zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo
m_elblag elblaski braniewski ostrodzki m_olsztyn olsztynski lidzbarski ilawski nowomiejski dzialdowski nidzicki szczycienski mragowski ketrzynski bartoszycki wegorzewski gizycki piski elcki olecki goldapski

Mapa dotacji

Mapa dotacji prezentuje projekty realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Mapa dotacji tworzona jest na podstawie miejsca realizacji projektu

Aby wyświetlić projekty realizowane w kilku powiatach lub projekty z nieokreślonym miejscem realizacji kliknij tutaj

 

Wybierz powiat:Program i Oś priorytetowa:

Sortuj po:

 

Lista projektów - powiat m. Elbląg

 

Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju

Kwota dotacji: 50 143 468,35 PLN

Wartość projektu: 98 862 540,53 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Data rozpoczęcia: 2007-11-21

Data zakończenia: 2014-10-31

Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intesywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu

Kwota dotacji: 39 292 916,36 PLN

Wartość projektu: 57 837 341,59 PLN

Beneficjent:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Data rozpoczęcia: 2008-10-31

Data zakończenia: 2013-07-31

Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu

Kwota dotacji: 36 017 519,35 PLN

Wartość projektu: 42 519 260,89 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Data rozpoczęcia: 2007-09-04

Data zakończenia: 2011-06-30

Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno-sportowego w Elblągu.

Kwota dotacji: 16 838 114,66 PLN

Wartość projektu: 48 944 197,70 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.3 Infrastruktura sportowo - rekreacyjna

Data rozpoczęcia: 2012-12-04

Data zakończenia: 2015-01-31

Wzrost potencjału turystycznego regionu poprzez budowę czterogwiazdkowego hotelu WIWALDI JUNIOR w Elblągu

Kwota dotacji: 14 848 535,10 PLN

Wartość projektu: 36 445 912,35 PLN

Beneficjent:

"Wiwaldi" Junior Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna

Data rozpoczęcia: 2009-12-01

Data zakończenia: 2012-03-31

Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu

Kwota dotacji: 13 263 475,03 PLN

Wartość projektu: 18 916 740,44 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.5 Dziedzictwo kulturowe

Data rozpoczęcia: 2008-03-31

Data zakończenia: 2013-04-22

Przebudowa drogi powiatowej - ul. Gen. Grota Roweckiego w Elblągu wraz z jej układem komunikacyjnym

Kwota dotacji: 12 124 727,51 PLN

Wartość projektu: 22 092 109,89 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Data rozpoczęcia: 2007-10-12

Data zakończenia: 2011-01-31

Od wykluczenia do usamodzielnienia

Kwota dotacji: 11 100 207,97 PLN

Procent dofinansowania: 89,39%

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-07-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu

Kwota dotacji: 5 502 922,52 PLN

Wartość projektu: 8 800 113,03 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2007-02-09

Data zakończenia: 2010-10-29

Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu

Kwota dotacji: 4 089 598,82 PLN

Wartość projektu: 6 250 105,51 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Data rozpoczęcia: 2008-07-25

Data zakończenia: 2011-12-31

Elbląskie osiedle Zawada przyjazne ludziom i środowisku - nieruchomości przy ul. Macieja Kalenkiewicza 1-6, Macieja Kalenkiewicza 7-11, Macieja Kalenkiewicza 12-17

Kwota dotacji: 3 788 007,65 PLN

Wartość projektu: 7 661 453,06 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zakrzewo"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2008-11-05

Data zakończenia: 2012-12-31

Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu

Kwota dotacji: 3 751 546,95 PLN

Wartość projektu: 5 451 562,01 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2012-08-21

Data zakończenia: 2015-03-31

Wdrożenie innowacyjnej technologii spawania w Zakładzie Turbin ALSTOM Power w Elblągu

Kwota dotacji: 3 484 800,00 PLN

Wartość projektu: 9 662 400,00 PLN

Beneficjent:

ALSTOM Power Sp. z o. o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2010-04-01

Data zakończenia: 2012-03-31

Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego.

Kwota dotacji: 3 335 121,20 PLN

Wartość projektu: 3 928 617,22 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości

Data rozpoczęcia: 2010-06-01

Data zakończenia: 2012-11-29

Rozbudowa elbląskiego inkubatora przedsiębiorczości.

Kwota dotacji: 3 185 797,69 PLN

Wartość projektu: 3 772 830,81 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości

Data rozpoczęcia: 2011-05-17

Data zakończenia: 2013-12-31

Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury w celu wsparcia wzbogacenia oferty turystycznej poprzez działania związane z propagowaniem wydarzeń historycznych w Elblągu

Kwota dotacji: 2 959 455,95 PLN

Wartość projektu: 5 417 985,23 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.6 Infrastruktura kultury

Data rozpoczęcia: 2007-11-26

Data zakończenia: 2011-07-29

Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu

Kwota dotacji: 2 952 114,75 PLN

Wartość projektu: 7 411 807,57 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Data rozpoczęcia: 2010-06-01

Data zakończenia: 2012-10-31

Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP

Kwota dotacji: 2 948 610,97 PLN

Wartość projektu: 3 485 462,01 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2009-04-03

Data zakończenia: 2012-02-29

Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu.

Kwota dotacji: 2 805 978,95 PLN

Wartość projektu: 4 928 849,36 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Data rozpoczęcia: 2010-10-06

Data zakończenia: 2014-05-31

Rewitalizacja dawnego Kościoła i Klasztoru Dominikanów obecnie Centrum Sztuki GALERIA EL na starym Mieście w Elblągu

Kwota dotacji: 2 676 500,82 PLN

Wartość projektu: 4 916 447,97 PLN

Beneficjent:

Centrum Sztuki Galeria EL

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2008-08-08

Data zakończenia: 2012-03-31

Modernizacja budynków mieszkalnych wykonanych w technologii wielkiej płyty i zlokalizowanych na osiedlu "Nad Jarem" w Elblągu

Kwota dotacji: 2 451 740,25 PLN

Wartość projektu: 5 360 286,80 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Jarem"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2004-04-16

Data zakończenia: 2013-12-31

Modernizacja i przebudowa pomieszczeń dawnej hali produkcyjnej wraz z wyposażeniem na cele edukacyjne Wydziału Nauk o Zdrowiu EUH-E

Kwota dotacji: 2 430 784,36 PLN

Wartość projektu: 2 998 638,35 PLN

Beneficjent:

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2008-08-27

Data zakończenia: 2010-11-15

Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej

Kwota dotacji: 2 410 243,46 PLN

Wartość projektu: 3 610 151,08 PLN

Beneficjent:

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych

Data rozpoczęcia: 2007-01-15

Data zakończenia: 2011-02-28

Edukacja dla innowacyjności - program rozwojowy szkół zawodowych w Elblągu

Kwota dotacji: 2 173 580,00 PLN

Procent dofinansowania: 87,25%

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2009-08-01

Data zakończenia: 2012-03-31

E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu

Kwota dotacji: 2 102 186,21 PLN

Wartość projektu: 2 503 840,29 PLN

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Jana Pawła II w Elblągu

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2007-09-03

Data zakończenia: 2014-03-31

Wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SPZOZ w Elblągu

Kwota dotacji: 2 035 386,42 PLN

Wartość projektu: 2 394 572,28 PLN

Beneficjent:

Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ w Elblągu

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2010-04-30

Data zakończenia: 2014-04-30

Wdrożenie nowoczesnego systemu produkcji i logistyki w przedsiębiorstwie HANYANG ZAS Sp. z o.o. w Elblągu

Kwota dotacji: 1 965 015,22 PLN

Wartość projektu: 4 651 216,44 PLN

Beneficjent:

HANYANG ZAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2010-01-27

Data zakończenia: 2011-04-30

Modernizacja Dużej Sceny Teatru im. A. Sewruka w Elblągu

Kwota dotacji: 1 855 546,37 PLN

Wartość projektu: 3 511 124,69 PLN

Beneficjent:

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.6 Infrastruktura kultury

Data rozpoczęcia: 2010-04-16

Data zakończenia: 2011-10-14

Zakup arkuszowej maszyny poligraficznej flexo-offsetowej z dwiema wieżami lakierującymi o innowacyjnej konfirguracji.

Kwota dotacji: 1 760 000,00 PLN

Wartość projektu: 4 920 000,00 PLN

Beneficjent:

DRUKARNIA OPEGIEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2010-08-30

Data zakończenia: 2011-08-30

Modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu - elastyczne kształcenie kadr dostosowane do rynku pracy

Kwota dotacji: 1 689 730,23 PLN

Wartość projektu: 2 192 966,13 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2009-11-25

Data zakończenia: 2011-03-31

Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu

Kwota dotacji: 1 504 480,51 PLN

Wartość projektu: 2 149 257,88 PLN

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2010-03-01

Data zakończenia: 2013-11-29

Budowa budynku krytej Plywalni w Elblagu sposobem na wzrost konkurencyjności i rozwój działalności PPHU "Grupa" Marcin Trudnowski

Kwota dotacji: 1 499 824,26 PLN

Wartość projektu: 6 746 857,40 PLN

Beneficjent:

PPHU "Grupa" Marcin Trudnowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-24

Data zakończenia: 2013-03-15

Budowa i wyposażenie Kliniki Medycznej w Elblągu przez NZOZ Twoje Oczy

Kwota dotacji: 1 499 551,01 PLN

Wartość projektu: 6 438 604,64 PLN

Beneficjent:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Twoje Oczy" Janusz Adamski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2011-05-31

Data zakończenia: 2012-12-31

Unowocześnienie oferty produktowej i technologicznej firmy poprzez zakup maszyn i urządzeń

Kwota dotacji: 1 487 750,00 PLN

Wartość projektu: 3 641 053,39 PLN

Beneficjent:

Zakład Meblowy LAYMAN Ryszard Seroka

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2010-12-01

Wzrost konkurencyjności firmy Hydropress poprzez adaptację istniejących budynków, zakup wyposażenia, nowoczesnych maszyn i urządzeń, specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego

Kwota dotacji: 1 486 283,72 PLN

Wartość projektu: 5 255 941,99 PLN

Beneficjent:

HYDROPRESS Wojciech Górzny

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2013-05-31

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DANSTAL poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego w Elblągu

Kwota dotacji: 1 459 852,59 PLN

Wartość projektu: 5 291 583,00 PLN

Beneficjent:

Zakład Wielobranżowy Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "DAN-STAL" Daniel Tomaszewski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-06-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury eŚwiatowid.pl - stworzenie społecznościowego portalu kulturalnego

Kwota dotacji: 1 358 169,03 PLN

Wartość projektu: 1 611 802,94 PLN

Beneficjent:

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2010-05-17

Data zakończenia: 2012-12-31

Usprawnienie obsługi mieszkańców i kontrahentów Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "SIELANKA" poprzez wdrożenie systemu e-usług w obszarze zarządzania mediami.

Kwota dotacji: 1 333 878,92 PLN

Wartość projektu: 2 685 565,03 PLN

Beneficjent:

Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa "SIELANKA"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2012-02-01

Data zakończenia: 2013-12-20

Wdrożenie innowacyjnych technologii w firmie LUPUS s.j. poprzez zakup urządzeń do produkcji nowoczesnych mebli

Kwota dotacji: 1 200 000,00 PLN

Wartość projektu: 3 298 872,00 PLN

Beneficjent:

LUPUS W. i K. Macijewicz Spółka Jawna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-05-14

Data zakończenia: 2012-10-22

Zakup maszyn i urządzeń oraz informatyzacja Firmy Handlowo-Usługowej "LEGRAMET" w celu wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku

Kwota dotacji: 1 102 971,39 PLN

Wartość projektu: 3 058 238,92 PLN

Beneficjent:

Firma Handlowo-Usługowa "LEGRAMET" Leszek Janeczek

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-12-16

Data zakończenia: 2013-06-30

Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych

Kwota dotacji: 1 083 484,62 PLN

Wartość projektu: 1 274 736,79 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki

Data rozpoczęcia: 2011-10-21

Data zakończenia: 2013-12-16

Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - elastyczne kształcenie kadr dostosowane do potrzeb rynku pracy

Kwota dotacji: 1 057 678,62 PLN

Wartość projektu: 1 862 635,88 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Elblag

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2009-09-22

Data zakończenia: 2010-05-31

Modernizacja zasilania rezerwowego średniego napięcia rozdzielni 15kV stacji P51 celem poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Elblągu

Kwota dotacji: 1 018 365,20 PLN

Wartość projektu: 2 643 139,39 PLN

Beneficjent:

Zakład Usług Technicznych Mega Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.2.2 Infrastruktura energii elektrycznej

Data rozpoczęcia: 2010-05-12

Data zakończenia: 2011-08-31

Uruchomienie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Spółdzielnią Mieszkaniową wraz z systemem odczytu i monitoringu zużycia mediów w Spółdzielni Mieszkaniowej "Zakrzewo" w Elblągu.

Kwota dotacji: 972 701,19 PLN

Wartość projektu: 1 947 862,40 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zakrzewo"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-11-01

Data zakończenia: 2013-09-30

Indywidualnie znaczy lepiej- wsparcie dla procesu nauczania początkowego w klasach I-III w elbląskich szkołach podstawowych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych

Kwota dotacji: 939 844,60 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-10-01

Data zakończenia: 2012-08-31

Mój wybór - moje życie - program terapeutyczny dla uczniów elbląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych

Kwota dotacji: 925 704,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2009-08-01

Data zakończenia: 2011-08-31

Uruchomienie innowacyjnego parku maszynowego w przedsiębiorstwie LIRA Spółka Jawna

Kwota dotacji: 907 174,34 PLN

Wartość projektu: 2 213 505,39 PLN

Beneficjent:

LIRA Spółka Jawna Lidia, Radosław, Łukasz Lasota

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2008-09-15

Data zakończenia: 2009-06-30

Wzrost konkurencyjności NZOZ "Twoje Zdrowie El" sp. z o. o. poprzez uruchomienie "Klinicznego Wielospecjalistycznego Centrum Medycznego" w Elblągu

Kwota dotacji: 904 199,99 PLN

Wartość projektu: 2 055 000,00 PLN

Beneficjent:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "TWOJE ZDROWIE EL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-15

Data zakończenia: 2011-09-30

Elbląskie osiedle Zawada przyjazne ludziom i środowisku - nieruchomości przy ulicy Wiejskiej 3B, Wiejskiej 28 i Szarych Szeregów 22-23

Kwota dotacji: 902 653,00 PLN

Wartość projektu: 1 920 890,51 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zakrzewo"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2012-02-29

Data zakończenia: 2013-07-31

Podniesienie efektywności i konkurencyjności firmy Hydropress poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnych narzędzi i systemów informatycznych

Kwota dotacji: 853 114,99 PLN

Wartość projektu: 2 670 214,00 PLN

Beneficjent:

HYDROPRESS Wojciech Górzny

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-12-27

Data zakończenia: 2013-05-31

Wprowadzenie e-usług celem dywersyfikacji i informatyzacji działalności przedsiębiorstwa Usługi Księgowe EURO s.c. w Elblągu

Kwota dotacji: 852 322,48 PLN

Wartość projektu: 2 113 998,39 PLN

Beneficjent:

Usługi księgowe EURO s.c. Anna Betler, Teresa Gawerska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-06-01

Data zakończenia: 2010-12-31

Cyfrowe Warmia i Mazury

Kwota dotacji: 808 681,04 PLN

Wartość projektu: 951 389,46 PLN

Beneficjent:

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2012-10-08

Data zakończenia: 2014-06-30

"Modernizacja przedsiębiorstwa budowlanego ZUB MYTYCH sp. z o.o.z Elbląga poprzez zakup nowoczesnego sprzętu budowlanego"

Kwota dotacji: 780 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 905 640,00 PLN

Beneficjent:

Zakład Usług Budowlanych "MYTYCH" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-25

Data zakończenia: 2009-11-30

Budowa systemu zarządzania w firmie Wiwaldi Junior dzięki wdrożeniu nowych narzędzi informatycznych

Kwota dotacji: 759 043,00 PLN

Wartość projektu: 1 867 245,78 PLN

Beneficjent:

"Wiwaldi Junior" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-12-22

Data zakończenia: 2012-05-15

Uruchomienie innowacyjnego portalu miejskiego z wdrożeniem e-usług dla ludności i przedsiębiorstw

Kwota dotacji: 670 450,00 PLN

Wartość projektu: 1 649 307,00 PLN

Beneficjent:

Global Technology, Odwierty.eu, Elblag.net-Jarosław Przyłucki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2012-01-01

Data zakończenia: 2012-12-31

Optymalizacja działań firmy PHU "Gołębiewski" poprzez utworzenie w Elblągu nowoczesnego kompleksu samochodowego, skupiającego wielomarkowy salon samochodowy, serwis naprawczy i stację kontroli pojazdów - etap II

Kwota dotacji: 666 678,18 PLN

Wartość projektu: 1 942 409,34 PLN

Beneficjent:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "GOŁEBIEWSKI" GRZEGORZ GOŁEBIEWSKI

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-10-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Elbląskie Święto Chleba - edycja VIII i IX

Kwota dotacji: 664 938,00 PLN

Wartość projektu: 782 280,00 PLN

Beneficjent:

Stowarzyszenie Elbląg Europa

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych

Data rozpoczęcia: 2012-10-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Budowa myjni samochodowej samoobsługowej EHRLE - 6 stanowiskowa kontenerowa

Kwota dotacji: 658 160,50 PLN

Wartość projektu: 1 605 911,62 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo "UNIPRO-BUD" Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-06-07

Data zakończenia: 2012-02-29

Dywersyfikacja działalności poprzez uruchomienie Centrum Rekreacji Wodnych

Kwota dotacji: 633 552,29 PLN

Wartość projektu: 2 310 371,71 PLN

Beneficjent:

PROZAMECH PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI I REMONTÓW URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH. HOTEL MŁYN STEFAN KOTOWSKI

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-08-01

Data zakończenia: 2012-10-31

Eko-wymiatacze - aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwota dotacji: 606 820,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Sprawniejsi"

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2011-11-01

Data zakończenia: 2013-12-30

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry

Kwota dotacji: 605 604,24 PLN

Procent dofinansowania: 64,72%

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2010-11-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Zakup maszyn i urządzeń w celu uruchomienia produkcji ładzi rybackiej North Star

Kwota dotacji: 604 006,31 PLN

Wartość projektu: 1 846 339,95 PLN

Beneficjent:

P.P.H.U. "NORTH STAR" Pankiewicz Radosław

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-17

Data zakończenia: 2013-06-28

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Zakład Usług Technicznych Elstar Sp. z o.o. poprzez wdrożenie i uruchomienie kompletnej linii technologicznej do świadczenia nowych usług technicznych

Kwota dotacji: 598 650,30 PLN

Wartość projektu: 1 875 140,00 PLN

Beneficjent:

Zakład Usług Technicznych Elstar Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-11-02

Data zakończenia: 2012-12-31

"Usprawnienie procesów zarządczych w PPHU Computer Service dzięki wdrożeniu nowych narzędzi informatycznych"

Kwota dotacji: 569 900,00 PLN

Wartość projektu: 1 406 874,00 PLN

Beneficjent:

PPHU Computer-ServicePl. Beata Wojtal

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-10-03

Data zakończenia: 2013-06-30

Szkoła bliżej życia-program zajęć pozalekcyjnych w elbląskich szkołach ogólnokształcących

Kwota dotacji: 548 860,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg na prawach powiatu

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2009-07-31

Wzmocnienie funkcji społecznych SM "Nad Jarem" poprzez udział członków spółdzielni i ich rodzin w zajęciach prowadzonych w zmodernizowanych i doposażonych pomieszczeniach Osiedlowego Zespołu Społeczno Kulturalnego "Jar" oraz na terenie przyległym

Kwota dotacji: 544 901,42 PLN

Wartość projektu: 666 414,49 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Jarem"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych

Data rozpoczęcia: 2011-09-30

Data zakończenia: 2013-12-31

"Wzrost potencjału i innowacyjności przedsiębiorstwa BUDCHEM Arkadiusz Lewicki poprzez stworzenie własnego potencjału produkcyjnego i wprowadzenie na rynek nowych usług"

Kwota dotacji: 538 721,57 PLN

Wartość projektu: 1 313 490,65 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BUDCHEM

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-01-10

Data zakończenia: 2011-05-31

Zakup nowoczesnego wyposażenia w celu wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa SERWIS TURBIN

Kwota dotacji: 530 827,26 PLN

Wartość projektu: 1 632 702,00 PLN

Beneficjent:

Serwis Turbin Włodzimierz S. Leszczyński Spółka jawna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2011-01-03

Data zakończenia: 2012-06-30

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ENERGETYK poprzez rozbudowanie parku maszynowego.

Kwota dotacji: 528 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 466 440,01 PLN

Beneficjent:

Energetyk Przedsiębiorstwo Inżynierskie Jerzy Łyszkiewicz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-12-01

Data zakończenia: 2010-12-31

Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego, sali medyczno-higienicznej i sali propedeutyki stomatologicznej w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu

Kwota dotacji: 526 883,55 PLN

Wartość projektu: 621 481,24 PLN

Beneficjent:

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2009-01-26

Data zakończenia: 2011-11-09

Rozbudowa istniejącej, samoobsługowej, bezdotykowej myjni samochodowej o nowe stanowiska mycia

Kwota dotacji: 517 499,99 PLN

Wartość projektu: 1 321 260,00 PLN

Beneficjent:

FHU TOSKA - Teofila Górzna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-01-01

Data zakończenia: 2011-07-31

"ePacjent w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu - usprawnienie obsługi pacjenta oraz powiązanych z nim danych medycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii poprawiających bezpieczeństwo

Kwota dotacji: 502 626,16 PLN

Wartość projektu: 607 294,04 PLN

Beneficjent:

Wojewódzi Szpital Zespolony w Elblągu

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2009-04-01

Data zakończenia: 2012-12-31

Wdrożenie systemów informatycznych i e-usług w celu osiągnięcia sprawnej organizacji wewnętrznej oraz sprawnej obsługi klientów firmy Technologie Informatyczne Sp z.o.o.

Kwota dotacji: 499 802,00 PLN

Wartość projektu: 1 334 550,00 PLN

Beneficjent:

Technologie Informatyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-10-01

Data zakończenia: 2013-02-15

"Rozwój systemu zarządzania w spółce BIG poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych"

Kwota dotacji: 496 498,50 PLN

Wartość projektu: 1 221 386,31 PLN

Beneficjent:

"BIG" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-08-29

Data zakończenia: 2013-01-31

Dywersyfikacja usług w firmie CDK s.c. poprzez uruchomienie nowego portalu doradczego oraz wdrożenie systemu wspomagającego back-office

Kwota dotacji: 495 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 223 358,00 PLN

Beneficjent:

Centrum Doradczo-Konsultingowe Joanna Filip, Monika Kowalska-Mroczek spółka cywilna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2012-01-01

Data zakończenia: 2013-06-30

"Informatyzacja procesów zarządczych w firmie Layman"

Kwota dotacji: 494 975,00 PLN

Wartość projektu: 1 217 638,50 PLN

Beneficjent:

FIRMA HANDLOWA "Layman" Mirosław Zemke

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-12-30

Data zakończenia: 2013-03-29

Rozwój e-usług w dziedzinie handlu oraz usprawnienie organizacji wewnetrznej przedsiębiorstwa ELBLĄGDIS Sp. z o.o.

Kwota dotacji: 490 510,45 PLN

Wartość projektu: 1 229 229,63 PLN

Beneficjent:

ELBLĄGDIS Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-09-12

Data zakończenia: 2012-06-30

Wdrożenie systemów informatycznych w celu osiągnięcia sprawnej organizacji wewnętrznej oraz sprawnej obsługi klientów zrestrukturyzowanego OPEGIEKA

Kwota dotacji: 489 885,22 PLN

Wartość projektu: 1 222 562,34 PLN

Beneficjent:

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPEGIEKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-12-27

Data zakończenia: 2012-06-30

Dywersyfikacja usług w firmie ALFA poprzez uruchomienie nowego portalu www.pochylnie.pl

Kwota dotacji: 487 215,00 PLN

Wartość projektu: 1 198 548,90 PLN

Beneficjent:

Agencja "ALFA" Adrian Bogusłowicz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-10-23

Data zakończenia: 2013-08-30

"KONI - przyjazny informatyk"

Kwota dotacji: 487 100,00 PLN

Wartość projektu: 1 201 341,00 PLN

Beneficjent:

PPHU "KONI" Arkadiusz Wojtal

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-09-28

Data zakończenia: 2013-06-28

Rozwój przedsiębiorstwa QRAS poprzez wdrożenie e-procesów

Kwota dotacji: 483 807,50 PLN

Wartość projektu: 1 190 179,98 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe QRAŚ Jarosław Kuraś

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-08-18

Data zakończenia: 2012-12-28

Informatyzacja przedsiębiorstwa AWANGARDA S.C.

Kwota dotacji: 482 900,00 PLN

Wartość projektu: 1 187 934,00 PLN

Beneficjent:

Awangarda S.C. Beata Wojtal, Mariusz Soboń

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-10-03

Data zakończenia: 2013-10-30

Usprawnienie procesów zarządczych w firmie PPHU "KONI" dzięki wdrożeniu nowych narzędzi informatycznych

Kwota dotacji: 478 927,50 PLN

Wartość projektu: 1 178 161,65 PLN

Beneficjent:

PPHU "KONI" Arkadiusz Wojtal

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-12-19

Data zakończenia: 2012-03-31

Nowoczesne metody zarządzania w firmie REM dzięki wdrożeniu narzędzi informatycznych

Kwota dotacji: 478 845,00 PLN

Wartość projektu: 1 184 108,70 PLN

Beneficjent:

"REM ELBLĄG" Społka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-09-29

Data zakończenia: 2013-03-31

Taniec z Mistrzami - Warmia i Mazury zapraszają...

Kwota dotacji: 474 150,54 PLN

Wartość projektu: 591 361,98 PLN

Beneficjent:

Stowarzyszenie JANTAR

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej

Data rozpoczęcia: 2009-05-04

Data zakończenia: 2011-04-06

Nauczyciel w XXI wieku - doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej w Gminie Elbląg

Kwota dotacji: 469 400,00 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2010-08-31

Aktywni +

Kwota dotacji: 461 636,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-07-31

Wprowadzenie e-usług celem dywersyfikacji i informatyzacji działalności przedsiębiorstwa ALFA

Kwota dotacji: 442 903,50 PLN

Wartość projektu: 1 118 665,78 PLN

Beneficjent:

Agencja "ALFA" Adrian Bogusłowicz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-01-03

Data zakończenia: 2012-03-31

Budowa internetowej platformy komunikacyjnej dla rozwoju oferty usług elektronicznych w przedsiębiorstwie UNICORE s.c. w Elblągu.

Kwota dotacji: 400 000,00 PLN

Wartość projektu: 985 230,00 PLN

Beneficjent:

UNICORE spółka cywilna Kamil Chmielewski, Wojciech Wojtkowski, Grzegorz Żukowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-12-21

Data zakończenia: 2011-09-06

Matematyka i informatyka drogą do sukcesu w szkołach zawodowych

Kwota dotacji: 395 925,20 PLN

Procent dofinansowania: 86,84%

Beneficjent:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2012-09-03

Data zakończenia: 2014-08-30

Zakup wyposażenia hal produkcyjnych w Elblągu

Kwota dotacji: 394 025,00 PLN

Wartość projektu: 961 421,00 PLN

Beneficjent:

Serwis Turbin Włodzimierz S. Leszczyński Spółka jawna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-01-04

Data zakończenia: 2010-06-30

"Modernizacja procesów produkcyjnych firmy DAN-STAL w Elblągu poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej do produkcji blachownic"

Kwota dotacji: 393 217,98 PLN

Wartość projektu: 959 451,87 PLN

Beneficjent:

Zakład Wielobranżowy Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "DAN-STAL" Daniel Tomaszewski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-25

Data zakończenia: 2010-05-31

eTeatr - digitalizacja i informatyzacja Teatru im. A. Sewruka w Elblągu

Kwota dotacji: 393 172,00 PLN

Wartość projektu: 568 869,52 PLN

Beneficjent:

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2010-05-21

Data zakończenia: 2012-03-30

Usprawnienie organizacji wewnętrznej Centrum Recyklingu Palet WOPAL Sp. z o.o. poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania oraz rozwiązań B2B.

Kwota dotacji: 389 750,00 PLN

Wartość projektu: 1 606 597,15 PLN

Beneficjent:

Centrum Recyklingu Palet WOPAL Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-08-01

Data zakończenia: 2013-03-31

"Rozwój systemu zarządzania w ART-MIŚ poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych"

Kwota dotacji: 387 100,00 PLN

Wartość projektu: 954 726,00 PLN

Beneficjent:

Zakład Szklarski Galeria ART-MIŚ Jarosław Matz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-12-20

Data zakończenia: 2013-09-30

Nauczyciel w szkole przyszłości

Kwota dotacji: 373 018,25 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Data rozpoczęcia: 2010-08-01

Data zakończenia: 2011-08-31

Usprawnienie procesów zarządczych w firmie SACCUS dzięki wdrożeniu nowych narzędzi informatycznych

Kwota dotacji: 371 387,50 PLN

Wartość projektu: 913 613,25 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SACCUS" Zakład Pracy Chronionej Gwoździewicz Joanna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-01-11

Data zakończenia: 2012-06-29

"Restauracja SMAKOSZ dla Smakoszy" czyli inwestycja w innowacyjną gastronomię wizytówką Elbląga oraz produktem turystycznym Warmii i Mazur.

Kwota dotacji: 368 697,68 PLN

Wartość projektu: 1 244 159,97 PLN

Beneficjent:

"MANDARYN" RESTAURACJA CHIŃSKA, Zhongsheng Sun

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna

Data rozpoczęcia: 2009-07-01

Data zakończenia: 2011-05-31

Dywersyfikacja usług w firmie EURO s.c. dzięki uruchomieniu nowego portalu doradczego oraz wdrożenie nowoczesnych narzędzi i systemów informatycznych

Kwota dotacji: 357 900,00 PLN

Wartość projektu: 886 092,00 PLN

Beneficjent:

Usługi Księgowe EURO s.c. Anna Betler, Teresa Gawerska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2012-01-01

Data zakończenia: 2012-06-30

"Informatyzacja procesów i budowa platformy e-kosmetyk w przedsiębiorstwie ACT Sp. z o.o."

Kwota dotacji: 354 934,50 PLN

Wartość projektu: 873 138,87 PLN

Beneficjent:

"ACT Advanced Cosmetic Technologies" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-12-23

Data zakończenia: 2013-05-31

Informatyzacja procesów zarządczych w firmie Wopal Sp. z o.o. oraz uruchomienie innowacyjnego portalu dla przedsiębiorstw

Kwota dotacji: 353 300,00 PLN

Wartość projektu: 874 776,00 PLN

Beneficjent:

Centrum Recyklingu Palet WOPAL Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2012-01-01

Data zakończenia: 2012-12-31

e-Uczelnia w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu

Kwota dotacji: 349 307,70 PLN

Wartość projektu: 699 835,40 PLN

Beneficjent:

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2010-10-29

Data zakończenia: 2011-02-25

Rozbudowa systemów transmisji danych pomiędzy InfoPower i klientami

Kwota dotacji: 344 963,91 PLN

Wartość projektu: 893 240,08 PLN

Beneficjent:

INFOPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-03-01

Data zakończenia: 2012-09-30

Elbląskie Święto Chleba- edycja VI i VII.

Kwota dotacji: 340 996,37 PLN

Wartość projektu: 515 107,00 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych

Data rozpoczęcia: 2010-10-06

Data zakończenia: 2012-12-31

Usprawnienie organizacji wewnętrznej w Firmie Usługowej ROB-MONT poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania oraz rozwiązań B2B

Kwota dotacji: 323 000,00 PLN

Wartość projektu: 795 810,00 PLN

Beneficjent:

Firma Usługowa ROB-MONT Robert Betler

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2012-01-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Uruchomienie platformy e-learningowej oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie CDK s.c. w Elblągu

Kwota dotacji: 321 901,70 PLN

Wartość projektu: 1 167 643,18 PLN

Beneficjent:

Centrum Doradczo-Konsultingowe Joanna Filip, Monika Kowalska-Mroczek spółka cywilna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-10-03

Data zakończenia: 2013-06-30

Odnaleźć się w sobie - program terapeutyczny dla uczniów elbląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych

Kwota dotacji: 313 208,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg na prawach powiatu

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2009-07-31

"Usprawnienie procesów zarządczych w firmie PATREX poprzez wdrożenie nowoczesnych narzędzi i systemów informatycznych"

Kwota dotacji: 300 280,00 PLN

Wartość projektu: 738 688,80 PLN

Beneficjent:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PATREX" POLAND IMPORT-EXPORT Ireneusz Sowa

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-12-02

Data zakończenia: 2013-09-30

Wzrost konkurencyjności firmy Marco Plast - Marek Wiatr poprzez inwestycje w nowoczesną maszynę i budowę nowej hali

Kwota dotacji: 298 507,25 PLN

Wartość projektu: 728 357,69 PLN

Beneficjent:

Marco Plast Marek Wiatr

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-10-01

Data zakończenia: 2011-03-31

"Ku samodzielności"

Kwota dotacji: 292 944,29 PLN

Procent dofinansowania: 94,87%

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2008-12-31

Świadomie w przyszłość - system doradztwa zawodowego w elbląskich szkołach gimnazjalnych

Kwota dotacji: 289 008,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg na prawach powiatu

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2009-07-31

Przebudowa sieci dystrybucyjnej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o. o. w zakresie wymiany aparatury w rozdzielniach średniego napięcia stacji P51-GPZ celem poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Dzielnicy Przemysłowej Miasta Elbląga.

Kwota dotacji: 288 411,25 PLN

Wartość projektu: 752 145,00 PLN

Beneficjent:

Zakład Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.2.2 Infrastruktura energii elektrycznej

Data rozpoczęcia: 2010-12-30

Data zakończenia: 2012-09-28

Uruchomienie internetowego systemu obsługi klienta UNICORE CLIENT CENTRE celem rozwoju e-usług w firmie Unicore s.c w Elblagu

Kwota dotacji: 265 500,00 PLN

Wartość projektu: 653 745,00 PLN

Beneficjent:

UNICORE spółka cywilna Kamil Chmielewski, Wojciech Wojtkowski, Grzegorz Żukowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-12-29

Data zakończenia: 2012-09-30

Budowa systemu zarządzania dokumentacją projektową i wykonawczą w Przedsiębiorstwie PMP Piotr Ziębka w Elblągu.

Kwota dotacji: 259 083,99 PLN

Wartość projektu: 671 236,65 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo PMP Piotr Ziębka

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-11-14

Data zakończenia: 2012-01-31

Zakup i uruchomienie nowoczesnych systemów informatycznych w InfoPower Sp. z o.o.

Kwota dotacji: 252 487,72 PLN

Wartość projektu: 664 454,71 PLN

Beneficjent:

INFOPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-10-24

Data zakończenia: 2012-07-31

Wzrost jakości kadr firmy Patrex

Kwota dotacji: 200 780,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

EC Euro Consulting Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2013-08-01

Data zakończenia: 2014-04-30

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ENERGETYK poprzez wdrożenie nowego systemu informatycznego, wprowadzenie rozwiązań B2B i usprawnienie organizacji wewnętrznej.

Kwota dotacji: 178 004,87 PLN

Wartość projektu: 439 121,99 PLN

Beneficjent:

Energetyk Przedsiębiorstwo Inżynierskie Jerzy Łyszkiewicz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2012-01-16

Data zakończenia: 2012-12-14

Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Jarem" w Elblągu

Kwota dotacji: 175 000,00 PLN

Wartość projektu: 352 460,00 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Jarem" w Elblągu

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2012-01-16

Data zakończenia: 2013-09-30

Rozbudowa sieci szerokopasmowych oraz systemu zarządzania siecią informatyczną w zakresie bezpieczeństwa przez firmę InfoPower

Kwota dotacji: 142 500,00 PLN

Wartość projektu: 350 550,00 PLN

Beneficjent:

INFOPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Data rozpoczęcia: 2012-07-16

Data zakończenia: 2013-12-31

Wysoko wykwalifikowana kadra szkoły gwarancją na sukces zawodowy młodzieży w regionie

Kwota dotacji: 139 184,46 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-08-31

Od regresu do SUKCESU.

Kwota dotacji: 138 845,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Data rozpoczęcia: 2009-12-28

Data zakończenia: 2010-07-31

Rozbudowa i modernizacja punktu sprzedaży, magazynu, pomieszczeń socjalnych oraz biura na ul. Szarych Szeregów 2H w Elblągu.

Kwota dotacji: 130 252,11 PLN

Wartość projektu: 477 440,24 PLN

Beneficjent:

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "GEST" DARIUSZ KUNACH

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2011-12-29

Data zakończenia: 2013-06-30

Zakup urządzeń niezbędnych do unowocześnienia i rozwoju działalności firmy Gaz&Oil Project Management

Kwota dotacji: 125 000,00 PLN

Wartość projektu: 305 000,00 PLN

Beneficjent:

Gaz&Oil Project Management Sp.z.o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-10-01

Data zakończenia: 2009-12-31

Multimedialny nauczyciel

Kwota dotacji: 99 756,25 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

PC4You s.c. D. Fryc, A. Gołota

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Data rozpoczęcia: 2013-05-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Przyspieszamy! Szkolenie dla SPOŁEM PSS w Elblągu

Kwota dotacji: 89 207,60 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

EC Euro Consulting Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2012-12-01

Data zakończenia: 2013-06-30

Wyposażenie pracowni komputerowej Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu

Kwota dotacji: 86 455,01 PLN

Wartość projektu: 101 711,78 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Elbląg

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki

Data rozpoczęcia: 2011-03-22

Data zakończenia: 2012-03-31

Język angielski - kurs doskonalący dla nauczycieli nauczania początkowego z terenu gminy miasta Elbląg

Kwota dotacji: 83 572,00 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Szkoła Języka Angielskiego English Garden

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2009-08-31

Wzmocnienie konkurencyjności Gabinetu Weterynaryjnego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu.

Kwota dotacji: 76 892,32 PLN

Wartość projektu: 196 469,20 PLN

Beneficjent:

GABINET WETERYNARYJNY - LEK. WET. MAGDALENA PODLASZ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-12-01

Data zakończenia: 2011-03-31

Wzrost konkurencyjności PPHU "Protekt" sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnej linii sitodruku i hafciarki.

Kwota dotacji: 61 600,00 PLN

Wartość projektu: 170 800,00 PLN

Beneficjent:

P.P.H.U "PROTEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-06-10

Data zakończenia: 2011-08-31

Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "Pefekt Plus" w Elblagu, poprzez zakup trzech nowoczesnych maszyn szwalniczych oraz komputerowej ścieniarki brzegów.

Kwota dotacji: 34 500,00 PLN

Wartość projektu: 84 180,00 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Perfekt Plus"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-10-20

Data zakończenia: 2009-02-27

Zakup nowoczesnego wyposażenia gabinetu stomatologicznego celem rozszerzenia dotychczasowego asortymentu usług.

Kwota dotacji: 31 767,12 PLN

Wartość projektu: 72 808,00 PLN

Beneficjent:

Prywatny Gabinet Stomatologiczno-Ortodontyczny Barbara Hawryluk-Piwowarska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-09-30

Data zakończenia: 2010-12-15

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół Pijarskich w Elblągu

Kwota dotacji: 30 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Polska Prowincja Zakonu Pijarów

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-07-02

Data zakończenia: 2012-10-31

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga