zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo
m_elblag elblaski braniewski ostrodzki m_olsztyn olsztynski lidzbarski ilawski nowomiejski dzialdowski nidzicki szczycienski mragowski ketrzynski bartoszycki wegorzewski gizycki piski elcki olecki goldapski

Mapa dotacji

Mapa dotacji prezentuje projekty realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Mapa dotacji tworzona jest na podstawie miejsca realizacji projektu

Aby wyświetlić projekty realizowane w kilku powiatach lub projekty z nieokreślonym miejscem realizacji kliknij tutaj

 

Wybierz powiat:Program i Oś priorytetowa:

Sortuj po:

 

Lista projektów - powiat nidzicki

 

Czas na działanie

Kwota dotacji: 11 630 916,03 PLN

Procent dofinansowania: 99,85%

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudniania oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Data rozpoczęcia: 2008-01-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Nidzicy ul. Wyborska, oczyszczalni ścieków w Tatarach k. Nidzicy i sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody w Nidzicy ul. Wyborska do miejscowości Nibork Drugi

Kwota dotacji: 8 913 247,29 PLN

Wartość projektu: 14 465 642,16 PLN

Beneficjent:

"Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa

Data rozpoczęcia: 2009-05-06

Data zakończenia: 2014-01-30

Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Lipowo Kurkowskie-Łyna- Nidzica: Nr 1528N w lokalizacji od km 11+756,00 do km 20+029,61, Nr 1264N w lokalizacji od km 25+741,00 do km 26+146,17

Kwota dotacji: 5 187 486,41 PLN

Wartość projektu: 8 147 081,76 PLN

Beneficjent:

Powiat Nidzicki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Data rozpoczęcia: 2007-10-03

Data zakończenia: 2011-06-30

Budowa elektrociepłowni na biomasę w Zakładzie Drzewnym Napiwoda

Kwota dotacji: 4 742 250,00 PLN

Wartość projektu: 9 999 745,00 PLN

Beneficjent:

Zakład Drzewny Napiwoda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Data rozpoczęcia: 2012-12-03

Data zakończenia: 2014-06-30

Rewaloryzacja przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku starego browaru na działce nr 33/3 przy ulicy Ratuszowej 2 w Nidzicy

Kwota dotacji: 3 419 610,00 PLN

Wartość projektu: 8 540 160,60 PLN

Beneficjent:

ALMES Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2012-08-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka- Janowiec Kościelny- Kuce Etap I: Nr 1560N odcinek od km 6+332 do km 7+328,65, Nr 1613 N odcinek od km 10+699 do km 12+368,47

Kwota dotacji: 2 747 644,05 PLN

Wartość projektu: 3 938 238,71 PLN

Beneficjent:

Powiat Nidzicki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny

Data rozpoczęcia: 2007-06-04

Data zakończenia: 2011-11-30

Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica

Kwota dotacji: 2 125 127,69 PLN

Procent dofinansowania: 89,50%

Beneficjent:

Gmina Nidzica

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-07-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Pakiet na start

Kwota dotacji: 1 661 759,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data zakończenia: 2014-02-28

Punkty w szkole czasem lepsze niż przedszkole

Kwota dotacji: 1 593 818,33 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Gmina Janowiec Kościelny

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2011-10-01

Data zakończenia: 2015-08-31

Wdrożenie systemu informatycznego, usprawnienie procesów produkcyjnych oraz stworzenie nowego produktu w firmie KONSMETAL

Kwota dotacji: 1 500 000,00 PLN

Wartość projektu: 3 660 000,00 PLN

Beneficjent:

KONSMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2011-09-30

Poprawa konkurencyjności Zakładu Usługowo-Handlowego Instalatorstwo i Art. Elektryczne Wiktor Wiśniewski oraz rozszerzenie zakresu świadczonych usług poprzez stworzenie własnego zaplecza technicznego.

Kwota dotacji: 1 496 416,66 PLN

Wartość projektu: 4 110 577,86 PLN

Beneficjent:

Zakład Usługowo-Handlowy Instalatorstwo i Art. Elektryczne Wiktor Wiśniewski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-08

Data zakończenia: 2011-12-31

Rozbudowa i wyposażenie w specjalistyczny sprzęt firmy PHU ,,ELDA,, Zakład Naprawy Autocystern w Nidzicy.

Kwota dotacji: 1 007 872,82 PLN

Wartość projektu: 2 459 209,71 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,ELDA ,, Zakład Naprawy Autocystern Edward Prósiński

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-10

Data zakończenia: 2010-12-30

Drogowskaz na Nidzicę. Projekt edukacyjno-profilaktyczny.

Kwota dotacji: 926 700,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2009-04-01

Data zakończenia: 2010-06-30

"Młody Einstein odkrywa świat"

Kwota dotacji: 895 880,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Nidzica

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2009-07-31

"Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu"

Kwota dotacji: 883 488,20 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Nidzica

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data zakończenia: 2014-08-31

Podniesienie konkurencyjności INS-BUD OKNA Sp. z o.o. w Nidzicy porzez rozbudowę i wprowadzenie na rynek budowlany innowacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i energooszczędności produktów

Kwota dotacji: 775 923,77 PLN

Wartość projektu: 1 907 893,98 PLN

Beneficjent:

INS-BUD OKNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-03-01

Data zakończenia: 2011-07-20

Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Kwota dotacji: 753 757,21 PLN

Wartość projektu: 923 637,32 PLN

Beneficjent:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2012-09-18

Data zakończenia: 2014-03-31

Lepsze przedszkole w szkole niz samotna zabawa w stodole

Kwota dotacji: 734 461,00 PLN

Procent dofinansowania: 98,28%

Beneficjent:

Gmina Janowiec Kościelny

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2011-09-30

Rozszerzenie auto usług o specjalistyczny warsztat samochodowy

Kwota dotacji: 718 500,00 PLN

Wartość projektu: 1 753 140,00 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AUTO-COMPLEX Mariusz Grzebski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2010-12-10

Stworzenie warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy

Kwota dotacji: 686 464,29 PLN

Wartość projektu: 1 566 709,66 PLN

Beneficjent:

Gmina Nidzica

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości

Data rozpoczęcia: 2010-08-05

Data zakończenia: 2011-12-30

"Szansa na przyszłość - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem"

Kwota dotacji: 624 255,77 PLN

Procent dofinansowania: 89,63%

Beneficjent:

Powiat Nidzicki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w specjalistyczne środki transportu towarowego

Kwota dotacji: 615 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 510 250,00 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Budowlane "MAX-BUD" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2011-09-30

"Nowe szanse, lepsze jutro"

Kwota dotacji: 592 162,86 PLN

Procent dofinansowania: 89,25%

Beneficjent:

Gmina Janowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowego produktu i usługi.

Kwota dotacji: 552 437,50 PLN

Wartość projektu: 1 347 947,50 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AUTO-COMPLEX Mariusz Grzebski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-01-01

Data zakończenia: 2011-03-31

Inicjatywa na rzecz integracji w gminie Janowiec Kościelny

Kwota dotacji: 515 955,63 PLN

Procent dofinansowania: 90,47%

Beneficjent:

Gmina Janowiec Kościelny

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2010-01-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Napiwodzie

Kwota dotacji: 491 123,50 PLN

Wartość projektu: 618 904,37 PLN

Beneficjent:

Gmina Nidzica

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Data rozpoczęcia: 2008-06-11

Data zakończenia: 2010-03-31

Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Budowlano - Sprzętowego "TECHBUD" S.C. poprzez zakup betonomieszarki i pompogruszki do betonu

Kwota dotacji: 477 518,25 PLN

Wartość projektu: 1 486 955,61 PLN

Beneficjent:

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO SPRZĘTOWE "TECHBUD" Feliński Waśk s.c.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2011-01-03

Data zakończenia: 2012-07-06

Poprawa warunków ochrony środowiska naturalnego w obszarach : "Natura 2000" i chronionego krajobrazu doliny rzeki Orzyc poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Janowie

Kwota dotacji: 469 049,85 PLN

Wartość projektu: 591 786,34 PLN

Beneficjent:

Gmina Janowo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Data rozpoczęcia: 2011-05-10

Data zakończenia: 2011-12-05

Zakupy inwestycyjne dla wdrożenia innowacji produktowej w skali kraju i regionu w firmie WIEJAK

Kwota dotacji: 440 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 151 735,34 PLN

Beneficjent:

WIEJAK

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2008-08-20

Data zakończenia: 2009-09-30

Planuję, działam, zwyciężam

Kwota dotacji: 404 463,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Nidzica

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2010-09-01

Data zakończenia: 2011-07-31

Rozwój społeczeństwa informacyjnegopoprzez budowę portalu internetowego z innowacyjnymi aplikacjami dla przedsiębiorstw przez firmę CREATIVE Milena Borodziuk

Kwota dotacji: 402 100,00 PLN

Wartość projektu: 1 029 756,00 PLN

Beneficjent:

CREATIVE Milena Borodziuk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2012-04-01

Data zakończenia: 2012-12-30

Uruchomienie produkcji nowoczesnych tablic orientacyjnych w firmie "SIENKIEWICZ-BONKOWSKI POLTEX SP.J."

Kwota dotacji: 388 800,00 PLN

Wartość projektu: 948 672,00 PLN

Beneficjent:

"SIENKIEWICZ-BONKOWSKI POLTEX SPÓŁKA JAWNA"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-10-20

Data zakończenia: 2010-06-30

Decyduję o sobie

Kwota dotacji: 387 400,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Nidzica

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2012-11-01

Data zakończenia: 2014-10-31

Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy

Kwota dotacji: 387 398,76 PLN

Wartość projektu: 553 426,81 PLN

Beneficjent:

Gmina Nidzica

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2008-02-14

Data zakończenia: 2010-03-31

Jestem zdolny, tylko mnie odkryj!

Kwota dotacji: 338 364,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Nidzica

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-08-01

Data zakończenia: 2013-07-31

Z przedszkolem poznajemy świat

Kwota dotacji: 335 195,26 PLN

Procent dofinansowania: 97,41%

Beneficjent:

Gmina Janowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2010-07-12

Data zakończenia: 2012-08-31

Rekultywacja składowisk odpadów w miejscowości "Majki" i Kozłowo znajdujących się na terenie Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"

Kwota dotacji: 290 253,47 PLN

Wartość projektu: 362 816,84 PLN

Beneficjent:

Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Data rozpoczęcia: 2012-06-26

Data zakończenia: 2013-12-31

Młodzież na start

Kwota dotacji: 285 890,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Miejski Ośrodek Pomocy Spoęłcznej w Nidzicy

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2009-05-01

Data zakończenia: 2010-04-30

KLUCZ DO KARIERY

Kwota dotacji: 250 012,96 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Data rozpoczęcia: 2008-05-01

Data zakończenia: 2012-12-31

Nowoczesny system logistyczny -źródłem wzrostu konkurenyjności Firmy "Kram" sp. j.

Kwota dotacji: 220 500,00 PLN

Wartość projektu: 542 430,00 PLN

Beneficjent:

"Kram" Firma Handlowo Usługowa Janina Płatek, Jarosław Płatek, Tomasz Płatek, Adam Zalewski spółka jawna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-07-31

Data zakończenia: 2013-03-31

Wsparcie rozwoju polityki społecznej w Gminie Nidzica

Kwota dotacji: 198 690,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Nidzica/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2009-05-01

Data zakończenia: 2010-03-31

Wprowadzenie nowego produktu - myjnia samochodowa.

Kwota dotacji: 194 000,00 PLN

Wartość projektu: 473 360,00 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AUTO-COMPLEX Mariusz Grzebski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2010-09-30

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Kozłowo

Kwota dotacji: 133 053,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Kozłowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-09-03

Data zakończenia: 2013-06-30

Nidzicki Klub Biznesu aktywnie i kreatywnie podnosi kwalifikacje zawodowe

Kwota dotacji: 125 835,05 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Nidzicki Klub Biznesu

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2012-11-01

Data zakończenia: 2013-07-31

Poprawa konkurencyjności firmy Heliodent Praktyka Stomatologiczna Anna Hojnacka poprzez zakup nowoczesnych urządzeń stomatologicznych oraz wprowadzenie nowych usług.

Kwota dotacji: 124 210,49 PLN

Wartość projektu: 248 421,00 PLN

Beneficjent:

Heliodent Anna Hojnacka

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2011-11-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Uruchomienie salonu solarium i fitness BONKOWSKI Sp.z o.o. w Nidzicy

Kwota dotacji: 113 000,00 PLN

Wartość projektu: 275 720,00 PLN

Beneficjent:

BONKOWSKI Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-18

Data zakończenia: 2010-02-28

Wzrost konkurencyjności firmy Agro-Partner poprzez nowe inwestycje w przedsiębiorstwo.

Kwota dotacji: 96 841,74 PLN

Wartość projektu: 236 293,86 PLN

Beneficjent:

"Agro-Partner" Kompleksowa Obsługa Rolnictwa Iwona Miecznikowska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2010-12-31

Samodzielne zakładanie i zarzadzanie firmą

Kwota dotacji: 89 228,21 PLN

Procent dofinansowania: 87,24%

Beneficjent:

Powiat Nidzicki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2009-01-05

Data zakończenia: 2009-12-31

Nowa perspektywa

Kwota dotacji: 80 499,92 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Data rozpoczęcia: 2013-01-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Indywidualizacja szansą na lepszy start

Kwota dotacji: 60 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Janowiec Kościelny

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-09-01

Data zakończenia: 2012-06-22

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Janowo szansą na sukces dzieci

Kwota dotacji: 59 898,25 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Janowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-08-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Nauczanie poprzez integrowanie

Kwota dotacji: 49 985,20 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Miłosników Ziemi Janowskiej

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2010-02-01

Data zakończenia: 2010-09-30

Ortografia i zapamiętywanie może być proste

Kwota dotacji: 49 980,75 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

MA-KO-KA 1 Małgorzata Kołomijska-Kaczmarek

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-08-01

Data zakończenia: 2012-12-31

Agroturystyczna inicjatywa oddolna mieszkańców gminy Janowiec Kościelny

Kwota dotacji: 49 880,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Fundacja Inicjatyw Społecznych

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2012-01-01

Data zakończenia: 2012-05-31

Nowa perspektywa.

Kwota dotacji: 49 708,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

STUDIO PROFIT Szkolenia&Biznes Sylwia Dubowska

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-02-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Równaj szanse Polska - Europa

Kwota dotacji: 49 701,50 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-03-31

Ginące zawody - zawody przyszłości

Kwota dotacji: 49 664,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Społeczne "Garncarska Wioska" sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-08-03

Data zakończenia: 2009-10-30

Inicjatywy lokalne-szansą rozwoju obszarów wiejskich

Kwota dotacji: 49 650,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

AGRO - PARTNER Kompleksowa Obsługa Rolnictwa Iwona Miecznikowska

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2008-12-15

Punkt Informacji Edukacyjno-Zawodowej

Kwota dotacji: 48 203,07 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Fundacja Inicjatyw Społecznych

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2013-05-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Garncarska Wioska szansą na lepsze jutro

Kwota dotacji: 45 980,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Społeczne "Garncarska Wioska" Sp. z o.o

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2012-01-02

Data zakończenia: 2012-06-30

Kozłowskie Centrum Kształcenia Liderów

Kwota dotacji: 44 652,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

STOWARZYSZENIE PROMUJMY KOZŁOWO NON OMNIS MORIAR

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-05-01

Data zakończenia: 2009-09-30

Szkolna kampania zdrowego stylu życia

Kwota dotacji: 44 383,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Zespół Szkół.Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kozłowie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-09-08

Data zakończenia: 2009-03-27

Lokalni animatorzy aktywizacji zawodowej w gminie Janowo

Kwota dotacji: 42 601,56 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-02-01

Data zakończenia: 2009-07-31

Aktywni rodzice przyszłością dzieci

Kwota dotacji: 42 029,50 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2009-02-27

Mądry rodzic potrafi kochać i wymagać

Kwota dotacji: 21 152,89 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiat nidzicki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2013-09-01

Data zakończenia: 2014-02-28

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga