zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo
m_elblag elblaski braniewski ostrodzki m_olsztyn olsztynski lidzbarski ilawski nowomiejski dzialdowski nidzicki szczycienski mragowski ketrzynski bartoszycki wegorzewski gizycki piski elcki olecki goldapski

Mapa dotacji

Mapa dotacji prezentuje projekty realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Mapa dotacji tworzona jest na podstawie miejsca realizacji projektu

Aby wyświetlić projekty realizowane w kilku powiatach lub projekty z nieokreślonym miejscem realizacji kliknij tutaj

 

Wybierz powiat:Program i Oś priorytetowa:

Sortuj po:

 

Lista projektów - powiat działdowski

 

Unia - Nowe szanse, nowe perspektywy

Kwota dotacji: 17 281 827,53 PLN

Procent dofinansowania: 99,90%

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudniania oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Data rozpoczęcia: 2008-01-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Kwota dotacji: 16 548 244,91 PLN

Wartość projektu: 34 672 044,87 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Działdowo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.3 Infrastruktura sportowo - rekreacyjna

Data rozpoczęcia: 2011-08-28

Data zakończenia: 2015-04-30

Stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią w Działdowie przy ul. Przemysłowej

Kwota dotacji: 9 456 634,67 PLN

Wartość projektu: 14 935 277,21 PLN

Beneficjent:

Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Data rozpoczęcia: 2009-07-15

Data zakończenia: 2012-01-31

Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ulicy Wolności 64 w Działdowie

Kwota dotacji: 4 912 037,69 PLN

Wartość projektu: 8 100 529,64 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Działdowo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2009-01-30

Data zakończenia: 2014-05-30

Odnowa głównej struktury budynków z wielkiej płyty przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku

Kwota dotacji: 4 197 399,07 PLN

Wartość projektu: 4 968 350,58 PLN

Beneficjent:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleńska 13 w Lidzbarku

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2010-06-24

Data zakończenia: 2012-12-17

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 N Lidzbark - Koszelewy, odcinki: cz. I od km 2+546 do km 4+141, cz. II od km 6+679 do km 12+036, cz. III od km 12+036 do km 14+196

Kwota dotacji: 3 604 599,58 PLN

Wartość projektu: 5 149 427,97 PLN

Beneficjent:

Powiat Działdowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Data rozpoczęcia: 2009-03-23

Data zakończenia: 2010-07-05

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Iłowo-Osada Zadnie II Narzym,Kraszewo

Kwota dotacji: 2 562 045,77 PLN

Wartość projektu: 4 374 053,22 PLN

Beneficjent:

Gmina Iłowo-Osada

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa

Data rozpoczęcia: 2008-06-02

Data zakończenia: 2011-10-26

Poprawa bazy noclegowej i gastronomicznej w Działdowie poprzez wykorzystanie zabytkowych pozostałości zamku gotyckiego i plebani na potrzeby kompleksu hotelowo - restauracyjnego PRZEDZAMCZE

Kwota dotacji: 2 370 114,31 PLN

Wartość projektu: 6 486 933,20 PLN

Beneficjent:

Leszek Browarek Firma Handlowa "eL-Be"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna

Data rozpoczęcia: 2009-03-25

Data zakończenia: 2011-10-31

Ośrodek szkoleniowo-informacyjny przedsiębiorczości

Kwota dotacji: 2 289 644,92 PLN

Wartość projektu: 2 811 260,51 PLN

Beneficjent:

Działdowska Agencja Rozwoju Spółka Akcyjna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.2.1 Instytucje otoczenia biznesu

Data rozpoczęcia: 2010-06-21

Data zakończenia: 2013-12-23

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254 N Tuszewo (granica powiatu) - Truszczyny - Dębień Nr działki 146, 32 w km. 6+749-11+073 dług. 4,324 km

Kwota dotacji: 2 222 316,26 PLN

Wartość projektu: 3 174 737,56 PLN

Beneficjent:

Powiat Działdowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Data rozpoczęcia: 2009-12-22

Data zakończenia: 2011-08-08

Implementacja innowacyjnej technologii wytwarzania drogowych mieszanek mineralno-asfaltowych w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. w Działdowie

Kwota dotacji: 1 999 803,47 PLN

Wartość projektu: 7 530 219,37 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Działdowie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2008-10-01

Data zakończenia: 2011-09-30

Zmienić siebie

Kwota dotacji: 1 959 141,06 PLN

Procent dofinansowania: 89,31%

Beneficjent:

Gmina Miasto Działdowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-06-02

Data zakończenia: 2014-12-31

Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II w Działdowie

Kwota dotacji: 1 920 622,46 PLN

Wartość projektu: 3 167 673,39 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Działdowo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2012-01-30

Adaptacja budynku Ratusza w Działdowie na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego wraz z zagosopodarowaniem otoczenia

Kwota dotacji: 1 678 835,60 PLN

Wartość projektu: 3 342 646,12 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Działdowo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.6 Infrastruktura kultury

Data rozpoczęcia: 2010-05-27

Data zakończenia: 2013-08-30

Uruchomienie produkcji nowoczesnych żył kablowych wielodrutowych, zagęszczonych o profilu okrągłym i sektorowym

Kwota dotacji: 1 650 000,00 PLN

Wartość projektu: 4 026 000,00 PLN

Beneficjent:

Zakład Produkcji Przewodów Elektrycznych "ELTRIM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2010-01-01

Data zakończenia: 2011-06-30

Uruhomienie produkcji innowacyjnych profili dla budownictwa ze stali , aluminium i PVC poprzez zakup linii technologicznych i budowę hali produkcyjnej w Lidzbarku Welskim przy ul. Jeleńskiej 38C.

Kwota dotacji: 1 600 000,00 PLN

Wartość projektu: 3 925 692,21 PLN

Beneficjent:

Zakład Budowlano Handlowy "JS" Jacek Ścisło

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2008-09-15

Data zakończenia: 2011-02-28

Budowa ulicy Chlebowskiego, Pronaszko i Orłowskiego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Chlebowskiego z wylotem do rowu melioracyjnego w Działdowie

Kwota dotacji: 1 513 054,84 PLN

Wartość projektu: 2 263 749,65 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Działdowo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny

Data rozpoczęcia: 2008-06-10

Data zakończenia: 2010-09-29

Wzrost konkurencyjności firmy Dekor Plastics Sp. z o.o. poprzez nabycie pełnoautomatycznej uniwersalnej maszyny CNC do sitodruku

Kwota dotacji: 1 500 000,00 PLN

Wartość projektu: 6 100 000,00 PLN

Beneficjent:

Dekor Plastics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2011-01-01

Data zakończenia: 2012-03-31

Wzrost konkurencyjności firmy Dekor Plastics Sp. z o.o. poprzez nabycie innowacyjnej linii lakierniczej z systemem dwukabinowym

Kwota dotacji: 1 499 739,98 PLN

Wartość projektu: 4 148 000,00 PLN

Beneficjent:

Dekor Plastics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-07-01

Data zakończenia: 2013-11-30

Poprawa atrakcujności ośrodka w Ciechanówku-Kurojadach dzięki budowie obiektu konferencyjnego oraz poprzez rozbudowę bazy sportowej jako czynnik wzrostu konkurencyjności Spółki Cywilnej "VARIA"

Kwota dotacji: 1 485 086,98 PLN

Wartość projektu: 4 607 995,98 PLN

Beneficjent:

Hotel - Restauracja "VARIA" S.C. M.G.M. Garbacz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Działdowo

Kwota dotacji: 1 465 981,58 PLN

Procent dofinansowania: 89,37%

Beneficjent:

Gmina Działdowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-07-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Lidzbarskiego

Kwota dotacji: 1 445 528,28 PLN

Wartość projektu: 1 933 437,43 PLN

Beneficjent:

Gmina Lidzbark

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna

Data rozpoczęcia: 2007-09-13

Data zakończenia: 2010-06-30

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę i adaptację Pałacu w Myślętach na Centrum Odnowy Biologicznej SPA wraz z zespołem konferencyjnym"

Kwota dotacji: 1 280 027,42 PLN

Wartość projektu: 3 478 025,58 PLN

Beneficjent:

WANDA GÓRNECKA - CENTRUM ODNOWY BIOLOGICZNEJ SPA

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2013-08-30

"Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie"

Kwota dotacji: 1 147 359,91 PLN

Wartość projektu: 1 438 617,52 PLN

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Data rozpoczęcia: 2009-09-11

Data zakończenia: 2011-04-29

Usprawnienie procesów zarządzania handlem elektronicznym pod marką FACTORY, dzięki informatyzacji procesów i uruchomieniu e- usług

Kwota dotacji: 1 127 500,00 PLN

Wartość projektu: 2 773 650,00 PLN

Beneficjent:

EC CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-09-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Wzrost konkurencyjności Firmy Budowlanej "KEMPKA" poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do budowy dróg.

Kwota dotacji: 1 106 500,00 PLN

Wartość projektu: 2 699 860,00 PLN

Beneficjent:

Jerzy Kempka FIRMA BUDOWLANA "KEMPKA"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-02-05

Data zakończenia: 2009-11-30

Stworzenie warunków dla Inwestorów poprzez uzbrojenie terenów na osiedlu Lidzbarska w Działdowie

Kwota dotacji: 1 057 266,72 PLN

Wartość projektu: 2 050 226,47 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Działdowo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości

Data rozpoczęcia: 2010-05-21

Data zakończenia: 2011-12-09

Na dobry początek

Kwota dotacji: 993 441,17 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Gmina Płośnica

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2013-02-01

Data zakończenia: 2015-01-31

Przebudowa dróg powiatowych nr 1255N i nr 1288N oraz dróg gminnych w miejscowości Płośnica

Kwota dotacji: 983 561,64 PLN

Wartość projektu: 4 778 983,46 PLN

Beneficjent:

Powiat Działdowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny

Data rozpoczęcia: 2010-03-09

Data zakończenia: 2011-08-29

"Utworzenie e-platformy zakupowej oraz giełdy towarowej w branży materiałów budowlanych przez Spółkę EC CAPITAL"

Kwota dotacji: 980 000,00 PLN

Wartość projektu: 2 410 800,00 PLN

Beneficjent:

EC CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-12-15

Data zakończenia: 2012-12-31

Rozwój przedsiębiorczości i wzrost konkurencyjności firmy "Tara" poprzez budowę pralni ekologicznej

Kwota dotacji: 856 299,99 PLN

Wartość projektu: 2 089 372,00 PLN

Beneficjent:

Firma Handlowo - Usługowa "Tara" Małgorzata Radzimińska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-01-31

Data zakończenia: 2010-06-30

Szkoła równych szans

Kwota dotacji: 808 162,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Rybno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data zakończenia: 2014-08-31

Rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej powiatu działdowskiego - I etap budowy centrum hotelowo-konferencyjnego w Ciborzu działającego w ramach sieci SRW Chaber

Kwota dotacji: 769 823,71 PLN

Wartość projektu: 5 615 400,68 PLN

Beneficjent:

"Aloha" sp. z.o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna

Data rozpoczęcia: 2008-08-08

Data zakończenia: 2011-10-31

"Uruchomienie technologii ciągłego wyciskania aluminium z zastosowaniem do żył kabli elektroenergetycznych przez Spółkę ELTRIM"

Kwota dotacji: 750 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 830 000,00 PLN

Beneficjent:

Zakład Produkcji Przewodów Elektrycznych ELTRIM - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.8 Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Wzrost konkurencyjności i zakresu świadczonych usług w NZOZ NEUROMED poprzez budowę przychodni lekarskiej oraz działu rehabilitacji medycznej.

Kwota dotacji: 746 116,73 PLN

Wartość projektu: 2 351 032,40 PLN

Beneficjent:

Iwona Magdalena Kurek-Krzyżewska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrwotnej "Neuromed"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2012-09-30

Jak zawodowo to MALINOWO!

Kwota dotacji: 729 988,74 PLN

Procent dofinansowania: 87,23%

Beneficjent:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze "TiM" Tomasz Genatowski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2012-08-01

Data zakończenia: 2014-08-31

Dobry start w przyszłość

Kwota dotacji: 699 182,50 PLN

Procent dofinansowania: 87,25%

Beneficjent:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze "TiM" Tomasz Genatowski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2013-08-01

Data zakończenia: 2015-08-31

"Usprawnienie procesów zakupów i rozwój sieci sprzedaży dzięki uruchomnieniu zintegrowanego systemu zarządzania i e- biura w przedsiębiorstwie KONAL"

Kwota dotacji: 634 250,00 PLN

Wartość projektu: 1 561 485,00 PLN

Beneficjent:

FABRYKA OKIEN KONAL Spółka Akcyjna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-02-25

Data zakończenia: 2012-12-31

NAUKA DLA NAUCZYCIELA

Kwota dotacji: 630 409,56 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2009-11-30

Usprawnienie procesów technologicznych w firmie ABF Zakład Obróbki Skrawaniem dzięki inwestycji w innowacyjne technologie.

Kwota dotacji: 625 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 525 000,00 PLN

Beneficjent:

ABF Zakład Obróbki Skrawaniem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-spółka komandytowa

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-05-04

Data zakończenia: 2010-12-10

Wzrost jakości wyrobów firmy ABF Zakład Obróbki Skrawaniem dzięki inwestycji w innowacyjne technologie.

Kwota dotacji: 625 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 537 500,00 PLN

Beneficjent:

ABF Zakład Obróbki Skrawaniem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-spółka komandytowa

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-05-04

Data zakończenia: 2012-05-31

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji form odlewniczych do wyrobów szklanych w firmie ABF Zakład Obróbki Skrawaniem.

Kwota dotacji: 625 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 537 500,00 PLN

Beneficjent:

ABF Zakład Obróbki Skrawaniem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-spółka komandytowa

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-05-04

Data zakończenia: 2012-12-28

Postęp technologiczny Zakładu Usług Leśnych Paweł Jędrzejewski poprzez inwestycje w wielooperacyjne maszyny leśne

Kwota dotacji: 616 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 400 000,00 PLN

Beneficjent:

Zakład Usług Leśnych Jędrzejewski Paweł

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-10-01

Data zakończenia: 2011-12-31

Modernizacja oraz doposażenie pracowni gastronomicznych i hotelarskich w Zespole Szkół w Malinowie

Kwota dotacji: 612 796,27 PLN

Wartość projektu: 777 908,91 PLN

Beneficjent:

Powiat Działdowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2010-01-04

Data zakończenia: 2011-10-24

Poznawajmy przeszłość i twórzmy przyszłość

Kwota dotacji: 612 796,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko - Mazurska

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2010-09-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie na rzecz aktywizacji bezrobotnych

Kwota dotacji: 590 040,26 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Data rozpoczęcia: 2008-05-01

Data zakończenia: 2015-05-31

Razem ku samodzielności

Kwota dotacji: 589 445,71 PLN

Procent dofinansowania: 88,40%

Beneficjent:

Powiat Działdowski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Data rozpoczęcia: 2011-01-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Atrakcyjny start dla młodych

Kwota dotacji: 587 802,00 PLN

Procent dofinansowania: 86,95%

Beneficjent:

O.K. Centrum Języków Obcych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2013-08-01

Data zakończenia: 2014-08-31

Rozwój i promocja E - usług publicznych w Urzędzie Miasta w Działdowie

Kwota dotacji: 572 393,29 PLN

Wartość projektu: 685 743,88 PLN

Beneficjent:

Gmina Miasto Działdowo

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2010-05-05

Data zakończenia: 2012-02-21

Wzrost konkurencyjności firmy BETPOL poprzez zakup węzła betoniarskiego, betonomieszarki, wózków widłowych oraz elementów wyposażenia i oprogramowania laboratorium

Kwota dotacji: 568 047,99 PLN

Wartość projektu: 1 541 068,62 PLN

Beneficjent:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "BETPOL" MARIAN KWIATKOWSKI

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2013-08-31

"Poprawa efektywności działania Mazurskich Składów Budowlanych dzięki wdrożeniu programu lojalnościowego oraz uruchomieniu usług cloud computing"

Kwota dotacji: 561 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 380 675,00 PLN

Beneficjent:

EC CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-02-25

Data zakończenia: 2013-12-31

"Poprawa warunków technicznych oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków przy ul. Norwida 15, 17, 19, 21 znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Działdowie"

Kwota dotacji: 552 193,51 PLN

Wartość projektu: 1 227 096,71 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2011-11-29

Data zakończenia: 2013-12-31

"Uwierz w siebie PLUS" - reintegracja społeczno-zawodowa na bazie Klubu Integracji Społecznej w Gminie Iłowo-Osada

Kwota dotacji: 551 740,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Iłowo-Osada/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2011-01-01

Data zakończenia: 2012-04-30

Wzmocnienie konkurencyjności Zakładu Pana Wojciecha Zgliczyńskiego poprzez zakup pompo - gruszki oraz zorganizowanie zakładowej kontroli jakości

Kwota dotacji: 527 030,00 PLN

Wartość projektu: 1 285 953,20 PLN

Beneficjent:

Wojciech Zgliczyński Zakład Betoniarski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-24

Data zakończenia: 2009-06-30

Malinowo kształci zawodowo!

Kwota dotacji: 509 078,10 PLN

Procent dofinansowania: 87,25%

Beneficjent:

CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE "TiM" Tomasz Genatowski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2011-03-24

Data zakończenia: 2012-07-31

Dobry start dla najmłodszych

Kwota dotacji: 506 480,00 PLN

Procent dofinansowania: 98,32%

Beneficjent:

Gmina Płośnica

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2010-08-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu

Kwota dotacji: 503 476,20 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiat Działdowski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-09-01

Data zakończenia: 2013-06-30

Wzrost konkurencyjności firmy AUTO-EKO-GAZ poprzez rozbudowę zaplecza handlowego przy stacji paliw

Kwota dotacji: 492 500,00 PLN

Wartość projektu: 1 201 700,00 PLN

Beneficjent:

Tomasz Rutkowski - AUTO-EKO-GAZ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-07-01

Data zakończenia: 2012-06-30

NOWOCZESNA SŁUŻBA ZDROWIA

Kwota dotacji: 480 666,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-08-31

Wdrożenie kontroli jakości oraz uzyskanie certyfikatu HAR przez firmę "ELTRIM"w Ruszkowie

Kwota dotacji: 478 900,00 PLN

Wartość projektu: 1 284 416,00 PLN

Beneficjent:

Zakład Produkcji Przewodów Elektrycznych "ELTRIM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Rozwój zawodowy uczniów ZSZ w Iłowie-Osadzie

Kwota dotacji: 476 440,07 PLN

Procent dofinansowania: 87,25%

Beneficjent:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze "TiM" Tomasz Genatowski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2012-08-01

Data zakończenia: 2014-08-31

Zakup średniego ratowniczo - gaśniczego samochodu dla OSP Rybno

Kwota dotacji: 448 598,13 PLN

Wartość projektu: 600 000,00 PLN

Beneficjent:

Gmina Rybno

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Data rozpoczęcia: 2010-01-20

Data zakończenia: 2010-06-30

Przyjazna Szkoła

Kwota dotacji: 412 797,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Rybno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2009-12-01

Data zakończenia: 2011-07-29

"Wprowadzenie nowoczesnych usług weterynaryjnych poprzez inwestycję w nową lecznicę weterynaryjną w Iłowie "

Kwota dotacji: 408 392,55 PLN

Wartość projektu: 967 657,83 PLN

Beneficjent:

Animal Pharma Mazowsze -Kruszyński, Pieczkowski, Rapkowski Spółka Jawna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-12-04

Data zakończenia: 2010-06-30

Zakup narzędzi wspomagających system pozyskiwania członków sieci wspólnych zakupów przez Mazurskie Składy Budowlane.

Kwota dotacji: 407 500,00 PLN

Wartość projektu: 1 002 450,00 PLN

Beneficjent:

EC CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-09-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Uruchomienie produkcji systemu innowacyjnych profili cokołowych z zamkiem STIFF.

Kwota dotacji: 400 000,00 PLN

Wartość projektu: 976 000,00 PLN

Beneficjent:

Zakład Budowlano Handlowy JS Jacek Ścisło

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2010-03-31

Data zakończenia: 2011-06-30

Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad jeziorem Lidzbarskim wraz z budową systemu monitoringu

Kwota dotacji: 398 156,42 PLN

Wartość projektu: 639 180,62 PLN

Beneficjent:

Gmina Lidzbark

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2009-08-03

Data zakończenia: 2010-08-27

Wdrożenie nowoczesnych narzędzi informatycznych i uruchomienie sklepu internetowego w firmie "PROREMBUD"

Kwota dotacji: 381 615,00 PLN

Wartość projektu: 938 772,90 PLN

Beneficjent:

Usługi Projektowo-Remontowo-Budowlane "PROREMBUD" Zbigniew Karol Młodawski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-12-22

Data zakończenia: 2013-03-31

"Zwiększenie możliwości wykorzystania e-platformy zakupowej oraz giełdy towarowej w branży materiałów budowlanych przez Spółkę EC CAPITAL dzięki zakupowi nowych funkcjonalności oprogramowania"

Kwota dotacji: 378 250,00 PLN

Wartość projektu: 930 495,00 PLN

Beneficjent:

EC CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-12-29

Data zakończenia: 2013-12-31

Wdrożenie systemów informatycznych w celu osiągnięcia sprawnej organizacji wewnętrznej oraz usprawnienia obsługi klientów w firmie Kamińska Marzanna Firma Handlowa "MARZA II"

Kwota dotacji: 370 925,00 PLN

Wartość projektu: 912 475,50 PLN

Beneficjent:

Kamińska Marzanna Firma Handlowa "MARZA II"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-08-10

Data zakończenia: 2012-07-31

Rozbudowa systemu informatycznego w firmie Zbigniew Szymański Drukarnia "TINTA"

Kwota dotacji: 365 373,00 PLN

Wartość projektu: 898 817,58 PLN

Beneficjent:

Zbigniew Szymański Drukarnia "TINTA"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-12-22

Data zakończenia: 2013-07-31

Zakup koparki kołowej oraz pojazdu z przyczepą do przewozu sprzętu budowlanego

Kwota dotacji: 365 000,00 PLN

Wartość projektu: 890 600,00 PLN

Beneficjent:

Zakład Budownictwa Ogólnego INSTAL s.c. Grzegorz Garbacz, Jakub Garbacz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-26

Data zakończenia: 2010-09-02

Dywersyfikacja działalności firmy MARKUS 1 poprzez uruchomienie CENTRUM NAPRAWY FELG

Kwota dotacji: 356 500,00 PLN

Wartość projektu: 869 860,00 PLN

Beneficjent:

Marcin Kusiński - "MARKUS 1" Zakład Kotlarski - Usługi

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2010-12-31

"Wdrożenie elektronicznych metod sprzedaży przez Spółkę EC CAPITAL szansą rozwoju poprzez dywersyfikację przychodów"

Kwota dotacji: 350 000,00 PLN

Wartość projektu: 861 000,00 PLN

Beneficjent:

EC CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-12-15

Data zakończenia: 2012-12-31

Usprawnienie procesów usługowych i logistycznych w Zakładzie Budowlanym Bernarda Chmielewskiego poprzez stworzenie materialnej bazy prowadzonego zakładu budowlanego

Kwota dotacji: 345 000,00 PLN

Wartość projektu: 841 800,00 PLN

Beneficjent:

Zakład Budowlany Bernard Tadeusz Chmielewski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-04-29

Data zakończenia: 2010-12-31

Poprawa jakości obsługi klienta poprzez zwiększenie zdolności usługowej myjni samochodowej Pana Jana Sternickiego z Lidzbarka

Kwota dotacji: 317 500,00 PLN

Wartość projektu: 774 700,00 PLN

Beneficjent:

Jan Sternicki - Transport ciężarowy - handel obwoźny

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-01-31

Data zakończenia: 2009-12-31

Poprawa pozycji konkurencyjnej Przedsiębiorstwa Budowlanego "CIECHBUD" poprzez zakup profesjonalnego żurawia budowlanego

Kwota dotacji: 310 000,00 PLN

Wartość projektu: 756 400,00 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Budowlane "CIECHBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2011-06-30

Edukacja zawodowa naszą przyszłością - uczyć i kształcić lepiej

Kwota dotacji: 307 992,50 PLN

Procent dofinansowania: 87,25%

Beneficjent:

Powiat Działdowski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2011-08-31

"Urządzenie dwóch laboratoriów informatycznych zgodnych z nową podstawą kształcenia zawodowego Technik Informatyk."

Kwota dotacji: 300 831,09 PLN

Wartość projektu: 356 044,20 PLN

Beneficjent:

Powiat Działdowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki

Data rozpoczęcia: 2011-11-04

Data zakończenia: 2012-12-31

Bierność? nie! Aktywność! tak?

Kwota dotacji: 300 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Rybno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2011-01-03

Data zakończenia: 2012-09-30

Równać szanse

Kwota dotacji: 287 080,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Rybno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2014-07-01

Data zakończenia: 2015-06-30

"Wdrożenie informatycznego systemu zarządzania w obszarze handlu elektronicznego realizowanego przez Spółkę EC CAPITAL pod marką FACTORY"

Kwota dotacji: 281 750,00 PLN

Wartość projektu: 693 105,00 PLN

Beneficjent:

EC CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-12-29

Data zakończenia: 2013-12-31

Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa budowlanego poprzez zakup koparki kołowej

Kwota dotacji: 275 000,00 PLN

Wartość projektu: 671 000,00 PLN

Beneficjent:

Zakład Budownictwa Ogólnego INSTAL s.c. Grzegorz Garbacz, Jakub Garbacz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-01-29

Data zakończenia: 2010-03-31

Atrakcyjni na rynku pracy

Kwota dotacji: 271 371,24 PLN

Procent dofinansowania: 87,25%

Beneficjent:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze "TiM" Tomasz Genatowski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2013-01-01

Data zakończenia: 2013-10-31

Przyszłość w Twoich rękach

Kwota dotacji: 265 550,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Płośnica

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-08-01

Data zakończenia: 2013-09-10

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Lidzbark

Kwota dotacji: 248 737,20 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Lidzbark

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-08-01

Data zakończenia: 2012-10-31

Nowoczesny system oczyszczania powietrza w przestrzeni produkcyjnej

Kwota dotacji: 240 950,00 PLN

Wartość projektu: 587 918,00 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe GREJPOL Jerzy Grzela

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska

Data rozpoczęcia: 2009-03-01

Data zakończenia: 2010-01-31

Przyjazne Przedszkole

Kwota dotacji: 223 704,00 PLN

Procent dofinansowania: 96,78%

Beneficjent:

Gmina Rybno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2011-08-31

Aktywność się opłaca-dziś szkolenie jutro praca

Kwota dotacji: 205 968,18 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiat Działdowski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2011-04-01

Data zakończenia: 2012-05-31

Poprawa warunków pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zakup przenośnych obiektów socjalnych

Kwota dotacji: 205 250,00 PLN

Wartość projektu: 500 810,00 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Budowlane "CIECHBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2011-12-31

Szkoła da się lubić

Kwota dotacji: 200 724,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Rybno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2008-11-01

Data zakończenia: 2009-11-30

Moja przyszłość w moich rękach

Kwota dotacji: 195 030,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko - Mazurska

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2008-05-01

Data zakończenia: 2009-12-31

Kompleksowa modernizacja systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej miasta Lidzbark, poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Kwota dotacji: 186 707,00 PLN

Wartość projektu: 233 549,75 PLN

Beneficjent:

Gmina Lidzbark

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Data rozpoczęcia: 2010-09-28

Data zakończenia: 2011-09-30

Tworzenie materialnej bazy Spółki EURO EKSPERT - Doradztwo Finansowe do prowadzenia działalności w zakresie usług finansowych i rachunkowych

Kwota dotacji: 179 000,00 PLN

Wartość projektu: 436 760,00 PLN

Beneficjent:

EURO EKSPERT - Doradztwo Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2010-04-10

Zwiększenie konkurencyjności firmy Fabryka Okien KONAL S.A. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia profili PCV

Kwota dotacji: 156 467,08 PLN

Wartość projektu: 433 840,54 PLN

Beneficjent:

Fabryka Okien KONAL S.A.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2010-01-01

Data zakończenia: 2010-09-30

Zakup technologii nadruku bezpośredniego na tkaninach w celu wprowadzenia innowacyjnego produktu na rynek obuwia tekstylnego dla dzieci

Kwota dotacji: 146 700,00 PLN

Wartość projektu: 370 148,00 PLN

Beneficjent:

Grzegorz Garbacz Zakład Produkcji Obuwia "Vi-GGa-Mi"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.8 Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych

Data rozpoczęcia: 2010-04-23

Data zakończenia: 2010-12-31

Remont dachu zabytkowego kościoła Św. Wojciecha w Lidzbarku

Kwota dotacji: 145 234,77 PLN

Wartość projektu: 264 829,58 PLN

Beneficjent:

Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Wojciecha w Lidzbarku

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2010-02-24

Data zakończenia: 2011-09-30

"Usprawnienie procesów zarządczych w firmie SE-DA Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu nowych technologii informatycznych"

Kwota dotacji: 127 920,86 PLN

Wartość projektu: 320 835,33 PLN

Beneficjent:

SE-DA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem zagranicznym

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-03-04

Data zakończenia: 2013-12-31

"Usprawnienie procesów zarządczych w firmie ELTRIM Sp. z o. o. dzięki wdrożeniu nowych narzędzi informatycznych"

Kwota dotacji: 125 000,00 PLN

Wartość projektu: 320 574,90 PLN

Beneficjent:

Zakład Produkcji Przewodów Elektrycznych "ELTRIM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2010-08-02

Data zakończenia: 2012-06-13

Poprawa jakości wyrobów poprzez zakup plazmowego automatu spawalniczego w firmie ABF Zakład Obróbki Skrawaniem.

Kwota dotacji: 125 000,00 PLN

Wartość projektu: 305 000,00 PLN

Beneficjent:

ABF Zakład Obróbki Skrawaniem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-spółka komandytowa

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-05-04

Data zakończenia: 2011-06-30

Nasza szkoła

Kwota dotacji: 124 285,90 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Iłowo - Osada

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-01-01

Data zakończenia: 2012-07-31

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płośnica

Kwota dotacji: 123 090,90 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Płośnica

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-08-01

Data zakończenia: 2013-08-11

Zapobieganie zanieczyszczaniu powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach NZOZ Eskulap w Niechłoninie i Lidzbarku

Kwota dotacji: 122 870,25 PLN

Wartość projektu: 306 865,21 PLN

Beneficjent:

Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Eskulap"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Data rozpoczęcia: 2011-09-05

Data zakończenia: 2012-11-19

Dywersyfikacja działalności usługowej firmy poprzez zakup i instalację dwustanowiskowej, bezdotykowej myjni samochodowej

Kwota dotacji: 120 026,40 PLN

Wartość projektu: 380 640,00 PLN

Beneficjent:

Jan Sternicki - Transport ciężarowy - handel obwoźny

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2010-12-31

Wyposażenie dwóch pracowni komputerowych w Technikum Nr 1 w Działdowie

Kwota dotacji: 118 705,72 PLN

Wartość projektu: 140 033,79 PLN

Beneficjent:

Powiat Działdowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki

Data rozpoczęcia: 2010-12-29

Data zakończenia: 2011-10-26

Profesjonalna kadra nauczycielska ZS w Malinowie

Kwota dotacji: 116 782,81 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze "TiM" Tomasz Genatowski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Data rozpoczęcia: 2012-08-01

Data zakończenia: 2013-07-31

Usprawnienie procesów usługowych i logistycznych w Firmie Handlowo - Usługowej "Smerf" Sławomir Brzozowski

Kwota dotacji: 110 000,00 PLN

Wartość projektu: 305 000,00 PLN

Beneficjent:

Firma Handlowo- Usługowa "Smerf" Sławomir Brzozowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2011-05-31

Wzrost konkurencyjności Z.P.U.H. "WULKANIZACJA" Tadeusz Świderski poprzez zakup specjalistycznego sprzętu wulkanizacyjnego.

Kwota dotacji: 105 900,00 PLN

Wartość projektu: 258 396,00 PLN

Beneficjent:

Tadeusz Świderski Z.P.U.H. "WULKANIZACJA"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-11-01

Data zakończenia: 2010-06-30

MODERNIZACJA OBIEKTU Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ AUTO-SERWIS

Kwota dotacji: 92 600,00 PLN

Wartość projektu: 225 900,00 PLN

Beneficjent:

FRANCISZEK WATEMBORSKI FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA ROY

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-24

Data zakończenia: 2009-12-31

Promocja procesów przyjaznych dla środowiska poprzez dostosowanie procesu dystrybucji paliw do standardów Wspólnoty.

Kwota dotacji: 88 500,00 PLN

Wartość projektu: 215 940,00 PLN

Beneficjent:

Maksymilian Kusiński "MAKUS" Zakład Produkcyjno-Handlowy-Usługi, Import-Export

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska

Data rozpoczęcia: 2009-03-16

Data zakończenia: 2009-06-30

Zakup zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem wraz ze sprzętem komputerowym

Kwota dotacji: 86 000,00 PLN

Wartość projektu: 311 100,00 PLN

Beneficjent:

Zakład Produkcji Obuwia Vi-GGa-Mi Grzegorz Garbacz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-20

Data zakończenia: 2009-07-31

Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji w Zakładzie Kotlarskim "MARKUS 1"

Kwota dotacji: 82 835,00 PLN

Wartość projektu: 202 117,40 PLN

Beneficjent:

Marcin Kusiński - "MARKUS 1" Zakład Kotlarski - Usługi

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-12-31

Zakup i wdrożenie usług i aplikacji dla MŚP w firmie ABF Zakład Obróbki Skrawaniem Andrzej Browarek w Działdowie.

Kwota dotacji: 78 745,89 PLN

Wartość projektu: 190 027,36 PLN

Beneficjent:

ABF Zakład Obróbki Skrawaniem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-spółka komandytowa

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 2011-09-05

Data zakończenia: 2013-06-30

e-Zdowie w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowtnej w Rybnie

Kwota dotacji: 76 878,27 PLN

Wartość projektu: 95 646,89 PLN

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2009-11-16

Data zakończenia: 2010-06-30

Ja też chcę chodzić do przedszkola

Kwota dotacji: 74 217,00 PLN

Procent dofinansowania: 97,94%

Beneficjent:

Gmina Miasto Działdowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2008-10-01

Data zakończenia: 2009-07-31

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO F.H.U. "MANADA" W DZIAŁDOWIE

Kwota dotacji: 52 130,20 PLN

Wartość projektu: 163 931,48 PLN

Beneficjent:

Firma Handlowo-Usługowa "MANADA" Jan Bartkowski

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska

Data rozpoczęcia: 2010-02-01

Data zakończenia: 2010-10-30

Juniorzy seniorów, żyją aktywnie

Kwota dotacji: 50 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Rybno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2011-01-03

Data zakończenia: 2011-09-30

Czytanie ze zrozumieniem kluczem do sukcesu

Kwota dotacji: 49 995,40 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Maria Tonkowicz

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2011-02-01

Data zakończenia: 2011-06-30

Wykwalifikowani strażacy - bezpieczni mieszkańcy

Kwota dotacji: 49 980,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Ochotnicza Straż Pożarna w Niechłoninie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data zakończenia: 2013-06-30

Kobieca piłka - kobiecą szansą!

Kwota dotacji: 49 256,50 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Działdowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2011-02-01

Data zakończenia: 2011-06-30

Nowe kwalifikacje dla strażaków i strażaczek z OSP

Kwota dotacji: 46 387,68 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

WAR - MOTOR Błażej Chojnowski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2013-06-01

Data zakończenia: 2013-10-31

Razem można więcej - II Edycja

Kwota dotacji: 45 115,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miasto Działdowo

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2012-01-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Razem można więcej

Kwota dotacji: 43 975,60 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miasto Działdowo/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Data rozpoczęcia: 2011-01-01

Data zakończenia: 2011-06-30

Magia Fotografii

Kwota dotacji: 31 210,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Rybno

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2010-01-09

Data zakończenia: 2010-07-08

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga