2012-02-01

Data zakończenia: 2013-02-28

Podniesienie sprawności organizacyjnej przedsiębiorstwa TECH-BET Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu do automatyzacji wymiany informacji między partnerami biznesowymi

Kwota dotacji: 237 690,00 PLN

Wartość projektu: 653 857,08 PLN

Beneficjent:

"TECH-BET" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-12-01

Data zakończenia: 2012-03-31

Rozszerzenie zakresu działalności Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Magdalena Bortkiewicz w Morągu

Kwota dotacji: 235 180,00 PLN

Wartość projektu: 655 750,00 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Magdalena Bortkiewicz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2010-11-30

Profesjonalna kadra II

Kwota dotacji: 232 100,00 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Powiat Ostródzki/Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Data rozpoczęcia: 2013-03-01

Data zakończenia: 2014-06-30

Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej UL

Kwota dotacji: 226 445,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2011-01-03

Data zakończenia: 2011-12-30

Aktywni, kreatywni - razem

Kwota dotacji: 224 085,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Małdyty

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2013-01-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Zakup maszyn oraz środków transportu niezbędnych do uruchomienia produkcji betonu.

Kwota dotacji: 222 000,00 PLN

Wartość projektu: 541 680,00 PLN

Beneficjent:

Zakład Usług Transportowych i Drogowych Władysław Modrzewski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-07-01

Data zakończenia: 2010-06-30

"Książka moim hobby" - utworzenie portalu społecznościowego

Kwota dotacji: 219 353,25 PLN

Wartość projektu: 543 454,00 PLN

Beneficjent:

PHU IWKD Adam Gwóźdź

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-08-31

Data zakończenia: 2013-03-29

Przedszkole w Dobrocinie - szansa na rozwój dostępna dla każdego dziecka

Kwota dotacji: 212 195,35 PLN

Procent dofinansowania: 90,33%

Beneficjent:

Gmina Małdyty

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-08-31

Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej UL

Kwota dotacji: 210 720,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2010-01-04

Data zakończenia: 2010-12-28

Aktywni i wykwalifikowani wracamy na rynek pracy!

Kwota dotacji: 209 783,98 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miłakowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Data rozpoczęcia: 2009-07-01

Data zakończenia: 2010-01-31

Urządzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki, gm. Ostróda

Kwota dotacji: 206 950,58 PLN

Wartość projektu: 263 245,91 PLN

Beneficjent:

Gmina Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna

Data rozpoczęcia: 2008-01-23

Data zakończenia: 2010-06-15

Fach nowy - spec od budowy

Kwota dotacji: 200 447,75 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Acus Consulting Piotr Stefaniuk

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-03-31

Szpital przyjazny środowisku - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w PZOZ w Ostródzie SA poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody

Kwota dotacji: 196 004,07 PLN

Wartość projektu: 451 602,86 PLN

Beneficjent:

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie - Spółka Akcyjna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Data rozpoczęcia: 2010-12-30

Data zakończenia: 2012-02-02

Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez budowę bezprzewodowego systemu monitoringu miejskiego w Morągu

Kwota dotacji: 189 921,96 PLN

Wartość projektu: 292 560,42 PLN

Beneficjent:

GMINA MORĄG

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2008-09-15

Data zakończenia: 2010-06-30

Uruchomienie produkcji wyrobów betonowych

Kwota dotacji: 178 500,00 PLN

Wartość projektu: 434 830,00 PLN

Beneficjent:

Ekosystem Sławomir Jaskółowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-04

Data zakończenia: 2013-03-30

Dywersyfikacja działalności Specjalistycznego Ośrodka Leczniczo-Badawczego poprzez rozszerzenie oferowanych usług o nowe świadczenia medyczne

Kwota dotacji: 162 420,12 PLN

Wartość projektu: 433 187,72 PLN

Beneficjent:

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK LECZNICZO-BADAWCZY Zbigniew Źęgota

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2013-06-30

Doposażenie jednostki OSP Florczaki w Gminie Łukta poprzez zakup lekkiego pojazdu ratownictwa techniczno - ekologicznego i drogowego

Kwota dotacji: 158 657,60 PLN

Wartość projektu: 198 322,00 PLN

Beneficjent:

GMINA ŁUKTA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Data rozpoczęcia: 2010-09-09

Data zakończenia: 2011-03-31

Wzrost konkurencyjności NZOZ "Puls" na rynku usług psychiatryczno-odwykowych poprzez rozbudowę i doposażenie nowego oddziału w Kajkowie

Kwota dotacji: 158 309,09 PLN

Wartość projektu: 349 283,50 PLN

Beneficjent:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PULS

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2011-06-30

Idzie Ola do Przedszkola

Kwota dotacji: 152 358,76 PLN

Procent dofinansowania: 89,69%

Beneficjent:

Gmina Małdyty

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-10-31

Znajomość języka angielskiego oknem na świat

Kwota dotacji: 145 700,30 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

King's School of English 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Data rozpoczęcia: 2013-07-01

Data zakończenia: 2014-05-31

Szkoła Młodzieżowych Animatorów Warmi i Mazur

Kwota dotacji: 143 309,20 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2011-01-03

Data zakończenia: 2011-12-30

Pokojowa ... zawód z przyszłością - szkolenie podnoszące kwalifikacje w zawodzie pokojowa.

Kwota dotacji: 142 211,32 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Trianon Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2008-10-01

Data zakończenia: 2009-03-31

NZOZ B.G.Szkutnik - nowe technologie, nowe możliwości leczenia pacjentów

Kwota dotacji: 140 950,00 PLN

Wartość projektu: 281 900,00 PLN

Beneficjent:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Specjalistyczne B.G. Szkutnik

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-11-09

Data zakończenia: 2009-03-31

Wzrost konkurencyjności firmy MECHANIKA POJAZDOWA KISIELIŃSKI MAREK LECH poprzez uruchomienie nowoczesnego zakładu w Ostródzie

Kwota dotacji: 136 875,00 PLN

Wartość projektu: 337 050,00 PLN

Beneficjent:

MECHANIKA POJAZDOWA KISIELIŃSKI MAREK LECH

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-04-01

Data zakończenia: 2011-01-15

Wzrost konkurencyjności firmy "TECH-BET" Sp. z o.o. w Żabim Rogu poprzez rozbudowę parku maszynowego - zakup suwnic

Kwota dotacji: 135 300,00 PLN

Wartość projektu: 330 132,00 PLN

Beneficjent:

"TECH-BET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-11-30

Data zakończenia: 2011-10-20

Przedszkole Samorzadowe Nr 1 w Małdytach-przedszkole nasze i dla wszystkich

Kwota dotacji: 131 703,52 PLN

Procent dofinansowania: 85,92%

Beneficjent:

Gmina Małdyty

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-08-31

Zakup ładowarki ze specjalistycznym osprzętem w celu unowocześnienia i rozwoju działalności firmy.

Kwota dotacji: 127 500,00 PLN

Wartość projektu: 345 973,45 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane "DRO-BUD" Leszek Rysztowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-11-02

Data zakończenia: 2011-12-31

Wzrost konkurencyjności praktyki stomatologicznej Jolanty Szewczuk poprzez inwestycję w nowy gabinet i rozszerzenie zakresu usług.

Kwota dotacji: 125 351,16 PLN

Wartość projektu: 285 968,97 PLN

Beneficjent:

Jolanta Szewczuk Gabinet Stomatologiczny

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-04

Data zakończenia: 2011-12-31

Ku zdobyciu wiedzy i rozwojowi z indywidualizacją

Kwota dotacji: 121 068,19 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Grunwald

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-07-31

Data zakończenia: 2013-06-28

Świetlica środowiskowa - "Młodzieżowa alternatywa"

Kwota dotacji: 116 547,08 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miejska Ostróda/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2011-01-01

Data zakończenia: 2012-02-29

Zakup nowoczesnego wózka widłowego, regałów wysokiego składowania oraz czytników kodów kreskowych wraz z oprogramowaniem

Kwota dotacji: 113 400,00 PLN

Wartość projektu: 282 496,00 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane "NORBUD" Norbert Szulc

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-10-01

Data zakończenia: 2010-03-31

ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 GBA 2,5/20 DLA OSP ORNOWO

Kwota dotacji: 112 481,30 PLN

Wartość projektu: 586 940,00 PLN

Beneficjent:

Gmina Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Data rozpoczęcia: 2008-09-15

Data zakończenia: 2009-12-15

Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy start

Kwota dotacji: 106 648,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Małdyty

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-09-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście i Gminie Miłomłyn

Kwota dotacji: 100 329,32 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miłomłyn

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-09-01

Data zakończenia: 2013-08-31

Doposażenie jednostek ratowniczych z terenu Gminy Grunwald

Kwota dotacji: 99 821,59 PLN

Wartość projektu: 633 202,80 PLN

Beneficjent:

Gmina Grunwald

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Data rozpoczęcia: 2009-02-16

Data zakończenia: 2010-07-04

Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP Strużyna i OSP Łączno w Gminie Morąg

Kwota dotacji: 99 399,30 PLN

Wartość projektu: 231 461,92 PLN

Beneficjent:

GMINA MORAG

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Data rozpoczęcia: 2008-06-30

Data zakończenia: 2009-07-20

Przez indywidualizację uczymy się, rozwijamy i bawimy

Kwota dotacji: 98 515,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Dąbrówno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-07-02

Data zakończenia: 2013-06-28

Wzmocnienie pozycji rynkowej Biura Rachunkowego Renata Kaszlejew poprzez poprawę warunków lokalowych oraz unowocześnienie usprzętowienia i wyposażenia firmy

Kwota dotacji: 98 207,18 PLN

Wartość projektu: 272 301,75 PLN

Beneficjent:

Renata Kaszlejew Biuro Rachunkowe

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-05-25

Data zakończenia: 2010-02-08

ZDOLNI I INNOWACYJNI

Kwota dotacji: 96 762,90 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Morąg

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-10-01

Data zakończenia: 2013-07-31

Podniesienie kwalifikacji pracowników branży budowlanej

Kwota dotacji: 90 767,83 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "EKOBUD" Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2013-02-01

Data zakończenia: 2013-07-31

Poprawa konkurencyjności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu specjalistycznego.

Kwota dotacji: 85 051,99 PLN

Wartość projektu: 193 299,99 PLN

Beneficjent:

Izabella Demidowicz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna Poradnia Laryngologiczna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-04

Data zakończenia: 2011-12-06

Unowocześnienie metod diagnostycznych i wzmocnienie pozycji rynkowej laboratorium poprzez zakup urządzeń badawczych

Kwota dotacji: 80 000,00 PLN

Wartość projektu: 186 575,00 PLN

Beneficjent:

SLW BIOLAB s.c. Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2010-06-30

"E-stypendysta" - platforma informacyjno - edukacyjna

Kwota dotacji: 75 777,50 PLN

Wartość projektu: 89 150,01 PLN

Beneficjent:

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2012-09-30

Data zakończenia: 2013-10-31

Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Gold-Tom przez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji obrączek.

Kwota dotacji: 75 000,00 PLN

Wartość projektu: 183 000,00 PLN

Beneficjent:

"Gold-Tom" Tomasz Bednarski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2010-01-06

Data zakończenia: 2010-03-31

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnej Koparko - Ładowarki

Kwota dotacji: 75 000,00 PLN

Wartość projektu: 183 000,00 PLN

Beneficjent:

Usługi Ziemne Henryk Kalbarczyk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-07-01

Data zakończenia: 2010-07-31

"ARCHI - B" - nowoczesne biuro projektowe XXI wieku

Kwota dotacji: 71 303,23 PLN

Wartość projektu: 173 979,91 PLN

Beneficjent:

Biuro Projektowe "ARCHI-B" S.C. Beata i Wiesław Kruk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-10-01

Data zakończenia: 2010-04-30

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Łukta

Kwota dotacji: 69 354,90 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Łukta

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data zakończenia: 2013-06-30

Artystyczne pokolenie WWW - pozalekcyjne zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy Miłomłyn

Kwota dotacji: 68 768,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miłomłyn

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2008-11-03

Data zakończenia: 2009-06-30

Lepszy start-podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Gminie Miłakowo.

Kwota dotacji: 68 488,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miłakowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-12-02

Data zakończenia: 2012-02-29

Zakup pieca piekarniczego ''Wulkan '' z palnikiem olejowym i urządzeniem załadowczym oraz Krajarki ''Akra'' w celu wyposażenia Piekrni Jędruś ''

Kwota dotacji: 55 036,00 PLN

Wartość projektu: 134 287,84 PLN

Beneficjent:

Oktawiusz Kachnowicz '' Piekarnia Jędruś ''

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-05-01

Data zakończenia: 2010-09-02

"Wzrost konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie nowoczesnego Gabinetu Stomatologicznego"

Kwota dotacji: 54 759,25 PLN

Wartość projektu: 121 958,26 PLN

Beneficjent:

Gabinet Stomatologiczny Elżbieta Antolak

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2011-02-16

Wioski tematyczne - szansą na rozwój obszarów wiejskich

Kwota dotacji: 50 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2010-01-01

Data zakończenia: 2010-06-30

I My potrafimy!

Kwota dotacji: 50 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2010-01-01

Data zakończenia: 2010-05-31

Wyjść z cienia

Kwota dotacji: 50 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2010-02-01

Data zakończenia: 2010-07-31

Razem możemy więcej!

Kwota dotacji: 50 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych I Ich Rodzin SONIR Gminy Grunwald

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2011-01-01

Data zakończenia: 2011-06-30

Warto umieć i wiedzieć więcej!

Kwota dotacji: 50 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Grunwald

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-08-01

Data zakończenia: 2013-01-31

Żyj aktywnie pod Grunwaldem!

Kwota dotacji: 50 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Grunwald

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2011-01-01

Data zakończenia: 2011-06-30

OD EDUKACJI DO REALIZACJI DZIAłAń PROZDROWOTNYCH

Kwota dotacji: 50 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ JAKOSCI OPIEKI MEDYCZNEJ

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-08-10

Data zakończenia: 2010-03-20

Ekoliderzy Gminy Ostróda

Kwota dotacji: 50 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Rozwoju Gminy Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2010-02-01

Data zakończenia: 2010-06-30

LOKALNE INSPIRACJE EDUKACYJNE

Kwota dotacji: 50 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

STOWARZYSZENIE "NA RZECZ JAKOśCI W OśWIACIE"

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-03-31

Nasz CEL - Centrum Edukacji Lokalnej w świetlicy wiejskiej w Dylewie

Kwota dotacji: 50 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Grunwald

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-04-01

Data zakończenia: 2012-10-31

Wszystkie dzieci nasze są

Kwota dotacji: 49 997,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Agnieszka Macyra Gabinet logopedyczny z terapią pedagogiczną

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2011-03-01

Data zakończenia: 2011-06-30

WYJeDŹ z DOMU

Kwota dotacji: 49 996,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-08-01

Data zakończenia: 2012-12-31

"Jedynka" w świecie on - line.

Kwota dotacji: 49 994,45 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Morąg

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2010-01-01

Data zakończenia: 2010-05-31

Akademia III Wieku w Małdytach

Kwota dotacji: 49 990,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2009-03-02

Data zakończenia: 2009-08-31

Nauka nie poszła w las młodzi animatorzy są wśród nas

Kwota dotacji: 49 970,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2012-01-01

Data zakończenia: 2012-06-30

"Dwójka" w świecie WWW

Kwota dotacji: 49 959,70 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Morąg

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2010-01-01

Data zakończenia: 2010-05-31

Pierwsza pomoc bez obaw

Kwota dotacji: 49 954,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2010-02-01

Data zakończenia: 2010-05-31

Szkolenia i rozwój kompetencji wspomagających aktywne podejmowanie i rozwijanie działalności agroturystycznej w środowisku mieszkańców gminy Łukta

Kwota dotacji: 49 938,80 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Kancelaria Księgowo-Podatkowa Józef Bizon

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-02-01

Data zakończenia: 2009-05-31

Wykwalifikowany strażak - bezpieczna gmina

Kwota dotacji: 49 927,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Ochotnicza Straż Pożarna w Ornowie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2010-10-01

Data zakończenia: 2010-12-31

Przez edukację do aktywności.

Kwota dotacji: 49 922,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Durąg XXII wieku

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2010-03-01

Data zakończenia: 2010-09-30

Nowoczesny pracownik - wsparcie osób z terenów wiejskich w podejmowaniu zatrudnienia

Kwota dotacji: 49 855,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT"

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-02-28

Miej wpływ na swoje zdrowie!

Kwota dotacji: 49 854,50 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

STOWARZYSZENIE

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-05-15

Data zakończenia: 2009-12-15

Kształcimy w turystyce

Kwota dotacji: 49 842,65 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Małego Dziecka i Rodzinę POMOST

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2013-03-01

Data zakończenia: 2013-09-30

Szkoła dla rodziców w gminie Gietrzwałd

Kwota dotacji: 49 828,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data zakończenia: 2012-12-31

Lokalna Pracownia Aktywności w Małdytach

Kwota dotacji: 49 770,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2010-10-30

Wyższe kwalifikacje-większe bezpieczeństwo-szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Kwota dotacji: 49 766,78 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

ACUS CONSULTING Piotr Stefaniuk

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2010-01-04

Data zakończenia: 2010-04-30

Do aktywności zawodowej w gminie Dąbrówno

Kwota dotacji: 49 743,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-03-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Worliny - tu mieszkamy, aktywnie dziś działamy

Kwota dotacji: 49 689,20 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Łukta/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2010-01-01

Data zakończenia: 2010-08-31

Lekcja informatyki-szansą na samokształcenie i integrację

Kwota dotacji: 49 605,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2009-09-30

Zielone przyjazne otoczenie Dąbrówna

Kwota dotacji: 49 514,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

P.P.H.U. "OKEY" Stanisław Królak

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-04-01

Data zakończenia: 2009-07-31

Opuścić margines życia

Kwota dotacji: 49 492,32 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2009-08-01

Data zakończenia: 2009-11-30

Edukacja przez teatr i muzykę w gminie Ostróda

Kwota dotacji: 49 466,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-05-01

Data zakończenia: 2008-11-30

EDUKACJA PRZYSZŁOŚCIĄ

Kwota dotacji: 49 442,05 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

SENSUS Szkolenia Doradztwo Grzegorz Dygacz

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2013-04-01

Data zakończenia: 2013-11-30

Aktywność drogą do sukcesu kobiet z Gminy Małdyty

Kwota dotacji: 49 391,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-01-01

Data zakończenia: 2012-05-31

Z igłą i nitką na rynek pracy - szkolenie w zawodzie szwaczki

Kwota dotacji: 49 387,90 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

ACUS Consulting Piotr Stefaniuk

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-05-07

Data zakończenia: 2012-07-31

Razem z nami zdobądź swój MONT EVEREST

Kwota dotacji: 49 309,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2012-01-01

Data zakończenia: 2012-05-31

Plan Odnowy - od aktywności życiowej do zawodowej

Kwota dotacji: 49 187,39 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miłakowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-07-01

Data zakończenia: 2009-10-31

Dbaj o zdrowie poprzez ruch, dietę i higienę w każdym wieku.

Kwota dotacji: 49 180,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

STOWARZYSZENIE

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-05-15

Data zakończenia: 2009-12-15

"JAK WYCHOWAĆ MĄDRE I SZCZĘŚLIWE DZIECKO" szkolenie dla rodziców z obszarów wiejskich

Kwota dotacji: 48 956,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie "Wychowanie dla Przyszlosci"

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-04-01

Data zakończenia: 2008-08-31

Kwota dotacji: 48 590,20 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Trianon Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2008-12-31

Akademia Ginących Zawodów

Kwota dotacji: 48 365,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Razem dla Innych

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2013-05-01

Data zakończenia: 2013-12-31

POMOST do aktywnego działania

Kwota dotacji: 47 733,28 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Małego Dziecka i Rodzinę POMOST

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-02-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Gdzie działanie tam pomyślność - Wiejska Akademia Aktywności w Liksajnach.

Kwota dotacji: 47 705,97 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Trianon Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2008-12-31

Artystyczny PROMYK

Kwota dotacji: 47 607,93 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2013-05-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Gdzie działanie tam pomyślność - Wiejska Akademia Aktywności w Szyldaku.

Kwota dotacji: 47 602,49 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Trianon Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2008-12-31

Dialog obywatelski

Kwota dotacji: 47 437,89 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-04-01

Data zakończenia: 2013-01-31

Aktywność-szansą na sukces kobiet z Gminy Morąg

Kwota dotacji: 47 291,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-01-01

Data zakończenia: 2012-05-31

Inwestycja w lidera - inwestycją społeczną

Kwota dotacji: 47 150,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Gminy Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-05-28

Zdążyć z pomocą

Kwota dotacji: 46 762,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

ACUS CONSULTING Piotr Stefaniuk

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-06-01

Data zakończenia: 2008-11-20

Od aktywności do lepszej przyszłości w gminie Dąbrówno

Kwota dotacji: 46 541,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2012-01-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Od aktywności do lepszej przyszłości w gminie Miłomłyn

Kwota dotacji: 46 539,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2012-01-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Nowe kwalifikacje sposobem na walkę z bezrobociem

Kwota dotacji: 46 524,37 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Trianon Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2011-01-01

Data zakończenia: 2011-05-31

Nasza wieś naszą szansą

Kwota dotacji: 46 360,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Ostróda/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2011-03-01

Data zakończenia: 2011-07-31

Aktywnie i zielono w Liksajnach

Kwota dotacji: 46 100,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2010-10-01

Data zakończenia: 2010-12-31

Bo dzieci są najważniejsze

Kwota dotacji: 45 986,50 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Morąg

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-08-01

Data zakończenia: 2012-12-31

Informatyzacja procesu realizacji produkcji i ewidencji kosztów PBO "Ekobud" Sp. z o.o.

Kwota dotacji: 45 580,50 PLN

Wartość projektu: 112 128,03 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Ekobud" Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-12-29

Data zakończenia: 2012-09-30

Wiejska Akademia Aktywności w Grunwaldzie

Kwota dotacji: 44 864,64 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Trianon sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-08-01

Data zakończenia: 2009-11-30

Przedsiębiorczość - drogą do rozwoju wsi Idzbark

Kwota dotacji: 44 711,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2010-10-01

Data zakończenia: 2010-12-31

Muzyka, tradycje, obyczaje naszej małej ojczyzny.

Kwota dotacji: 44 675,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-06-01

Data zakończenia: 2013-02-28

Poprzez edukację do wsi tematycznej

Kwota dotacji: 44 611,92 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Trianon Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2009-12-31

Uczymy się pomagać ludziom

Kwota dotacji: 44 248,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-06-25

Data zakończenia: 2008-11-30

Sportowa aktywizacja zawodowa

Kwota dotacji: 44 202,90 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Miejski Ludowy Klub Sportowy Foto "OLA" Ostróda

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-01-01

Data zakończenia: 2012-04-30

NOWE MOŻLIWOŚĆI

Kwota dotacji: 43 693,20 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

SENSUS Szkolenia Doradztwo Grzegorz Dygacz

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2013-08-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Razem dla rozwoju - integracja społeczna Pietrzwałdu

Kwota dotacji: 43 410,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Ostróda/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2009-07-01

Data zakończenia: 2010-12-31

Klucz dostępu

Kwota dotacji: 42 890,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2011-01-03

Data zakończenia: 2011-04-30

Okno na świ@t dla niepełnosprawnych

Kwota dotacji: 42 265,84 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Fundacja Rozwoju Przedsiebiorczości ATUT

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-01-01

Data zakończenia: 2012-05-31

POMOST dla edukacji

Kwota dotacji: 38 726,61 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Małego Dziecka i Rodzinę POMOST

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-04-01

Data zakończenia: 2012-11-30

Modernizacja pracowni projektowej i produkcyjnej oraz utworzenie pracowni fotograficznej YOONA CReATIVE GROUP w Ostródzie

Kwota dotacji: 38 004,10 PLN

Wartość projektu: 94 683,31 PLN

Beneficjent:

YOONA CReATIVE GROUP Arkadiusz Wróbel

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-11-01

Data zakończenia: 2009-08-31

POMOST do kształcenia ustawicznego

Kwota dotacji: 35 937,30 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Małego Dziecka i Rodzinę POMOST

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-03-01

Data zakończenia: 2012-08-31

"POMOST" działa społecznie

Kwota dotacji: 32 138,65 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Małego Dziecka i Rodzinę POMOST

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2012-08-01

Data zakończenia: 2012-12-31

Każdy z nas jest utalentowany! Projekt indywidualizacji procesu nauczania uczniów kl. I-III w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dylewie

Kwota dotacji: 30 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Arkadiusz Rosa

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data zakończenia: 2013-06-20

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga