zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo
m_elblag elblaski braniewski ostrodzki m_olsztyn olsztynski lidzbarski ilawski nowomiejski dzialdowski nidzicki szczycienski mragowski ketrzynski bartoszycki wegorzewski gizycki piski elcki olecki goldapski

Mapa dotacji

Mapa dotacji prezentuje projekty realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Mapa dotacji tworzona jest na podstawie miejsca realizacji projektu

Aby wyświetlić projekty realizowane w kilku powiatach lub projekty z nieokreślonym miejscem realizacji kliknij tutaj

 

Wybierz powiat:Program i Oś priorytetowa:

Sortuj po:

 

Lista projektów - powiat giżycki

 

Regionalny system gospodarki odpadami - Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami

Kwota dotacji: 18 087 492,27 PLN

Wartość projektu: 47 141 536,93 PLN

Beneficjent:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Data rozpoczęcia: 2010-06-01

Data zakończenia: 2013-09-30

Praca - najlepszy wybór

Kwota dotacji: 16 169 960,82 PLN

Procent dofinansowania: 96,65%

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudniania oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Data rozpoczęcia: 2008-01-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Utworzenie LOTZ HOTEL **** na bazie zamku krzyżackiego w Giżycku

Kwota dotacji: 10 268 575,71 PLN

Wartość projektu: 27 131 401,20 PLN

Beneficjent:

Zamek Giżycki sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna

Data rozpoczęcia: 2010-05-04

Data zakończenia: 2011-11-15

BUDOWA PORTU PASAŻERSKIEGO EKO-MARINA W GIŻYCKU

Kwota dotacji: 8 807 366,26 PLN

Wartość projektu: 19 728 904,73 PLN

Beneficjent:

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.1.4 Infrastruktura portowa

Data rozpoczęcia: 2008-04-09

Data zakończenia: 2011-10-31

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla WJM na terenie aglomeracji Ryn

Kwota dotacji: 8 630 048,10 PLN

Wartość projektu: 13 416 347,21 PLN

Beneficjent:

Gmina Ryn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa

Data rozpoczęcia: 2007-06-28

Data zakończenia: 2010-12-31

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole, Siejkowo, Ławki, Skorupki

Kwota dotacji: 5 360 083,19 PLN

Wartość projektu: 7 327 525,28 PLN

Beneficjent:

Gmina Ryn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa

Data rozpoczęcia: 2008-12-04

Data zakończenia: 2011-09-30

Poprawa dostępności komunikacji subregionu ełckiego - przebudowa dr.pow.nr 1714N, 1732N, 1738N oraz skrzyżowania dróg o numerach 1738N i 1734N w Powiecie Giżyckim.

Kwota dotacji: 5 356 669,39 PLN

Wartość projektu: 7 661 520,76 PLN

Beneficjent:

Powiat Giżycki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Data rozpoczęcia: 2007-11-07

Data zakończenia: 2010-09-23

Przebudowa ulicy Warszawskiej i Placu Grunwaldzkiego w Giżycku.

Kwota dotacji: 5 156 387,69 PLN

Wartość projektu: 7 452 929,03 PLN

Beneficjent:

Powiat Giżycki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2008-02-12

Data zakończenia: 2012-08-13

Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Ryn

Kwota dotacji: 4 822 891,76 PLN

Wartość projektu: 6 195 318,88 PLN

Beneficjent:

Gmina Ryn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.3 System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach

Data rozpoczęcia: 2010-09-02

Data zakończenia: 2013-05-31

POPRAWA DOSTĘPU DO TERENÓW TURYSTYCZNYCH I INWESTYCYJNYCH - PRZEBUDOWA ULICY ŚW. BRUNONA W GIŻYCKU

Kwota dotacji: 4 614 577,93 PLN

Wartość projektu: 6 624 879,20 PLN

Beneficjent:

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny

Data rozpoczęcia: 2008-06-11

Data zakończenia: 2010-04-30

"Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW zlokalizowanej w m. Upałty Małe na działce geod. nr 359, gmina Giżycko, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie"

Kwota dotacji: 4 062 500,00 PLN

Wartość projektu: 9 998 749,00 PLN

Beneficjent:

"Upałty-Rol" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Data rozpoczęcia: 2010-10-01

Data zakończenia: 2013-12-20

"BUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 1,0 MW ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI GŁĄBOWO NA DZIAŁCE NR 256/3, GMINA RYN, POWIAT GIŻYCKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE"

Kwota dotacji: 4 055 919,22 PLN

Wartość projektu: 9 999 948,45 PLN

Beneficjent:

"MARKROL" Spółka z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Data rozpoczęcia: 2010-10-01

Data zakończenia: 2013-11-29

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki

Kwota dotacji: 4 027 148,44 PLN

Wartość projektu: 6 052 356,58 PLN

Beneficjent:

Gmina Ryn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa

Data rozpoczęcia: 2009-09-21

Data zakończenia: 2013-01-31

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Wydminy

Kwota dotacji: 3 872 959,41 PLN

Wartość projektu: 6 601 425,89 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Uslug Komunalnych i Zieleni Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa

Data rozpoczęcia: 2006-11-24

Data zakończenia: 2012-07-31

"BUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY NIE WIĘKSZEJ NIŻ 0,5 MW NA DZIAŁCE O NR EWIDENCYJNYM: 32/1 W MIEJSCOWOŚCI PIERKUNOWO, W OBRĘBIE GEODEZYJNYM ANTONOWO"

Kwota dotacji: 3 495 500,00 PLN

Wartość projektu: 8 603 929,00 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Rolne "PERKUN" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Data rozpoczęcia: 2010-10-08

Data zakończenia: 2014-03-28

Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenów oraz zakupem wyposażenia wpływającego na ich unowocześnienie

Kwota dotacji: 3 106 612,85 PLN

Wartość projektu: 4 401 887,44 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Giżycko

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.5 Dziedzictwo kulturowe

Data rozpoczęcia: 2011-07-01

Data zakończenia: 2014-05-30

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, REKREACYJNEJ I REHABILITACYJNEJ W AKADEMICKIM ZWIĄZKU SPORTOWYM - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU AKADEMICKIEGO W WILKASACH

Kwota dotacji: 2 926 217,87 PLN

Wartość projektu: 8 167 208,27 PLN

Beneficjent:

Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.3 Infrastruktura sportowo - rekreacyjna

Data rozpoczęcia: 2009-10-15

Data zakończenia: 2011-09-30

Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin

Kwota dotacji: 2 667 686,00 PLN

Wartość projektu: 3 810 980,00 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Giżycko

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2010-03-29

Data zakończenia: 2013-12-31

Budowa Parku Wodnego w Wilkasach

Kwota dotacji: 2 568 097,47 PLN

Wartość projektu: 7 338 358,60 PLN

Beneficjent:

Gmina Giżycko

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.3 Infrastruktura sportowo - rekreacyjna

Data rozpoczęcia: 2010-06-30

Data zakończenia: 2012-01-31

"Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów - Wilkasy".

Kwota dotacji: 2 504 186,60 PLN

Wartość projektu: 6 400 529,03 PLN

Beneficjent:

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.3 System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach

Data rozpoczęcia: 2010-09-30

Data zakończenia: 2011-06-30

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZESPOŁU FOLWARCZNEGO ŁĘKUK MAŁY NA CELE OŚRODKA KONFERENCYJNO-WYPOCZYNKOWEGO - PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2

Kwota dotacji: 2 487 011,93 PLN

Wartość projektu: 8 968 116,96 PLN

Beneficjent:

Folwark Łękuk Przyłuccy Spółka Jawna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna

Data rozpoczęcia: 2010-10-08

Data zakończenia: 2014-06-30

BUDOWA MAZURSKIEGO CENTRUM SPORTÓW LODOWYCH W GIŻYCKU

Kwota dotacji: 2 266 262,20 PLN

Wartość projektu: 12 072 236,62 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Giżycko

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.3 Infrastruktura sportowo - rekreacyjna

Data rozpoczęcia: 2008-07-10

Data zakończenia: 2011-10-31

REWITALIZACJA MOLO NAD JEZIOREM NIEGOCIN W GIŻYCKU

Kwota dotacji: 2 239 059,28 PLN

Wartość projektu: 3 371 592,66 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Giżycko

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2009-07-03

Data zakończenia: 2011-12-15

Zagospodarowanie parku wraz parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka

Kwota dotacji: 2 222 371,50 PLN

Wartość projektu: 3 350 659,64 PLN

Beneficjent:

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2007-05-07

Data zakończenia: 2012-11-15

Budowa kładki nad ulicą Kolejową oraz torami - łączącej jezioro Niegocin z centrum miasta Giżycka

Kwota dotacji: 1 908 296,36 PLN

Wartość projektu: 7 967 754,16 PLN

Beneficjent:

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna

Data rozpoczęcia: 2009-09-24

Data zakończenia: 2011-10-12

Rozbudowa budynku mieszkalno - usługowego oraz budowa 5 murowanych domków letniskowych i wyposażenie nowo powstałych obiektów na terenie obiektu "Victoria"

Kwota dotacji: 1 818 893,61 PLN

Wartość projektu: 5 272 465,67 PLN

Beneficjent:

Firma "Kaśka" Jakub Marczuk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna

Data rozpoczęcia: 2010-04-01

Data zakończenia: 2012-11-30

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego - Ryn ul. Świerczewskiego 45a

Kwota dotacji: 1 588 874,31 PLN

Wartość projektu: 2 025 222,90 PLN

Beneficjent:

Wspólnota Mieszkaniowa Ryn ul.Świerczewskiego 45a

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2010-03-30

Data zakończenia: 2012-09-30

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez pozyskanie technologii wykorzystywanych do produkcji betonu i wyrobów z betonu.

Kwota dotacji: 1 500 000,00 PLN

Wartość projektu: 3 660 000,00 PLN

Beneficjent:

TRANS-ŻWIR Jan Kitowicz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2011-06-30

Modernizacja przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii (infuzja podcisnieniowa i CNC) oraz nowego produktu - klasyczny jacht motorowy o długości 11,5m.

Kwota dotacji: 1 488 886,00 PLN

Wartość projektu: 3 632 881,84 PLN

Beneficjent:

Nautiner Yachts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-07-01

Data zakończenia: 2010-12-01

Humanizacja blokowisk poprzez poprawę warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty w zasobach SM Mamry w Giżycku.

Kwota dotacji: 1 341 874,06 PLN

Wartość projektu: 2 689 746,11 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Mamry

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2011-04-07

Data zakończenia: 2012-12-16

Informatyzacja SP ZOZ w Giżycku wraz z uruchomieniem witryny internetowej e-zozgizycko

Kwota dotacji: 1 221 812,53 PLN

Wartość projektu: 1 446 604,58 PLN

Beneficjent:

SZPITAL GIŻYCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2009-02-25

Data zakończenia: 2012-07-31

Termomodernizacja sześciu budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty w zasobach SM Mamry w Giżycku.

Kwota dotacji: 1 210 316,47 PLN

Wartość projektu: 2 425 670,61 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Mamry

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2011-04-07

Data zakończenia: 2012-12-16

Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1805N Giżycko - Pierkunowo

Kwota dotacji: 1 209 399,11 PLN

Wartość projektu: 1 753 692,76 PLN

Beneficjent:

Powiat Giżycki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna

Data rozpoczęcia: 2008-05-05

Data zakończenia: 2012-12-14

Zakup nowych maszyn i urządzeń przez przedsiębiorstwo KOSTRZEWA w Giżycku w celu wprowadzenia zmiany procesu produkcyjnego.

Kwota dotacji: 1 160 000,00 PLN

Wartość projektu: 2 830 400,00 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KOSTRZEWA Spółka Jawna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-02-01

Data zakończenia: 2009-09-30

Remont i rozbudowa budynku usługowego - młyn z dostosowaniem funkcji dla potrzeb Mazurskiego Centrum Konferencyjno - Wypoczynkowego "Zamek Ryn"

Kwota dotacji: 1 121 481,97 PLN

Wartość projektu: 3 122 428,96 PLN

Beneficjent:

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2010-11-29

Data zakończenia: 2012-02-28

Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość.

Kwota dotacji: 995 680,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miejska Giżycko/Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2011-07-31

Budowa i wyposażenie budynku Centrum Technik Cieplnych oraz zakup urządzeń do czyszczenia instalacji wentylacyjnych

Kwota dotacji: 988 441,69 PLN

Wartość projektu: 2 411 797,73 PLN

Beneficjent:

Rzońca Józef Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych "Rzońca

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2010-09-20

Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez zakup łodzi motorowych typu "hausboot"

Kwota dotacji: 884 000,00 PLN

Wartość projektu: 3 172 000,00 PLN

Beneficjent:

Giżyckie Omegi - spółka cywilna Piotr Gryka, Wacław Król , Roman Kułdo, Barbara Caban

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-10-01

Data zakończenia: 2013-03-31

"Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach"

Kwota dotacji: 880 075,53 PLN

Wartość projektu: 1 605 703,11 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Giżycko

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych

Data rozpoczęcia: 2010-09-21

Data zakończenia: 2013-12-31

Pomocna dłoń

Kwota dotacji: 876 320,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miejska Giżycko/Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2011-06-30

Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego

Kwota dotacji: 867 242,97 PLN

Procent dofinansowania: 87,25%

Beneficjent:

Powiat Giżycki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2013-06-01

Data zakończenia: 2015-06-30

BUDOWA NOWEJ HALI PRODUKCYJNEJ ORAZ ZAKUP MASZYN DO URUCHOMIENIA PRODUKCJI SIT HARFOWYCH

Kwota dotacji: 840 665,30 PLN

Wartość projektu: 2 302 697,16 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe AMAR S.C. Andrzej i Marek Cendrowscy

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2010-08-31

Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych, jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu

Kwota dotacji: 836 621,89 PLN

Procent dofinansowania: 89,43%

Beneficjent:

Gmina Miasto Ryn

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2014-12-31

50 plus - to dopiero koniec początku

Kwota dotacji: 778 348,40 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Wydminy

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2013-01-07

Data zakończenia: 2015-02-28

Rozwój moją szansą - wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

Kwota dotacji: 773 795,16 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiat Giżycki/Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2013-07-01

Data zakończenia: 2015-06-30

Wdrożenie technologii wbudowywania i zagęszczania nawierzchni drogowych o zwiększonej odporności eksploatacyjnej

Kwota dotacji: 750 373,75 PLN

Wartość projektu: 1 830 911,95 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-07-01

Data zakończenia: 2010-03-31

Wdrożenie innowacynej zrobotyzowanej linii technologicznej do produkcji maszyn rolniczych w PPH-U Hydramet Sp z. o.o. w Gajewie

Kwota dotacji: 708 050,00 PLN

Wartość projektu: 1 762 900,00 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handowo-Usługowe HYDRAMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2008-10-01

Data zakończenia: 2010-06-30

Doposażenie Pracowni Endoskopowej, Pracowni Bronchoskopii oraz Bloku Operacyjnego SP ZOZ w Giżycku w nowoczesny sprzęt celem poprawy jakości opieki zdrowotnej w powiatach giżyckim i węgorzewskim

Kwota dotacji: 699 313,09 PLN

Wartość projektu: 892 682,15 PLN

Beneficjent:

SZPITAL GIŻYCKI SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Data rozpoczęcia: 2008-05-27

Data zakończenia: 2009-12-30

Budowa Mazurskiego Traktu Rowerowego wokół Jeziora Niegocin - Odcinek Gmina Miejska Giżycko - Al. 1 Maja, ul. Nadbrzeżna, ul. Kolejowa, Plac Dworcowy, ul. Gdańska

Kwota dotacji: 679 658,12 PLN

Wartość projektu: 1 201 882,75 PLN

Beneficjent:

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna

Data rozpoczęcia: 2009-07-03

Data zakończenia: 2010-10-14

Zakup wyposażenia do obiektu hotelowego w Giżycku

Kwota dotacji: 668 479,99 PLN

Wartość projektu: 1 644 311,30 PLN

Beneficjent:

Usługi Auto-Handel Import-Export Czesław Stankiewicz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna

Data rozpoczęcia: 2009-03-01

Data zakończenia: 2012-12-31

Kompleksowe zagospodarowanie brzegów jezior Niegocin oraz Wilkasy Duże w Wilkasach poprzez budowę promenady, wiaty estradowej i pomostu

Kwota dotacji: 659 898,46 PLN

Wartość projektu: 794 749,05 PLN

Beneficjent:

Gmina Gizycko

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna

Data rozpoczęcia: 2008-03-10

Data zakończenia: 2009-10-30

Budowa sześciostnowiskowej samoobsługowej myjni samochodowej oraz stacji sprzedaży gazu LPG

Kwota dotacji: 616 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 503 040,00 PLN

Beneficjent:

Myjnia Samochodowa Jan Wagner

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-09-15

Data zakończenia: 2010-04-30

Modernizacja i rozbudowa placówek kształcenia zawodowego - Modernizacja kształcenia w zawodach gastronomicznych i hotelarskich w Powiecie Giżyckim

Kwota dotacji: 605 730,29 PLN

Wartość projektu: 771 615,82 PLN

Beneficjent:

Powiat Giżycki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2009-03-03

Data zakończenia: 2010-06-30

Wesołe Przedszkole

Kwota dotacji: 599 845,00 PLN

Procent dofinansowania: 92,34%

Beneficjent:

Gmina Ryn

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2008-10-01

Data zakończenia: 2011-08-31

Nowe usługi rekreacyjno - szkoleniowe podniesieniem konkurencyjności firmy.

Kwota dotacji: 594 674,98 PLN

Wartość projektu: 1 451 006,96 PLN

Beneficjent:

Stara Szkoła Architekci Wojciech Kleinrok

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-08-23

Data zakończenia: 2012-05-31

RÓWNE SZANSE

Kwota dotacji: 569 250,39 PLN

Procent dofinansowania: 89,46%

Beneficjent:

Gmina Wydminy

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2010-06-01

Data zakończenia: 2014-12-31

"Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji znaków drogowych w firmie SIRANT"

Kwota dotacji: 528 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 476 000,01 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo PHU "SIRANT" Sirant Jarosław Andrzej

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2011-12-31

TWOJA SZANSA

Kwota dotacji: 526 542,77 PLN

Procent dofinansowania: 89,83%

Beneficjent:

Powiat giżycki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2012-12-31

W stronę ucznia - programy rozwojowe szkół zawodowych Powiatu Giżyckiego

Kwota dotacji: 513 374,91 PLN

Procent dofinansowania: 87,24%

Beneficjent:

Powiat Giżycki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2009-01-05

Data zakończenia: 2010-12-31

"Giżycko latem, Giżycko zimą - koncepcja i popularyzacja Turystyki Aktywnej na Mazurach"

Kwota dotacji: 510 114,90 PLN

Wartość projektu: 629 362,39 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Giżycko

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej

Data rozpoczęcia: 2009-04-23

Data zakończenia: 2011-10-06

Rozbudowa bazy noclegowej Stanicy Wodnej Stranda o apartamenty o Europejskim standardzie i całorocznej dostępności

Kwota dotacji: 497 816,02 PLN

Wartość projektu: 1 628 440,00 PLN

Beneficjent:

B1 Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna

Data rozpoczęcia: 2010-05-14

Data zakończenia: 2012-06-30

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa NZOZ "Urolog - Ginekolog" poprzez rozbudowę gabinetów oraz zakup nowego sprzętu.

Kwota dotacji: 494 281,27 PLN

Wartość projektu: 1 127 902,80 PLN

Beneficjent:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "UROLOG - GINEKOLOG" SPÓŁKA CYWILNA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-04-01

Data zakończenia: 2011-07-15

Społeczno - zawodowa aktywna integracja bezrobotnych z terenu miasta Giżycka

Kwota dotacji: 448 574,81 PLN

Procent dofinansowania: 88,58%

Beneficjent:

Gmina Miejska Giżycko

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Podniesienie konkurencyjności GS "Samopomoc Chłopska" w Giżycku poprzez inwestycje w innowacyjne rozwiązania technologiczne

Kwota dotacji: 444 636,67 PLN

Wartość projektu: 1 356 480,96 PLN

Beneficjent:

GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GIŻYCKU Z/S W GAJEWIE

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2010-11-30

Humanizacja blokowisk poprzez poprawę warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty w zasobach SM Budowlanych w Giżycku.

Kwota dotacji: 438 788,90 PLN

Wartość projektu: 885 680,84 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlanych

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2010-12-30

Data zakończenia: 2012-12-16

"Kurs na Giżycko - wróćmy nad jeziora" - Kampania promocyjna Wielkich Jezior Mazurskich

Kwota dotacji: 435 828,81 PLN

Wartość projektu: 512 739,79 PLN

Beneficjent:

Powiat Giżycki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej

Data rozpoczęcia: 2010-01-03

Data zakończenia: 2012-07-31

Aktywna integracja społeczna bezrobotnych na terenie gminy Kruklanki

Kwota dotacji: 417 193,87 PLN

Procent dofinansowania: 87,92%

Beneficjent:

Gmina Kruklanki/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2011-12-31

Budowa pensjonatu " Rybaczówka" w Bogaczewie

Kwota dotacji: 410 383,02 PLN

Wartość projektu: 1 023 210,94 PLN

Beneficjent:

Jarosław Jędrzejowski Mazur Wind

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna

Data rozpoczęcia: 2007-03-01

Data zakończenia: 2010-05-31

Uruchomienie ośrodka aktywnej rekreacji w Łękuku Małym

Kwota dotacji: 409 281,01 PLN

Wartość projektu: 1 091 502,56 PLN

Beneficjent:

Folwark Łękuk Przyłuccy Spółka Jawna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2010-03-31

Rewitalizacja i humanizacja budynków mieszkalnych z wielkiej płyty: Królowej Jadwigi 3, 3A, 5, 7, 7A, 7B, 7C w Giżycku.

Kwota dotacji: 408 310,00 PLN

Wartość projektu: 911 093,90 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Mamry w Giżycku

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2012-06-27

Data zakończenia: 2013-12-16

Rozwój Kadry MOPR w Giżycku

Kwota dotacji: 405 873,40 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2013-01-01

Data zakończenia: 2014-02-28

IPC i ESD

Kwota dotacji: 405 550,00 PLN

Procent dofinansowania: 86,70%

Beneficjent:

Pracownia Kształcenia Zawodowego-Marian Będziński

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2013-03-01

Data zakończenia: 2013-07-31

Nowa jakość usług rynku pracy

Kwota dotacji: 403 238,64 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Data rozpoczęcia: 2008-07-01

Data zakończenia: 2012-08-31

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Spytkowo

Kwota dotacji: 402 198,40 PLN

Wartość projektu: 620 238,80 PLN

Beneficjent:

Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Data rozpoczęcia: 2008-12-11

Data zakończenia: 2009-03-31

Nauka z pasją drogą do sukcesu

Kwota dotacji: 401 288,00 PLN

Procent dofinansowania: 86,99%

Beneficjent:

Powiat Giżycki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2013-08-01

Data zakończenia: 2015-06-30

Rozwój działalności EKO PIEKARNI w Wydminach

Kwota dotacji: 375 000,00 PLN

Wartość projektu: 915 000,00 PLN

Beneficjent:

EKO- PIEKARNIA Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2010-09-30

Budowa Mazurskiego Traktu Rowerowego wokół Jeziora Niegocin - odcinek Wilkasy - Kanał Kula, Gmina Giżycko, Odcinek Wilkasy, etap I

Kwota dotacji: 356 373,63 PLN

Wartość projektu: 426 791,92 PLN

Beneficjent:

GMINA GIŻYCKO

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna

Data rozpoczęcia: 2008-01-03

Data zakończenia: 2009-10-30

Budowa Studia Dekoracji Wnętrz dorgą do wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia.

Kwota dotacji: 328 240,63 PLN

Wartość projektu: 800 907,15 PLN

Beneficjent:

E-BUD Spółka Jawna RJ BUDNY

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-08-01

Data zakończenia: 2011-02-15

Zamkowe Rewolucje w Giżycku!

Kwota dotacji: 327 110,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego "Psychological Solutions Group" Remigiusz Koc

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2012-10-01

Data zakończenia: 2013-11-30

Wyposażenie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w Giżycku w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia

Kwota dotacji: 325 983,57 PLN

Wartość projektu: 402 298,94 PLN

Beneficjent:

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2009-01-12

Data zakończenia: 2010-02-28

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniow klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Giżycko

Kwota dotacji: 293 052,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miejska Giżycko

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-09-01

Data zakończenia: 2013-06-30

Modernizacja i rozbudowa placówek kształcenia zawodowego. Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.

Kwota dotacji: 292 701,93 PLN

Wartość projektu: 350 848,33 PLN

Beneficjent:

Powiat Giżycki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2009-09-29

Data zakończenia: 2009-12-11

Wzrost konkurencyjności firmy w obszarze usług turystycznych oraz dywersyfikacja przychodów poprzez inwestycję w usługi turystyczne

Kwota dotacji: 292 050,00 PLN

Wartość projektu: 712 602,01 PLN

Beneficjent:

Wieczorek Auto-Pomoc 24 H Zbigniew Wieczorek

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2010-08-31

Zakup mobilnego przesiewacza w celu poprawienia pozycji konkurencyjnej i dywersyfikacji oferty sprzedażowej firmy DROGBUD

Kwota dotacji: 290 951,98 PLN

Wartość projektu: 790 560,00 PLN

Beneficjent:

DROGBUD Paweł Kochański

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-02-01

Data zakończenia: 2012-04-30

Modernizacja i rozbudowa placówek kształcenia zawodowego - modernizacja kształcenia w zawodach informatycznych w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku"

Kwota dotacji: 266 265,21 PLN

Wartość projektu: 328 213,21 PLN

Beneficjent:

Powiat Giżycki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki

Data rozpoczęcia: 2009-10-29

Data zakończenia: 2010-06-28

Wesołe Przedszkole

Kwota dotacji: 260 984,58 PLN

Procent dofinansowania: 94,17%

Beneficjent:

Gmina Ryn

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2011-09-01

Data zakończenia: 2012-08-31

Okno na świat od najmłodszych lat

Kwota dotacji: 259 954,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Ryn

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2009-01-01

Data zakończenia: 2010-08-31

Giżycki "MEDYK" z nowymi kwalifikacjami dla masażysty i ratownika medycznego

Kwota dotacji: 256 700,00 PLN

Procent dofinansowania: 86,71%

Beneficjent:

Powiat Giżycki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2011-09-01

Data zakończenia: 2013-07-31

Wzrost konkurencyjności Ośrodka Szkoleniowego "Karolex" poprzez wprowadzenie oferty kształcenia przedszkolnego w wyniku adaptacji istniejącego budynku przy ul. Daszyńskiego 14

Kwota dotacji: 225 292,55 PLN

Wartość projektu: 747 334,30 PLN

Beneficjent:

OŚRODEK SZKOLENIOWY "KAROLEX" JANINA KAROLSKA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-09-30

Data zakończenia: 2010-10-30

Wzrost konkurencyjności firmy "Biłas & Synowie" poprzez rozwój nowych usług - wyposażenie i montaż kręgielni oraz sali konferencyjnej

Kwota dotacji: 217 112,89 PLN

Wartość projektu: 673 202,27 PLN

Beneficjent:

Mirosław Biłas BIŁAS I SYNOWIE

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-06-01

Data zakończenia: 2011-05-31

Stworzenie i wdrożenie do działania przez przedsiębiorstwo JPP Group 2 specjalistycznych portali wraz z innowacyjnymi e-usługami przeznaczonymi dla mikro i małych przedsiębiorstw branży turystycznej obszaru Warmii i Mazur

Kwota dotacji: 192 000,00 PLN

Wartość projektu: 472 320,00 PLN

Beneficjent:

Piotr Jurewicz JPP GROUP

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-04-11

Data zakończenia: 2012-06-22

Szkolenia instrumentem pomocy firmie

Kwota dotacji: 175 500,90 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2013-09-01

Data zakończenia: 2014-04-30

Utworzenie bazy pomocy drogowej w powiecie gizyckim

Kwota dotacji: 165 000,00 PLN

Wartość projektu: 402 600,00 PLN

Beneficjent:

Wieczorek Auto-Pomoc 24 H Zbigniew Wieczorek

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2009-12-31

Poprawa konkurencyjności województwa warmińsko-mazurskiego poprzez budowę przystani jachtowej nad jeziorem Niegocin

Kwota dotacji: 164 554,50 PLN

Wartość projektu: 407 134,13 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Telekomunikacji Jerzy Kuhn

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.1.4 Infrastruktura portowa

Data rozpoczęcia: 2010-08-13

Data zakończenia: 2010-12-23

Zakup wraz z montażem pomostów pływajacych wyposażonych w miejsca cumownicze dla łodzi wodnych

Kwota dotacji: 150 000,00 PLN

Wartość projektu: 366 000,00 PLN

Beneficjent:

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-15

Data zakończenia: 2010-06-30

RODZINA ZASTĘPCZA - TWOJĄ SZANSĄ

Kwota dotacji: 141 020,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiatowy Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Giżycku

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2009-08-01

Data zakończenia: 2010-11-30

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Kwota dotacji: 139 461,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Wydminy

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-01-01

Data zakończenia: 2013-06-28

Wysoka jakość usług rynku pracy

Kwota dotacji: 102 800,00 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Powiat giżycki/Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data zakończenia: 2013-10-31

Ograniczenie emisji pyłów poprzez zakup nowoczesnej instalacji odpylania.

Kwota dotacji: 92 500,00 PLN

Wartość projektu: 225 700,00 PLN

Beneficjent:

Meblarska Spółdzielnia Inwalidów "Zgoda" w Giżycku

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska

Data rozpoczęcia: 2008-11-15

Data zakończenia: 2010-08-31

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Giżycko

Kwota dotacji: 90 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Giżycko

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-07-01

Data zakończenia: 2013-06-30

Indywidualizacja nauczania Szansa dla dzieci

Kwota dotacji: 89 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miłki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-12-01

Data zakończenia: 2013-06-28

Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z powiatu giżyckiego

Kwota dotacji: 82 640,28 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiat Giżycki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2009-01-02

Data zakończenia: 2010-05-31

Informatyka i niemiecki w turystyce

Kwota dotacji: 78 630,00 PLN

Procent dofinansowania: 87,25%

Beneficjent:

Powiat Giżycki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2011-06-30

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gmnie Kruklanki

Kwota dotacji: 60 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Kruklanki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-08-01

Data zakończenia: 2013-08-31

Rozbudowa Biura Rachunkowego i poszerzenie wyposażenia szansą na wzrost konkurencyjności.

Kwota dotacji: 54 600,00 PLN

Wartość projektu: 133 224,00 PLN

Beneficjent:

Biuro Rachunkowe Stanisław Szagała

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2009-09-30

Wyszkoleni strażacy - bezpieczni mieszkańcy

Kwota dotacji: 49 990,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Centrum Szkoleń Ratowniczych DAN

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2010-01-01

Data zakończenia: 2010-05-31

Przebudzenie-siła jest w nas!

Kwota dotacji: 49 670,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Giżycko/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2011-02-01

Data zakończenia: 2011-06-30

Daleko od szosy

Kwota dotacji: 47 792,50 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Giżycko

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2012-02-13

Data zakończenia: 2012-07-13

Zielona Szkoła

Kwota dotacji: 47 347,80 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Kruklanki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-03-01

Data zakończenia: 2012-06-30

"Kurs języka angielskiego we wsi Bystry"

Kwota dotacji: 46 866,88 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Magdalena Grygiencza DIM

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-06-01

Data zakończenia: 2009-03-31

Żywki wsią aktywną

Kwota dotacji: 46 670,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzysznie kobiet wiejskich Kwadrat

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-02-01

Data zakończenia: 2009-05-31

"Kurs Języka Angielskiego we wsi Wilkasy"

Kwota dotacji: 46 434,88 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Magdalena Grygiencza DIM

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-06-01

Data zakończenia: 2009-03-31

Strażacka inicjatywa OSP Spytkowo

Kwota dotacji: 44 690,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2011-03-01

Data zakończenia: 2011-06-30

"Mówimy po angielsku - kurs językowy we wsi Upałty"

Kwota dotacji: 38 550,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Magdalena Grygiencza DIM

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-05-01

Data zakończenia: 2010-03-31

"Angielski w rok"

Kwota dotacji: 38 550,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Magdalena Grygiencza DIM

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-05-01

Data zakończenia: 2010-03-31

WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA "MULTISTONE" POPRZEZ ZAKUP WIELOFUNKCYJNEJ PIŁY DO CIĘCIA KAMIENIA

Kwota dotacji: 36 523,08 PLN

Wartość projektu: 101 542,33 PLN

Beneficjent:

PPHU "MULTISTONE"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-11-01

Data zakończenia: 2010-03-31

Wzrost konkurencyjności gabinetu stomatologicznego w Rynie w wyniku działań remontowo - modernizacyjnych i zakupów inwestycyjnych

Kwota dotacji: 34 370,99 PLN

Wartość projektu: 102 399,99 PLN

Beneficjent:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Magdalena Milbrat

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2012-03-01

Data zakończenia: 2012-10-31

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga