zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo
m_elblag elblaski braniewski ostrodzki m_olsztyn olsztynski lidzbarski ilawski nowomiejski dzialdowski nidzicki szczycienski mragowski ketrzynski bartoszycki wegorzewski gizycki piski elcki olecki goldapski

Mapa dotacji

Mapa dotacji prezentuje projekty realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Mapa dotacji tworzona jest na podstawie miejsca realizacji projektu

Aby wyświetlić projekty realizowane w kilku powiatach lub projekty z nieokreślonym miejscem realizacji kliknij tutaj

 

Wybierz powiat:Program i Oś priorytetowa:

Sortuj po:

 

Lista projektów - powiat mrągowski

 

Aktywność zawodowa - szansą na lepsze jutro

Kwota dotacji: 18 311 285,75 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudniania oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Data rozpoczęcia: 2008-01-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku szkoleniowego Nr 8 w Mrągowie - Etap II - Budowa infrastruktury sportowej

Kwota dotacji: 9 429 049,40 PLN

Wartość projektu: 14 050 836,08 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Mrągowo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych

Data rozpoczęcia: 2007-06-18

Data zakończenia: 2013-01-15

"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" - Gmina Piecki

Kwota dotacji: 9 096 189,12 PLN

Wartość projektu: 18 498 473,99 PLN

Beneficjent:

GMINA PIECKI

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa

Data rozpoczęcia: 2008-04-02

Data zakończenia: 2012-06-30

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Mikołajki

Kwota dotacji: 8 814 981,93 PLN

Wartość projektu: 14 297 052,42 PLN

Beneficjent:

Gmina Mikołajki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa

Data rozpoczęcia: 2007-05-24

Data zakończenia: 2011-07-15

Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno rekreacyjnych.

Kwota dotacji: 7 541 943,22 PLN

Wartość projektu: 12 278 614,29 PLN

Beneficjent:

GMINA MIKOŁAJKI

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2007-09-14

Data zakończenia: 2012-09-28

Uzbrojenie terenów usługowych przy ul. Towarowej w Mrągowie.

Kwota dotacji: 6 695 612,67 PLN

Wartość projektu: 8 177 410,66 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Mrągowo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości

Data rozpoczęcia: 2009-04-20

Data zakończenia: 2013-12-30

Uruchomienie obiektu turystycznego w standardzie czterogwiazdkowym w miejscowości Stare Sady

Kwota dotacji: 5 722 059,96 PLN

Wartość projektu: 17 156 131,44 PLN

Beneficjent:

Hotel Robert`s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna

Data rozpoczęcia: 2010-06-01

Data zakończenia: 2012-07-30

Budowa instalacji biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 0,5 MW w miejscowości Rozogi, gmina Sorkwity

Kwota dotacji: 4 024 000,00 PLN

Wartość projektu: 9 995 520,00 PLN

Beneficjent:

Marek Domin Biogaz Rozogi

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Data rozpoczęcia: 2013-02-03

Data zakończenia: 2014-07-23

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1779N Tałty - Mikołajki"

Kwota dotacji: 3 725 714,15 PLN

Wartość projektu: 6 237 360,07 PLN

Beneficjent:

Powiat Mrągowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Data rozpoczęcia: 2008-03-25

Data zakończenia: 2010-09-15

Uzbrojenie terenów przemysłowo-składowych przy ul. Przemysłowej w Mrągowie

Kwota dotacji: 3 446 724,73 PLN

Wartość projektu: 4 665 214,38 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Mrągowo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości

Data rozpoczęcia: 2009-08-10

Data zakończenia: 2012-12-17

"Modernizacja kotłowni olejowej polegająca na przebudowie istniejącej kotłowni na źródło ciepła opalane biomasą wraz z montażem instalacji solarnej, budowa przyłącza cieplnego oraz termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sorkwitach"

Kwota dotacji: 2 951 832,80 PLN

Wartość projektu: 3 689 791,00 PLN

Beneficjent:

Gmina Sorkwity

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Data rozpoczęcia: 2012-02-03

Data zakończenia: 2013-11-30

Rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych

Kwota dotacji: 2 848 048,72 PLN

Wartość projektu: 3 476 084,39 PLN

Beneficjent:

Powiat Mrągowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2008-10-12

Data zakończenia: 2010-10-11

Wdrożenie technologii produkcji miski olejowej dla BMW wykonanej z poliamidu 6.6.GF 35

Kwota dotacji: 2 783 308,31 PLN

Wartość projektu: 6 308 935,95 PLN

Beneficjent:

BRUSS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2009-12-07

Data zakończenia: 2012-05-31

Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo

Kwota dotacji: 2 719 139,65 PLN

Wartość projektu: 3 297 907,84 PLN

Beneficjent:

Powiat Mrągowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Data rozpoczęcia: 2010-09-01

Data zakończenia: 2012-04-30

Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Miejska Mrągowo.

Kwota dotacji: 2 565 461,40 PLN

Wartość projektu: 3 923 771,52 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Mrągowo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.3 System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach

Data rozpoczęcia: 2008-09-22

Data zakończenia: 2012-07-30

Reaktywacja stanicy kajakowej w Mikołajkach

Kwota dotacji: 2 334 807,95 PLN

Wartość projektu: 6 498 444,92 PLN

Beneficjent:

Jerzy Marcin Banat Przedsiębiorstwo Turystyczne "Wagabunda"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna

Data rozpoczęcia: 2009-03-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Przebudowa amfiteatru wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie

Kwota dotacji: 2 307 073,63 PLN

Wartość projektu: 10 003 425,30 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Mrągowo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.6 Infrastruktura kultury

Data rozpoczęcia: 2009-01-12

Data zakończenia: 2012-09-21

,,Czas Aktywności Społecznej" lokalny program pomocy społecznej MOPS w Mrągowie, skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach realizacji POKL

Kwota dotacji: 2 272 377,29 PLN

Procent dofinansowania: 88,73%

Beneficjent:

Gmina Miasto Mrągowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-06-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mebli tapicerowanych w Comfort Collection Sp. z o.o. w Pieckach

Kwota dotacji: 2 230 829,15 PLN

Wartość projektu: 6 049 370,00 PLN

Beneficjent:

Comfort Collection Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.8 Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych

Data rozpoczęcia: 2010-05-04

Data zakończenia: 2012-12-31

Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych - Etap II - Rewitalizacja ulicy Kajki

Kwota dotacji: 1 996 069,48 PLN

Wartość projektu: 3 046 432,35 PLN

Beneficjent:

GMINA MIKOŁAJKI

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2012-08-13

Data zakończenia: 2014-10-15

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1759N Sorkwity - Rozogi"

Kwota dotacji: 1 977 001,34 PLN

Wartość projektu: 2 863 125,28 PLN

Beneficjent:

Powiat Mrągowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Data rozpoczęcia: 2008-03-25

Data zakończenia: 2009-12-15

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych Os. Piaskowe 4C, 6A, 6B, 8B oraz Os. Metalowców 1-14 w Mrągowie.

Kwota dotacji: 1 759 627,06 PLN

Wartość projektu: 3 541 394,12 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2010-12-29

Data zakończenia: 2013-12-31

Dziś w szkole, jutro w firmie

Kwota dotacji: 1 543 705,00 PLN

Procent dofinansowania: 86,87%

Beneficjent:

Nu Media Elżbieta Jażdżewska

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2012-10-01

Data zakończenia: 2014-09-30

Budowa wielkopowierzchniowego marketu budowalnego w Mrągowie

Kwota dotacji: 1 496 350,66 PLN

Wartość projektu: 4 153 692,40 PLN

Beneficjent:

Centrum Budowlane Mrągowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-08-01

Data zakończenia: 2011-08-31

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowej generacji betonów specjalnych - ultra szczelnych technicznych i ultra lekkich keramzytowych.

Kwota dotacji: 1 496 000,00 PLN

Wartość projektu: 5 368 000,00 PLN

Beneficjent:

"MEGA-KRUSZ" MAŁGORZATA NAPIÓRKOWSKA, FILIP WILCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-01-04

Data zakończenia: 2011-06-30

Wzrost konkurencyjności firmy Nawigator XXI Joanna Krawczyk Nasiłowska poprzez budowę, wyposażenie bosmanatu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakup sprzętu.

Kwota dotacji: 1 388 794,13 PLN

Wartość projektu: 4 322 357,61 PLN

Beneficjent:

Nawigator XXI Joanna Krawczyk-Nasiłowska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-08-16

Data zakończenia: 2013-08-31

Zagospodarowanie Parku Lotników Polskich i Placu Wyzwolenia oraz terenu wokół budynku użyteczności publicznej przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie.

Kwota dotacji: 1 352 675,55 PLN

Wartość projektu: 2 430 453,09 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Mrągowo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2007-06-20

Data zakończenia: 2012-02-29

"Mazurska Chata" jako element realizacji Strategii Rozowju Turystyki w zakresie rozbudowy bazy noclegowo-gastronomicznej w Mikołajkach

Kwota dotacji: 1 342 278,12 PLN

Wartość projektu: 3 620 586,28 PLN

Beneficjent:

Pensjonacik "Cyklada" s.c. Izabela Jaworska, Jacek Jaworski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna

Data rozpoczęcia: 2009-11-20

Data zakończenia: 2011-04-30

Wdrożenie innowacyjnej technologii cynkowania oraz uruchomienie laboratorium badawczo - pomiarowego w firmie Galwanotechnika Mrągowo Sp. z o.o.

Kwota dotacji: 1 322 825,00 PLN

Wartość projektu: 3 227 693,00 PLN

Beneficjent:

"Galwanotechnika Mrągowo" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-10-01

Data zakończenia: 2011-08-31

Wzrost konkurencyjności firmy WEGA, poprzez inwestycje w zakładzie produkcyjnym w Pieckach.

Kwota dotacji: 1 317 800,00 PLN

Wartość projektu: 4 022 550,00 PLN

Beneficjent:

Firma Usługowo- Produkcyjno- Handlowa "WEGA" Beata Kozłowska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2013-09-30

Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo - program skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie w ramach PO KL

Kwota dotacji: 1 189 283,37 PLN

Procent dofinansowania: 89,41%

Beneficjent:

Gmina Mrągowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-09-05

Data zakończenia: 2014-12-31

Podniesienie poziomu zabezpieczenia i dostępności medycznej mieszkańców powiatu mrągowskiego do pracowni RTG w Szpitalu Powiatowym im.M.Kajki poprzez zakup aparatów RTG z radiografią pośrednią CR

Kwota dotacji: 1 184 003,93 PLN

Wartość projektu: 1 687 097,32 PLN

Beneficjent:

Szpital Powiatowy im. Michała Kajki w Mrągowie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Data rozpoczęcia: 2009-02-16

Data zakończenia: 2011-03-30

Wzrost konkurencyjności firmy AUTO-DEMS Stanisław Brodowski poprzez zakup i modernizację parku maszynowego.

Kwota dotacji: 1 170 000,00 PLN

Wartość projektu: 2 977 800,00 PLN

Beneficjent:

AUTO DEMS Stanisław Brodowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-10-01

Data zakończenia: 2013-08-31

Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki

Kwota dotacji: 1 119 590,31 PLN

Procent dofinansowania: 87,87%

Beneficjent:

Gmina Piecki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2014-12-31

INTEGRACJA, AKTYWIZACJA, PRACA

Kwota dotacji: 1 086 104,38 PLN

Procent dofinansowania: 88,96%

Beneficjent:

Gmina Miasto Mikołajki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-06-30

Data zakończenia: 2014-12-31

Budowa zakładu produkcyjnego prefabrykatów betonowych z węzłem betoniarskim i stacją recyklingu mieszanki betonowej

Kwota dotacji: 1 064 463,39 PLN

Wartość projektu: 2 924 340,00 PLN

Beneficjent:

FIRMA P.H.U. GLOB-METAL Krzysztof Zielaskiewicz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-04-12

Data zakończenia: 2012-06-30

Rozszerzenie zakresu usług przez rozbudowę i zakup wyposażenia w Hotelu Mazurski Dworek

Kwota dotacji: 1 035 809,50 PLN

Wartość projektu: 2 603 015,18 PLN

Beneficjent:

PHU MAKOPOL Grzegorz Makowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-01-01

Data zakończenia: 2012-08-31

Zakup maszyn i urządzeń przeznaczonych do obróbki drewna w celu poprawy konkurencyjności Firmy Usługowo- Produkcyjno-Handlowej "WEGA" Beata Kozłowska

Kwota dotacji: 880 800,00 PLN

Wartość projektu: 2 149 152,00 PLN

Beneficjent:

Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa "WEGA" Beata Kozłowska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-10-01

Data zakończenia: 2011-10-31

Regulacja gospodarki wodno - ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Boże na terenie Gminy Mrągowo

Kwota dotacji: 858 111,28 PLN

Wartość projektu: 1 579 575,62 PLN

Beneficjent:

Gmina Mrągowo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa

Data rozpoczęcia: 2008-12-15

Data zakończenia: 2013-11-28

Edukacja młodzieży w powiecie mrągowskim-rozwój wiedzy i umiejętności - II edycja

Kwota dotacji: 797 130,00 PLN

Procent dofinansowania: 86,74%

Beneficjent:

Powiat Mrągowski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2010-08-01

Data zakończenia: 2011-07-31

Przepis na życie

Kwota dotacji: 773 799,91 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data zakończenia: 2013-09-30

Zwiększenie konkurencyjności firmy Kazimierz Ejzemberg - EKO-TRANS poprzez budowę i wyposażenie myjni samochodowej, wraz z zapleczem socjalnym oraz uruchomienie zakładu wulkanizacji w Pieckach.

Kwota dotacji: 767 365,00 PLN

Wartość projektu: 1 872 370,60 PLN

Beneficjent:

Kazimierz Ejzemberg - EKO-TRANS

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2010-09-30

AKTYWNA RODZINA - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kwota dotacji: 739 337,58 PLN

Procent dofinansowania: 89,41%

Beneficjent:

Gmina Sorkwity

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Edukacja młodzieży w powiecie mrągowskim-rozwój wiedzy i umiejętności

Kwota dotacji: 727 530,00 PLN

Procent dofinansowania: 87,17%

Beneficjent:

Powiat Mrągowski/Samodzielny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych w Mrągowie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2009-08-01

Data zakończenia: 2010-07-31

Wzrost konkurencyjności firmy Hotel Solar Palace*** Lila Najmoła poprzez rozszerzenie oferty.

Kwota dotacji: 726 396,86 PLN

Wartość projektu: 3 300 414,37 PLN

Beneficjent:

Hotel Solar Palace*** Lila Najmoła

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2013-05-31

Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Mikołajki

Kwota dotacji: 717 539,53 PLN

Wartość projektu: 1 571 837,38 PLN

Beneficjent:

Gmina Mikołajki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.3 System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach

Data rozpoczęcia: 2009-09-21

Data zakończenia: 2011-08-31

Wzrost konkurencyjności firmy Jerzy Tanajewski "Budextan"Przedsiębiorstwo Budowlane poprzez zakup środków trwałych tworzących przenośny węzeł betoniarski do produkcji betonu

Kwota dotacji: 667 804,49 PLN

Wartość projektu: 1 635 828,05 PLN

Beneficjent:

Jerzy Tanajewski "Budextan" Przedsiębiorstwo Budowlane

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-22

Data zakończenia: 2011-12-31

Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro

Kwota dotacji: 667 098,36 PLN

Procent dofinansowania: 88,57%

Beneficjent:

Powiat mrągowski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Marzenia się spełniają

Kwota dotacji: 634 450,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Mikołajki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2011-06-30

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Zakład Usług Komunalnych Z.L.Lubowidzki z Mrągowa poprzez rozszerzenie oferty usługowej oraz poprawę jakości usług dotychczas świadczonych.

Kwota dotacji: 615 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 500 600,00 PLN

Beneficjent:

Zakład Usług Komunalnych Z.L.Lubowidzki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2010-09-30

Centrum logistyczne wyrobów stalowych w Mrągowie

Kwota dotacji: 590 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 439 600,00 PLN

Beneficjent:

"Centrum Budowlane Mrągowo" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-12-31

Zakup innowacyjnej technologii produkcji chleba i bułek w zakładzie piekarniczym PU-H.DIANA

Kwota dotacji: 585 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 427 400,00 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe DIANA Marek Szabelski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2008-10-01

Data zakończenia: 2008-12-31

Nasz profesjonalizm - Twój sukces

Kwota dotacji: 575 755,54 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Data rozpoczęcia: 2008-05-01

Data zakończenia: 2013-09-30

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii diagnostycznej do silników diesla

Kwota dotacji: 565 435,82 PLN

Wartość projektu: 1 379 663,41 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MOTO MAZURY Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2008-09-18

Data zakończenia: 2010-10-31

Wzrost konkurencyjności przedsiebiorstwa poprzez pozyskanie nowych technologii wykorzystywanych w procesie produkcji elektrycznych elementów grzejnych.

Kwota dotacji: 539 880,00 PLN

Wartość projektu: 1 464 000,00 PLN

Beneficjent:

"TERMIK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-06-01

Data zakończenia: 2012-12-31

Poprawa konkurencyjności Firmy "AdamS" H. Pędzich poprzez kompleksowe podniesienie jakości obsługi klientów dzięki zakupom nowoczesnych urządzeń technicznych i oprogramowania.

Kwota dotacji: 534 233,48 PLN

Wartość projektu: 1 303 529,69 PLN

Beneficjent:

Firma "AdamS" H. Pędzich

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2010-08-30

Mrągowo - wyrzeźbione miasto.

Kwota dotacji: 491 902,70 PLN

Wartość projektu: 582 570,33 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Mrągowo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej

Data rozpoczęcia: 2009-04-20

Data zakończenia: 2011-12-30

AKTYWNA RODZINA - program eliminacji czynników wykluczenia społecznego na terenie Gminy Sorkwity

Kwota dotacji: 478 547,30 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Sorkwity/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2011-04-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Zwiększenie konkurencyjności firmy EKO-TRANS Kazimierz Ejzemberg poprzez budowę i wyposażenie stacji kontroli pojazdów w Pieckach

Kwota dotacji: 460 483,23 PLN

Wartość projektu: 1 479 429,08 PLN

Beneficjent:

EKO-TRANS Kazimierz Ejzemberg

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Rewitalizacja budynku przy ul. Łabędziej 1b w Mikołajkach

Kwota dotacji: 454 335,49 PLN

Wartość projektu: 592 384,94 PLN

Beneficjent:

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Łabędziej 1b

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2011-01-01

Data zakończenia: 2012-03-02

Edukacja młodzieży w powiecie mrągowskim - rozwój wiedzy i umiejętności.

Kwota dotacji: 450 868,34 PLN

Procent dofinansowania: 87,24%

Beneficjent:

Powiat Mrągowski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2009-01-01

Data zakończenia: 2009-07-31

Innowacyjna modernizacja technologii przygotowania ciast chlebowych

Kwota dotacji: 440 500,00 PLN

Wartość projektu: 1 074 820,00 PLN

Beneficjent:

PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-10-01

Data zakończenia: 2010-06-30

Ośrodek Aktywizacji i Planowania Kariery Zawodowej w Powiecie Mrągowskim - II edycja

Kwota dotacji: 439 604,89 PLN

Procent dofinansowania: 86,65%

Beneficjent:

Powiat Mrągowski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2010-08-01

Data zakończenia: 2012-07-31

Stwórz sobie szansę

Kwota dotacji: 434 962,30 PLN

Procent dofinansowania: 87,23%

Beneficjent:

"BASZKA" OŚRODEK KSZTAŁCENIA BARBARA PIWOŃSKA

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2013-07-01

Data zakończenia: 2015-06-30

Budowa pomostu pływającego całorocznego szansą na wzrost konkurencyjności.

Kwota dotacji: 400 000,00 PLN

Wartość projektu: 976 000,00 PLN

Beneficjent:

PHU KOLEJKA STAROMIEJSKA Wiesław Eugeniusz Okrasa

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-07-01

Data zakończenia: 2010-08-31

Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy

Kwota dotacji: 358 298,57 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiat mrągowski/Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Data rozpoczęcia: 2012-06-01

Data zakończenia: 2013-06-30

Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał

Kwota dotacji: 337 264,00 PLN

Procent dofinansowania: 98,50%

Beneficjent:

Gmina Miasto Mrągowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-07-31

Wdrożenie nowoczesnych metod budowy domów z bali dzięki zastosowaniu innowacyjnej linii technologicznej przez Spółkę Natur Eko Dom.

Kwota dotacji: 321 905,00 PLN

Wartość projektu: 785 448,20 PLN

Beneficjent:

NATUR EKO DOM Spółka z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-05-04

Data zakończenia: 2012-12-30

Ośrodek Aktywizacji i Planowania Kariery Zawodowej w Powiecie Mrągowskim

Kwota dotacji: 300 664,00 PLN

Procent dofinansowania: 86,68%

Beneficjent:

Powiat Mrągowski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2009-01-01

Data zakończenia: 2010-07-31

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół w Gminie Miasto Mrągowo

Kwota dotacji: 288 893,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miasto Mrągowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-09-01

Data zakończenia: 2012-08-31

Wzrost konkurencyjności Stacji Paliw Nikutowo Czesław Brodzik poprzez zakup nowoczesnej autocysterny do przewozu i dystrybucji paliw płynnych

Kwota dotacji: 286 000,00 PLN

Wartość projektu: 793 000,00 PLN

Beneficjent:

Stacja Paliw Nikutowo Czesław Brodzik

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2011-01-01

Data zakończenia: 2012-03-31

Dobry czas dla kształcenia zawodowego w powiecie mrągowskim

Kwota dotacji: 282 003,14 PLN

Procent dofinansowania: 86,31%

Beneficjent:

"BASZKA"Ośrodek Kształcenia Barbara Piwońska

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2012-09-04

Data zakończenia: 2014-04-30

Automatyzacja procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie Glob-Metal

Kwota dotacji: 270 000,00 PLN

Wartość projektu: 595 000,00 PLN

Beneficjent:

FIRMA P.H.U. GLOB-METAL Krzysztof Zielaskiewicz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-06-30

Wykorzystanie kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej w Szpitalu Powiatowym im. M. Kajki w Mrągowie

Kwota dotacji: 232 593,00 PLN

Wartość projektu: 513 524,24 PLN

Beneficjent:

Szpital Powiatowy im. Michała Kajki w Mrągowie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Data rozpoczęcia: 2011-03-18

Data zakończenia: 2013-03-28

Wzrost konkurencyjności Biura Rachunkowego Barbara Mieczkowska w Mrągowie poprzez poprawę warunków lokalowych oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Kwota dotacji: 230 073,75 PLN

Wartość projektu: 561 379,98 PLN

Beneficjent:

BIURO RACHUNKOWE BARBARA MIECZKOWSKA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2009-03-31

Lubimy naszą szkołę

Kwota dotacji: 204 656,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Mikołajki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-08-01

Data zakończenia: 2014-07-31

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Piecki

Kwota dotacji: 184 177,30 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Piecki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-08-01

Data zakończenia: 2013-06-30

Profesjonalny cukiernik i sprzedawca - kontynuacja

Kwota dotacji: 177 861,84 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2012-10-01

Data zakończenia: 2013-05-31

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla potrzeb ośrodka Nawigator XXI zlokalizowanego na szlaku WJM

Kwota dotacji: 168 748,43 PLN

Wartość projektu: 453 491,74 PLN

Beneficjent:

Nawigator XXI Joanna Krawczyk-Nasiłowska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Data rozpoczęcia: 2012-04-30

Data zakończenia: 2012-10-03

Praca o cal

Kwota dotacji: 165 464,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2009-04-30

Wdrożenie i uruchomienie systemu informatycznego w obiekcie hotelowym

Kwota dotacji: 160 196,47 PLN

Wartość projektu: 511 984,61 PLN

Beneficjent:

Hotel Robert`s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-10-17

Data zakończenia: 2012-10-31

Indywidualność drogą do sukcesu dzieci w Gminie Mikołajki

Kwota dotacji: 156 635,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Mikołajki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-10-01

Data zakończenia: 2012-07-31

Wzrost konkurencyjności Zakładu Usługowo-Handlowego "BIELIK" Jan Bierycki w Mrągowie poprzez zakup maszyn i urządzeń.

Kwota dotacji: 147 325,00 PLN

Wartość projektu: 359 473,00 PLN

Beneficjent:

Zakład Usługowo-Handlowy "Bielik" Jan Bierycki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-10-01

Data zakończenia: 2011-06-30

Nasz profesjonalizm - Twój sukces Edycja II

Kwota dotacji: 123 500,00 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Powiat mrągowski/Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Data rozpoczęcia: 2012-04-01

Data zakończenia: 2013-04-30

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mrągowo"

Kwota dotacji: 120 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Mrągowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-09-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Wzrost konkurencyjności firmy Nieruchomości Andrzej Aleksandra Januszewscy s.c. poprzez zakup urządzeń i adaptację pomieszczeń

Kwota dotacji: 118 452,78 PLN

Wartość projektu: 289 024,78 PLN

Beneficjent:

Nieruchomości Andrzej Aleksandra Januszewscy S.C

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-11-01

Data zakończenia: 2010-12-31

Uruchomienie Zakładu Rehabilitacji Leczniczej "Rehabilitacja" w Mrągowie

Kwota dotacji: 109 972,74 PLN

Wartość projektu: 251 597,02 PLN

Beneficjent:

KTM s.c. Katarzyna Jabłońska, Tomasz Jabłoński

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2010-03-31

Informatyzacja przedsiębiorstwa Glob-Metal

Kwota dotacji: 93 077,42 PLN

Wartość projektu: 264 647,85 PLN

Beneficjent:

FIRMA P.H.U. GLOB-METAL Krzysztof Zielaskiewicz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-02-01

Data zakończenia: 2012-12-31

Rozwój firmy ADABAR Adam Bartnikowski poprzez uruchomienie apteki

Kwota dotacji: 77 215,55 PLN

Wartość projektu: 219 222,53 PLN

Beneficjent:

ADABAR Adam Bartnikowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2011-03-01

Data zakończenia: 2011-10-31

Szansa na równy start - II edycja

Kwota dotacji: 49 997,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-05-01

Data zakończenia: 2009-12-31

Edukacja sportowa-nowe praktyki

Kwota dotacji: 49 990,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miasto Mrągowo / Zespół Szkół Nr 4 w Mrągowie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-04-01

Data zakończenia: 2009-12-31

Komputer - jednym z najważniejszych instrumentów w promocji turystyki wiejskiej

Kwota dotacji: 49 988,24 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej w Pieckach

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-08-02

Data zakończenia: 2009-12-31

Od lokalnej inicjatywy do pełnej kultury

Kwota dotacji: 49 965,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miasto Mrągowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-05-15

Data zakończenia: 2008-08-15

Inicjatywa"Ja i mój komputer"

Kwota dotacji: 49 805,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miasto Mrągowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2010-01-04

Data zakończenia: 2010-06-04

Legenda dla aktywnej integracji

Kwota dotacji: 49 800,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miejska Mrągowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2011-01-01

Data zakończenia: 2011-04-30

Młodzieżowi liderzy w środowisku wiejskim

Kwota dotacji: 49 798,46 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Młodych na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2011-01-01

Data zakończenia: 2011-04-30

Zdobywanie i rozwój umiejętności informatycznych i polonistycznych przez mieszkańców sołectwa Woźnice

Kwota dotacji: 49 687,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Mikołajki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-08-01

Data zakończenia: 2010-02-28

Szansa na równy start

Kwota dotacji: 49 435,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-04-14

Data zakończenia: 2008-12-31

Inicjatywa - "Z komputerem od A do Z"

Kwota dotacji: 49 115,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miasto Mrągowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-04-01

Data zakończenia: 2009-08-31

Lekcja projektowania ogrodów

Kwota dotacji: 47 910,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miasto Mrągowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-05-01

Data zakończenia: 2009-08-31

Edukacja z komputerem - e-marketing usług i produktów turystycznych

Kwota dotacji: 47 537,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej w Pieckach

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-08-01

Data zakończenia: 2012-12-31

Bezpieczna szkoła - bezpieczny dom!

Kwota dotacji: 47 395,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Mrągowo/Zespół Szkół w Marcinkowie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2011-02-01

Data zakończenia: 2011-07-31

Z angielskim łatwiej

Kwota dotacji: 46 518,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miasto Mrągowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2011-01-03

Data zakończenia: 2011-06-30

Wstęp do e-edukacji

Kwota dotacji: 46 100,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miasto Mrągowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-05-15

Data zakończenia: 2008-10-15

Nie taki komputer straszny...

Kwota dotacji: 45 316,75 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miasto Mrągowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2013-08-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Gotuj razem z nami !

Kwota dotacji: 43 690,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

MAZURSKIE CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO TERESA KRYSIAK

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2010-11-01

Data zakończenia: 2011-02-28

Rozwój Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej lek. Stom. Regina Łukaszewicz

Kwota dotacji: 37 499,99 PLN

Wartość projektu: 74 999,99 PLN

Beneficjent:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Stom. Regina Łukaszewicz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-01-01

Data zakończenia: 2011-09-30

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga