zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo
m_elblag elblaski braniewski ostrodzki m_olsztyn olsztynski lidzbarski ilawski nowomiejski dzialdowski nidzicki szczycienski mragowski ketrzynski bartoszycki wegorzewski gizycki piski elcki olecki goldapski

Mapa dotacji

Mapa dotacji prezentuje projekty realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Mapa dotacji tworzona jest na podstawie miejsca realizacji projektu

Aby wyświetlić projekty realizowane w kilku powiatach lub projekty z nieokreślonym miejscem realizacji kliknij tutaj

 

Wybierz powiat:Program i Oś priorytetowa:

Sortuj po:

 

Lista projektów - powiat m. Olsztyn

 

Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitalnego na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatornii

Kwota dotacji: 45 547 064,49 PLN

Wartość projektu: 67 577 120,60 PLN

Beneficjent:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Data rozpoczęcia: 2007-10-10

Data zakończenia: 2013-06-30

Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie

Kwota dotacji: 42 864 776,14 PLN

Wartość projektu: 63 896 820,50 PLN

Beneficjent:

Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.6 Infrastruktura kultury

Data rozpoczęcia: 2007-01-01

Data zakończenia: 2011-11-30

ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Kwota dotacji: 23 812 848,15 PLN

Procent dofinansowania: 99,54%

Beneficjent:

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudniania oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Data rozpoczęcia: 2008-01-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Budowa całorocznej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie.

Kwota dotacji: 22 108 374,85 PLN

Wartość projektu: 63 022 976,61 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.3 Infrastruktura sportowo - rekreacyjna

Data rozpoczęcia: 2011-05-12

Data zakończenia: 2014-12-30

Rozbudowa i doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

Kwota dotacji: 21 274 063,70 PLN

Wartość projektu: 27 736 257,54 PLN

Beneficjent:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr St. Popowskiego w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Data rozpoczęcia: 2009-02-19

Data zakończenia: 2012-12-31

Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie

Kwota dotacji: 20 626 174,50 PLN

Wartość projektu: 36 984 354,53 PLN

Beneficjent:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych

Data rozpoczęcia: 2009-04-23

Data zakończenia: 2014-01-31

Warmińsko-Mazurskie Centrum Edukacyjno-Technologiczne IT

Kwota dotacji: 16 378 900,27 PLN

Wartość projektu: 19 269 294,44 PLN

Beneficjent:

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki

Data rozpoczęcia: 2010-12-30

Data zakończenia: 2011-09-23

Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją

Kwota dotacji: 15 207 088,59 PLN

Wartość projektu: 24 799 557,45 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Data rozpoczęcia: 2010-03-02

Data zakończenia: 2014-08-15

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie jako placówki o zasięgu regionalnym, z budową pawilonu i bloku operacyjnego.

Kwota dotacji: 14 058 928,78 PLN

Wartość projektu: 22 920 777,18 PLN

Beneficjent:

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Data rozpoczęcia: 2010-06-04

Data zakończenia: 2014-03-31

Uruchomienie Centrum Rehabilitacji i Wsparcia w Olsztynie

Kwota dotacji: 13 296 602,57 PLN

Wartość projektu: 16 027 688,38 PLN

Beneficjent:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.2.2 Pozostała infrastruktura społeczna

Data rozpoczęcia: 2009-08-27

Data zakończenia: 2010-12-31

Przedłużenie drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego - ul. Płoskiego od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej

Kwota dotacji: 13 197 975,27 PLN

Wartość projektu: 23 525 900,85 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Data rozpoczęcia: 2009-07-01

Data zakończenia: 2011-08-25

Nowy Horyzont

Kwota dotacji: 12 026 695,08 PLN

Procent dofinansowania: 89,43%

Beneficjent:

Gmina Miasto Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-07-15

Data zakończenia: 2014-12-31

Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur

Kwota dotacji: 10 978 345,22 PLN

Wartość projektu: 12 944 331,78 PLN

Beneficjent:

Województwo Warmińsko - Mazurskie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej

Data rozpoczęcia: 2009-05-05

Data zakończenia: 2014-02-28

Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie

Kwota dotacji: 9 638 953,45 PLN

Wartość projektu: 12 111 658,18 PLN

Beneficjent:

"Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.11 Regionalny System Wspierania Innowacji

Data rozpoczęcia: 2009-11-27

Data zakończenia: 2013-12-31

Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie

Kwota dotacji: 9 327 074,52 PLN

Wartość projektu: 14 596 504,06 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2009-09-25

Data zakończenia: 2013-12-30

Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego

Kwota dotacji: 8 893 803,80 PLN

Wartość projektu: 73 730 781,39 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.3 Infrastruktura sportowo - rekreacyjna

Data rozpoczęcia: 2009-07-30

Data zakończenia: 2012-06-29

Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie

Kwota dotacji: 7 579 285,62 PLN

Wartość projektu: 12 852 094,21 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2007-01-24

Data zakończenia: 2011-07-13

Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany w Olsztynie.

Kwota dotacji: 7 330 452,04 PLN

Wartość projektu: 11 066 886,99 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości

Data rozpoczęcia: 2010-04-16

Data zakończenia: 2013-12-30

Rewitalizacja i Humanizacja budynków mieszkalnych na osiedlach "Pojezierze" i "Kormoran" będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Pojezierze" W Olsztynie - Część II

Kwota dotacji: 7 012 440,92 PLN

Wartość projektu: 14 285 764,35 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pojezierze" w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2010-07-30

Data zakończenia: 2013-09-15

Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie

Kwota dotacji: 6 171 395,17 PLN

Wartość projektu: 9 387 790,94 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2008-07-04

Data zakończenia: 2013-09-30

Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej w Olsztynie.

Kwota dotacji: 6 162 282,83 PLN

Wartość projektu: 12 117 904,27 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości

Data rozpoczęcia: 2010-04-16

Data zakończenia: 2013-12-30

Rewitalizacja osiedli "Pojezierze" i "Kormoran" w Spółdzielni Mieszkaniowej "Pojezierze" w Olsztynie

Kwota dotacji: 5 830 615,68 PLN

Wartość projektu: 17 998 837,79 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pojezierze" w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2010-09-22

Data zakończenia: 2013-12-31

Przebudowa istniejącego budynku zaplecza szpitalnego na Collegium Anatomicum

Kwota dotacji: 4 995 265,97 PLN

Wartość projektu: 6 373 758,73 PLN

Beneficjent:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2008-06-18

Data zakończenia: 2010-06-30

Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie miasta Olsztyn.

Kwota dotacji: 4 760 426,95 PLN

Wartość projektu: 5 635 028,31 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Data rozpoczęcia: 2008-10-17

Data zakończenia: 2013-10-31

Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie

Kwota dotacji: 4 121 268,52 PLN

Wartość projektu: 5 648 811,42 PLN

Beneficjent:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Data rozpoczęcia: 2008-11-03

Data zakończenia: 2012-06-29

Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej w Olsztynie.

Kwota dotacji: 4 079 815,32 PLN

Wartość projektu: 7 000 058,83 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości

Data rozpoczęcia: 2010-04-16

Data zakończenia: 2013-12-30

Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki produktów wielkogabarytowych i systemu wentylacji hal produkcyjnych.

Kwota dotacji: 3 999 500,00 PLN

Wartość projektu: 9 816 280,00 PLN

Beneficjent:

Schwarte - Milfor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2010-01-01

Data zakończenia: 2013-07-15

Rewitalizacja budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 5

Kwota dotacji: 3 908 345,90 PLN

Wartość projektu: 7 108 551,86 PLN

Beneficjent:

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2007-08-02

Data zakończenia: 2013-10-31

Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnów na Centrum Techniki i Rozwoju Regionu "Muzeum Nowoczesności" w Olsztynie

Kwota dotacji: 3 657 444,60 PLN

Wartość projektu: 5 529 857,85 PLN

Beneficjent:

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych

Data rozpoczęcia: 2011-03-31

Data zakończenia: 2013-12-31

Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie

Kwota dotacji: 3 400 701,54 PLN

Wartość projektu: 5 741 668,24 PLN

Beneficjent:

Muzeum Warmii i Mazur

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2008-08-13

Data zakończenia: 2014-12-31

Zakup sprzętu aparaturowego na potrzeby realizacji badań w zakresie cieplno-wilgotnościowej ochrony budowli

Kwota dotacji: 3 399 999,99 PLN

Wartość projektu: 4 000 000,00 PLN

Beneficjent:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Data rozpoczęcia: 2011-03-28

Data zakończenia: 2013-07-31

Budowa laboratoriów badania drożności dróg oddechowych oraz chorób z tym związanych

Kwota dotacji: 3 389 059,64 PLN

Wartość projektu: 3 987 129,00 PLN

Beneficjent:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami

Data rozpoczęcia: 2012-07-20

Data zakończenia: 2014-06-30

Zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej dla potrzeb realizacji analiz strukturalnych i projektowania materiałów budowlanych

Kwota dotacji: 3 358 802,19 PLN

Wartość projektu: 3 951 532,00 PLN

Beneficjent:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Data rozpoczęcia: 2011-03-28

Data zakończenia: 2013-09-30

Rewitalizacja i Humanizacja budynków mieszkalnych na osiedlach "Pojezierze" i "Kormoran" będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Pojezierze" W Olsztynie - Część IV

Kwota dotacji: 3 286 863,00 PLN

Wartość projektu: 6 943 346,47 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pojezierze" w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2010-09-29

Data zakończenia: 2013-07-09

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych poprzez budowę ul. Bartąskiej w ciągu drogi powiatowej nr1372N oraz odbudowę ul. Jagiellońskiej na odcinku od Sanatorium do mostu przez rzekę Wadąg w ciągu drogi powiatowej nr 1971N w Olsztynie

Kwota dotacji: 3 266 380,81 PLN

Wartość projektu: 5 674 588,31 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Data rozpoczęcia: 2007-04-04

Data zakończenia: 2012-10-31

Informatyzacja Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie - Etap I

Kwota dotacji: 3 225 458,83 PLN

Wartość projektu: 3 907 776,87 PLN

Beneficjent:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2009-03-05

Data zakończenia: 2011-09-30

e-Pacjent - Rozbudowa systemu usług elektronicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Kwota dotacji: 3 219 699,01 PLN

Wartość projektu: 3 792 766,17 PLN

Beneficjent:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2010-05-10

Data zakończenia: 2012-12-31

Powstanie Centrum Przetwarzania Danych w Olsztynie

Kwota dotacji: 3 146 742,00 PLN

Wartość projektu: 7 705 723,16 PLN

Beneficjent:

"SPRINT" Spółka Akcyjna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2010-01-19

Data zakończenia: 2013-09-30

Humanizacja blokowisk w zakresie kompleksowej rewitalizacji obszaru w obrębie ewidencyjnym 106 w rejonie ulic Barcza, Orłowicza, Murzynowskiego, Wańkowicza w Olsztynie

Kwota dotacji: 2 999 637,00 PLN

Wartość projektu: 6 066 000,00 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2011-08-15

Data zakończenia: 2013-12-31

Rewitalizacja willi Casablanca - przebudowa i remont zabytkowego budynku przy ul. Zamkowej 5 w Olsztynie

Kwota dotacji: 2 999 617,14 PLN

Wartość projektu: 8 650 713,00 PLN

Beneficjent:

CasaBlanca Spółka z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2010-11-25

Data zakończenia: 2013-06-30

Rewitalizacja i Humanizacja budynków mieszkalnych na osiedlach "Pojezierze" i "Kormoran" będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Pojezierze" W Olsztynie - Część I

Kwota dotacji: 2 981 790,32 PLN

Wartość projektu: 6 954 451,01 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pojezierze" w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2010-07-30

Data zakończenia: 2013-02-07

Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzezmodernizację i doposażenie budynku warsztatów w Zespole Szkól Budowlanych w Olsztynie.

Kwota dotacji: 2 945 848,29 PLN

Wartość projektu: 3 924 961,55 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2009-08-17

Data zakończenia: 2011-12-28

Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie

Kwota dotacji: 2 860 145,32 PLN

Wartość projektu: 4 117 862,32 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2007-08-31

Data zakończenia: 2013-12-31

Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynków warsztatów w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie

Kwota dotacji: 2 853 088,11 PLN

Wartość projektu: 3 393 052,64 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2009-08-17

Data zakończenia: 2011-08-30

Implementacja innowacyjnych technik satelitarnych GNSS na lotnisku Olsztyn-Dajtki

Kwota dotacji: 2 837 187,63 PLN

Wartość projektu: 3 607 713,00 PLN

Beneficjent:

Aeroklub Warminsko-Mazurski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami

Data rozpoczęcia: 2012-04-03

Data zakończenia: 2014-12-31

Wzrost dostępności usług teleinformatycznych poprzez wdrożenie medycznego systemu usług on-line oraz ucyfrowienie aparatury diagnostycznej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie

Kwota dotacji: 2 778 868,61 PLN

Wartość projektu: 3 269 257,19 PLN

Beneficjent:

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2010-06-01

Data zakończenia: 2013-12-13

Przebudowa i modernizacja istniejącej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury

Kwota dotacji: 2 742 899,40 PLN

Wartość projektu: 4 534 552,88 PLN

Beneficjent:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2008-02-25

Data zakończenia: 2012-12-31

Rewitalizacja i Humanizacja budynków mieszkalnych na osiedlach "Pojezierze" i "Kormoran" będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Pojezierze" W Olsztynie - Część V

Kwota dotacji: 2 716 121,37 PLN

Wartość projektu: 5 610 520,71 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pojezierze" w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2010-09-29

Data zakończenia: 2013-12-31

Regionalne Centrum Badań i Transferu Wiedzy "ŻYWNOŚĆ DLA ZDROWIA". Inwestycja w aparaturę badawczą tworzącą powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostką naukowo-badawczą a przedsiębiorstwami - etap II

Kwota dotacji: 2 701 009,74 PLN

Wartość projektu: 3 898 831,04 PLN

Beneficjent:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami

Data rozpoczęcia: 2012-01-19

Data zakończenia: 2013-12-31

Budowa i wyposażenie laboratorium drogownictwa

Kwota dotacji: 2 511 772,47 PLN

Wartość projektu: 5 210 403,11 PLN

Beneficjent:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Data rozpoczęcia: 2010-04-20

Data zakończenia: 2013-01-28

Rozbudowa restauracji w Olsztynie

Kwota dotacji: 2 498 815,24 PLN

Wartość projektu: 11 326 530,03 PLN

Beneficjent:

YU-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna

Data rozpoczęcia: 2009-10-27

Data zakończenia: 2013-12-31

Budowa nad jeziorem Ukiel w Olsztynie restauracji śródziemnomorskiej, nawiązującej architektonicznie do przedwojennej plaży miejskiej, z funkcjami noclegowymi, konferencyjnymi i sportowo-rekreacyjnymi

Kwota dotacji: 2 471 736,63 PLN

Wartość projektu: 7 166 699,91 PLN

Beneficjent:

Yacht Club Tiffi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna

Data rozpoczęcia: 2009-05-01

Data zakończenia: 2012-11-08

Budowa turystyczno-rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta

Kwota dotacji: 2 411 618,03 PLN

Wartość projektu: 6 568 758,05 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna

Data rozpoczęcia: 2008-10-15

Data zakończenia: 2013-12-31

Rewitalizacja i Humanizacja budynków mieszkalnych na osiedlach "Pojezierze" i "Kormoran" będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Pojezierze" W Olsztynie - Część III

Kwota dotacji: 2 402 932,92 PLN

Wartość projektu: 5 394 028,36 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pojezierze" w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2010-09-29

Data zakończenia: 2012-12-05

Rewitalizacja obiektu historycznego, budynku sztabowego fizylierów wchodzącego w skład koszarów Funka, zlokalizowanego w Olsztynie przy ulicy Kasprowicza 4 AB poprzez nadanie mu nowych funkcji

Kwota dotacji: 2 400 000,00 PLN

Wartość projektu: 5 904 000,00 PLN

Beneficjent:

Fortlofty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2012-09-03

Data zakończenia: 2013-12-20

Budowa kładki przez jezioro Długie w Olsztynie

Kwota dotacji: 2 375 090,41 PLN

Wartość projektu: 3 802 062,60 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna

Data rozpoczęcia: 2008-05-21

Data zakończenia: 2011-04-29

Rewitalizacja budynków gospodarczych przy ul. Pieniężnego 2A w Olsztynie (dawnych stajni) na Centrum św. Jakuba (Dom Pielgrzyma)

Kwota dotacji: 2 356 643,10 PLN

Wartość projektu: 3 427 149,00 PLN

Beneficjent:

Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Św. Jakuba w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2012-05-17

Data zakończenia: 2014-09-30

Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur

Kwota dotacji: 2 341 495,85 PLN

Wartość projektu: 2 754 701,00 PLN

Beneficjent:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2008-03-03

Data zakończenia: 2013-09-30

Rewitalizacja obiektów uniwersyteckiego szpitala klinicznego przy ul. Warszawskiej w Olsztynie - II etap.

Kwota dotacji: 2 314 075,71 PLN

Wartość projektu: 3 318 621,08 PLN

Beneficjent:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2012-08-20

Data zakończenia: 2014-04-30

Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Laboratorium Innowacyjnych Metod Badawczych i Technologii Budownictwa

Kwota dotacji: 2 274 956,14 PLN

Wartość projektu: 2 676 419,00 PLN

Beneficjent:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Data rozpoczęcia: 2011-03-28

Data zakończenia: 2013-08-30

Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III szkół podstawowych miasta Olsztyna

Kwota dotacji: 2 219 673,40 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Miasto Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-12-01

Data zakończenia: 2012-05-31

"Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości usług medycznych SPZGiChP w Olsztynie poprzez modernizację pomieszczeń i zakup wyposażenia"

Kwota dotacji: 2 198 330,94 PLN

Wartość projektu: 2 708 971,69 PLN

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Data rozpoczęcia: 2008-05-23

Data zakończenia: 2010-12-29

Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację SPZGiChP w Olsztynie - etap II

Kwota dotacji: 2 124 282,61 PLN

Wartość projektu: 2 499 156,02 PLN

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2012-10-01

Data zakończenia: 2014-03-31

Kontynuacja unowocześniania bazy szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie.

Kwota dotacji: 2 025 823,52 PLN

Wartość projektu: 3 112 615,86 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2009-10-28

Data zakończenia: 2012-10-19

Wzmocnienie pozycji rynkowej ISPL Sławomir Zalewski poprzez budowę innowacyjnej przychodni okulistycznej z zespołem chirurgii jednego dnia w Olsztynie

Kwota dotacji: 1 998 682,51 PLN

Wartość projektu: 5 424 959,99 PLN

Beneficjent:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka- LENS Sławomir Zalewski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2010-12-31

Świat e-usług dla zdrowia - informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

Kwota dotacji: 1 952 982,01 PLN

Wartość projektu: 2 297 625,90 PLN

Beneficjent:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2012-10-11

Data zakończenia: 2013-12-31

Wprowadzenie innowacyjnej technologii wykonawstwa dróg systemem stabilizacji katalityczno-polimerowej poprzez zakup środkow trwałych przez firmę BTP w Olsztynie

Kwota dotacji: 1 932 000,00 PLN

Wartość projektu: 4 714 080,00 PLN

Beneficjent:

Biuro Techniczno-Prawne Adam Leonard Turczyński

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2010-09-30

Ochrona terenów zielonych i poprawa bezpieczeństwa ekologiczno-sanitarnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze w Olsztynie

Kwota dotacji: 1 928 006,48 PLN

Wartość projektu: 3 992 816,00 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pojezierze" w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska

Data rozpoczęcia: 2009-05-18

Data zakończenia: 2009-08-31

Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw

Kwota dotacji: 1 885 021,26 PLN

Wartość projektu: 2 506 870,46 PLN

Beneficjent:

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2009-03-05

Data zakończenia: 2013-12-31

REGIONALNE CENTRUM BADAŃ I TRANSFERU WIEDZY "ŻYWNOŚĆ DLA ZDROWIA". INWESTYCJA W LABORATORIA BADAWCZE TWORZĄCE POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POMIĘDZY JEDNOSTKĄ NAUKOWO-BADAWCZĄ A PRZEDSIĘBIORSTWAMI.

Kwota dotacji: 1 884 778,03 PLN

Wartość projektu: 2 727 384,70 PLN

Beneficjent:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami

Data rozpoczęcia: 2011-11-02

Data zakończenia: 2013-05-31

Poprawa atrakcyjności zamieszkania poprzez modernizację budynków mieszkalnych przy ul. Kołobrzeskiej 32b i 32c w Olsztynie

Kwota dotacji: 1 881 923,07 PLN

Wartość projektu: 5 925 755,31 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2007-04-02

Data zakończenia: 2013-08-15

Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kwota dotacji: 1 845 783,59 PLN

Wartość projektu: 2 310 140,14 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2008-07-17

Data zakończenia: 2012-03-29

Wielozawodowość kluczem do rozwoju Michelin Polska S.A.

Kwota dotacji: 1 807 357,32 PLN

Procent dofinansowania: 60,09%

Beneficjent:

Techpal

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2011-08-01

Data zakończenia: 2013-07-31

Rewitalizacja i zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy ul. Staromiejskiej 6 w Olsztynie

Kwota dotacji: 1 803 015,07 PLN

Wartość projektu: 4 940 552,50 PLN

Beneficjent:

DORADZTWO FINANSOWE I ZARZĄDZANIA LUCYNA KUROWSKA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2009-07-02

Data zakończenia: 2012-04-30

Rozbudowa Ciepłowni Kortowo w Olsztynie o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych

Kwota dotacji: 1 763 730,84 PLN

Wartość projektu: 5 517 311,91 PLN

Beneficjent:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2010-03-01

Data zakończenia: 2011-05-27

Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z zakupem wyposażenia multimedialnego

Kwota dotacji: 1 729 197,29 PLN

Wartość projektu: 2 697 537,45 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.6 Infrastruktura kultury

Data rozpoczęcia: 2009-09-14

Data zakończenia: 2012-05-31

Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i nadbudowa budynku przy Targu Rybnym nr 11 w Olsztynie.

Kwota dotacji: 1 723 014,50 PLN

Wartość projektu: 4 286 999,15 PLN

Beneficjent:

PIEKARNIA TYROLSKA JAROSŁAW GOSZCZYCKI

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2012-04-23

Data zakończenia: 2014-03-31

Nowe usługi elektroniczne - poprawa jakości obsługi klientów Spółdzielni Mieszkaniowej "Pojezierze" w Olsztynie

Kwota dotacji: 1 711 475,04 PLN

Wartość projektu: 5 318 044,09 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pojezierze" w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-10-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Rozwój e-usług i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyna

Kwota dotacji: 1 680 706,14 PLN

Wartość projektu: 2 023 564,16 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2009-04-01

Data zakończenia: 2014-12-31

REWITALIZACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 91 W OLSZTYNIE WRAZ Z PRZYLEGŁĄ INFRASTRUKTURĄ

Kwota dotacji: 1 556 100,78 PLN

Wartość projektu: 2 576 093,27 PLN

Beneficjent:

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2010-01-25

Data zakończenia: 2013-05-31

Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie.

Kwota dotacji: 1 543 165,78 PLN

Wartość projektu: 1 833 218,03 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2009-08-18

Data zakończenia: 2011-12-30

Budowa infrastruktury B+R w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie podtrzymywyania i przywracania czynności życiowych

Kwota dotacji: 1 530 089,25 PLN

Wartość projektu: 1 800 105,00 PLN

Beneficjent:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami

Data rozpoczęcia: 2012-03-15

Data zakończenia: 2013-12-31

Zakup zestawu kontenerowego do usuwania skutków skażeń chemiczno - ekologicznych

Kwota dotacji: 1 511 741,12 PLN

Wartość projektu: 2 097 417,09 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Data rozpoczęcia: 2009-03-20

Data zakończenia: 2010-08-31

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn

Kwota dotacji: 1 510 657,99 PLN

Wartość projektu: 1 777 244,72 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2006-08-02

Data zakończenia: 2012-12-31

Budowa budynku biurowo-handlowo-magazynowego firmy M3 przy ulicy Budowlanej w Olsztynie

Kwota dotacji: 1 499 994,35 PLN

Wartość projektu: 5 358 691,40 PLN

Beneficjent:

M3 Pachucki, Zawadka Spółka jawna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-08-10

Data zakończenia: 2010-09-30

Integracja działalności i utworzenie Centrum Druku Studia AVALON

Kwota dotacji: 1 499 880,00 PLN

Wartość projektu: 5 307 000,00 PLN

Beneficjent:

Studio AVALON Spółka Jawna W. Skrobiński, L. Borowicz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2013-03-31

"Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowych środków trwałych zwiększających zdolności ilościowe i jakościowe świadczonych usług

Kwota dotacji: 1 499 846,15 PLN

Wartość projektu: 4 190 090,00 PLN

Beneficjent:

"WEKTA" Transport i Usługi Choiński, Choiński, Chełstowski Spółka Jawna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-06-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Unowocześnienie linii technologicznej i zwiększenie powierzchni użytkowej firmy BIG ART.

Kwota dotacji: 1 498 360,00 PLN

Wartość projektu: 3 330 398,40 PLN

Beneficjent:

BIG ART. Krzysztof Pazdyga

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-15

Data zakończenia: 2013-06-30

Wykorzystanie potencjału rozwojowego firmy CE-IN poprzez budowę centrum rehabilitacyjno-usługowego w Olsztynie i zakup niezbędnych urządzeń

Kwota dotacji: 1 498 198,57 PLN

Wartość projektu: 5 112 640,07 PLN

Beneficjent:

CE-IN Centrum Informacji Tomasz Mendrzejewski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-05-29

Data zakończenia: 2012-06-30

Rozwój usług rekreacyjno - szkoleniowych

Kwota dotacji: 1 497 999,59 PLN

Wartość projektu: 4 290 574,56 PLN

Beneficjent:

Kolejowy Klub Sportowy "Warmia" w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2012-07-19

Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych dla nowej inwestycji w Olsztynie

Kwota dotacji: 1 493 660,26 PLN

Wartość projektu: 3 644 531,04 PLN

Beneficjent:

PPH "Cymes" Adam Ołów

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-20

Data zakończenia: 2012-01-31

Wzrost konkurencyjności firmy Oldrob poprzez budowę nowego zakładu w Olsztynie

Kwota dotacji: 1 490 026,71 PLN

Wartość projektu: 5 165 304,13 PLN

Beneficjent:

Hurtownia Drobiu "Oldrob" Andrzej Przybylski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-06

Data zakończenia: 2013-06-30

Wzrost konkurencyjności firmy PEKUM Sp. z o.o. poprzez zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz rozbudowę zaplecza administracyjno-socjalnego.

Kwota dotacji: 1 486 533,90 PLN

Wartość projektu: 4 161 243,04 PLN

Beneficjent:

PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH "PEKUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-04-29

Data zakończenia: 2013-12-31

Budowa nowej siedziby firmy Doradca Podatkowy Barabara Kułakow Biuro Rachunkowe

Kwota dotacji: 1 485 770,81 PLN

Wartość projektu: 4 685 605,06 PLN

Beneficjent:

Doradca Podatkowy Barbara Kułakow Biuro Rachunkowe

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2011-04-01

Data zakończenia: 2013-02-10

Poprawa konkurencyjności firmy Nu-Med Pracownie Diagnostyczne Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej aparatury PET wraz z oprogramowaniem

Kwota dotacji: 1 468 996,78 PLN

Wartość projektu: 4 932 275,93 PLN

Beneficjent:

NU-MED PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-05

Data zakończenia: 2011-07-20

Warmiński Jarmark Świąteczny - Olsztyn 2010 i 2011

Kwota dotacji: 1 464 427,10 PLN

Wartość projektu: 1 739 127,93 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych

Data rozpoczęcia: 2010-04-01

Data zakończenia: 2012-01-30

Podniesienie konkurencyjności Wojewódzkiej Stomatologicznej Przychodni Specjalistycznej Sp. z o.o. poprzez rozbudowę oraz zakup specjalistycznego sprzętu gwarantującego dywersyfikację świadczonych usług

Kwota dotacji: 1 455 538,53 PLN

Wartość projektu: 5 309 125,48 PLN

Beneficjent:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stomatologiczna Przychodnia Specjalistyczna Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-07-01

Data zakończenia: 2012-04-30

Rozbudowa Hotelu PIRAT o część rekreacyjną

Kwota dotacji: 1 452 808,69 PLN

Wartość projektu: 4 435 834,60 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Antoniuk Jan

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2011-04-01

Data zakończenia: 2013-06-30

Dom Mendelsohna. Remont i przystosowanie zabytkowego domu oczyszczeń Bet Tahara na cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne.

Kwota dotacji: 1 447 707,44 PLN

Wartość projektu: 2 074 741,27 PLN

Beneficjent:

Fundacja Borussia

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2007-07-25

Data zakończenia: 2013-01-31

Wyposażenie laboratoriów technicznej kontroli budowli

Kwota dotacji: 1 443 968,12 PLN

Wartość projektu: 1 699 636,03 PLN

Beneficjent:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Data rozpoczęcia: 2010-04-20

Data zakończenia: 2012-03-30

Utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Portalu Weterynaryjnego wraz z budową baz danych i digitalizacją zasobów

Kwota dotacji: 1 421 130,12 PLN

Wartość projektu: 1 671 917,80 PLN

Beneficjent:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-06-11

Data zakończenia: 2012-02-22

Wyposażenie szpitala ginekologiczno- położniczego w Olsztynie Jamal Sp. z o.o.

Kwota dotacji: 1 393 018,73 PLN

Wartość projektu: 4 049 780,08 PLN

Beneficjent:

"JAMAL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-06-30

Data zakończenia: 2013-05-31

Kwota dotacji: 1 369 043,72 PLN

Wartość projektu: 9 057 858,08 PLN

Beneficjent:

Centrum Tańca Crea Dance spółka cywilna, Karolina Felska, Krzysztof Wasilewski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2011-01-01

Data zakończenia: 2013-09-30

Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego i wdrożenie e-usług medycznych w SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie

Kwota dotacji: 1 368 474,92 PLN

Wartość projektu: 1 609 970,50 PLN

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2012-09-27

Data zakończenia: 2013-12-30

Wdrożenie nowej technologii i organizacji produkcji urządzeń dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego

Kwota dotacji: 1 334 000,00 PLN

Wartość projektu: 3 254 960,00 PLN

Beneficjent:

Kates Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-10-01

Data zakończenia: 2011-12-31

Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację SPZGiChP w Olsztynie

Kwota dotacji: 1 318 690,64 PLN

Wartość projektu: 1 743 510,25 PLN

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2009-03-30

Data zakończenia: 2011-05-31

Rozwój infrastruktury e-Kortowo i telemedycyny

Kwota dotacji: 1 312 086,73 PLN

Wartość projektu: 1 775 601,96 PLN

Beneficjent:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Data rozpoczęcia: 2007-04-30

Data zakończenia: 2012-12-28

Rozbudowa infrastruktury informatycznej WZLP w Olsztynie w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych.

Kwota dotacji: 1 302 071,13 PLN

Wartość projektu: 1 616 188,69 PLN

Beneficjent:

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2010-06-01

Data zakończenia: 2012-12-31

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU INTERNATU PRZY ULICY MARIAŃSKIEJ 3 W OLSZTYNIE.

Kwota dotacji: 1 292 496,95 PLN

Wartość projektu: 2 427 849,43 PLN

Beneficjent:

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2009-01-26

Data zakończenia: 2011-12-30

REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ TKANKI URBANISTYCZNEJ - KOŚCIÓŁ NSPJ W OLSZTYNIE

Kwota dotacji: 1 260 249,30 PLN

Wartość projektu: 1 800 717,78 PLN

Beneficjent:

Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświetszego Serca Pana Jezusa

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2009-01-02

Data zakończenia: 2012-09-10

Wzrost konkurencyjności WPB S.A. w wyniku zakupu nowoczesnych urządzeń i maszyn budowlanych

Kwota dotacji: 1 259 425,47 PLN

Wartość projektu: 3 088 858,20 PLN

Beneficjent:

Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2011-09-30

Informatyzacja Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieciecego w Olsztynie - Etap II

Kwota dotacji: 1 255 715,59 PLN

Wartość projektu: 1 477 657,46 PLN

Beneficjent:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr St. Popowskiego w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2010-11-02

Data zakończenia: 2013-12-31

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji elementów form wulkanizacyjnych w ZUT "UNIMASZ" Olsztyn

Kwota dotacji: 1 250 000,00 PLN

Wartość projektu: 3 050 000,00 PLN

Beneficjent:

ZAKŁAD URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "UNIMASZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-12-31

Budowa terminalu logistycznego z zintegrowanym systemem teleinformatycznym

Kwota dotacji: 1 244 474,17 PLN

Wartość projektu: 9 081 502,70 PLN

Beneficjent:

Korporacja Logistyczna Mag Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2011-11-30

Wzrost konkurencyjności NZOZ "Olsztyńscy Ortopedzi" Spółka z o.o. poprzez utworzenie przychodni kompleksowo leczącej schorzenia narządów ruchu

Kwota dotacji: 1 232 290,00 PLN

Wartość projektu: 2 464 580,00 PLN

Beneficjent:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Olsztyńscy Ortopedzi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-07-01

Data zakończenia: 2010-10-31

Rozwój firmy PEKUM Sp. z o.o. poprzez unowocześnienie wyposażenia technicznego i taboru pojazdów oraz poprzez inwestycję w bazę lokalową (warsztat prefabrykacji elementów instalacyjnych).

Kwota dotacji: 1 222 500,00 PLN

Wartość projektu: 2 982 900,00 PLN

Beneficjent:

PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH "PEKUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-05-23

Data zakończenia: 2011-06-30

Informatyzacja NetLand Sp. z o.o. poprzez zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP oraz uruchomienie e-usług

Kwota dotacji: 1 220 500,00 PLN

Wartość projektu: 3 002 583,75 PLN

Beneficjent:

NetLand Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-10-01

Data zakończenia: 2013-06-30

Zmiana drogą do sukcesu Schwarte-Milfor Sp. z.o.o.

Kwota dotacji: 1 200 262,92 PLN

Procent dofinansowania: 72,59%

Beneficjent:

Techpal Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Data rozpoczęcia: 2012-03-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnych producentów betonu poprzez pozyskanie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w procesie sprzedaży i rozładunku betonu.

Kwota dotacji: 1 199 700,00 PLN

Wartość projektu: 3 660 000,00 PLN

Beneficjent:

Firma Usługowa STANISZEWSCY Staniszewski, Kulis Spółka Jawna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-04-01

Data zakończenia: 2010-12-31

Rewitalizacja budynków Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (sala gimnastyczna przy ul. Pstrowskiego 3)

Kwota dotacji: 1 192 505,37 PLN

Wartość projektu: 1 708 745,12 PLN

Beneficjent:

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych

Data rozpoczęcia: 2008-12-11

Data zakończenia: 2013-12-31

Zakup hydraulicznej wiertnicy poziomej umożliwiającej wykonywanie przewiertów pod kanalizację i rurociągi, o średnicach powyżej 1000mm

Kwota dotacji: 1 190 603,84 PLN

Wartość projektu: 2 905 073,41 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2010-02-01

Data zakończenia: 2010-09-30

Wzrost konkurencyjności firmy "DAMIR" poprzez zakup maszyn i urządzeń oraz zwiekszenie powierzchni usługowo - administracyjnej.

Kwota dotacji: 1 173 075,00 PLN

Wartość projektu: 3 884 104,18 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Elektroniczne "DAMIR" S.C. Dariusz Rybaczyk, Mirosław Głowacki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-08-02

Data zakończenia: 2013-03-31

"Nadanie budynkowi mieszkalno-gospodarczemu funkcji medyczno-rehabilitacyjnej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu"

Kwota dotacji: 1 145 056,36 PLN

Wartość projektu: 1 992 811,43 PLN

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2010-02-11

Data zakończenia: 2013-07-31

Wzmocnienie inwestycyjne firmy "TRUST" poprzez zakup sprzętu budowlanego

Kwota dotacji: 1 125 000,00 PLN

Wartość projektu: 2 745 000,00 PLN

Beneficjent:

"TRUST" Przedsiębiorstwo Budowlane Arkadiusz Poniatowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-18

Data zakończenia: 2009-05-31

Doskonalenie i rozwój usług logistycznych i kurierskich oraz uzyskanie pozycji lidera na rynku województwa warmińsko - mazurskiego

Kwota dotacji: 1 095 950,00 PLN

Wartość projektu: 2 674 118,00 PLN

Beneficjent:

Lemar Elżbieta Czyża, Piotr Bieleń Spółka Jawna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2011-05-31

Uruchomienie specjalistycznej Poradni Chirurgii Urazowej i Ortopedii dla dorosłych i dzieci z gabinetem densytometrycznym oraz salą do wykonywania zabiegów w znieczuleniu ogólnym przez NS ZOZ ARTHMED

Kwota dotacji: 1 071 302,19 PLN

Wartość projektu: 2 142 604,40 PLN

Beneficjent:

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARTHMED

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-17

Data zakończenia: 2010-03-31

Zakup maszyn i sprzętu budowlanego oraz modułu Controlingu wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym.

Kwota dotacji: 1 071 281,50 PLN

Wartość projektu: 2 613 926,86 PLN

Beneficjent:

WARMIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ROMBUD" Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Zwiększenie powierzchni usługowej firmy INKSPOT oraz zakup maszyn i urządzeń w celu podniesienia pozycji konkurencyjnej na rynku

Kwota dotacji: 1 068 941,66 PLN

Wartość projektu: 3 347 101,01 PLN

Beneficjent:

INKSPOT Daniel Dragański

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-08-03

Data zakończenia: 2011-08-31

Wdrożenie innowacyjnego centrum elektronicznego zarządzania danymi geoprzestrzennymi na potrzeby budowy dróg ekspresowych i autostrad w OPGK sp. z o.o. w Olsztynie.

Kwota dotacji: 1 067 486,40 PLN

Wartość projektu: 2 900 519,89 PLN

Beneficjent:

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-04-20

Data zakończenia: 2010-10-31

Wzrost konkurencyjności firmy ABRAB poprzez budowę zaplecza handlowo-magazynowego i zakup nowoczesnego parku maszynowego

Kwota dotacji: 1 060 000,00 PLN

Wartość projektu: 2 586 400,00 PLN

Beneficjent:

Kazimierz Baczkowski "ABRAB"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2011-12-31

Rozwój Ośrodka Kształcenia Kadr Techpal poprzez adaptację, modernizację i wyposażenie pomieszczeń do celów szkoleniowych

Kwota dotacji: 1 031 582,66 PLN

Wartość projektu: 2 063 165,34 PLN

Beneficjent:

TECHPAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-17

Data zakończenia: 2010-09-30

Dywersyfikacja działalności usługowej Przedsiębiorstwa Handlowego KRYSGUM - Krzysztof Wyza

Kwota dotacji: 1 025 108,31 PLN

Wartość projektu: 3 989 472,41 PLN

Beneficjent:

Krzysztof Wyza Przedsiębiorstwo Handlowe"KRYSGUM"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2010-12-31

Zdążyć przed rakiem - doposażenie Oddziału Gastroenterologicznego z Pracownią Endoskopową w sprzęt i aparaturę medyczną do diagnostyki i leczenia nowotworów przewodu pokarmowego

Kwota dotacji: 1 019 081,97 PLN

Wartość projektu: 1 452 198,41 PLN

Beneficjent:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Data rozpoczęcia: 2009-02-16

Data zakończenia: 2009-06-30

Wzrost konkurencyjności firmy "Elektro-Sanit" Józef Karpiński poprzez dywersyfikację świadczonych usług

Kwota dotacji: 1 013 000,00 PLN

Wartość projektu: 3 366 429,86 PLN

Beneficjent:

"Elektro-Sanit" Józef Karpiński

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2011-08-30

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Automatyki Przemysłowej

Kwota dotacji: 1 004 624,54 PLN

Wartość projektu: 3 999 960,00 PLN

Beneficjent:

PNEUMATYKA PLUS Marcin Romański Jacek Romański Spółka Jawna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami

Data rozpoczęcia: 2013-01-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Uruchomienie Centrum Laryngologii

Kwota dotacji: 999 999,99 PLN

Wartość projektu: 1 999 999,99 PLN

Beneficjent:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Kurlikowska-Kamińska Maria

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2011-11-21

Data zakończenia: 2013-12-31

Humanizacja blokowisk w zakresie kompleksowej rewitalizacji obszaru w obrębie ewidencyjnym 106 w rejonie ulic Barcza, Orłowicza, Murzynowskiego w Olsztynie - ETAP II

Kwota dotacji: 999 980,28 PLN

Wartość projektu: 2 107 440,00 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2011-12-11

Data zakończenia: 2013-12-31

Humanizacja blokowisk w rejonie ulic Warszawska, Grunwaldzka, Narutowicza, Żołnierska

Kwota dotacji: 999 883,98 PLN

Wartość projektu: 2 265 255,98 PLN

Beneficjent:

Olsztyńska Spółdzielnia Miaszkaniowa

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2011-12-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Portal Turystyczny Warmia - Mazury

Kwota dotacji: 980 621,20 PLN

Wartość projektu: 1 153 747,02 PLN

Beneficjent:

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2010-05-19

Data zakończenia: 2013-09-30

MIZAR - Multimedialna Infrastruktura Zasobów Astronomii dla Regionu.

Kwota dotacji: 963 568,77 PLN

Wartość projektu: 2 383 598,46 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.5 Dziedzictwo kulturowe

Data rozpoczęcia: 2010-02-04

Data zakończenia: 2012-08-02

Wzrost konkurencyjności Spółki poprzez inwestycje w centra obróbcze i urządzenia sterowane numerycznie

Kwota dotacji: 958 844,38 PLN

Wartość projektu: 2 855 310,12 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Montażowe PROMET-STAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-10-01

Data zakończenia: 2012-12-31

Kompetencja i wiedza inwestycją w naszą przyszłość

Kwota dotacji: 958 625,31 PLN

Procent dofinansowania: 80,00%

Beneficjent:

Doradca Biuro Rachunkowe Barbara Kułakow Biuro Rachunkowe

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2013-03-31

Data zakończenia: 2015-03-30

Technik Elektryk i Mechanik - zawód z PERSPEKTYWĄ!

Kwota dotacji: 955 454,76 PLN

Procent dofinansowania: 86,89%

Beneficjent:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze "TiM" Tomasz Genatowski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2013-09-01

Data zakończenia: 2015-06-30

Poprawa warunków technicznych budynku przy ul.Dworcowa 46 w technologii wielkiej płyty

Kwota dotacji: 942 848,05 PLN

Wartość projektu: 1 169 931,83 PLN

Beneficjent:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul.Dworcowa 46 10-437 Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2008-06-24

Data zakończenia: 2013-12-31

Wzrost konkurencyjności firmy POLMED S.A. poprzez utworzenie nowego oddziału firmy w Olsztynie przy ulicy Wyszyńskiego 5b

Kwota dotacji: 933 682,58 PLN

Wartość projektu: 1 867 365,18 PLN

Beneficjent:

POLMED Spółka Akcyjna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-07-01

Data zakończenia: 2010-05-20

Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń na potrzeby klastra stolarki otworowej w województwie warmińsko-mazurskim

Kwota dotacji: 927 837,72 PLN

Wartość projektu: 1 339 047,84 PLN

Beneficjent:

Mazurskie Okna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

Data rozpoczęcia: 2009-11-02

Data zakończenia: 2010-10-04

Poprawa warunków technicznych budynku przy ul.Dworcowa 31 w technologii wielkiej płyty

Kwota dotacji: 927 294,48 PLN

Wartość projektu: 1 266 210,50 PLN

Beneficjent:

Wspólnota Mieszakniowa Nieruchomości ul.Dworcowa 31 10-437 Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2009-06-22

Data zakończenia: 2013-09-30

Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jagiellońskiej 12 w Olsztynie

Kwota dotacji: 923 859,70 PLN

Wartość projektu: 1 090 829,77 PLN

Beneficjent:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jagiellońskiej 12 w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2011-10-01

Data zakończenia: 2013-11-30

Budowa laboratorium analiz zagrożeń biologicznych i opracowanie metod bioasekuracji w hodowli zwierząt, przemyśle paszowym i przemyśle spożywczym

Kwota dotacji: 912 817,07 PLN

Wartość projektu: 1 185 802,45 PLN

Beneficjent:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami

Data rozpoczęcia: 2011-05-06

Data zakończenia: 2013-06-28

Medyk na "6" - szkoła kompetencji zawodowych

Kwota dotacji: 909 239,00 PLN

Procent dofinansowania: 86,97%

Beneficjent:

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2013-08-01

Data zakończenia: 2015-06-15

Utworzenie profesjonalnej kliniki zdrowia kobiety

Kwota dotacji: 885 469,68 PLN

Wartość projektu: 1 770 939,37 PLN

Beneficjent:

FEMMEMED Lek. Wojciech Gimeła

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-07-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Do pracy z kwalifikacjami

Kwota dotacji: 857 822,43 PLN

Procent dofinansowania: 87,25%

Beneficjent:

Smart Solutions Piotr Nowik

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2013-07-01

Data zakończenia: 2015-06-30

Wzrost konkurencyjności firmy DACHLAND poprzez zakup maszyn i urządzeń oraz zwiększenie powierzchni usługowo - administracyjnej.

Kwota dotacji: 823 105,99 PLN

Wartość projektu: 2 013 258,64 PLN

Beneficjent:

DACHLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-08-02

Data zakończenia: 2011-03-31

Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę biblioteki wraz z systemem informatycznym i informacyjnym w OSW w Olsztynie

Kwota dotacji: 821 409,93 PLN

Wartość projektu: 1 958 995,81 PLN

Beneficjent:

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2007-07-17

Data zakończenia: 2010-01-12

Rozwój mikroprzedsiębiorstwa MD CONSULTING poprzez wprowadzenie nowej innowacyjnej usługi cyfrowej dla przedsiębiorców z sektora MŚP oraz usługi portalu społecznościowego

Kwota dotacji: 805 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 989 576,00 PLN

Beneficjent:

MD CONSULTING MICHAŁ DANOWSKI

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-12-01

Data zakończenia: 2013-10-15

Akademia Interaktywnych Mediów

Kwota dotacji: 801 964,00 PLN

Procent dofinansowania: 66,41%

Beneficjent:

Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2011-11-01

Data zakończenia: 2012-11-30

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU GŁÓWNEGO SPZGiChP W OLSZTYNIE POPPRZEZ ADAPTACJĘ PIWNIC NA CELE MEDYCZNEGO ZAPLECZA TECHNICZNEGO.

Kwota dotacji: 794 966,75 PLN

Wartość projektu: 1 135 666,80 PLN

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Zespół Grużlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2011-11-18

Data zakończenia: 2014-06-30

Rozwój sieci szerokopasmowej miasteczka studenckiego Kortowo

Kwota dotacji: 779 982,52 PLN

Wartość projektu: 917 626,52 PLN

Beneficjent:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Data rozpoczęcia: 2008-03-18

Data zakończenia: 2012-09-30

Praktyka drogą do sukcesu

Kwota dotacji: 778 760,00 PLN

Procent dofinansowania: 86,49%

Beneficjent:

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/Szkoła Policealna im prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2012-08-15

Data zakończenia: 2014-07-31

Wykorzystanie OZE w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób chorych na Alzheimera w Olsztynie - montaż kotła na biomasę wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac

Kwota dotacji: 777 331,20 PLN

Wartość projektu: 971 664,00 PLN

Beneficjent:

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego Helper

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Data rozpoczęcia: 2011-12-06

Data zakończenia: 2013-12-31

Budowa sieci Digital Signage w Olsztynie

Kwota dotacji: 770 850,00 PLN

Wartość projektu: 1 880 874,00 PLN

Beneficjent:

ONMEDIA M.Jamiołkowski Spółka Jawna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-05-10

Data zakończenia: 2010-09-30

Rodzinna Przychodnia Stomatologii Endodontyczno-Pedodontycznej

Kwota dotacji: 770 278,77 PLN

Wartość projektu: 1 792 721,34 PLN

Beneficjent:

I.A. Sokołowscy Lekarze Dentyści spółka partnerska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-04-23

Data zakończenia: 2012-06-30

Aktywna Integracja Drogą do Zatrudnienia

Kwota dotacji: 770 271,10 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miasto Olsztyn/Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2011-10-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Podniesienie kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie

Kwota dotacji: 762 319,27 PLN

Procent dofinansowania: 74,70%

Beneficjent:

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z.o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2011-07-01

Data zakończenia: 2013-06-11

Podniesienie efektywności zarządzania zasobami przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie narzędzi i systemów informatycznych oraz uruchomienie portali internetowych

Kwota dotacji: 758 994,99 PLN

Wartość projektu: 1 851 947,80 PLN

Beneficjent:

AGAPIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-03-22

Data zakończenia: 2013-03-30

Fryzjerstwo i stylizacja paznokci bez tajemnic

Kwota dotacji: 757 380,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Perfecto Usługi Szkoleniowe Anna Bartoszewicz

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Data rozpoczęcia: 2009-12-15

Data zakończenia: 2011-08-15

Zakup linii do recyklingu odpadów z foli poliuretanowej wraz z budową hali magazynowej.

Kwota dotacji: 756 331,54 PLN

Wartość projektu: 1 845 448,97 PLN

Beneficjent:

POLPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2010-08-31

"Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Orkana 13 w Olsztynie"

Kwota dotacji: 751 391,29 PLN

Wartość projektu: 3 056 791,13 PLN

Beneficjent:

Zakład Produkcyjno-Usługowy "KOL-METAL" Jan Koliwer

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2009-01-02

Data zakończenia: 2013-03-31

REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ KAMIENICY PRZY UL. STASZICA 14 W OLSZTYNIE I JEJ ADAPTACJA NA CELE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Kwota dotacji: 748 818,86 PLN

Wartość projektu: 1 898 227,00 PLN

Beneficjent:

GRZEGORZ PRUSINOWSKI

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2008-11-05

Data zakończenia: 2012-12-17

Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa poprzez pozyskanie innowacyjnych technologii, tj. pompy do betonu o długości wysięgnika 41 m w pionie oraz systemu taśmociągów do podawania kruszywa.

Kwota dotacji: 747 237,00 PLN

Wartość projektu: 1 823 258,28 PLN

Beneficjent:

Firma Usługowa STANISZEWSCY Staniszewski, Kulis Sp. J.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2008-08-20

Data zakończenia: 2009-06-30

Wdrożenie wirtualnych komputerów oraz innowacyjnych systemów w celu usprawnienia komunikacji ze współpracującymi podmiotami

Kwota dotacji: 745 548,53 PLN

Wartość projektu: 1 843 480,40 PLN

Beneficjent:

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "INSTALKOMFORT" KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-11-12

Data zakończenia: 2013-06-20

TRZY KROKI

Kwota dotacji: 743 846,20 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko Mazurski Odzdział Regionalny

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2012-10-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Uruchomienie Szkoły Rodzenia i Specjalistycznej Przychodni Zdrowia przez firmę Jamal sp z o.o.

Kwota dotacji: 740 895,86 PLN

Wartość projektu: 1 684 439,07 PLN

Beneficjent:

JAMAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-17

Data zakończenia: 2011-03-31

Spawacz - zawód z przyszłością

Kwota dotacji: 740 842,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2008-03-01

Data zakończenia: 2009-08-31

ELEKTROmocni

Kwota dotacji: 728 150,00 PLN

Procent dofinansowania: 85,34%

Beneficjent:

Pracownia Kształcenia Zawodowego-Marian Będziński

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2012-12-01

Data zakończenia: 2013-09-30

Podniesienie konkurencyjności Firmy Visimind LTD Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowoczesnych usług z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Kwota dotacji: 721 941,20 PLN

Wartość projektu: 1 761 536,55 PLN

Beneficjent:

Visimind LTD Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-08-02

Data zakończenia: 2010-09-30

Kwota dotacji: 721 206,72 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-08-01

Data zakończenia: 2015-07-31

Wzrost konkurencyjności firmy K.O.Z.A poprzez uruchomienie kompleksu gastronomicznego o charakterze reginalnym

Kwota dotacji: 718 452,95 PLN

Wartość projektu: 1 802 339,18 PLN

Beneficjent:

K.O.Z.A Jacek Kozłowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2010-11-29

Data zakończenia: 2013-02-28

Modernizacja i remont części wspólnych budynku w obrębie ewidencyjnym 92, w rejonie ul. Kołobrzeskiej w Olsztynie

Kwota dotacji: 703 518,65 PLN

Wartość projektu: 891 357,27 PLN

Beneficjent:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kołobrzeska 36 A

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2009-05-01

Data zakończenia: 2012-09-30

Ze spin off i spin out za pan brat

Kwota dotacji: 694 599,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2009-10-01

Data zakończenia: 2010-07-31

Hello 50 plus. Podnoszenie kompetencji językowych pracujących osób z Warmii i Mazur.

Kwota dotacji: 683 668,69 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2009-09-30

Zakup innowacyjnej linii technologicznej do wydruków reklamowych

Kwota dotacji: 677 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 651 880,00 PLN

Beneficjent:

STUDIO OFF s.c. Sławomir Sołoducha, Krzysztof Zbierski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2008-11-01

Data zakończenia: 2010-09-30

Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynku przy ul. Dworcowej 43 w Olsztynie.

Kwota dotacji: 668 587,58 PLN

Wartość projektu: 786 573,65 PLN

Beneficjent:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Dworcowej 43

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2009-12-16

Data zakończenia: 2013-05-22

Nowe metody dla ucznia wygody

Kwota dotacji: 664 699,00 PLN

Procent dofinansowania: 87,23%

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2014-01-01

Data zakończenia: 2015-06-30

Rozbudowa przedsiębiorstwa drogą do wzrostu sprzedaży i wprowadzenia nowej usługi

Kwota dotacji: 663 183,18 PLN

Wartość projektu: 1 618 166,96 PLN

Beneficjent:

"ZIG" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2011-03-31

Utworzenie centrum logistycznego dystrybucji farmaceutyków aptecznych

Kwota dotacji: 659 328,45 PLN

Wartość projektu: 1 803 770,00 PLN

Beneficjent:

KARGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2011-01-01

Data zakończenia: 2013-09-30

Zakup programu do poprawy efektywności gospodarki magazynowej oraz prognozowania popytu wraz z koniecznym zapleczem sprzętowym przez AUTO LAND POLSKA S.A. w Olsztynie

Kwota dotacji: 644 366,82 PLN

Wartość projektu: 1 594 724,34 PLN

Beneficjent:

AUTO LAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-09-19

Data zakończenia: 2012-12-14

Zakup urządzeń do załadunku i przeładunku złomu

Kwota dotacji: 642 242,08 PLN

Wartość projektu: 1 567 070,68 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Gałązka

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-11-01

Data zakończenia: 2010-06-30

Poznaj tajniki fryzjerstwa i wizażu

Kwota dotacji: 638 916,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Perfecto Usługi Szkoleniowe Anna Bartoszewicz

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Data rozpoczęcia: 2008-08-15

Data zakończenia: 2010-02-15

Wzrost konkurencyjności PWiK Sp. z o.o. poprzez modernizację parku maszynowego polegającą na zakupie urządzenia do czyszczenia kanałów KAISER AQUASTAR II

Kwota dotacji: 637 572,00 PLN

Wartość projektu: 2 006 656,00 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2010-02-10

Data zakończenia: 2010-12-03

Akademia Informatyczna

Kwota dotacji: 627 988,44 PLN

Procent dofinansowania: 85,85%

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus S.C. Tomasz Londoński Szymon Grzędziński Karol Tomaszewski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data zakończenia: 2014-06-30

Utworzenie infrastruktury teleinformatycznej Hotelu Przystań & SPA w Olsztynie

Kwota dotacji: 623 950,00 PLN

Wartość projektu: 1 534 917,00 PLN

Beneficjent:

AREON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2012-01-09

Data zakończenia: 2013-12-31

Poprawa warunków technicznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Murzynowskiego 11 w Olsztynie, zrealizowanego w technologii wielkiej płyty

Kwota dotacji: 623 751,27 PLN

Wartość projektu: 751 298,23 PLN

Beneficjent:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Murzynowskiego 11 w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2010-01-11

Data zakończenia: 2013-06-28

Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynku przy ul. Dworcowej 33 w Olsztynie.

Kwota dotacji: 606 168,49 PLN

Wartość projektu: 717 707,81 PLN

Beneficjent:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Dworcowej 33

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2007-05-15

Data zakończenia: 2013-11-30

Wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie druku w Studiu Avalon

Kwota dotacji: 600 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 464 000,00 PLN

Beneficjent:

Studio AVALON Spółka Jawna W. Skrobiński, L. Borowicz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2008-09-15

Data zakończenia: 2010-11-26

Nowe perspektywy z językiem obcym

Kwota dotacji: 586 695,17 PLN

Procent dofinansowania: 87,24%

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus S.C. Tomasz Londoński, Szymon Grzędziński

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2009-01-02

Data zakończenia: 2010-07-30

Podniesienie jakości kształcenia kadry pracowniczej województwa warmińsko - mazurskiego poprzez stworzenie nowych specjalizacji oraz zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do oferty kształcenia

Kwota dotacji: 583 634,35 PLN

Wartość projektu: 767 982,43 PLN

Beneficjent:

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2009-04-22

Data zakończenia: 2011-03-21

Szkolenia językowe i adaptacyjne dla osób pracujących

Kwota dotacji: 581 850,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Akademia Nauki Ireneusz Górski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2008-08-15

Data zakończenia: 2009-09-14

Europejskie certyfikaty w zasięgu ręki

Kwota dotacji: 572 503,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Europejskie Centrum Doradztwa i Informacji Izabela Ochman

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2009-07-31

Profesjonalista rozliczeń VAT

Kwota dotacji: 568 177,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Advisor Consulting Daniel Budaj

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2009-06-30

Mazury dla każdego, cały rok, całe życie-propagowanie konkurencyjnej marki regionu na rynku krajowym i rynkach zagranicznych

Kwota dotacji: 567 563,44 PLN

Wartość projektu: 698 281,18 PLN

Beneficjent:

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej

Data rozpoczęcia: 2009-04-20

Data zakończenia: 2012-05-07

Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju uczniów szkół olsztyńskich poprzez program prewencji i przeciwdziałania patologii

Kwota dotacji: 563 620,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Miasto Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2009-03-01

Data zakończenia: 2009-12-31

Nowoczesna diagnostyka aut w Centrum Auto Park.

Kwota dotacji: 552 375,89 PLN

Wartość projektu: 2 385 680,08 PLN

Beneficjent:

Auto Park Andrzej Łukaszewski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-06-01

Data zakończenia: 2013-01-31

Kompleksowe budowanie zespołu

Kwota dotacji: 549 072,88 PLN

Procent dofinansowania: 80,52%

Beneficjent:

Opieka Długoterminowa Sp. z.o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2011-09-01

Data zakończenia: 2013-06-30

Uruchomienie specjalistycznego sklepu internetowego oraz usług elektronicznych przez LEMAR czynnikiem ułatwiającym zaopatrzenie osób chorych i niepełnosprawnych w środki higieny osobistej oraz sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny

Kwota dotacji: 547 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 348 203,00 PLN

Beneficjent:

LEMAR E. Czyża, P. Bieleń Spółka Jawna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-09-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Rozbudowa i modernizacja oddziałów dzinnych i bazy diagnostycznej Olsztyńskiego Ośrodka Onkologicznego "Kopernik"

Kwota dotacji: 543 097,28 PLN

Wartość projektu: 1 093 524,34 PLN

Beneficjent:

Olsztyński Ośrodek Onkologiczny "Kopernik" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-05-11

Data zakończenia: 2010-03-31

Modernizacja budynków wielorodzinnych na Osiedlu Generałów w Olsztynie będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Kormoran.

Kwota dotacji: 541 105,93 PLN

Wartość projektu: 1 098 447,92 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kormoran" w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2011-01-03

Data zakończenia: 2012-12-18

Zakup wyposażenia oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby uruchomienia nowego kierunku kształcenia - asystentki stomatologicznej, jako dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy

Kwota dotacji: 532 779,18 PLN

Wartość projektu: 626 799,04 PLN

Beneficjent:

Województwo Warmińsko - Mazurskie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2009-12-01

Data zakończenia: 2010-10-31

Szkoła z przyszłością

Kwota dotacji: 521 789,18 PLN

Procent dofinansowania: 87,25%

Beneficjent:

Smart Solutions Piotr Nowik

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2013-07-01

Data zakończenia: 2015-06-30

Skuteczny menedżer, skuteczny sprzedawca- doradztwo i szkolenia umiejętności

Kwota dotacji: 511 511,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

KARGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2012-10-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Międzynarodowe uprawnienia spawalnicze dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie II edycja

Kwota dotacji: 509 298,00 PLN

Procent dofinansowania: 87,00%

Beneficjent:

OLSZTYŃSKIE CENTRUM SZKOLENIA SPAWACZY "DOSZ" Jarosław Zwierzchlewski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2011-08-31

Praktycznie-obcojęzycznie

Kwota dotacji: 504 710,00 PLN

Procent dofinansowania: 85,97%

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus S.C. Tomasz Londoński, Szymon Grzędziński,Karol Tomaszewski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2010-09-01

Data zakończenia: 2012-07-31

Nowoczesny menadżer w turystyce

Kwota dotacji: 501 650,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

EC Euro Consulting Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2009-07-31

Utworzenie i wyposażenie biura obsługi klienta oraz zakładu prefabrykacji elementów aluminiowych w firmie WIGA SYSTEM s.c. Andrzej Dembowski, Cezary Łosko

Kwota dotacji: 500 750,00 PLN

Wartość projektu: 1 414 590,01 PLN

Beneficjent:

WIGA SYSTEM s.c. Andrzej Dembowski, Cezary Łosko

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-01-01

Data zakończenia: 2011-09-30

Poprawa konkurencyjności firmy poprzez zakup maszyn i urządzeń do instalacji pomp ciepła

Kwota dotacji: 500 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 220 000,00 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "JAK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-07-01

Data zakończenia: 2010-12-31

Wdrożenie w firmie Instalkomfort zaawansowanego technologicznie systemu do komunikacji z partnerami biznesowymi

Kwota dotacji: 499 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 227 540,00 PLN

Beneficjent:

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "INSTALKOMFORT" KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2012-07-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Stworzenie portalu społecznościowo- biznesowego przez firmę LEGE ARTIS z rozwiązaniami typu back - i front - office.

Kwota dotacji: 496 706,06 PLN

Wartość projektu: 1 221 896,92 PLN

Beneficjent:

LEGE ARTIS ANNA DUBIENIECKA-SUSZEK

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-11-30

Data zakończenia: 2012-08-31

Zwiększenie efektywności i konkurencyjności Olsoft Sp. z o.o. poprzez informatyzację przedsiębiorstwa oraz wdrożenie nowych e-usług.

Kwota dotacji: 496 662,74 PLN

Wartość projektu: 1 221 578,97 PLN

Beneficjent:

Olsoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-06-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Wzrost konkurencyjności Vita Monika Kubit poprzez utworzenie kosmetologicznego centrum szkoleniowego oraz wzrost jakości i zdolności usługowych w zakresie sprzedaży produktów kosmetycznych i wykonywania zabiegów rehabilitacyjno-kosmetycznych

Kwota dotacji: 495 323,78 PLN

Wartość projektu: 1 435 256,52 PLN

Beneficjent:

Vita Hurtownia Kosmetyki Profesjonalnej Monika Kubit

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-04-30

Data zakończenia: 2012-09-30

Księgowy projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Kwota dotacji: 495 065,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

EC Euro Consulting Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2008-04-01

Data zakończenia: 2009-02-28

Modernizacja dźwigów osobowych przy ul. Barcza 14 i Wańkowicza 2 w Olsztynie

Kwota dotacji: 492 269,33 PLN

Wartość projektu: 579 169,80 PLN

Beneficjent:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Barcza 14

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2011-03-28

Data zakończenia: 2012-05-31

Zakup systemu Elektronicznej Wymiany Dokumentacji B2B i uruchomienie e-usług

Kwota dotacji: 491 600,00 PLN

Wartość projektu: 1 209 336,00 PLN

Beneficjent:

NetLand Finance Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-09-02

Data zakończenia: 2013-06-30

Zakup Platformy Muzycznej wraz z serwisem WWW i uruchomieniem usług on-line

Kwota dotacji: 491 500,00 PLN

Wartość projektu: 1 209 090,00 PLN

Beneficjent:

NetLand Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-09-02

Data zakończenia: 2012-12-31

Sukces wyMAGa wiedzieć więcej

Kwota dotacji: 489 803,60 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

MAG DYSTRUBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2013-03-01

Data zakończenia: 2014-03-31

Informatyzacja biura architektonicznego IKA PROJEKT

Kwota dotacji: 489 500,00 PLN

Wartość projektu: 1 204 170,00 PLN

Beneficjent:

IKA PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2012-01-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Sfera szkoleń

Kwota dotacji: 485 093,60 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej Centrum Rehabilitacji lek. med Urszula Hura

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2012-08-01

Data zakończenia: 2013-11-30

Podniesienie konkurencyjności firmy STUDIO OFF s.c. poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem

Kwota dotacji: 483 079,19 PLN

Wartość projektu: 1 473 760,00 PLN

Beneficjent:

STUDIO OFF s.c. Sławomir Sołoducha, Krzysztof Zbierski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-12-01

Data zakończenia: 2013-06-30

Zakup Systemu Informatycznego zarządzającego procesem realizacji szkoleń oraz uruchomienie e-usług

Kwota dotacji: 482 105,24 PLN

Wartość projektu: 1 185 978,90 PLN

Beneficjent:

NetLand Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-09-02

Data zakończenia: 2012-12-31

Akcja edukacja

Kwota dotacji: 480 145,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania

Data rozpoczęcia: 2013-07-01

Data zakończenia: 2015-06-30

System Automatycznej Rezerwacji Mazur - Szarpie Travel sp. z o.o. Sp. K

Kwota dotacji: 480 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 134 340,00 PLN

Beneficjent:

Biuro Podróży Szarpie Travel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowae

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-11-30

Data zakończenia: 2012-03-30

Zdam maturę, tylko mi pomóż

Kwota dotacji: 479 845,00 PLN

Procent dofinansowania: 86,86%

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2011-05-31

Co dwa języki to nie jeden - angielski i niemiecki dla uczniów i uczennic ZSEiT w Olsztynie

Kwota dotacji: 475 106,52 PLN

Procent dofinansowania: 86,96%

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus S.C. Tomasz Londoński Szymon Grzędziński Karol Tomaszewski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2013-08-01

Data zakończenia: 2015-06-30

"Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie kolektorów słonecznych jako elementu odnawialnych źródeł energii w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii"

Kwota dotacji: 473 005,26 PLN

Wartość projektu: 1 064 641,01 PLN

Beneficjent:

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Data rozpoczęcia: 2010-09-15

Data zakończenia: 2011-11-14

Wzrost konkurencyjności firmy PPHU "LOSKO" Krystyna Łosko poprzez inwestycję w tabor transportowy.

Kwota dotacji: 470 427,62 PLN

Wartość projektu: 1 278 222,06 PLN

Beneficjent:

PPHU "LOSKO" Krystyna Łosko

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-04

Data zakończenia: 2012-07-31

CREDITON - Kompleksowa obsługa Twoich finansów

Kwota dotacji: 470 200,00 PLN

Wartość projektu: 1 070 442,00 PLN

Beneficjent:

FirstON Spółka Akcyjna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2012-01-10

Data zakończenia: 2013-06-28

Rewitalizacja 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych na ulicy Dworcowej 38 i Cichej 3A poprzez wymianę i modernizację dźwigów osobowych wind oraz instalacji gazowej

Kwota dotacji: 469 877,41 PLN

Wartość projektu: 552 796,99 PLN

Beneficjent:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dworcowa 38 10-437 Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2009-09-08

Data zakończenia: 2013-05-31

Profesjonalizm metodą na sukces

Kwota dotacji: 469 372,78 PLN

Procent dofinansowania: 80,70%

Beneficjent:

Biuro Rachunkowe Barbara Kułakow

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2011-03-01

Data zakończenia: 2012-04-30

Akademia animacji komputerowej i efektów specjalnych

Kwota dotacji: 464 140,37 PLN

Wartość projektu: 546 047,50 PLN

Beneficjent:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki

Data rozpoczęcia: 2011-10-01

Data zakończenia: 2012-12-31

Portal turystyczny Miasta Olsztyna

Kwota dotacji: 460 887,84 PLN

Wartość projektu: 542 221,00 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2013-02-07

Data zakończenia: 2014-12-31

Budowanie konkurencyjności KATES POLSKA Sp. z o.o. w oparciu o potencjał człowieka

Kwota dotacji: 458 592,50 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Kates Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2013-03-01

Data zakończenia: 2014-05-31

Zakup nowoczesnje przewijarki do kabli, wózka widłowego oraz specjalistycznego samochodu załadunkowo - wyładunkowego dla Hurtowni "Elektryk" Jan Wojciechowski

Kwota dotacji: 455 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 110 200,00 PLN

Beneficjent:

Hurtownia

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-10-01

Data zakończenia: 2010-06-01

Stworzenie nowego systemu e-biletowego wraz z portalem WWW

Kwota dotacji: 452 020,50 PLN

Wartość projektu: 1 249 667,70 PLN

Beneficjent:

Global Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-12-28

Data zakończenia: 2013-04-30

Szkolenia i doradztwo w zakresie strategicznych obszarów rozwoju firmy AGAPIT

Kwota dotacji: 444 370,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

AGAPIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2013-03-29

Data zakończenia: 2014-01-28

Roboty remontowo-konserwatorskie zabytkowej kamienicy w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 2

Kwota dotacji: 436 508,88 PLN

Wartość projektu: 1 236 562,79 PLN

Beneficjent:

BARBARA Barbara Bolińska-Strzeszewska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2010-12-14

Data zakończenia: 2012-05-31

Rozbudowa systemu wspomagania służb wraz z budową portalu Bezpieczny Olsztyn

Kwota dotacji: 434 112,00 PLN

Wartość projektu: 510 720,00 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2012-09-25

Data zakończenia: 2013-12-31

Wprowadzenie innowacyjnej technologii budowy dróg Systemem CONSOLID poprzez zakup środków trwałych przez OPBM Sp. z o.o. w Olsztynie

Kwota dotacji: 431 066,00 PLN

Wartość projektu: 1 051 801,04 PLN

Beneficjent:

Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2008-08-18

Data zakończenia: 2009-03-31

Wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem oraz utworzenie portalu internetowego PayLess

Kwota dotacji: 430 250,00 PLN

Wartość projektu: 1 058 415,00 PLN

Beneficjent:

Solix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-12-15

Data zakończenia: 2013-12-30

Wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego w przedsiębiorstwie Yetico w Olsztynie

Kwota dotacji: 427 922,98 PLN

Wartość projektu: 1 136 907,95 PLN

Beneficjent:

YETICO SPÓŁKA AKCYJNA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-03-14

Data zakończenia: 2012-12-31

Ograniczenie oddziaływania na środowisko wynikające z zakupu linii pralniczej w firmie Unipral Sp. z o.o. w Olsztynie.

Kwota dotacji: 418 500,00 PLN

Wartość projektu: 1 021 140,00 PLN

Beneficjent:

"UNIPRAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska

Data rozpoczęcia: 2009-11-02

Data zakończenia: 2010-07-31

Zainspiruj umysł

Kwota dotacji: 418 424,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Olsztyn/Szkoła Podstawowa nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2013-08-01

Data zakończenia: 2015-06-30

Innowacje w firmie III etap - utworzenie nowej specjalistycznej przychodni zdrowia

Kwota dotacji: 416 038,20 PLN

Wartość projektu: 964 734,90 PLN

Beneficjent:

CENTRUM MEDYCZNE ZANIEWSKA dr n.med. Iwona Zaniewska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-18

Data zakończenia: 2010-11-04

Budowa internetowej platformy handlowej czynnikiem rozwoju i poprawy konkurencyjności Firmy AUTO LAND POLSKA S.A. w Olsztynie

Kwota dotacji: 414 508,50 PLN

Wartość projektu: 991 118,70 PLN

Beneficjent:

AUTO LAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-09-05

Data zakończenia: 2012-07-11

E-ncyklopedia Warmii i Mazur

Kwota dotacji: 412 436,56 PLN

Wartość projektu: 494 719,49 PLN

Beneficjent:

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2012-09-11

Data zakończenia: 2014-12-31

Wzrost konkurencyjności firmy DACHLAND poprzez dopsażenie w nowoczesne środki trwałe oraz wprowadzenie nowych usług do oferty.

Kwota dotacji: 408 034,00 PLN

Wartość projektu: 1 136 247,00 PLN

Beneficjent:

DACHLAND Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-06-01

Data zakończenia: 2013-04-30

Stworzenie nowego produktu firmy Polaris poprzez zakup wyposażenia produkcyjnego.

Kwota dotacji: 407 685,95 PLN

Wartość projektu: 994 753,72 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "POLARIS" Spółka Jawna Bondariew Wiaczesław

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-17

Data zakończenia: 2010-10-31

Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez rozwój działalności przedsiębiorstwa ADDUR

Kwota dotacji: 404 098,36 PLN

Wartość projektu: 986 000,00 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ADDUR Export - Import Adam Duraj

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-17

Data zakończenia: 2011-10-31

Wzrost konkurencyjności firmy PARTYMANIA Włodzimierz Klepacki poprzez zakup nowoczesnego sprzętu

Kwota dotacji: 399 898,70 PLN

Wartość projektu: 1 095 490,89 PLN

Beneficjent:

PARTYMANIA WŁODZIMIERZ KLEPACKI

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2011-01-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Wzmocnienie konkurencyjności firmy MAZUREK Sp. z o.o. poprzez budowę obiektu usługowo-handlowego wraz z dodatkową wiatą do ekspozycji samochodów oraz zakup specjalistycznego sprzętu

Kwota dotacji: 399 717,50 PLN

Wartość projektu: 977 750,70 PLN

Beneficjent:

"Mazurek" Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2010-10-30

Pomóż mi osiągnąć sukces

Kwota dotacji: 399 696,00 PLN

Procent dofinansowania: 87,23%

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2012-01-01

Data zakończenia: 2013-12-31

BIURO RACHUNKOWE Z FUNKCJĄ DOSTĘPU ON-LINE

Kwota dotacji: 397 805,00 PLN

Wartość projektu: 973 255,00 PLN

Beneficjent:

Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Toczyska-Łosko Spółka Jawna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-10-20

Data zakończenia: 2010-06-30

"Wypromowanie Marki Warmii i Mazur w układzie partnerskim sieci ENCORE"

Kwota dotacji: 397 571,71 PLN

Wartość projektu: 473 668,84 PLN

Beneficjent:

Województwo Warmińsko - Mazurskie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych

Data rozpoczęcia: 2009-08-11

Data zakończenia: 2012-12-31

Utworzenie platformy internetowej służącej do prowadzenia kampanii e-mailingowych przez firmę SITE S.A.

Kwota dotacji: 394 268,13 PLN

Wartość projektu: 990 644,75 PLN

Beneficjent:

SITE SPÓŁKA AKCYJNA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-03-16

Data zakończenia: 2012-10-31

Wzrost konkurencyjności,wydajności i niezależności firmy Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Monident poprzez stworzenie samodzielnego,nowoczesnego,specjalistycznego gabinetu stomatologicznego,dzięki zakupowi lokalu,jego adaptacji i pełnego wyposażenia.

Kwota dotacji: 391 576,80 PLN

Wartość projektu: 979 245,16 PLN

Beneficjent:

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna "Monident"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-04-30

Data zakończenia: 2010-12-31

Wzmocnienie pozycji rynkowej firmy TRANSBUD Łukasz Budnik poprzez zakup kontenerów

Kwota dotacji: 390 000,00 PLN

Wartość projektu: 951 600,00 PLN

Beneficjent:

TRANSBUD Łukasz Budnik

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-10-01

Data zakończenia: 2010-06-30

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez poprawę standardów obsługi klienta w firmie.

Kwota dotacji: 387 200,00 PLN

Wartość projektu: 1 082 400,00 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Budowlane Andrzej Bocheńczak

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Projekt Spinacz 2.0

Kwota dotacji: 386 615,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

AD.POINT Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2010-08-01

Data zakończenia: 2011-07-30

Geo-Akademia II. Szkolenia i profesjonalne doradztwo dla Visimind Ltd. sp. z o.o.

Kwota dotacji: 384 264,34 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Visimind LTD Sp. z.o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2013-01-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Wdrożenie innowacyjnej technologii poligraficznej

Kwota dotacji: 384 026,92 PLN

Wartość projektu: 937 025,68 PLN

Beneficjent:

Studio Poligraficzno-Reklamowe "BLENAM" Anna Kowalska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-07-01

Data zakończenia: 2011-12-31

Wdrożenie nowoczesnego systemu technologicznego obróbki kamienia naturalnego przy wykorzystaniu numerycznego centrum obróbczego w Przedsiębiorstwie Inżynieryjno-Wiertniczym TERRA-TECH Sp. z o.o.

Kwota dotacji: 369 460,00 PLN

Wartość projektu: 774 405,76 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Wiertnicze TERRA-TECH SP. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2008-08-29

Data zakończenia: 2009-05-30

Poprawa konkurencyjności firmy PARTY SERVICE PATEJKO poprzez wprowadzenie nowych usług

Kwota dotacji: 365 591,86 PLN

Wartość projektu: 1 007 660,04 PLN

Beneficjent:

Dariusz Patejko Party Service Patejko

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2013-06-30

Rozszerzenie działalności firmy SPORTSYSTEM poprzez zakup nowoczesnej koparki gąsienicowej, w celu podniesienia konkurencyjności firmy

Kwota dotacji: 360 250,00 PLN

Wartość projektu: 879 010,00 PLN

Beneficjent:

SPORTSYSTEM Grzegorz Grygołowicz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-08-01

Data zakończenia: 2010-06-30

Wzrost konkurencyjności firmy PSZCZÓŁKOWSKI Sp. z o.o. dzięki inwestycji w park maszynowy.

Kwota dotacji: 356 399,98 PLN

Wartość projektu: 989 420,00 PLN

Beneficjent:

PSZCZÓŁKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-06-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Wzrost konkurencyjności Centrum Ogrodniczego Zieleń - Bogusławscy Spółka Jawna poprzez inwestycję w środki trwałe oraz rozbudowę i modernizację pawilonu ogrodniczego przy ulicy Pstrowskiego

Kwota dotacji: 355 699,22 PLN

Wartość projektu: 877 726,79 PLN

Beneficjent:

ZIELEŃ - BOGUSŁAWSCY SPÓŁKA JAWNA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-06-01

Data zakończenia: 2011-05-31

Wzrost konkurencyjności Specjalistycznej praktyki lekarskiej Elżbiety Sujki poprzez wprowadzenie nowoczesnych usług stomatologicznych

Kwota dotacji: 355 173,14 PLN

Wartość projektu: 712 446,29 PLN

Beneficjent:

Specjalistyczna praktyka lekarska Elżbieta Sujka

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-30

Data zakończenia: 2010-10-30

Wzrost konkurencyjności firmy Big Art poprzez wdrażanie rozwiązań przyjaznych środowisku

Kwota dotacji: 353 460,98 PLN

Wartość projektu: 862 444,80 PLN

Beneficjent:

BIG ART. Kszysztof Pazdyga

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2010-12-01

Twórcze sobotnie poranki

Kwota dotacji: 350 815,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2009-01-01

Data zakończenia: 2009-12-31

Praktycznie-informatycznie

Kwota dotacji: 350 635,00 PLN

Procent dofinansowania: 87,17%

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus S.C. Tomasz Londoński, Szymon Grzędziński,Karol Tomaszewski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2010-12-01

Data zakończenia: 2012-05-31

Zaopatrzenie obiektu handlowo-usługowego firmy "Mazurek" w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych

Kwota dotacji: 346 500,00 PLN

Wartość projektu: 907 740,00 PLN

Beneficjent:

"Mazurek" Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Data rozpoczęcia: 2011-09-20

Data zakończenia: 2014-04-30

Wzrost konkurencyjności Hurtowni Drobiu OLDROB Andrzej Przybylski poprzez implementację nowoczesnych systemów front-office i back-office

Kwota dotacji: 346 120,32 PLN

Wartość projektu: 851 455,97 PLN

Beneficjent:

Hurtownia Drobiu "Oldrob" Andrzej Przybylski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-09-01

Data zakończenia: 2013-07-12

Zwiększenie innowacyjności oraz kształcenie kadry dbającej o profilaktykę zdrowotną i sprawność fizyczną społeczeństwa poprzez zakup wyposażenia laboratorium diagnostyczno-rehabilitacyjnego

Kwota dotacji: 343 192,74 PLN

Wartość projektu: 791 525,93 PLN

Beneficjent:

Olsztyńsla Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2009-01-19

Data zakończenia: 2010-03-29

Z TiM-em po uprawnienia

Kwota dotacji: 342 428,92 PLN

Procent dofinansowania: 84,81%

Beneficjent:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze TiM

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2011-11-01

Data zakończenia: 2012-07-31

Podniesienie poziomu integracji osób pełno i niepełnosprawnych poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia w celu prowadzenia zunifikowanych zajęć z żeglarstwa

Kwota dotacji: 339 475,61 PLN

Wartość projektu: 562 232,70 PLN

Beneficjent:

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2009-01-19

Data zakończenia: 2010-11-30

Warmińsko-Mazurskie Forum Kształcenia Ustawicznego

Kwota dotacji: 337 560,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus S.C. Tomasz Londoński, Szymon Grzędziński

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-06-30

Wyrównywanie szans w dostępie do e-usług w zakresie publikacji treści kulturowych oraz wymiany doświadczeń między twórcami w województwie warmińsko-mazurskim

Kwota dotacji: 328 718,61 PLN

Wartość projektu: 820 820,34 PLN

Beneficjent:

Studio X Marcin Kiełbaszewski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-10-31

Data zakończenia: 2013-03-31

Budowa bazy laboratoryjno-dydaktycznej w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

Kwota dotacji: 320 261,08 PLN

Wartość projektu: 517 133,42 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki

Data rozpoczęcia: 2010-05-26

Data zakończenia: 2011-10-19

Wzrost konkurencyjności spółki Kafferia poprzez inwestycję w rozwój sieci vendingowej

Kwota dotacji: 319 924,99 PLN

Wartość projektu: 780 617,00 PLN

Beneficjent:

Kafferia s.c. D.Jocek, T.Wawryczuk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-11-02

Data zakończenia: 2010-06-30

Uruchomienie profesjonalnego gabinetu ginekologiczno - położniczego i rozszerzenie zakresu świadczonych usług poprzez zakup i adaptację obiektu oraz zakup wyposażenia.

Kwota dotacji: 319 851,41 PLN

Wartość projektu: 644 499,88 PLN

Beneficjent:

RAMSMED Leszek Rams

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-04-30

Data zakończenia: 2012-12-31

"Projekt pt: "Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez działalność kulturalną Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie"

Kwota dotacji: 317 161,25 PLN

Wartość projektu: 667 227,95 PLN

Beneficjent:

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej

Data rozpoczęcia: 2009-04-20

Data zakończenia: 2011-08-15

Wzrost konkurencyjności firmy DUH "Tadek" poprzez rozbudowę i wyposażenie warsztatu naprawy samochodów osobowych i serwisu ogumienia w Olsztynie

Kwota dotacji: 308 589,59 PLN

Wartość projektu: 960 517,60 PLN

Beneficjent:

Działalnośc Usługowo-Handlowa "Tadek" Tadeusz Janczewski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2011-01-01

Data zakończenia: 2013-06-30

Wzrost konkurencyjności firmy Kowmar poprzez rozbudowę parku maszynowego w Olsztynie

Kwota dotacji: 303 120,69 PLN

Wartość projektu: 613 709,57 PLN

Beneficjent:

KOWMAR Zakład Kamieniarski s. c. Bogusława Kowalewska, Zbigniew Kowalewski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-03-02

Data zakończenia: 2009-09-18

Rozszerzenie zakresu usług poprzez poszerzenie parku maszynowego

Kwota dotacji: 302 421,84 PLN

Wartość projektu: 743 957,74 PLN

Beneficjent:

Przedsiebiorstwo Inżynieryjno-Budowlane"SANBUD" Spółka z o.o

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2011-07-31

Geo-Akademia. Szkolenia i profesjonalne doradztwo dla firmy Visimind

Kwota dotacji: 298 897,62 PLN

Procent dofinansowania: 79,25%

Beneficjent:

Visimind LTD Sp. z.o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2010-11-01

Data zakończenia: 2011-06-30

Międzynarodowe uprawnienia spawalnicze dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie

Kwota dotacji: 295 200,00 PLN

Procent dofinansowania: 86,77%

Beneficjent:

Olsztyńskie Centrum Szkolenia Spawaczy "DOSZ" Jarosław Zwierzchlewski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2008-12-01

Data zakończenia: 2010-05-31

"Antologia Warmińska" - kreacja i promocja nowej marki regionu.

Kwota dotacji: 295 111,76 PLN

Wartość projektu: 397 791,58 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych

Data rozpoczęcia: 2010-09-29

Data zakończenia: 2012-12-31

Business English - pierwszy krok do sukcesu.

Kwota dotacji: 292 870,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus S.C. Tomasz Londoński, Szymon Grzędziński

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-08-31

Projekt Spinacz

Kwota dotacji: 287 010,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

AD.POINT sp. z o. o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2009-02-01

Data zakończenia: 2010-04-30

Lepsze kwalifikacje i umiejętności kadry Centrum Tańca Wasilewski-Felska szansą na rozwój firmy

Kwota dotacji: 286 909,80 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Mazurskie Okna Spółka z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data zakończenia: 2013-06-30

Wzrost konkurencyjnosci KARGO Sp. z o.o. poprzez inwestycję w narzędzia marketingowe wspierajace sprzedaż.

Kwota dotacji: 285 000,00 PLN

Wartość projektu: 695 400,00 PLN

Beneficjent:

KARGO Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-11-28

Data zakończenia: 2010-12-31

Akademia EMC - laboratorium pamięci masowych

Kwota dotacji: 284 223,42 PLN

Wartość projektu: 334 380,50 PLN

Beneficjent:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki

Data rozpoczęcia: 2011-03-04

Data zakończenia: 2011-12-31

Akademia dla prawnika i jego pracownika

Kwota dotacji: 282 793,38 PLN

Procent dofinansowania: 86,96%

Beneficjent:

Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2011-08-01

Data zakończenia: 2012-08-31

Zakup kolektorów solarnych do pogrzewu wody basenowej i wody użytkowej

Kwota dotacji: 282 589,85 PLN

Wartość projektu: 588 623,43 PLN

Beneficjent:

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Data rozpoczęcia: 2008-10-23

Data zakończenia: 2009-05-31

Wdrożenie nowoczesnej technologii, zwiększającej potencjał produkcyjny Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "JAGA" przez zakup urządzeń do wypieku rurek waflowych.

Kwota dotacji: 280 300,00 PLN

Wartość projektu: 683 932,00 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "JAGA" Zbigniew Truszkowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-02-19

Data zakończenia: 2010-11-30

Uruchomienie portalu internetowego ioraz informatyzacja procesów sprzedaży w przedsiębiorstwie S- Kadra

Kwota dotacji: 280 000,00 PLN

Wartość projektu: 683 200,00 PLN

Beneficjent:

S- Kadra Piotr Cimaszkiewicz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-04-20

Data zakończenia: 2010-06-30

Modernizacja procesu drukowania

Kwota dotacji: 279 930,00 PLN

Wartość projektu: 700 000,00 PLN

Beneficjent:

Studio Poligraficzno-Reklamowe "BLENAM" Anna Kowalska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-12-01

Data zakończenia: 2012-07-31

Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu nowej generacji do wykonywania badań prenatalnych, w tym badań biochemicznych

Kwota dotacji: 278 387,45 PLN

Wartość projektu: 556 774,92 PLN

Beneficjent:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Medycyny Matczyno-Płodowej s.c.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-10-01

Data zakończenia: 2009-12-31

Wzrost konkurencyjności NOV-SERWIS s.c. w Olsztynie poprzez zakup maszyn i urządzeń oraz rozbudowę służacych poszerzeniu zakresu świadczonych usług

Kwota dotacji: 275 488,50 PLN

Wartość projektu: 681 025,96 PLN

Beneficjent:

NOV-SERWIS Opony, Mechanika, Diagnostyka s.c. Karol Nowicki, Joanna Nowicka-Golenia

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-20

Data zakończenia: 2010-08-31

Budowa pierwszej kliniki leczenia niepłodności "Zygota" w województwie warmińsko - mazurskim.

Kwota dotacji: 274 473,68 PLN

Wartość projektu: 608 231,61 PLN

Beneficjent:

Zygota Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bożena Olszewska - Nasiłowska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2010-08-31

Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a ChemProf Doradztwo Chemiczne S.C.

Kwota dotacji: 274 000,00 PLN

Wartość projektu: 674 040,00 PLN

Beneficjent:

ChemProf Doradztwo Chemiczne S.c. Maciej Góra i Michał Łuczyński

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami

Data rozpoczęcia: 2012-07-09

Data zakończenia: 2013-11-29

Wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych w sferze organizacji pracy, zarządzania i sprzedaży usług

Kwota dotacji: 272 609,00 PLN

Wartość projektu: 675 734,94 PLN

Beneficjent:

Sniper Paintball Przemysław Gerlaczyński

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-08-10

Data zakończenia: 2013-04-30

Doposażenie grupy operacyjnej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego województwa warmińsko-mazurskiego w sprzęt specjalistyczny do ratownictwa ekologicznego na wodach otwartych

Kwota dotacji: 272 256,00 PLN

Wartość projektu: 340 320,00 PLN

Beneficjent:

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Data rozpoczęcia: 2009-05-02

Data zakończenia: 2009-11-30

Szkolenia i doradztwo w zakresie rozwiązań teleinformatycznych w firmie AGAPIT

Kwota dotacji: 271 180,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

AGAPIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2013-03-29

Data zakończenia: 2013-12-29

Wzrost konkurencyjności przedsiebiorstwa na rynku regionalnych producentów mebli poprzez pozyskanie nowoczesnych technologii do zakładu w Olsztynie.

Kwota dotacji: 269 939,99 PLN

Wartość projektu: 732 000,00 PLN

Beneficjent:

LAMEL LESZEK CZUPYT

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-06-01

Data zakończenia: 2013-06-15

Samodzielny Księgowy Bilansista

Kwota dotacji: 267 515,32 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2009-07-31

Odnaleźć Siebie

Kwota dotacji: 265 849,88 PLN

Procent dofinansowania: 94,99%

Beneficjent:

Gmina Miasto Olsztyn/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Data rozpoczęcia: 2008-07-15

Data zakończenia: 2008-12-31

Wzrost konkurencyjności oraz umocnienie pozycji rynkowej firmy "Paint Force Extremalna Przygoda" poprzez zakup sprzętu umożliwiającego organizację imprez integracyjno-sportowych

Kwota dotacji: 261 383,00 PLN

Wartość projektu: 637 774,52 PLN

Beneficjent:

Marek Henryk Aniołkowski Paint Force Extremalna Przygoda

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-05-22

Data zakończenia: 2010-12-31

Zakup maszyn oraz informatyzacja "Zakładu Budowlano Instalacyjnego Jarmakowicz Zapolski" Sp. z o.o. w celu wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Kwota dotacji: 258 540,00 PLN

Wartość projektu: 630 837,60 PLN

Beneficjent:

"Zakład Budowlano - Instalacyjny Jarmakowicz Zapolski" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2010-03-31

Poprawa warunków technicznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Iwaszkiewicza 10 w Olsztynie, zrealizowanego w technologii wielkiej płyty.

Kwota dotacji: 257 573,10 PLN

Wartość projektu: 666 101,86 PLN

Beneficjent:

Wpólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Iwaszkiewicza 10 w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2007-09-24

Data zakończenia: 2012-12-31

Inwestycja w specjalistyczne urządzenia budowlane w przedsiębiorstwie Stanpol sp. z o.o.

Kwota dotacji: 257 446,50 PLN

Wartość projektu: 629 023,46 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "STANPOL" Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2010-06-30

Poprawa konkurencyjności firmy OLPOL Antoni Wawrzyn Sp.J. poprzez budowę platformy wymiany informacji handlowej

Kwota dotacji: 257 016,00 PLN

Wartość projektu: 632 751,36 PLN

Beneficjent:

Olpol Antoni Wawrzyn, spółka jawna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-03-22

Data zakończenia: 2012-09-24

Rozwój mikroprzedsiębiorstwa MD CONSULTING poprzez rozbudowę funkcjonalności innowacyjnej usługi cyfrowej dla przedsiębiorców z sektora MŚP

Kwota dotacji: 255 000,00 PLN

Wartość projektu: 627 915,00 PLN

Beneficjent:

MD CONSULTING MICHAŁ DANOWSKI

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-05-01

Data zakończenia: 2013-10-15

Wdrożenie rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwie ALKAZ

Kwota dotacji: 252 550,00 PLN

Wartość projektu: 621 273,00 PLN

Beneficjent:

Alkaz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-12-15

Data zakończenia: 2013-12-31

"Podniesienie efektywności działania firmy FEST Spółka Jawna Krzysztof Łabanowski i Jarosław Łabanowski poprzez zastosowanie nowoczesnych usług i technologii informatycznych"

Kwota dotacji: 251 646,34 PLN

Wartość projektu: 619 049,99 PLN

Beneficjent:

FEST Spółka Jawna Krzysztof Łabanowski i Jarosław Łabanowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2012-01-01

Data zakończenia: 2013-10-07

FIRMA NA SWOIM

Kwota dotacji: 247 571,14 PLN

Wartość projektu: 550 025,00 PLN

Beneficjent:

Agroplus Piotr Linkowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-05-31

Data zakończenia: 2012-12-23

Budowa systemu do automatycznego aktualizowania stanu prawnego oraz aplikacji na urządzania mobilne przez firmę Prawomanicy Sp. z o.o.

Kwota dotacji: 247 565,77 PLN

Wartość projektu: 610 416,00 PLN

Beneficjent:

Prawomaniacy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-09-14

Data zakończenia: 2012-08-31

"Nowoczesny menadżer w turystyce-edycja II"

Kwota dotacji: 246 740,40 PLN

Procent dofinansowania: 90,06%

Beneficjent:

EC Euro Consulting Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2010-05-31

Wzrost konkurencyjności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gabinetu Stomatologicznego Anna Witkowska poprzez zakup środków trwałych oraz remont i modernizację gabinetu przy ulicy Jaroszyka 8.

Kwota dotacji: 242 186,65 PLN

Wartość projektu: 484 846,94 PLN

Beneficjent:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGICZNY ANNA WITKOWSKA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2011-12-31

"Wdrożenie Systemu Automatycznego Zarządzania Treścią przez SEO POWER Sp. z o.o."

Kwota dotacji: 237 149,70 PLN

Wartość projektu: 584 618,26 PLN

Beneficjent:

Seo Power Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-09-16

Data zakończenia: 2013-03-31

Wzrost konkurencyjności Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego Mirosław Jasewicz, dzięki rozszerzeniu zakresu oferowanych usług.

Kwota dotacji: 236 360,48 PLN

Wartość projektu: 579 159,57 PLN

Beneficjent:

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Mirosław Jasewicz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2010-12-31

Podniesienie jakości i wprowadzenie nowych usług w przychodni prowadzonej przez firmę "Lekarze domowi" Sp. z o.o.

Kwota dotacji: 232 827,39 PLN

Wartość projektu: 2 136 431,58 PLN

Beneficjent:

"Lekarze domowi" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-09-01

Data zakończenia: 2012-09-30

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów - kurs barmański dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie

Kwota dotacji: 232 700,00 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

TRISKELION Anna Archutowska

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-08-31

Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. gen. Z. Berlinga 4 i 6 w Olsztynie

Kwota dotacji: 229 335,80 PLN

Wartość projektu: 499 686,82 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kormoran" w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2011-11-24

Data zakończenia: 2013-09-30

"101 szans dla każdego ucznia"

Kwota dotacji: 227 538,93 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Towarzystwo Przyjaciół Szkół Społecznych 101 w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2013-08-01

Data zakończenia: 2015-05-29

Poprawa jakości obsługi klientów Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty poprzez wdrożenie nowych usług elektronicznych wspomagających procesy biznesowe

Kwota dotacji: 223 947,08 PLN

Wartość projektu: 464 393,35 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-02-23

Data zakończenia: 2013-12-31

Młody naukowiec, młody przedsiębiorca. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów gimnazjum

Kwota dotacji: 219 381,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Oświatowo- Edukacyjne "Przyjaciele Nauki na Warmii" LOG-WARM

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2009-01-01

Data zakończenia: 2010-03-31

Zakup sprzętu i oprogramowania do usprawnienia gospodarki magazynowej i rozwoju sieci handlowej.

Kwota dotacji: 217 701,76 PLN

Wartość projektu: 531 192,32 PLN

Beneficjent:

ELMARK Spółka Jawna Jędrzejewska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-11-01

Data zakończenia: 2010-06-30

Likwidacja barier rozwojowych firmy Pracownia Usług Inwestycyjnych Paweł Stolarczyk poprzez inwestycje w przedsiębiorstwo.

Kwota dotacji: 214 846,50 PLN

Wartość projektu: 585 600,00 PLN

Beneficjent:

Pracownia Usług Inwestycyjnych Paweł Stolarczyk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2011-01-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Zakup innowacyjnych urządzeń medycznych

Kwota dotacji: 214 620,00 PLN

Wartość projektu: 438 000,00 PLN

Beneficjent:

AVIDENTAL KOT LEKARZE DENTYŚCI SPÓŁKA PARTNERSKA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2008-10-01

Data zakończenia: 2009-03-31

Wyposażenie przedsiębiorstwa ELNET Rafał Czarnecki w innowacyjny KREATOR INSTALACJI oraz nowatorską platformę do obsługi systemu front office i back office w celu podniesienia jakości świadczonych usług w województwie warmińsko-mazurskim

Kwota dotacji: 213 768,41 PLN

Wartość projektu: 559 161,73 PLN

Beneficjent:

ELNET Rafał Czarnecki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-09-30

Data zakończenia: 2013-04-27

Warmia w grze

Kwota dotacji: 207 561,74 PLN

Wartość projektu: 639 393,93 PLN

Beneficjent:

Olsztyński Klub Piłki Ręcznej "Warmia - Traveland"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych

Data rozpoczęcia: 2011-01-03

Data zakończenia: 2012-05-31

Podniesienie kompetencji kadr Firmy Czmuda S.A.

Kwota dotacji: 206 667,80 PLN

Procent dofinansowania: 72,43%

Beneficjent:

CZMUDA Spółka Akcyjna

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2010-11-05

Data zakończenia: 2011-07-29

Wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych w sferze dystrybucji towarów

Kwota dotacji: 202 999,99 PLN

Wartość projektu: 499 380,00 PLN

Beneficjent:

MAG DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-04-07

Data zakończenia: 2013-06-30

Zakup wytłaczarki do produkcji folii LD/LLDPE/HDPE

Kwota dotacji: 200 000,00 PLN

Wartość projektu: 488 000,00 PLN

Beneficjent:

POLPLAST Spółka z o. o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-18

Data zakończenia: 2008-10-31

Zastosowanie kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody użytkowej w obiektach PWiK

Kwota dotacji: 199 152,24 PLN

Wartość projektu: 306 196,57 PLN

Beneficjent:

Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Data rozpoczęcia: 2011-03-14

Data zakończenia: 2011-07-29

Zakup nowych urządzeń do wykonawstwa robót elektroinstalacyjnych

Kwota dotacji: 199 000,00 PLN

Wartość projektu: 485 560,00 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo ELEKTRO-INSTAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-11-01

Data zakończenia: 2009-07-31

Wzmocnienie konkurencyjności ITM sp. z.o.o.

Kwota dotacji: 198 020,00 PLN

Procent dofinansowania: 80,00%

Beneficjent:

ITM spółka z.o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2011-03-01

Data zakończenia: 2012-05-31

Pamiątka regionu Warmii i Mazur

Kwota dotacji: 197 318,91 PLN

Wartość projektu: 271 199,31 PLN

Beneficjent:

Województwo Warmińsko - Mazurskie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych

Data rozpoczęcia: 2009-07-30

Data zakończenia: 2013-12-31

Budowa platformy do świadczenia usług transmisji on -line

Kwota dotacji: 196 300,41 PLN

Wartość projektu: 484 131,01 PLN

Beneficjent:

E2O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-09-14

Data zakończenia: 2012-12-31

Konkretna nauka-Skuteczne działanie. Podniesienie kwalifikacji kadry pracowniczej i zarządzającej firmy OLPOL Antoni Wawrzyn Sp. j. przez szkolenia ogólne

Kwota dotacji: 192 744,50 PLN

Procent dofinansowania: 87,95%

Beneficjent:

OLPOL Antoni Wawrzyn Spółka jawna

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2012-01-02

Data zakończenia: 2012-12-21

Budowa i wdrożenie elektronicznej platformy zamówień on-line wspierającej e-handel i integrację usług oraz produktów z branży budowlanej

Kwota dotacji: 192 236,79 PLN

Wartość projektu: 493 178,50 PLN

Beneficjent:

Cerbud Dariusz Dragan

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2012-01-08

Data zakończenia: 2013-08-19

Termomodernizacja i ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w Zakładzie Samochodowym Jerzy Ruch.

Kwota dotacji: 191 710,45 PLN

Wartość projektu: 467 773,52 PLN

Beneficjent:

Zakład Samochodowy Jerzy Ruch

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska

Data rozpoczęcia: 2008-10-01

Data zakończenia: 2009-12-31

Wykorzystanie potencjału rozwojowego firmy INSTAL poprzez zakup niezbędnych środków trwałych

Kwota dotacji: 191 250,00 PLN

Wartość projektu: 469 610,00 PLN

Beneficjent:

Bogdan Kołacz "INSTAL"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-07-07

Data zakończenia: 2011-03-31

Rozwój kluczowych kompetencji pracowników sektora MŚP na Warmii i Mazurach

Kwota dotacji: 189 910,00 PLN

Procent dofinansowania: 78,70%

Beneficjent:

BMB Strategie i Finanse Joanna Borkowska

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2011-01-03

Data zakończenia: 2011-09-08

"Parkowa 2.0"

Kwota dotacji: 188 888,93 PLN

Wartość projektu: 272 509,66 PLN

Beneficjent:

Centrum Edukacji I Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2009-03-16

Data zakończenia: 2011-12-21

Stworzenie i wdrożenie do działania przez przedsiębiorstwo Lemar E. Czyża, P. Bieleń Sp. j. portalu z innowacyjnymi aplikacjami i e-usługami dla MŚP i klientów indywidualnych.

Kwota dotacji: 188 390,50 PLN

Wartość projektu: 463 563,63 PLN

Beneficjent:

LEMAR E. CZYŻA, P. BIELEŃ SPÓŁKA JAWNA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2012-03-01

Data zakończenia: 2013-02-28

Szkolenia drogą do sukcesu

Kwota dotacji: 187 648,55 PLN

Procent dofinansowania: 73,58%

Beneficjent:

Yetico S.A.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2011-12-28

Data zakończenia: 2012-04-30

Podniesienie konkurencyjności firmy Eko-INVEST poprzez zakup nowoczesnej wiertnicy do instalacji kolektorów pionowych oraz środka transportu.

Kwota dotacji: 186 713,31 PLN

Wartość projektu: 569 618,00 PLN

Beneficjent:

Eko-INVEST Artur Ostrowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-04

Data zakończenia: 2011-12-30

Stworzenie automatycznego systemu promującego automatico.pl

Kwota dotacji: 184 467,88 PLN

Wartość projektu: 453 791,00 PLN

Beneficjent:

SITE SPÓŁKA AKCYJNA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-08-30

Data zakończenia: 2013-06-30

Rozszerzenie zakresu świadczonych usług drogą do wzrostu konkurencyjności firmy Mirosław Miłaszewski Biuro Podróży i Ubezpieczeń na lokalnym i regionalnym rynku

Kwota dotacji: 180 532,38 PLN

Wartość projektu: 640 268,75 PLN

Beneficjent:

Mirosław Miłaszewski Biuro Podróży i Ubezpieczeń

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-07-01

Data zakończenia: 2011-04-30

Zakup samoobsługowej myjni bezdotykowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Kwota dotacji: 180 000,00 PLN

Wartość projektu: 439 200,00 PLN

Beneficjent:

KORNACKI ALEKSANDER P.H.U. "POZORTY"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-10-01

Data zakończenia: 2010-11-30

Wzrost konkurencyjności spółki MAG DYSTRYBUCJA poprzez inwestycję w narzędzia informatyczne.

Kwota dotacji: 178 925,12 PLN

Wartość projektu: 552 629,50 PLN

Beneficjent:

MAG DYSTRYBUCJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-01-03

Data zakończenia: 2010-08-31

Stworzenie i wdrożenie do działania przez przedsiębiorstwo Ultra Sławomir Żak e-hurtowni wraz z innowacyjnymi e-usługami dla MŚP

Kwota dotacji: 178 170,58 PLN

Wartość projektu: 435 858,98 PLN

Beneficjent:

Ultra Sławomir Żak

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-07-27

Data zakończenia: 2012-04-17

Wzrost konkurencyjnośći przedsiębiorstwa na rynku usług podatkowo-księgowych poprzez pozyskanie nowych narzędzi pracy - specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego.

Kwota dotacji: 175 999,99 PLN

Wartość projektu: 488 000,00 PLN

Beneficjent:

Kancelaria Podatkowo - Księgowa ABREX Jolanta Ewa Lewandowska - Woźniak

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2010-12-31

Wzrost konkurencyjności spółki Grupa Edukacyjna Progres poprzez utworzenie niepublicznego przedszkola w Olsztynie.

Kwota dotacji: 174 745,99 PLN

Wartość projektu: 484 523,00 PLN

Beneficjent:

Grupa Edukacyjna Progres spółka cywilna Agnieszka Portała, Luiza Wnuk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-03

Data zakończenia: 2011-11-30

Wzrost konkurencyjności firmy "Abakus" sp. z o.o. poprzez stworzenie elektronicznego systemu zarządzania pracą przedsiębiorstwa i obsługi klienta wraz ze specjalistycznym portalem branżowym

Kwota dotacji: 174 474,99 PLN

Wartość projektu: 445 198,50 PLN

Beneficjent:

Centrala Handlowo Produkcyjna "Abakus" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2012-01-08

Data zakończenia: 2013-08-19

Balon tenisowy - wzrost ilościowy oferowanych usług i wprowadzenie nowych produktów w obiekcie sportowym.

Kwota dotacji: 172 934,53 PLN

Wartość projektu: 421 960,27 PLN

Beneficjent:

HALA TENISOWA SOSNOWSKI-SPÓŁKA JAWNA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2010-03-31

Inwestycja w kadry

Kwota dotacji: 170 085,00 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Data rozpoczęcia: 2012-10-01

Data zakończenia: 2015-03-31

Zakup sprzętu żeglarskiego niezbędnego do rozszerzenia działalności firmy Rumszewicz Sailing sp.j.

Kwota dotacji: 166 000,00 PLN

Wartość projektu: 405 040,00 PLN

Beneficjent:

Rumszewicz Sailing Tomasz Rumszewicz Mchał Rumszewicz Spółka jawna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-10-01

Data zakończenia: 2009-08-31

Zwiększenie konkurencyjności Gabinetu Stomatologicznego Regina Pisowłocka poprzez stworzenie nowej placówki w Olsztynie.

Kwota dotacji: 162 724,72 PLN

Wartość projektu: 818 500,00 PLN

Beneficjent:

GABINET STOMATOLOGICZNY REGINA PISOWŁOCKA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-06-01

Data zakończenia: 2012-12-31

Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych do obsługi dróg, autostrad i linii kolejowych w OPGK Olsztyn.

Kwota dotacji: 161 720,00 PLN

Wartość projektu: 394 596,80 PLN

Beneficjent:

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2010-10-04

Wzrost konkurencyjności Biura Konsultingowego Adviser poprzez rozbudowę i rozszerzenie prowadzonej działalności

Kwota dotacji: 161 331,49 PLN

Wartość projektu: 407 248,82 PLN

Beneficjent:

Biuro Konsultingowe Adviser

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-10-15

Data zakończenia: 2010-12-10

"Wdrożenie pomiarów zintegrowanych w oparciu o technologię GNSS w przedsiębiorstwie geodezyjnym Macieja Czajkowskiego"

Kwota dotacji: 159 500,00 PLN

Wartość projektu: 389 180,00 PLN

Beneficjent:

Maciej Marek Czajkowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2010-07-30

Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 9 w Olsztynie

Kwota dotacji: 157 984,89 PLN

Wartość projektu: 333 163,61 PLN

Beneficjent:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI UL. MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ 9 W OLSZTYNIE

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2010-04-12

Data zakończenia: 2011-06-30

"Modernizacja infrastruktury dydaktycznej OWSIiZ na potrzeby Wydziału Informatyki i Nauk Technicznych"

Kwota dotacji: 156 536,50 PLN

Wartość projektu: 391 133,00 PLN

Beneficjent:

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki

Data rozpoczęcia: 2010-04-30

Data zakończenia: 2012-06-30

Planeta Mody

Kwota dotacji: 155 820,02 PLN

Procent dofinansowania: 70,00%

Beneficjent:

Akademia Nauki Ireneusz Górski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2010-10-01

Data zakończenia: 2011-02-28

Personalizacja wydruków informacyjnych jako innowacyjna forma marketingu.

Kwota dotacji: 152 500,00 PLN

Wartość projektu: 372 100,00 PLN

Beneficjent:

ITM spółka z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-07-01

Data zakończenia: 2010-01-30

System wspomagający produkcję oprogramowania i pracę serwisu w spółce ITM

Kwota dotacji: 148 950,00 PLN

Wartość projektu: 360 913,00 PLN

Beneficjent:

"ITM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-09-05

Data zakończenia: 2012-07-31

Świadomy powrót

Kwota dotacji: 147 986,78 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych"

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2010-09-30

Legal English

Kwota dotacji: 147 722,66 PLN

Procent dofinansowania: 87,90%

Beneficjent:

Fundacja Rozwoju Regionalnego "Warmia i Mazury"

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2010-11-01

Data zakończenia: 2011-08-31

Stworzenie i wdrożenie do działania przez przedsiębiorstwo Trend portalu Motoblisko wraz z innowacyjnymi e-usługami dla MŚP

Kwota dotacji: 147 254,06 PLN

Wartość projektu: 362 565,00 PLN

Beneficjent:

Trend Grzegorz Krzysztof Kaźmierczak

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-12-28

Data zakończenia: 2012-07-05

Zwiększenie konkurencyjności poprzez zakup samojezdnego podnośnika koszowego

Kwota dotacji: 144 262,29 PLN

Wartość projektu: 352 000,00 PLN

Beneficjent:

Usługi Blacharsko-Dekarskie Stanisław Janicki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-05-22

Data zakończenia: 2010-12-31

Wzrost konkurencyjności Spółki USG J. Kozak J.Hosaja poprzez zakup najwyzszej klasy ultrasonografu cyfrowego

Kwota dotacji: 143 029,04 PLN

Wartość projektu: 325 066,00 PLN

Beneficjent:

USG Spółka Cywilna Józef Kozak, Janusz Hosaja

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-12-28

Data zakończenia: 2011-04-15

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. gen. Z. Berlinga 10 w Olsztynie

Kwota dotacji: 141 954,96 PLN

Wartość projektu: 310 178,48 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kormoran" w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2011-11-24

Data zakończenia: 2013-09-30

"Wzrost konkurencyjności poprzez zakup nowych urządzeń"

Kwota dotacji: 141 884,00 PLN

Wartość projektu: 556 320,00 PLN

Beneficjent:

Maciej Marek Czajkowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2011-07-30

Podniesienie jakości usług Studia Kosmetycznego "ALICJA"

Kwota dotacji: 141 815,55 PLN

Wartość projektu: 341 073,09 PLN

Beneficjent:

Studio Kosmetyczne "ALICJA" Alicja Warzocha

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-12-01

Data zakończenia: 2009-12-31

ROZSZERZENIE ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG O ZABIEGI INSEMINACJI, USG PIERSI I MONITOROWANIA KTG.

Kwota dotacji: 139 949,99 PLN

Wartość projektu: 279 900,00 PLN

Beneficjent:

Specjalistyczna Prywatna Praktyka Lekarska Mariusz Przybyłowicz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-10-19

Data zakończenia: 2010-06-30

Rozwój HEDENE Studia Kosmetycznego Doroty Gil poprzez wprowadzenie nowoczesnych usług z zakresu bioodnowy i rehabilitacji

Kwota dotacji: 138 800,00 PLN

Wartość projektu: 305 180,35 PLN

Beneficjent:

Hedene Studio Kosmetyczne Dorota Gil

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-07-01

Data zakończenia: 2010-02-10

Podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry pracowników I.A. Sokołowscy Lekarze Dentyści

Kwota dotacji: 138 290,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

I.A. Sokołowscy Lekarze Dentyści spółka partnerska

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2012-11-01

Data zakończenia: 2013-10-31

Wzrost konkurencyjności firmy Eurotter RK poprzez wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania całopojazdowym transportem ciężarowym zintegrowanym z monitoringiem GPS

Kwota dotacji: 137 825,00 PLN

Wartość projektu: 336 293,00 PLN

Beneficjent:

Eurotter RK Firma Transportowo - Spedycyjna Robert Andrzej Kocik

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2008-11-01

Data zakończenia: 2009-03-31

Zakup lokalu użytkowego i nowoczesnej aparatury stomatologicznej na potrzeby realizacji wysokiej jakości zabiegów dentystycznych wzrostem konkurencyjności Indywidualnej Praktyki Stomatologicznej Róża Mękarska na regionalnym rynku usług medycznych

Kwota dotacji: 135 009,39 PLN

Wartość projektu: 332 193,97 PLN

Beneficjent:

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Róża Mękarska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-06-01

Data zakończenia: 2011-06-30

Poprawa konkurencyjności firmy Rem-Bud poprzez zakup pojemników na odpady oraz samochodu do odbioru odpadów z pojemników

Kwota dotacji: 133 760,00 PLN

Wartość projektu: 370 880,00 PLN

Beneficjent:

REM-BUD Paweł Komoszewski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2010-07-31

Wzrost konkurencyjności Apteki Ogólnodostępnej "BISTROŃ" poprzez remont i wykończenie nowo zakupionego lokalu oraz wyposażenie go w niezbędne środki trwałe.

Kwota dotacji: 133 447,50 PLN

Wartość projektu: 326 831,90 PLN

Beneficjent:

Apteka Ogólnodostępna "BISTROŃ" S.C. Ewa Bistroń, Tomasz Bistroń

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-08-01

Data zakończenia: 2010-09-30

Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez nową strategię sprzedaży i pozyskania klienta

Kwota dotacji: 131 979,28 PLN

Wartość projektu: 365 942,55 PLN

Beneficjent:

ELMARK Spółka Jawna Jędrzejewska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-05-25

Data zakończenia: 2010-12-31

Wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych w sferze dystrybucji towarów, etap II

Kwota dotacji: 131 500,00 PLN

Wartość projektu: 323 490,00 PLN

Beneficjent:

MAG DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-12-23

Data zakończenia: 2013-06-30

Wzrost konkurencyjności firmy "Jubirex" poprzez otwarcie nowego salonu w CH "Alfa".

Kwota dotacji: 131 500,00 PLN

Wartość projektu: 320 860,00 PLN

Beneficjent:

Zofia Sznytka, Irena Krawcewicz "Jubirex" Spółka Jawna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2010-02-28

Utworzenie ogrodu zimowego w kwiaciarni HEDERA

Kwota dotacji: 131 303,31 PLN

Wartość projektu: 356 132,00 PLN

Beneficjent:

Kwiaciarnia HEDERA s.c. Anna Gajlewicz Zbigniew Gajlewicz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2013-03-31

Zakup nowoczesnych urządzeń na potrzeby usług gospodarowania zielenią w przedsiębiorstwie Moc Zieleni

Kwota dotacji: 130 204,96 PLN

Wartość projektu: 320 140,12 PLN

Beneficjent:

"Moc zieleni" Marek Lalka

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2010-03-31

Wzmocnienie funkcji społecznych Domu Kultury Alternatywa w Olsztynie

Kwota dotacji: 130 001,64 PLN

Wartość projektu: 365 365,02 PLN

Beneficjent:

Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych

Data rozpoczęcia: 2011-12-01

Data zakończenia: 2012-12-31

Zakup i wdrożenie infrastruktury informatycznej w WZMP

Kwota dotacji: 129 816,97 PLN

Wartość projektu: 152 725,86 PLN

Beneficjent:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2009-12-01

Data zakończenia: 2012-03-31

"Wdrożenie innowacyjnej metody leczenia retinoterapii cukrzycowej i jaskry poprzez zakup wysokiej jakości lasera okulistycznego"

Kwota dotacji: 124 600,00 PLN

Wartość projektu: 249 200,00 PLN

Beneficjent:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Okulistyczny Visus Maria Dowgird

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-05-04

Data zakończenia: 2011-04-12

Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności pracowników firmy ALKAZ

Kwota dotacji: 124 050,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Alkaz spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią spółka komandytowa

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2013-02-01

Data zakończenia: 2014-01-31

Dziś uczeń, a jutro wszechstronny pracownik.

Kwota dotacji: 122 125,00 PLN

Procent dofinansowania: 87,13%

Beneficjent:

Ośrodek Mediacji, Ksztalcenia i Porad Prawnych

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2009-03-01

Data zakończenia: 2010-07-31

"Jestem niesłyszący - nie jestem gorszy - dajcie mi szansę"

Kwota dotacji: 121 265,00 PLN

Procent dofinansowania: 87,24%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu "Pokonać ciszę"

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2013-08-01

Data zakończenia: 2014-07-31

Informatyzacja procesu zbierania zamówień w przedsiębiorstwie KARGO sp. z o.o.

Kwota dotacji: 121 250,00 PLN

Wartość projektu: 298 275,00 PLN

Beneficjent:

KARGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2012-01-02

Data zakończenia: 2013-06-30

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie gastronomii w Zespole Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie

Kwota dotacji: 119 890,80 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

gmina Olsztyn/Zespół Szkół Gastronomiczno- Spożywczych w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Data rozpoczęcia: 2009-01-01

Data zakończenia: 2010-06-30

Rozbudowa oraz wprowadzenie nowych usług w Gabinecie Stomatologicznym "KORONA"

Kwota dotacji: 117 039,99 PLN

Wartość projektu: 266 000,00 PLN

Beneficjent:

Gabinet Stomatologiczny "KORONA" Paweł Burek

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-10-01

Data zakończenia: 2010-06-30

Rozszerzenie zakresu świadczonych usług stomatologicznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i adaptację obiektu na potrzeby prowadzonej działalności.

Kwota dotacji: 116 014,99 PLN

Wartość projektu: 232 030,00 PLN

Beneficjent:

Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Lek. Stom. Ewa Mickiewicz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-10-20

Data zakończenia: 2010-06-30

Wzrost konkurencyjności Firmy "OLPIEK Fiećko Prusiński Spółka Jawna" poprzez zakup środków trwałych.

Kwota dotacji: 115 000,00 PLN

Wartość projektu: 280 600,00 PLN

Beneficjent:

OLPIEK FIEĆKO PRUSIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-02-01

Data zakończenia: 2010-06-30

Wzrost konkurencyjności przedsiebiorstwa geodezyjno kartograficznego poprzez zakup specjalistycznych urządzeń geodezyjnych oraz otwacie nowego biura

Kwota dotacji: 112 475,00 PLN

Wartość projektu: 323 300,00 PLN

Beneficjent:

Geo-North Marek Zadroga

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2010-06-30

W drodze do przyszłości

Kwota dotacji: 112 081,53 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2008-06-01

Data zakończenia: 2009-06-30

Rozszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych o trudno dostępne w regionie badanie przezciemieniowe mózgu u niemowląt oraz badania z zastosowaniem Dopplera

Kwota dotacji: 111 654,93 PLN

Wartość projektu: 223 309,86 PLN

Beneficjent:

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Elżbieta Beata Bowszys

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-07-01

Data zakończenia: 2010-01-31

Podniesienie efektywności ekonomicznej i konkurencyjności firmy PHU Happy Przemysław Bielski poprzez wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych integrujących działania biznesowe

Kwota dotacji: 110 749,98 PLN

Wartość projektu: 271 109,96 PLN

Beneficjent:

PHU Happy Przemysław Bielski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-09-30

Data zakończenia: 2012-03-29

Podniesienie efektywności działania Visimind Ltd Sp. z o.o. poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych

Kwota dotacji: 110 623,96 PLN

Wartość projektu: 298 866,32 PLN

Beneficjent:

Visimind Ltd Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-04-05

Data zakończenia: 2012-06-30

NAUKA DLA INNOWACJI - wsparcie szkoleniowe i doradcze MŚP Warmii i Mazur w planowaniu wdrożeń innowacji

Kwota dotacji: 106 514,54 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2013-01-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Wyposażenie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące proces kształcenia.

Kwota dotacji: 104 831,04 PLN

Wartość projektu: 123 330,64 PLN

Beneficjent:

Gmina Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2009-01-05

Data zakończenia: 2009-12-30

Zakup wyposażenia oraz adaptacja lokalu usługowego na potrzeby rozbudowy gabinetu stomatologicznego w Olsztynie

Kwota dotacji: 104 449,99 PLN

Wartość projektu: 208 900,00 PLN

Beneficjent:

Ol-Dent Stomatologia Dariusz Olechnowicz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-18

Data zakończenia: 2009-05-31

Rozbudowy kotłowni o odnawialne źródła energii (etap I - instalacja solarna) w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

Kwota dotacji: 104 127,10 PLN

Wartość projektu: 274 208,55 PLN

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Data rozpoczęcia: 2011-06-01

Data zakończenia: 2012-01-31

PROFESJONALNY SALON I SERWIS MOTOCYKLI I QUADÓW

Kwota dotacji: 101 950,00 PLN

Wartość projektu: 263 886,00 PLN

Beneficjent:

JANCZAR Jan Wojciechowicz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-05-23

Data zakończenia: 2011-01-11

Wyposażenie Centrum Rehabilitacji i Wsparcia w Olsztynie w innowacyjny system cieplny z wykorzystaniem energii słonecznej

Kwota dotacji: 101 842,30 PLN

Wartość projektu: 172 177,17 PLN

Beneficjent:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Data rozpoczęcia: 2010-04-06

Data zakończenia: 2010-12-30

Inwestujemy w kapitał ludzki

Kwota dotacji: 101 825,62 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Okregowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2013-01-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Utworzenie internetowego kanału dystrybucji markowej odzieży reklamowej

Kwota dotacji: 100 575,00 PLN

Wartość projektu: 247 414,50 PLN

Beneficjent:

IES POLSKA Tomasz Bylczyński

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-12-15

Data zakończenia: 2012-08-07

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych trenera biznesu

Kwota dotacji: 100 065,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Hanna Sołtysiak

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2013-02-01

Data zakończenia: 2013-10-31

Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników i lekarzy z Grupowej Praktyki Lekarskiej s.c. lek. stom. Iwona Zyśk, lek. stom. Tomasz Zyśk.

Kwota dotacji: 99 113,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Grupowa Praktyka Lekarska s.c. lek. stom. Iwona Zyśk, lek. stom. Tomasz Zyśk

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2013-05-02

Data zakończenia: 2014-06-30

Wzrost konkurencyjności Olsztyńskiego Ośrodka Onkologicznego "Kopernik", poprzez inwestycje w środki trwałe oraz rozbudowę i modernizację oddziałów na ul. Żołnierskiej 16b

Kwota dotacji: 99 109,77 PLN

Wartość projektu: 229 750,67 PLN

Beneficjent:

Olsztyńki Ośrodek Onkologiczny KOPERNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-05-11

Data zakończenia: 2010-07-31

Podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry PUH PNEUMATYKA S.C.

Kwota dotacji: 97 730,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

PUH PNEUMATYKA S.C. M. Romański J. Romański Z. Romański

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2013-02-01

Data zakończenia: 2013-09-30

Podniesienie konkurencyjności firmy INSTALATOR z siedzibą w Olsztynie poprzez inwestycję w nowe narzędzia, urządzenia oraz środki trwałe.

Kwota dotacji: 97 694,63 PLN

Wartość projektu: 269 192,03 PLN

Beneficjent:

INSTALATOR Zbigniew Wawrzyniak

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-18

Data zakończenia: 2010-06-30

Budowa portalu wraz z wdrożeniem nowych e-usług dla MŚP w przedsiębiorstwie - "PIONOW"

Kwota dotacji: 95 850,00 PLN

Wartość projektu: 235 791,00 PLN

Beneficjent:

Transport Osobowy PIONOW Piotr Nowicki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-12-28

Data zakończenia: 2012-11-29

Wzrost konkurencyjności Kancelarii Prawnej Gajewski Trawczyńska Szewczyk adwokacka spółka cywilna poprzez modernizację lokalu, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Kwota dotacji: 95 399,17 PLN

Wartość projektu: 335 679,33 PLN

Beneficjent:

Kancelaria Prawna Gajewski Trawczyńska i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-04-30

Data zakończenia: 2012-09-30

Wdrożenie systemu informatycznego do firmy Olpol Antoni Wawrzyn Sp. J.

Kwota dotacji: 95 139,32 PLN

Wartość projektu: 234 712,07 PLN

Beneficjent:

Olpol Antoni Wawrzyn, spółka jawna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-10-04

Data zakończenia: 2011-08-04

Podniesienie kwalifikacji językowych i statystycznych Olsztyńskiej Wyższej Szkoły

Kwota dotacji: 94 470,72 PLN

Procent dofinansowania: 74,85%

Beneficjent:

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2011-09-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Zakup maszyn i urządzeń pomiarowych do wyposażenia labolatoruim diagnostycznego firmy ELMA ENERGIA w Olsztynie

Kwota dotacji: 93 128,92 PLN

Wartość projektu: 227 234,58 PLN

Beneficjent:

Elma Energia

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-06-30

Rozwój Kaas s.c. Andrzej Kuleszo, Paweł Kuleszo poprzez rozbudowę zaplecza technicznego i zakup lokalu użytkowego na potrzeby realizacji serwisu i napraw bankowych systemów zabezpieczających

Kwota dotacji: 92 232,12 PLN

Wartość projektu: 210 866,38 PLN

Beneficjent:

Zakład Naprawy i Konserwacji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających KAAS s.c. Andrzej Kuleszo, Paweł Kuleszo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-01-01

Data zakończenia: 2009-12-31

Rozwój Gabitenu Stomatologicznego Joanny Segień - Chyżej poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia i adaptację lokalu

Kwota dotacji: 91 489,95 PLN

Wartość projektu: 186 719,92 PLN

Beneficjent:

Gabinet Stomatologiczny Joanna Segień - Chyża

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-06-15

Data zakończenia: 2012-12-31

Znajomość języka obcego szansą na rozwój Polsko-Niemieckiego Centrum Młodzieży w Olsztynie

Kwota dotacji: 89 950,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2013-01-02

Data zakończenia: 2014-01-31

Poprawa estetyki i atrakcyjności Śródmieścia, poprzez rewitalizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Placu Pułaskiego 5 w Olsztynie

Kwota dotacji: 89 612,10 PLN

Wartość projektu: 209 999,99 PLN

Beneficjent:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY PLACU PUŁASKIEGO 5

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2010-02-26

Data zakończenia: 2010-09-29

Stworzenie i wdrożenie platformy internetowej Kreator Strojów On-Line oraz systemów back office i front office w przedsiębiorstwie "Artykułu Taneczne WIKA" s.c. Wojciech Przemieniecki, Edward Przemieniecki, Danuta Mazur

Kwota dotacji: 88 484,31 PLN

Wartość projektu: 241 287,42 PLN

Beneficjent:

"Artykuły Taneczne WIKA" s.c. Wojciech Przemieniecki, Edward Przemieniecki, Danuta Mazur

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2012-01-31

Data zakończenia: 2012-10-02

Akademia kompetencji i Kwalifikacji CDEF

Kwota dotacji: 87 922,74 PLN

Procent dofinansowania: 80,00%

Beneficjent:

Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo, Łosko Spółka Jawna

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2011-03-01

Data zakończenia: 2012-04-30

AKADEMIA COLTEL - szkolenie wewnętrzne dla telemarketerów oraz kadry zarządzającej dla oddziału w Olsztynie

Kwota dotacji: 86 520,00 PLN

Procent dofinansowania: 70,00%

Beneficjent:

Coltel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2011-03-01

Data zakończenia: 2011-07-31

Wzrost konkurencyjności Kancelarii Radców Prawnych "Lech Obara i Współpracownicy" poprzez rozszerzenie zakresu usług.

Kwota dotacji: 84 179,39 PLN

Wartość projektu: 249 956,03 PLN

Beneficjent:

Kancelaria Radców Prawnych "Lech Obara i Współpracownicy"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-04

Data zakończenia: 2012-03-15

Dywersyfikacja działalności poprzez wdrożenie usług radiologicznych przez Lecznicę ESKULAP

Kwota dotacji: 84 048,50 PLN

Wartość projektu: 168 097,00 PLN

Beneficjent:

Lecznica Chirurgiczno - Ortopedyczna "ESKULAP" Spółka Cywilna Kołtun Witold, Orłowska - Kołtun Danuta

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-28

Data zakończenia: 2009-06-30

Informatyzacja szpitala ginekologiczno - położniczego w Olsztynie

Kwota dotacji: 83 988,68 PLN

Wartość projektu: 167 977,37 PLN

Beneficjent:

JAMAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-03-18

Data zakończenia: 2013-04-30

Stworzenie platformy informacji handlowej i usług obsługiwanych on-line w firmie ATUT Agencja Ochrony Osób i Mienia Krzysztof Lenkiewicz

Kwota dotacji: 83 115,04 PLN

Wartość projektu: 206 246,50 PLN

Beneficjent:

ATUT Agencja Ochrony Osób i Mienia Krzysztof Lenkiewicz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-09-13

Data zakończenia: 2012-12-31

Wyposażenie NZOZ Specjalistycznej Poradni Dermatologicznej "VITADERM" w nowoczesne urządzenia laserowe dużej mocy.

Kwota dotacji: 82 500,00 PLN

Wartość projektu: 165 000,00 PLN

Beneficjent:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Dermatologiczna "VITADERM"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-11-01

Data zakończenia: 2009-03-31

Rozbudowa narzędzi i systemów informatycznych w Spółce MADA w Olsztynie

Kwota dotacji: 82 364,31 PLN

Wartość projektu: 208 440,14 PLN

Beneficjent:

"MADA"J.Tomalik, M.Obuchowicz Spółka Jawna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-06-16

Data zakończenia: 2011-07-14

Wymiana sprzętu technicznego i doposażenie sieci salonów okulistyczno-optycznych

Kwota dotacji: 81 600,00 PLN

Wartość projektu: 180 408,00 PLN

Beneficjent:

Ergips Grzegorz Jasek

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-26

Data zakończenia: 2009-10-31

Profesjonalne kadry CDEF

Kwota dotacji: 81 259,50 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo, Łosko sp. jawna

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2013-09-01

Data zakończenia: 2014-07-31

Doposażenie Oddziału Badania Wody, Gleby i Powietrza w spektrometr GFAAS

Kwota dotacji: 81 148,21 PLN

Wartość projektu: 183 270,01 PLN

Beneficjent:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Data rozpoczęcia: 2009-09-18

Data zakończenia: 2010-01-21

Specjalizacja usług praktyki stomatologicznej

Kwota dotacji: 80 523,10 PLN

Wartość projektu: 178 980,00 PLN

Beneficjent:

Praktyka Stomatologiczna Lek. Stom. Cezary Wieczorek

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2011-12-30

Wzrost konkurencyjności firmy ,,Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Wanda Popławska" poprzez zakup nowoczesnego, wysoce specjalistycznego sprzętu stomatologicznego.

Kwota dotacji: 79 650,00 PLN

Wartość projektu: 159 300,00 PLN

Beneficjent:

Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna lek.stom. Wanda Popławska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-12-15

Data zakończenia: 2010-06-30

Podniesienie kwalifikacji pracowników firmy OL-TERM

Kwota dotacji: 79 408,00 PLN

Procent dofinansowania: 80,00%

Beneficjent:

Firma OL-TERM Rudziński Trusielewicz Spólka Jawna

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2013-03-01

Data zakończenia: 2013-07-30

Podniesienie efektywności działania firmy CDEF poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych

Kwota dotacji: 78 474,74 PLN

Wartość projektu: 194 744,04 PLN

Beneficjent:

Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko Spółka Jawna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-09-29

Data zakończenia: 2013-03-31

Rozwój Zakład Sprzętu Ortopedycznego "ORTON" s.c. Jan Nowak Grzegorz Nowak poprzez wprowadzenie nowych usług z zakresu produkcji oraz serwisu przyrządów ortopedycznych

Kwota dotacji: 78 301,32 PLN

Wartość projektu: 191 055,23 PLN

Beneficjent:

Zakład Sprzętu Ortopedycznego "ORTON" s.c. Jan Nowak Grzegorz Nowak

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-01-01

Data zakończenia: 2009-11-01

Wprowadzenie nowoczesnych usług stomatologicznych w Specjalistycznej Praktyce Stomatologicznej Tobiasza Piotra Sadowskiego poprzez inwestycje w zakup sprzętu medycznego.

Kwota dotacji: 75 000,00 PLN

Wartość projektu: 150 000,00 PLN

Beneficjent:

Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Tobiasz Piotr Sadowskiego

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-10-02

Data zakończenia: 2009-09-30

Nowa era usług szkoleniowych w regionie

Kwota dotacji: 74 686,00 PLN

Procent dofinansowania: 80,00%

Beneficjent:

Techpal Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2010-11-02

Data zakończenia: 2011-08-31

Zakup Systemu Informatycznego zarządzającego procesem nauczania metodą on-line (e-learning)

Kwota dotacji: 73 492,50 PLN

Wartość projektu: 146 985,00 PLN

Beneficjent:

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2013-01-31

Data zakończenia: 2014-02-28

Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjnych "Siecioprojekt" Sp. z o.o. w Olsztynie poprzez zakup samochodu terenowego oraz sprzętu i oprogramowania projektowego.

Kwota dotacji: 71 834,42 PLN

Wartość projektu: 175 276,00 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych "Siecioprojekt" sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2011-01-31

Poprawa jakości usług medycznych poprzez zakup aparatu do znieczuleń i waporyzatora przez Lecznicę ESKULAP

Kwota dotacji: 70 887,50 PLN

Wartość projektu: 141 775,00 PLN

Beneficjent:

Lecznica Chirurgiczno - Ortopedyczna "ESKULAP" Spółka Cywilna Kołtun Witold, Orłowska - Kołtun Danuta

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-03-01

Data zakończenia: 2010-02-28

Poprawa konkurencyjności firmy Biuro Handlowe Zalewski poprzez inwestycje w nowoczesny park maszynowy służący do wydruków wielkoformatowych.

Kwota dotacji: 69 800,00 PLN

Wartość projektu: 170 312,00 PLN

Beneficjent:

Biuro Handlowe Zalewski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2010-03-31

Szkoła dająca szansę rozwoju każdemu uczniowi

Kwota dotacji: 69 737,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Miasto Olsztyn

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-07-31

Automatyzacja produkcji podzespołów elektronicznych w firmie INELAR

Kwota dotacji: 69 000,00 PLN

Wartość projektu: 168 360,00 PLN

Beneficjent:

INELAR Norbert Daniel Kamiński

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-15

Data zakończenia: 2009-06-30

Utworzenie nowego przedsiębiorstwa "STUDIO-URODY" Aneta Rawłuszko

Kwota dotacji: 66 044,47 PLN

Wartość projektu: 204 429,97 PLN

Beneficjent:

"STUDIO-URODY" Aneta Rawłuszko

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-04-10

Data zakończenia: 2010-02-28

Poprawa estetyki i atrakcyjności Śródmieścia, poprzez rewitalizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Placu Pułaskiego 3 w Olsztynie

Kwota dotacji: 64 941,38 PLN

Wartość projektu: 96 000,00 PLN

Beneficjent:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY PLACU PUŁASKIEGO 3

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2010-02-26

Data zakończenia: 2010-09-28

Dywersyfikacja działalności oraz podniesienie jakości świadczonych dotychczas usług sieci salonów okulistyczno-optycznych Opto-Med

Kwota dotacji: 64 323,91 PLN

Wartość projektu: 192 974,50 PLN

Beneficjent:

Ergips Grzegorz Jasek

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-09-01

Data zakończenia: 2013-11-30

Doposażenie Laboratoriów Wydziału Informatyki i Nauk Technicznych Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego

Kwota dotacji: 64 005,49 PLN

Wartość projektu: 149 940,00 PLN

Beneficjent:

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki

Data rozpoczęcia: 2011-03-22

Data zakończenia: 2012-08-15

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez poprawę standardów obsługi klienta w firmie "U GRZESIA"

Kwota dotacji: 63 271,66 PLN

Wartość projektu: 185 554,44 PLN

Beneficjent:

Piotrowicz Janina Firma Handlowo-Usługowa "U GRZESIA"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-07-01

Data zakończenia: 2011-12-31

Informatyzacja działów sprzedaży, projektowania i produkcji w przedsiębiorstwie TERRA-TECH

Kwota dotacji: 61 299,99 PLN

Wartość projektu: 150 798,00 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Wiertnicze "TERRA-TECH" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-12-21

Data zakończenia: 2013-12-31

Wzrost konkurencyjności i rozwój oferty Agencji Smerek-Kantor poprzez inwestycję w sprzęt estradowy

Kwota dotacji: 61 131,00 PLN

Wartość projektu: 149 159,64 PLN

Beneficjent:

Agencja Smerek-Kantor Jakub Smerek, Orest Kantor Spółka Jawna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-11-03

Data zakończenia: 2009-03-01

Wzrost konkurencyjności firmy INPLUS poprzez zakup nowoczesnych rozwiązań informatycznych

Kwota dotacji: 61 013,11 PLN

Wartość projektu: 148 872,01 PLN

Beneficjent:

INPLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-10-06

Data zakończenia: 2010-06-30

Otwarcie nowego gabinetu stomatologicznego w lokalu użytkowym w Olsztynie na ul.Liliowej 15,jego adaptacja do charakteru świadczonych usług oraz wyposażenie go w nowoczesny sprzęt stomatologiczny

Kwota dotacji: 60 749,99 PLN

Wartość projektu: 130 529,01 PLN

Beneficjent:

Indywidualna Praktyka Lekarza Dentysty Anna Nazarowicz-Kijko

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-24

Data zakończenia: 2009-08-31

Podniesienie konkurencyjności Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

Kwota dotacji: 60 288,00 PLN

Procent dofinansowania: 70,00%

Beneficjent:

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2011-03-01

Data zakończenia: 2011-08-31

Zakup maszyn i urzadzeń do wyposażenia stacji diagnostycznej Warmińskiego Centrum Motoryzacyjnego w Olsztynie

Kwota dotacji: 59 655,00 PLN

Wartość projektu: 145 558,20 PLN

Beneficjent:

Warmińskie Centrum Motoryzacyjne Wiesław Koledziński

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-18

Data zakończenia: 2009-03-31

Profesjonalne szkolenia dla pracowników obiektu rehabilitacyjno- usługowego Endorfina

Kwota dotacji: 56 671,28 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Hubertus Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2013-05-01

Data zakończenia: 2013-09-30

Wzrost konkurencyjności firmy RANMIX poprzez rozszerzenie oferty usługowej o innowacyjną technologię zakładania terenów zielonych metodą hydrosiewu.

Kwota dotacji: 56 000,00 PLN

Wartość projektu: 136 640,00 PLN

Beneficjent:

Agencja Usługowo-Handlowa RANMIX Zbigniew Randzio

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2010-01-31

ROZBUDOWA NARZĘDZI I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W FIRMIE INKSPOT DANIEL DRAGAŃSKI W OLSZTYNIE

Kwota dotacji: 54 892,50 PLN

Wartość projektu: 174 412,77 PLN

Beneficjent:

INKSPOT Daniel Dragański

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-04-11

Data zakończenia: 2012-03-15

,,Wprowadzenie nowoczesnych usług protetycznych w ASP Protetyka Stomatologiczna Agata Pulińska poprzez inwestycje w specjalistyczne urządzenia"

Kwota dotacji: 53 680,00 PLN

Wartość projektu: 122 000,00 PLN

Beneficjent:

ASP Protetyka Stomatologiczna Agata Pulińska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-04-05

Data zakończenia: 2010-09-30

zakup zestawu sprzętowego-koparko-ładowarki i samochodu ciężarowego

Kwota dotacji: 53 000,00 PLN

Wartość projektu: 129 320,00 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych SKACZ s.c. Krzysztof Smukowski Andrzej Czopp

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-30

Data zakończenia: 2009-07-06

ZAKUP SPECJALISTYCZNYCH URZĄDZEN POLIGRAFICZNYCH CELEM POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI FIRMY

Kwota dotacji: 51 250,00 PLN

Wartość projektu: 125 050,00 PLN

Beneficjent:

Studio Rekalmy Erzet Jolanta Czapla

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-07-01

Data zakończenia: 2010-03-31

Uzyskanie formalnego potwierdzania wiedzy i umiejętności z zakresu usług kosmetycznych nabytych poprzez doświadczenie oraz w drodze edukacji nieformalnej i pozaformalnej

Kwota dotacji: 50 622,18 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Szkoła Policealna

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

Data rozpoczęcia: 2008-08-18

Data zakończenia: 2008-12-19

Utworzenie internetowego kanału dystrybucji w przedsiębiorstwie KARGO sp. z o.o.

Kwota dotacji: 46 796,54 PLN

Wartość projektu: 115 119,50 PLN

Beneficjent:

KARGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-04-11

Data zakończenia: 2012-03-29

Wzrost konkurencyjności Kliniki Weterynaryjnej OLWET s.c. w Olsztynie poprzez zakup nowoczesnego sprzętu aparatury medycznej

Kwota dotacji: 44 000,00 PLN

Wartość projektu: 107 360,00 PLN

Beneficjent:

Klinika Weterynaryjna "OLWET" s.c. Mieczysław Bohuszewicz, Marek Kuczyński, Piotr Parys, Jacek Pełczyński

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-11-01

Data zakończenia: 2010-03-31

Znajomość języka angielskiego - szansą na rozwój Polsko-Niemieckiego Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie

Kwota dotacji: 41 931,92 PLN

Procent dofinansowania: 81,95%

Beneficjent:

Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2010-12-01

Data zakończenia: 2011-08-31

wzrost konkurencyjności firmy Gabinet Stomatologiczny Monika Danielczyk-Neumann poprzez zakup nowoczesnych urządzeń stomatologicznych

Kwota dotacji: 40 000,00 PLN

Wartość projektu: 80 000,00 PLN

Beneficjent:

GABINET STOMATOLOGICZNY Monika Danielczyk-Neumann

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-10-31

Data zakończenia: 2009-07-31

Poprawa konkurencyjności gabinetu kosmetycznego "Primavera" poprzez wdrożenie innowacji procesowej w przedsiębiorstwie, dzięki dokonaniu zakupu kombajnu kosmetycznego.

Kwota dotacji: 39 700,00 PLN

Wartość projektu: 79 500,00 PLN

Beneficjent:

Gabinet Kosmetyczny "Primavera"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-05-01

Data zakończenia: 2010-03-31

Rozwój działalności i dostępności usług biura projektowego MP STUDIO PROJEKT

Kwota dotacji: 33 451,47 PLN

Wartość projektu: 82 841,59 PLN

Beneficjent:

MP Studio Projekt

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-17

Data zakończenia: 2010-06-30

"Elektro-Sanit"-zastosowanie aplikacji informatycznych w biznesie

Kwota dotacji: 31 600,00 PLN

Wartość projektu: 77 736,00 PLN

Beneficjent:

"Elektro-Sanit" Józef Karpiński

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-11-30

Data zakończenia: 2011-08-31

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w Akademii Prymusa

Kwota dotacji: 30 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Edukacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-11-01

Data zakończenia: 2013-07-31

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

Kwota dotacji: 30 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Świętej Rodziny

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-09-01

Data zakończenia: 2011-12-30

Indywidualizacja nauczania w klasach I - III w Niepublicznej Szkole Absolwent

Kwota dotacji: 29 872,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Zofia Rączkiewicz

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-07-01

Data zakończenia: 2013-08-31

"Chrząszcz brzmi w trzcinie"

Kwota dotacji: 29 548,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Towarzystwo Przyjaciół Szkół Społecznych 101w Olsztynie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-09-05

Data zakończenia: 2012-06-04

Stworzenie stanowiska do diagnostyki endoskopowej.

Kwota dotacji: 27 121,08 PLN

Wartość projektu: 54 242,16 PLN

Beneficjent:

Prywatny Gabinet Laryngologiczny Alergologiczny Zofia Rybicka

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-06-01

Data zakończenia: 2010-09-30

Zastosowanie nowoczesnych technologii GPS w firmie GIS Mariusz Wilamowski do celów obsługi inwestycji drogowych i planistycznych

Kwota dotacji: 24 100,00 PLN

Wartość projektu: 58 804,00 PLN

Beneficjent:

GIS spółka cywilna, Marek Maciak, Mariusz Wilamowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-03-15

Wzrost konkurencyjnej pozycji firmy Smart Office dzięki poszerzeniu wyposażenia.

Kwota dotacji: 24 000,00 PLN

Wartość projektu: 58 560,00 PLN

Beneficjent:

Smart Office Maciej Panasiuk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-07-18

Data zakończenia: 2010-03-31

Wdrożenie systemu rejestracji i edycji obrazu pełnej rozdzielczości Full HD w firmie Wideofilmowanie Adam Błaszczok

Kwota dotacji: 21 750,00 PLN

Wartość projektu: 43 500,00 PLN

Beneficjent:

Wideofilmowanie Adam Błaszczok

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2010-01-01

Data zakończenia: 2010-06-30

Utrzymanie wysokiej jakości poziomu obsługi klienta i organizacji pracy poprzez inwestycje w systemy zarządzania i informatyzacji firmy ATC Marcin Cichocki

Kwota dotacji: 11 950,00 PLN

Wartość projektu: 29 158,00 PLN

Beneficjent:

Accounting Tax Consulting Marcin Cichocki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-05-01

Data zakończenia: 2010-04-30

Rozwój kliniki weterynaryjnej poprzez zakup aparatu do badań krwi i EKG

Kwota dotacji: 10 055,00 PLN

Wartość projektu: 21 517,70 PLN

Beneficjent:

Krzysztof Lewandowski, Ibron Jerzy

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-15

Data zakończenia: 2009-08-30

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga