zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo
m_elblag elblaski braniewski ostrodzki m_olsztyn olsztynski lidzbarski ilawski nowomiejski dzialdowski nidzicki szczycienski mragowski ketrzynski bartoszycki wegorzewski gizycki piski elcki olecki goldapski

Mapa dotacji

Mapa dotacji prezentuje projekty realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Mapa dotacji tworzona jest na podstawie miejsca realizacji projektu

Aby wyświetlić projekty realizowane w kilku powiatach lub projekty z nieokreślonym miejscem realizacji kliknij tutaj

 

Wybierz powiat:Program i Oś priorytetowa:

Sortuj po:

 

Lista projektów - powiat ełcki

 

Twoja Szansa - Twój Sukces

Kwota dotacji: 26 152 890,62 PLN

Procent dofinansowania: 99,17%

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudniania oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Data rozpoczęcia: 2008-01-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku

Kwota dotacji: 11 141 014,48 PLN

Wartość projektu: 13 766 033,00 PLN

Beneficjent:

POWIAT EŁCKI

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2008-01-08

Data zakończenia: 2010-10-29

Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego - przebudowa dróg powiatowych nr 1714N, 1859N (stary nr 302), 1852N (stary nr 320) w powiecie ełckim

Kwota dotacji: 7 291 771,89 PLN

Wartość projektu: 10 609 299,99 PLN

Beneficjent:

Powiat Ełcki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Data rozpoczęcia: 2009-03-23

Data zakończenia: 2010-10-31

"ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ W REGIONIE WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH - MASTERPLAN DLA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH- GMINA STARE JUCHY"

Kwota dotacji: 5 853 853,50 PLN

Wartość projektu: 9 036 651,64 PLN

Beneficjent:

Gmina Stare Juchy

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa

Data rozpoczęcia: 2007-07-04

Data zakończenia: 2013-01-31

Rozbudowa Techno-Parku w Ełku

Kwota dotacji: 5 024 545,12 PLN

Wartość projektu: 10 977 914,81 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości

Data rozpoczęcia: 2010-06-15

Data zakończenia: 2012-10-15

Renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Małeckich 3 wraz z przyległym zabytkowym Parkiem Solidarności w Ełku

Kwota dotacji: 4 545 088,22 PLN

Wartość projektu: 8 246 112,24 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2008-01-07

Data zakończenia: 2011-09-15

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PROSTKACH ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI PROSTKI

Kwota dotacji: 4 427 430,41 PLN

Wartość projektu: 5 676 192,84 PLN

Beneficjent:

Gmina Prostki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa

Data rozpoczęcia: 2012-04-04

Data zakończenia: 2013-12-17

Modernizacja ulicy Mickiewicza - II etap

Kwota dotacji: 4 298 167,02 PLN

Wartość projektu: 7 350 339,41 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny

Data rozpoczęcia: 2008-12-10

Data zakończenia: 2011-06-14

"Wdrożenie technologii produkcji taśm i formatek z blach gorącowalcowanych w procesie ciągłym przez MG MURBET dzięki zakupowi i uruchomieniu innowacyjnej linii produkcyjnej skonfigurowanej przy współpracy z AGH w Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych"

Kwota dotacji: 3 595 155,06 PLN

Wartość projektu: 9 759 878,00 PLN

Beneficjent:

SERWISTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.8 Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych

Data rozpoczęcia: 2010-09-01

Data zakończenia: 2013-01-31

Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku

Kwota dotacji: 3 544 970,33 PLN

Wartość projektu: 4 224 696,06 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Data rozpoczęcia: 2010-08-30

Data zakończenia: 2012-11-30

Elkman - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku

Kwota dotacji: 3 480 981,86 PLN

Wartość projektu: 4 095 272,79 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Data rozpoczęcia: 2012-02-15

Data zakończenia: 2013-10-31

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29

Kwota dotacji: 3 353 943,55 PLN

Wartość projektu: 4 303 722,86 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Data rozpoczęcia: 2010-02-24

Data zakończenia: 2012-02-29

Jutro idę do pracy!

Kwota dotacji: 3 330 152,09 PLN

Procent dofinansowania: 89,10%

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Prostki

Kwota dotacji: 2 872 020,95 PLN

Wartość projektu: 5 734 666,64 PLN

Beneficjent:

Gmina Prostki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa

Data rozpoczęcia: 2008-05-08

Data zakończenia: 2012-12-31

Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne - Marchewki - Prostki od km 20+000 do km 24+610 oraz budowa chodnika na odc. Krupin - Prostki od km 27+194 do km 28+064

Kwota dotacji: 2 844 028,40 PLN

Wartość projektu: 4 276 734,45 PLN

Beneficjent:

Powiat Ełcki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Data rozpoczęcia: 2012-03-12

Data zakończenia: 2013-11-18

Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnym przy MOSiR w Ełku dla rozwoju turystyki

Kwota dotacji: 2 828 370,87 PLN

Wartość projektu: 4 748 309,63 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.3 Infrastruktura sportowo - rekreacyjna

Data rozpoczęcia: 2008-08-22

Data zakończenia: 2011-11-15

Elkman II - "rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku"

Kwota dotacji: 2 798 803,50 PLN

Wartość projektu: 3 292 710,00 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Data rozpoczęcia: 2013-01-02

Data zakończenia: 2014-10-21

Przebudowa dróg powiatowych nr 1905N i 1862N Przykopka-Płociczno-Oracze o łącznej długości 5682,30 mb

Kwota dotacji: 2 772 235,58 PLN

Wartość projektu: 3 960 336,54 PLN

Beneficjent:

Powiat Ełcki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny

Data rozpoczęcia: 2009-01-12

Data zakończenia: 2010-10-26

Budowa luksusowej bazy noclegowej firmy Prorest Sp. z.o.o.

Kwota dotacji: 2 499 741,36 PLN

Wartość projektu: 8 105 316,56 PLN

Beneficjent:

PROREST Sp. z.o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna

Data rozpoczęcia: 2009-10-30

Data zakończenia: 2012-03-30

Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznych w mieście

Kwota dotacji: 2 466 302,26 PLN

Wartość projektu: 3 523 288,95 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2013-02-28

Data zakończenia: 2014-09-30

Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje przy ul. Krzemowej w Ełku

Kwota dotacji: 2 032 332,20 PLN

Wartość projektu: 2 392 576,43 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości

Data rozpoczęcia: 2010-03-19

Data zakończenia: 2011-12-29

Zakup innwacyjnej drukarki fleksograficznej do nadruku opakowań tekturowych

Kwota dotacji: 2 000 000,00 PLN

Wartość projektu: 5 400 000,00 PLN

Beneficjent:

Zakład Przetwórstwa Papierniczego i Opakowań Tekturowych Sobolewski Stanisław

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2008-11-01

Data zakończenia: 2009-09-30

Zakup innowacyjnej maszyny do kaszerowania tektury litej i falistej

Kwota dotacji: 1 900 000,00 PLN

Wartość projektu: 3 800 000,00 PLN

Beneficjent:

Zakład Przetwórstwa Papierniczego i Opakowań Tekturowych Sobolewski Stanisław

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2010-12-31

Budowa promenady pieszo - rowerowej wzdłuż nabrzeża jeziora Ełckiego - III etap

Kwota dotacji: 1 835 364,56 PLN

Wartość projektu: 2 865 127,37 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna

Data rozpoczęcia: 2010-04-15

Data zakończenia: 2011-10-31

Młodość - Aktywność - Praca

Kwota dotacji: 1 811 905,88 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiat ełcki/Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Data rozpoczęcia: 2012-09-28

Data zakończenia: 2014-01-27

e-Ełk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców

Kwota dotacji: 1 778 627,18 PLN

Wartość projektu: 2 092 502,58 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-09-30

Data zakończenia: 2011-12-15

"Poprawa parametrów jakości powierzchni i płaskości wyrobów produkowanych przez MG MURBET dzięki zastosowaniu wyników prac badawczych Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie w zakresie prostowania blach"

Kwota dotacji: 1 680 211,00 PLN

Wartość projektu: 5 136 200,00 PLN

Beneficjent:

MG MURBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.8 Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych

Data rozpoczęcia: 2010-07-01

Data zakończenia: 2012-12-31

Modernizacja budynku Ełckiego Centrum Kultury oraz wyposażenie w kino

Kwota dotacji: 1 673 340,25 PLN

Wartość projektu: 3 156 819,80 PLN

Beneficjent:

Ełckie Centrum Kultury

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.6 Infrastruktura kultury

Data rozpoczęcia: 2010-12-01

Data zakończenia: 2011-12-30

Poprawa estetyki i atrakcyjności śródmieścia poprzez zagospodarowanie Placu Jana Pawła II wraz z modernizacją ulicy Wojska Polskiego w Ełku

Kwota dotacji: 1 570 841,36 PLN

Wartość projektu: 3 670 197,18 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2009-01-19

Data zakończenia: 2012-12-31

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez pozyskanie technologii wykorzystywanej do produkcji kruszyw drogowych do żwirowni w miejscowości Ruska Wieś gmina Ełk.

Kwota dotacji: 1 500 000,00 PLN

Wartość projektu: 3 802 176,00 PLN

Beneficjent:

TRANS-ŻWIR Jan Kitowicz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-04-01

Data zakończenia: 2011-10-30

Uruchomienie w Ełku nowoczesnego zakładu produkcji mebli z przeznaczeniem dla placówek edukacyjno-oświatowych

Kwota dotacji: 1 500 000,00 PLN

Wartość projektu: 4 441 751,60 PLN

Beneficjent:

St-Majewski Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-07-30

Wzmocnienie konkurencyjności obiektu - Siedliska Moreny poprzez rozbudowę centrum SPA wraz z budową basenu zewnętrznego

Kwota dotacji: 1 500 000,00 PLN

Wartość projektu: 3 660 000,00 PLN

Beneficjent:

PROREST Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-08-03

Data zakończenia: 2010-12-10

Podniesienie konkurencyjności Zakładu Przetwórstwa Papierniczego i Opakowań Tekturowych poprzez zakup nowoczesnej wycinarki płaskiej do kartonów fasonowych

Kwota dotacji: 1 500 000,00 PLN

Wartość projektu: 4 800 000,00 PLN

Beneficjent:

"Zakład Przetwórstwa Papierniczego i Opakowań Tekturowych Sobolewski Stanisław"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-12-01

Data zakończenia: 2012-12-31

"Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty. Osiedle Północ II -budynki przy ul: Grodzieńskiej 9, Grodzieńskiej 7, Grodzieńskiej 12"

Kwota dotacji: 1 451 784,68 PLN

Wartość projektu: 3 207 065,20 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Świt

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2009-09-22

Data zakończenia: 2013-06-28

Wyposażenie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku

Kwota dotacji: 1 386 762,88 PLN

Wartość projektu: 2 834 779,77 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości

Data rozpoczęcia: 2013-02-11

Data zakończenia: 2013-09-30

Modernizacja istniejącego oraz budowa nowego obiektu magazynowego wraz z zapleczem

Kwota dotacji: 1 360 050,00 PLN

Wartość projektu: 3 318 522,00 PLN

Beneficjent:

PPHU " MARTEX" Marta A. Trochimczyk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-02-09

Data zakończenia: 2010-03-31

Centrum Integracji Społecznej - pomysł na trudne czasy

Kwota dotacji: 1 224 895,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych im. Krola Z. Augusta

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2010-02-01

Data zakończenia: 2011-09-30

Przez trudności do celu

Kwota dotacji: 1 205 225,04 PLN

Procent dofinansowania: 88,22%

Beneficjent:

Gmina Prostki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Wysokie kwalifikacje- pewna przyszłość zawodowa

Kwota dotacji: 1 199 449,60 PLN

Procent dofinansowania: 85,23%

Beneficjent:

Pracownia Kształcenia Zawodowego-Marian Będziński

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2013-09-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Modernizacja ulicy Bema

Kwota dotacji: 1 196 656,45 PLN

Wartość projektu: 2 068 949,74 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny

Data rozpoczęcia: 2010-09-30

Data zakończenia: 2012-07-19

Aktywność moją szansą

Kwota dotacji: 1 186 321,84 PLN

Procent dofinansowania: 89,11%

Beneficjent:

Gmina Kalinowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzwania budynku Zespołu Szkół Samorządowych

Kwota dotacji: 1 186 096,59 PLN

Wartość projektu: 1 512 931,24 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Data rozpoczęcia: 2009-10-01

Data zakończenia: 2012-10-30

Klucz do sukcesu

Kwota dotacji: 1 177 272,66 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Data rozpoczęcia: 2011-06-01

Data zakończenia: 2013-01-31

Inwestycje w siebie sposobem na bezrobocie

Kwota dotacji: 1 167 392,04 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiat Ełcki/Centrum Kształcenia Praktyczngo i Ustawicznego w Ełku

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Data rozpoczęcia: 2009-12-01

Data zakończenia: 2011-06-30

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa POLMEX poprzez budowę warsztatu naprawczego oraz myjni samochodowej wraz z niezbędną infrastrukturą

Kwota dotacji: 1 138 548,38 PLN

Wartość projektu: 3 506 063,75 PLN

Beneficjent:

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "POLMEX" Bożena Dojnia

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-09-23

Data zakończenia: 2012-02-29

Nowoczesna edukacja - kompetentny pracownik.

Kwota dotacji: 1 136 804,01 PLN

Procent dofinansowania: 87,25%

Beneficjent:

Powiat Ełcki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2013-07-01

Data zakończenia: 2015-06-30

Wyposażenie Mazurskiego Centrum Zdrowia ZOZ w Ełku - "Pro-Medica" w Ełku sp. z o.o. w nowoczesną aparaturę do diagnostyki obrazowej.

Kwota dotacji: 1 080 664,11 PLN

Wartość projektu: 1 438 185,00 PLN

Beneficjent:

Mazurskie Centrum Zdrowia Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku - "Pro-Medica" w Ełku sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Data rozpoczęcia: 2008-07-03

Data zakończenia: 2010-01-31

E-usługi w Ełku dla przedsiębiorców

Kwota dotacji: 1 024 775,45 PLN

Wartość projektu: 1 230 869,30 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-12-29

Data zakończenia: 2012-11-30

Moje miejsce na rynku pracy. Dobre praktyki w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie warmińsko-mazurskim

Kwota dotacji: 990 273,49 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

"ATEST" Szkolenia, Obsługa Firm Beata Maria Chojęta

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

Data rozpoczęcia: 2013-01-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Przebudowa drogi powiatowej nr 1874N Prostki - Kopijki od km 2+929 do km 5+529 długości 2,6 km

Kwota dotacji: 981 018,65 PLN

Wartość projektu: 1 401 455,23 PLN

Beneficjent:

Powiat Ełcki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny

Data rozpoczęcia: 2009-10-19

Data zakończenia: 2010-10-05

Zakup maszyn do produkcji urządzeń do oczyszczania ścieków

Kwota dotacji: 975 685,00 PLN

Wartość projektu: 2 380 671,40 PLN

Beneficjent:

"PRODEKO-EŁK" BUJNICKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-06-23

Data zakończenia: 2010-05-31

Poprawa konkurencyjności firmy KARMELEK, poprzez wprowadzenie znacznej innowacji procesowej i produktowej w zakładzie cukierniczo-piekarniczym w Ełku, dzięki zakupowi nowoczesnych urządzeń.

Kwota dotacji: 955 000,00 PLN

Wartość projektu: 2 330 200,00 PLN

Beneficjent:

Zakład Cukierniczo-Gastronomiczny "KARMELEK" Waldemar Surawski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-01-02

Data zakończenia: 2009-12-31

Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnsoprawnych w powiecie ełckim

Kwota dotacji: 950 294,49 PLN

Procent dofinansowania: 89,34%

Beneficjent:

Powiat ełcki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Przebudowa drogi gminnej Nr 179003N Makosieje-Pisanica

Kwota dotacji: 943 899,18 PLN

Wartość projektu: 1 394 787,41 PLN

Beneficjent:

Gmina Kalinowo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny

Data rozpoczęcia: 2008-12-22

Data zakończenia: 2010-09-30

Uruchomienie produkcji kostki brukowej przez JAR-TECH spółka z o.o. w miejscowości Pisanica, gmina Kalinowo

Kwota dotacji: 943 360,00 PLN

Wartość projektu: 2 301 798,40 PLN

Beneficjent:

JAR-TECH Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-03-01

Data zakończenia: 2009-07-15

BUDOWA TRASY TURYSTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI STARE JUCHY

Kwota dotacji: 936 790,37 PLN

Wartość projektu: 1 503 646,89 PLN

Beneficjent:

Gmina Stare Juchy

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna

Data rozpoczęcia: 2008-04-01

Data zakończenia: 2009-10-31

Termomodernizacja budynków produkcyjnych.

Kwota dotacji: 935 945,77 PLN

Wartość projektu: 6 903 847,67 PLN

Beneficjent:

"PREFABET EŁK" Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska

Data rozpoczęcia: 2008-09-10

Data zakończenia: 2010-04-30

Uwierz w siebie

Kwota dotacji: 847 480,18 PLN

Procent dofinansowania: 89,48%

Beneficjent:

Gmina Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-07-01

Data zakończenia: 2012-12-31

Krok w przyszłość

Kwota dotacji: 836 472,40 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiat Ełcki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2011-07-01

Data zakończenia: 2013-07-31

Budowa hali widowiskowo - sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach

Kwota dotacji: 808 349,25 PLN

Wartość projektu: 2 629 491,00 PLN

Beneficjent:

Gmina Stare Juchy

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.3 Infrastruktura sportowo - rekreacyjna

Data rozpoczęcia: 2007-06-11

Data zakończenia: 2011-03-31

Wdrożenie nowoczesnej technologii produkcji i recyklingu folii oxy-biodegradowalnej

Kwota dotacji: 800 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 952 000,00 PLN

Beneficjent:

PPHU" MARTEX" Marta A. Trochimczyk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska

Data rozpoczęcia: 2009-03-01

Data zakończenia: 2010-06-01

"Każdy jest ważny"

Kwota dotacji: 792 368,40 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-11-01

Data zakończenia: 2013-06-30

Zawodowe Drogowskazy

Kwota dotacji: 757 774,55 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Data rozpoczęcia: 2008-05-01

Data zakończenia: 2011-12-28

Rozbudowa promenady pieszo - rowerowej wzdłuż nabrzeża jeziora Ełckiego

Kwota dotacji: 750 920,05 PLN

Wartość projektu: 1 272 547,29 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2008-09-23

Data zakończenia: 2011-07-31

Szkoła na miarę XXI wieku - nowoczesne pracownie zawodowe w Powiecie Ełckim

Kwota dotacji: 733 303,42 PLN

Wartość projektu: 918 242,32 PLN

Beneficjent:

Powiat Ełcki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki

Data rozpoczęcia: 2010-05-31

Data zakończenia: 2011-10-30

Wiedza otwiera możliwości

Kwota dotacji: 711 601,20 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Z. Augusta w Augustowie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Data rozpoczęcia: 2013-03-01

Data zakończenia: 2015-06-30

Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wzdłuż Szlaku Tatarskiego

Kwota dotacji: 702 977,45 PLN

Wartość projektu: 1 204 978,59 PLN

Beneficjent:

Powiat Ełcki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.3 Infrastruktura sportowo - rekreacyjna

Data rozpoczęcia: 2008-06-20

Data zakończenia: 2011-12-31

Zakup i uruchomienie linii technologicznej recyklingu betonu w"Prefabet Ełk " Spółce z ograniczoną odpowiedzalnością.

Kwota dotacji: 691 665,00 PLN

Wartość projektu: 1 921 500,00 PLN

Beneficjent:

"Prefabet Ełk" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-05-28

Data zakończenia: 2009-12-31

Zakup specjalistycznego sprzętu do produkcji kotłów centralnego ogrzewania oraz budowa hali na potrzeby instalacji zakupionego sprzętu

Kwota dotacji: 691 000,11 PLN

Wartość projektu: 1 690 096,50 PLN

Beneficjent:

HYDRO TERM POPŁAWSKI JERZY

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-10-30

Data zakończenia: 2010-05-31

"Akademia Rodziny" model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich

Kwota dotacji: 685 730,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie "ZACHEUSZ" w Ełku

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2010-12-01

Data zakończenia: 2012-04-30

Edukacja przedszkolna szansą na lepszą przyszłość.

Kwota dotacji: 642 787,20 PLN

Procent dofinansowania: 98,42%

Beneficjent:

Gmina Kalinowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2010-07-01

Data zakończenia: 2012-07-31

Twój rozwój - Twoim kapitałem na rynku pracy

Kwota dotacji: 640 080,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Makbud Centrum Edukacyjne "Omega" Marian Makowski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2010-10-01

Data zakończenia: 2011-09-30

Powrót do pracy

Kwota dotacji: 594 323,40 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2012-12-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Wdrożenie nowoczesnego programu terapeutycznego w Klubie Integracji Społecznej w Ełku działającego przy Ogólnopolskim Związku Bezrobotnych w Ełku

Kwota dotacji: 574 710,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Ogólnopolski Związek Bezrobotnych

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2010-10-01

Data zakończenia: 2012-11-30

Ełk - kulinarna stolica Mazur

Kwota dotacji: 547 339,37 PLN

Wartość projektu: 937 974,80 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej

Data rozpoczęcia: 2009-12-17

Data zakończenia: 2012-05-31

"Dywersyfikacja przedsiębiorstwa ,,Kwiatkowski" Sp. z o.o. w Ełku poprzez wprowadzenie nowej usługi blacharsko-lakierniczej dla pojazdów wielkogabarytowych"

Kwota dotacji: 528 834,58 PLN

Wartość projektu: 1 616 988,00 PLN

Beneficjent:

Kwiatkowski spółka z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-08-01

Data zakończenia: 2011-03-31

SZANSA NA SUKCES

Kwota dotacji: 512 725,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospdarczych im. Króla Zygmunta Augusta

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-07-31

Aktywny młody na rynku pracy

Kwota dotacji: 511 910,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiat Ełcki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Data rozpoczęcia: 2010-05-03

Data zakończenia: 2011-03-31

Zawód szansą na lepsze życie

Kwota dotacji: 509 225,90 PLN

Procent dofinansowania: 87,25%

Beneficjent:

Indygo Polska sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2009-01-01

Data zakończenia: 2009-12-31

Klub Integracji Społecznej "Aktywni Razem" w gminie Ełk

Kwota dotacji: 508 265,20 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Ełk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2010-01-01

Data zakończenia: 2010-12-31

Wdrożenie systemu teleinformatycznego zarządzania logistyką i serwisem firmy 3E

Kwota dotacji: 499 800,00 PLN

Wartość projektu: 1 229 508,00 PLN

Beneficjent:

3E spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-08-29

Data zakończenia: 2012-12-31

Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu monitoringu wraz z infrastrukturą informatyczną

Kwota dotacji: 499 500,00 PLN

Wartość projektu: 1 228 770,00 PLN

Beneficjent:

EBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-07-01

Data zakończenia: 2013-06-30

Wdrożenie systemu teleinformatycznego zarządzania procesami produkcyjnymi firmy 3E

Kwota dotacji: 498 650,00 PLN

Wartość projektu: 1 226 679,00 PLN

Beneficjent:

3E spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-08-29

Data zakończenia: 2012-10-31

Zakup systemu informatycznego zarządzania zdalnym autoryzowanym sterowaniem rygli w drzwiach w celu świadczenia e-usług.

Kwota dotacji: 493 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 212 780,00 PLN

Beneficjent:

EBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-07-01

Data zakończenia: 2013-06-30

Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w produkcję produktów energetycznych z odpadów.

Kwota dotacji: 478 725,00 PLN

Wartość projektu: 1 268 678,00 PLN

Beneficjent:

TELMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-17

Data zakończenia: 2009-12-31

"Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostkach"

Kwota dotacji: 473 200,03 PLN

Wartość projektu: 591 500,03 PLN

Beneficjent:

Gmina Prostki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Data rozpoczęcia: 2009-05-04

Data zakończenia: 2010-04-30

"Nasze Dziedzictwo - Ełcka Kolej Wąskotorowa"

Kwota dotacji: 464 670,67 PLN

Wartość projektu: 750 044,72 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.5 Dziedzictwo kulturowe

Data rozpoczęcia: 2010-01-21

Data zakończenia: 2011-12-02

Nowa praca - nowa rola

Kwota dotacji: 453 330,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiat Ełcki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Data rozpoczęcia: 2011-12-01

Data zakończenia: 2012-10-31

Wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiortswa "Delissa" poprzez dywersyfikację działalności.

Kwota dotacji: 450 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 098 000,00 PLN

Beneficjent:

"Delissa" Karol Rogowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-04-15

Data zakończenia: 2009-12-31

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

Kwota dotacji: 444 004,28 PLN

Wartość projektu: 959 439,53 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Data rozpoczęcia: 2008-01-30

Data zakończenia: 2009-12-28

Zakup i wdrożenie innowacyjnego systemu dozowania farb przez Impress Decor Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kwota dotacji: 437 992,13 PLN

Wartość projektu: 1 531 089,99 PLN

Beneficjent:

"Impress Decor Polska" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2010-06-01

Data zakończenia: 2011-05-31

PRZYWRÓCENI SPOŁECZEŃSTWU-PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH REALIZOWANY W GMINIE STARE JUCHY

Kwota dotacji: 406 211,09 PLN

Procent dofinansowania: 89,39%

Beneficjent:

Gmina Stare Juchy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2011-12-31

Stworzenie zaawansowanej wyszukiwarko - porównywarki cen produktów wraz z modułami ułatwiającymi korzystanie z serwisu

Kwota dotacji: 400 067,40 PLN

Wartość projektu: 1 011 060,00 PLN

Beneficjent:

DOMSET Marcin Brochacki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-12-27

Data zakończenia: 2012-12-31

"Zwiększenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Grafix poprzez wyposażenie nowego oddziału firmy w Ełku w sprzęt i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia działalności transportowo - spedycyjnej"

Kwota dotacji: 399 248,00 PLN

Wartość projektu: 977 798,87 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe GRAFIX Krzysztof Łukaszewski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-09

Data zakończenia: 2011-06-30

Zagospodarowanie turystyczne terenu przy promenadzie nad jez. Ełckim

Kwota dotacji: 395 812,85 PLN

Wartość projektu: 465 662,18 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna

Data rozpoczęcia: 2008-04-01

Data zakończenia: 2009-12-28

"Budowa internetowej platformy komunikacyjnej B2B, rozbudowa systemu ERP oraz zintegrowanie systemu informatycznego przedsiębiorstwa czynnikiem niezbędnym dla rozwoju SERWISTAL Sp. z o.o."

Kwota dotacji: 390 540,60 PLN

Wartość projektu: 963 189,88 PLN

Beneficjent:

SERWISTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-03-02

Data zakończenia: 2013-12-31

Wyposażenie budynków Techno-Parku w Ełku

Kwota dotacji: 367 356,72 PLN

Wartość projektu: 787 791,06 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości

Data rozpoczęcia: 2010-12-30

Data zakończenia: 2012-11-30

Modernizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki

Kwota dotacji: 367 038,60 PLN

Wartość projektu: 653 093,59 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna

Data rozpoczęcia: 2009-05-14

Data zakończenia: 2009-12-15

Aktywni i sprawni Niepełnosprawni

Kwota dotacji: 364 904,10 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiat ełcki/Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Data rozpoczęcia: 2012-09-24

Data zakończenia: 2013-10-23

Klub Integracji Społecznej "Aktywni Razem II edycja" w gminie Ełk

Kwota dotacji: 361 010,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2011-01-01

Data zakończenia: 2012-05-31

Kwota dotacji: 352 798,06 PLN

Procent dofinansowania: 85,05%

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2008-07-01

Data zakończenia: 2009-06-30

Klub Integracji Społecznej - edukacja, kultura, integracja.

Kwota dotacji: 329 529,82 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Prostki/Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Prostkach

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2011-12-01

Data zakończenia: 2013-11-30

Optymalizacja kształcenia w powiecie ełckim w zawodach poszukiwanych na rynku pracy

Kwota dotacji: 323 474,74 PLN

Wartość projektu: 404 343,43 PLN

Beneficjent:

Powiat Ełcki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2009-01-23

Data zakończenia: 2010-02-28

Rozwój nauczycieli w Powiecie Ełckim

Kwota dotacji: 310 207,50 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Powiat Ełcki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Data rozpoczęcia: 2012-09-03

Data zakończenia: 2013-04-30

Czas na zmiany

Kwota dotacji: 284 538,59 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Z. Augusta

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data zakończenia: 2013-07-31

"Modernizacja systemu ciepłowniczego dla obiektu użytkowego - Siedlisko Morena, zintegrowany system ciepłowniczy oparty o odnawialne źródła energii"

Kwota dotacji: 279 990,00 PLN

Wartość projektu: 744 200,00 PLN

Beneficjent:

PROREST SP. Z O.O.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska

Data rozpoczęcia: 2008-12-01

Data zakończenia: 2009-11-30

Język angielski Twoją szansą na sukces!

Kwota dotacji: 273 369,82 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

ML s.c.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Data rozpoczęcia: 2013-01-01

Data zakończenia: 2014-09-30

Aktywność szansą na uniknięcie marginalizacji w życiu społecznym i zawodowym

Kwota dotacji: 267 708,72 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiat ełcki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2008-10-01

Data zakończenia: 2009-11-30

Wyposażenie szkół samorządowych w Ełku w pomoce naukowe

Kwota dotacji: 262 204,07 PLN

Wartość projektu: 327 281,68 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2009-09-22

Data zakończenia: 2010-03-30

Zakup linii produkcyjnej do wytwarzania siatki, wózka widłowego oraz budowa hali produkcyjnej

Kwota dotacji: 262 200,00 PLN

Wartość projektu: 841 800,00 PLN

Beneficjent:

Firma Produkcyjno-Handlowa Mest Kulesza Piotr

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-05-25

Data zakończenia: 2010-08-31

Podniesienie kwalifikacji pracowników podstawą sukcesu ZPPiOT

Kwota dotacji: 254 273,02 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Zakład Przetwórstwa Papierniczego i Opakowań Tekturowych Sobolewski Stanisław

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2013-01-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Inwestycja w kadry

Kwota dotacji: 229 800,00 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Powiat ełcki/Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Data rozpoczęcia: 2012-02-01

Data zakończenia: 2014-12-31

WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI JAWNEJ "SPECMED RADIOLOGIA" ADAM MILLER JERZY MUŚKO NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ POPRZEZ INWESTYCJE W CYFROWE TECHNOLOGIE

Kwota dotacji: 215 377,00 PLN

Wartość projektu: 430 754,00 PLN

Beneficjent:

"SPECMED RADIOLOGIA" ADAM MILLER JERZY MUŚKO SPÓŁKA JAWNA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-10-01

Data zakończenia: 2011-12-31

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Kwota dotacji: 190 505,54 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-11-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Lepszy start w przyszłość edukacyjno - zawodową uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku.

Kwota dotacji: 181 267,00 PLN

Procent dofinansowania: 87,18%

Beneficjent:

Powiat Ełcki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2013-01-02

Data zakończenia: 2013-12-31

Wzrost konkurencyjności Hurtowni Artykułów Przemysłowych Andrzej Chmielewski poprzez uruchomienie w Ełku kompleksowego biura ubezpieczeniowo - finansowego

Kwota dotacji: 180 000,00 PLN

Wartość projektu: 383 000,00 PLN

Beneficjent:

Hurtownia Artykułów Przemysłowych Andrzej Chmielewski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-06-30

Modernizacja Laboratorium Materiałów Budowlanych WSFiZ w Białymstoku Filia w Ełku

Kwota dotacji: 177 403,89 PLN

Wartość projektu: 223 474,09 PLN

Beneficjent:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami

Data rozpoczęcia: 2012-06-04

Data zakończenia: 2012-12-31

ZAKUP MASZYNY DO OBRÓBKI SZKŁA ORAZ AUTOMATYCZNEJ MYJKI

Kwota dotacji: 175 000,00 PLN

Wartość projektu: 427 000,00 PLN

Beneficjent:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "SZKŁO" s.c. JAROSŁAW ŁĘPICKI, ŁĘPICKA ELŻBIETA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-31

Data zakończenia: 2010-02-28

Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa "SPLENDOR" poprzez modernizację lokalu użytkowego oraz wyposażenie go w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz meble na potrzeby funkcjonowania profesjonalnego biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w Ełku

Kwota dotacji: 174 059,28 PLN

Wartość projektu: 461 283,39 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "SPLENDOR" Wojciech Merchelski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-06-01

Data zakończenia: 2011-06-30

Wspieranie kadr szkolnictwa zawodowego w Powiecie Ełckim

Kwota dotacji: 155 732,75 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Powiat Ełcki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Data rozpoczęcia: 2010-10-01

Data zakończenia: 2011-07-31

Pracownie językowe optymalizujące procesy kształcenia umiejętności językowych uczniów szkół Gminy Ełk

Kwota dotacji: 154 399,39 PLN

Wartość projektu: 225 150,86 PLN

Beneficjent:

Gmina Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2009-01-26

Data zakończenia: 2009-12-30

Budowa i uruchomienie systemu ciepłowniczego wykorzystującego pompę wodną do pozyskiwania energii geotermalnej dla nowobudowanego zakładu produkcyjno-usługowego w Ełku.

Kwota dotacji: 149 055,96 PLN

Wartość projektu: 363 696,54 PLN

Beneficjent:

ARTYKUŁY MOTORYZACYJNE - ADAMIEC BAZYL

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska

Data rozpoczęcia: 2009-03-02

Data zakończenia: 2009-06-30

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa RUSZCZYK MIROSŁAW HENRYK ZAKLAD OPTYCZNY poprzez zakup nowych urządzeń do świadczenia usług optycznych.

Kwota dotacji: 144 600,00 PLN

Wartość projektu: 352 824,00 PLN

Beneficjent:

RUSZCZYK MIROSŁAW HENRYK ZAKŁAD OPTYCZNY

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2010-06-01

Wzmocnienie pozycji rynkowej oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa N&S CONSULTING HANDEL USŁUGI DORADZTWO NOWAK BEATA TERESA poprzez inwestycje w zakup środków trwałych i wdrożenie technologii produkcji drewna opałowego i kominkowego

Kwota dotacji: 143 264,12 PLN

Wartość projektu: 398 413,37 PLN

Beneficjent:

N & S CONSULTING HANDEL USŁUGI DORADZTWO NOWAK BEATA TERESA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-09

Data zakończenia: 2012-04-30

Modernizacja infrastruktury informatycznej WSFiZ w Białymstoku Filia w Ełku

Kwota dotacji: 139 082,49 PLN

Wartość projektu: 284 263,46 PLN

Beneficjent:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki

Data rozpoczęcia: 2010-06-15

Data zakończenia: 2010-11-17

Indywidualizacja procesu nauczania na terenie Gminy Kalinowo

Kwota dotacji: 126 264,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Kalinowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-09-01

Data zakończenia: 2012-07-31

Pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych Gminy Prostki

Kwota dotacji: 123 735,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Prostki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-08-01

Data zakończenia: 2013-01-31

Nowe kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczycieli w powiece ełckim

Kwota dotacji: 123 675,00 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Powiat Ełcki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Data rozpoczęcia: 2013-01-02

Data zakończenia: 2013-08-30

Wzrost konkurencyjności firmy ,,Artykuły Motoryzacyjne - Adamiec Bazyl''poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń

Kwota dotacji: 122 453,63 PLN

Wartość projektu: 428 061,40 PLN

Beneficjent:

ARTYKUŁY MOTORYZACYJNE - ADAMIEC BAZYL

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-05-28

Data zakończenia: 2010-10-17

Wzrost konkurencyjności firmy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Okulistyczny Andrzej Gierczak z Ełku poprzez zakup owoczesnego sprzętu do badań okulistycznych

Kwota dotacji: 116 812,00 PLN

Wartość projektu: 233 624,00 PLN

Beneficjent:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Okulistyczny Andrzej Gierczak

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-07-01

Data zakończenia: 2012-08-08

Zakup i wdrożenie systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego

Kwota dotacji: 112 812,75 PLN

Wartość projektu: 275 307,04 PLN

Beneficjent:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MOTORYZACJI "MOTOZBYT" SPÓŁKA Z O.O.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2009-06-29

Data zakończenia: 2010-01-31

English for You - rozwój kompetencji językowych uczniów ełkckich szkół zawodowych.

Kwota dotacji: 106 120,00 PLN

Procent dofinansowania: 85,39%

Beneficjent:

Kursy Językowe One World Bogdan Wiśniewski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2009-02-01

Data zakończenia: 2010-04-30

Wzrost konkurencyjnosci Przedsiębiorstwa Usługowego Solan Security Sołtys Andrzej z Ełku poprzez zakup nowoczesnej koparko - ładowarki

Kwota dotacji: 100 000,00 PLN

Wartość projektu: 246 440,00 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Usługowe Solan Security Sołtys Andrzej

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-14

Data zakończenia: 2011-08-31

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ATEST Szkolenia, Obsługa Firm Beata Chojęta poprzez wykonanie własnego placu manewrowego na potrzeby szkoły nauki jazdy oraz inwestycje w środki trwałe"

Kwota dotacji: 99 896,91 PLN

Wartość projektu: 201 602,01 PLN

Beneficjent:

"ATEST" Szkolenia Obsługa Firm Beata Maria Chojęta

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-10-01

Data zakończenia: 2012-12-31

Poprawa konkurencyjności Gabinetu Stomatologicznego w Ełku poprzez adaptację pomieszczenia i zakup nowoczesnego sprzętu

Kwota dotacji: 96 143,34 PLN

Wartość projektu: 198 665,62 PLN

Beneficjent:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bożena Laskowska Gabinet Stomatologiczny

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-07-01

Data zakończenia: 2013-01-31

Wykonanie portalu turystycznego polowanie-na-wakacje.pl wraz z integracją systemów informatycznych używanych przez touroperatorów i agregatorów oferty

Kwota dotacji: 85 704,27 PLN

Wartość projektu: 213 527,00 PLN

Beneficjent:

HOLIDAYLINE.PL Katarzyna Brochacka

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-08-17

Data zakończenia: 2012-03-31

ZAKUP NOWOCZESNYCH URZĄDZEŃ STOMATOLOGICZNYCH - NOWA JAKOŚĆ USŁUG I NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU NS ZOZ STOMADENT M. OSZMIAN

Kwota dotacji: 83 440,00 PLN

Wartość projektu: 166 880,00 PLN

Beneficjent:

NIEPUBLICZNY STOMATOLOGICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STOMADENT OSZMIAN MARIOLA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-10-01

Data zakończenia: 2010-09-30

Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego w przedsiębiorstwie BOJAR Sp. z o.o.

Kwota dotacji: 76 250,00 PLN

Wartość projektu: 187 635,05 PLN

Beneficjent:

BOJAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-05-25

Data zakończenia: 2010-07-31

Wiem! Umiem! Potrafię!

Kwota dotacji: 73 950,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Stare Juchy

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-10-01

Data zakończenia: 2012-08-31

Wzrost konkurencyjności Gabinetu Okulistycznego w Ełku poprzez zakup nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu

Kwota dotacji: 54 245,25 PLN

Wartość projektu: 120 993,51 PLN

Beneficjent:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka lekarska Gabinet Okulistyczny Katarzyna Marciniak

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-31

Data zakończenia: 2011-09-30

"Razem w kierunku integracji" - rozwój społeczności lokalnej Nowej Wsi Ełckiej

Kwota dotacji: 50 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Ełk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2010-08-01

Data zakończenia: 2010-11-30

"Platforma integracji - aktywne Straduny"

Kwota dotacji: 50 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Ełk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2010-08-01

Data zakończenia: 2010-11-30

Nowoczesny Menadżer Kultury

Kwota dotacji: 50 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Ełckie Centrum Kultury

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2010-02-01

Data zakończenia: 2010-07-30

Akademia Aktywnego Rodzica

Kwota dotacji: 49 994,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Stare Juchy

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-08-01

Data zakończenia: 2010-03-31

Zielono nam - edukacja ekologiczna i przyrodnicza w Gminie Ełk

Kwota dotacji: 49 990,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne z siedzibą w Ełku

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-03-01

Data zakończenia: 2012-10-31

Akademia Rozwoju Świetlic Wiejskich Gminy Prostki

Kwota dotacji: 49 920,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-07-01

Data zakończenia: 2012-12-31

Świetlice jako Centra Edukacji i Aktywizacji Społecznej

Kwota dotacji: 49 920,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-06-01

Data zakończenia: 2012-12-31

Zmień siebie i świat przez wolontariat

Kwota dotacji: 49 519,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA"

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2012-02-20

Data zakończenia: 2012-08-19

Akademia Aktywnego Rodzica w Szczecinowie i Rogaliku

Kwota dotacji: 49 355,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Stare Juchy

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2010-02-01

Data zakończenia: 2010-09-30

Akademia Aktywnego Rodzica w Gorłówce i Zawadach Ełckich

Kwota dotacji: 49 355,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Stare Juchy

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2010-02-01

Data zakończenia: 2010-09-30

Aktywny Skomack - same ASy

Kwota dotacji: 46 630,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2009-12-31

Aktywne Prostki I

Kwota dotacji: 46 235,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Prostki/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2010-01-01

Data zakończenia: 2010-06-30

Współpraca się opłaca - wspólna incjatywa GOK i OSP dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności

Kwota dotacji: 46 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2013-04-01

Data zakończenia: 2013-07-31

Aktywne Prostki II

Kwota dotacji: 45 795,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Prostki/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2010-07-01

Data zakończenia: 2010-12-31

"Odkryjemy Przeszłość dla Przyszłości"

Kwota dotacji: 42 410,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2012-07-01

Data zakończenia: 2012-12-31

"Żyj aktywnie w Krainie Druglina"

Kwota dotacji: 42 410,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Ełk

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2012-01-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Dzięki edukacji włączymy się do akcji

Kwota dotacji: 39 605,15 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Woszczele

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2013-05-01

Data zakończenia: 2013-11-30

Łowcy legend i bajek ziemi rożyńskiej

Kwota dotacji: 27 540,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Rzymskokatolicka Parafia pw. Św Szczepana w Rożyńsku Wielkim

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-06-01

Data zakończenia: 2012-12-31

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga