zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo
m_elblag elblaski braniewski ostrodzki m_olsztyn olsztynski lidzbarski ilawski nowomiejski dzialdowski nidzicki szczycienski mragowski ketrzynski bartoszycki wegorzewski gizycki piski elcki olecki goldapski

Mapa dotacji

Mapa dotacji prezentuje projekty realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Mapa dotacji tworzona jest na podstawie miejsca realizacji projektu

Aby wyświetlić projekty realizowane w kilku powiatach lub projekty z nieokreślonym miejscem realizacji kliknij tutaj

 

Wybierz powiat:Program i Oś priorytetowa:

Sortuj po:

 

Lista projektów - powiat bartoszycki

 

Z Nami łatwiej

Kwota dotacji: 24 764 586,13 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudniania oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Data rozpoczęcia: 2008-01-02

Data zakończenia: 2013-12-31

Rozbudowa drogi woj. nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce

Kwota dotacji: 13 877 159,54 PLN

Wartość projektu: 18 574 754,32 PLN

Beneficjent:

Województwo Warmińsko - Mazurskie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Data rozpoczęcia: 2007-08-09

Data zakończenia: 2015-06-30

"Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Bisztynek"

Kwota dotacji: 6 688 932,89 PLN

Wartość projektu: 9 161 158,24 PLN

Beneficjent:

Gmina Bisztynek

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa

Data rozpoczęcia: 2007-05-15

Data zakończenia: 2011-01-31

Przebudowa odkrytego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach

Kwota dotacji: 3 859 642,29 PLN

Wartość projektu: 6 805 605,41 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Bartoszyce

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2009-12-07

Data zakończenia: 2012-11-30

Przebudowa tzw. dróg poczołgowych tj. Konopnickiej, Pieniężnego, Limanowskiego i Kolejowej w Bartoszycach - poprawa dostępności komunikacyjnej terenów aktywnych gospodarczo

Kwota dotacji: 3 779 749,01 PLN

Wartość projektu: 5 521 223,87 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Bartoszyce

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny

Data rozpoczęcia: 2006-12-22

Data zakończenia: 2011-02-28

Odbudowa zbiorników wodnych po powodzi w Górowie Iławeckim

Kwota dotacji: 3 602 062,78 PLN

Wartość projektu: 4 747 536,41 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Górowo Iławeckie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Data rozpoczęcia: 2009-10-15

Data zakończenia: 2010-12-15

Przebudowa drogi powiatowej nr 1569N Wiatrowiec - Łabędnik na długości 6,28 km

Kwota dotacji: 3 267 173,55 PLN

Wartość projektu: 4 986 099,33 PLN

Beneficjent:

Powiat Bartoszycki

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny

Data rozpoczęcia: 2008-02-25

Data zakończenia: 2010-11-18

Zakup inowacyjnych maszyn i urządzeń do rozkroju szkła , produkcji szkła malowanego płaskiego, giętego hartowanego, o nieregularnych kształtach i rozbudowa hali produkcyjnej

Kwota dotacji: 1 999 828,80 PLN

Wartość projektu: 4 962 960,00 PLN

Beneficjent:

W-M Glass Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2008-08-20

Data zakończenia: 2011-05-31

Przebudowa dróg Jagiellończyka i Wybrzeża wraz z modernizacją drogi Młynarskiej: stanowiących drogi wewnętrzne obszaru rewitalizowanego "Centrum Miasta" w Bartoszycach

Kwota dotacji: 1 920 721,33 PLN

Wartość projektu: 2 753 590,28 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Bartoszyce

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2009-05-14

Data zakończenia: 2010-12-31

"Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach"

Kwota dotacji: 1 584 847,09 PLN

Wartość projektu: 1 869 405,99 PLN

Beneficjent:

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2010-01-07

Data zakończenia: 2014-03-31

Aktywna integracja społeczna skutecznym sposobem rozwiązywania problemów społecznych w gminie Górowo Iławeckie

Kwota dotacji: 1 512 993,19 PLN

Procent dofinansowania: 89,18%

Beneficjent:

Gmina Górowo Iławieckie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-09-15

Data zakończenia: 2014-12-31

poprawa konkurencyjności firmy "KORMIX" Sp z o.o. poprzez zakup ciągników gąsienicowych i kultywatorów uprawowych

Kwota dotacji: 1 499 872,50 PLN

Wartość projektu: 4 886 100,00 PLN

Beneficjent:

"Kormix" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2011-01-02

Data zakończenia: 2011-06-30

Wzrost konkurencyjności ,W-M Glass

Kwota dotacji: 1 499 611,02 PLN

Wartość projektu: 3 700 054,75 PLN

Beneficjent:

"W-M GLASS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Aktywny start - szansą na lepsze jutro

Kwota dotacji: 1 487 839,49 PLN

Procent dofinansowania: 89,41%

Beneficjent:

Gmina Bartoszyce

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji

Kwota dotacji: 1 453 786,06 PLN

Procent dofinansowania: 88,45%

Beneficjent:

Gmina Miejska Bartoszyce

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-05-05

Data zakończenia: 2012-12-31

Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach

Kwota dotacji: 1 452 436,13 PLN

Wartość projektu: 1 713 668,40 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Bartoszyce

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Data rozpoczęcia: 2010-09-01

Data zakończenia: 2012-08-31

Wzrost konkurencyjności firmy handlowo-usługowej poprzez budowę obiektu magazynowego i zakup nowoczesnych maszyn rolniczych: kombajnu buraczanego i ciągnika rolniczego

Kwota dotacji: 1 417 728,00 PLN

Wartość projektu: 5 567 873,51 PLN

Beneficjent:

Grażyna Waśniewska - Firma Handlowo - Usługowa

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-04

Data zakończenia: 2012-09-30

Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej

Kwota dotacji: 1 103 500,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie "Nowatorski Ośrodek Rozwoju Artystycznego"

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2012-10-01

Data zakończenia: 2015-03-31

Postaw na aktywność

Kwota dotacji: 1 086 559,39 PLN

Procent dofinansowania: 88,07%

Beneficjent:

Gmina Miasto Sępopol

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-05-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Dywersyfikacja działalności handlowej i usługowej poprzez stworzenie profesjonalnego, nowoczesnego centrum handlowego i uruchomienie usług z zakresu kultury fizycznej F.H.U. "EDYTA"

Kwota dotacji: 1 063 252,08 PLN

Wartość projektu: 3 202 576,83 PLN

Beneficjent:

F.H.U. "EDYTA" Edyta Duszkiewicz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Rozwój przedsiębiorstwa Bart-Druk poprzez zakup nowoczesnych linii produkcji opakowań kartonowych

Kwota dotacji: 1 026 468,26 PLN

Wartość projektu: 2 504 582,57 PLN

Beneficjent:

Bart-Druk Sp. z. o. o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-08

Data zakończenia: 2010-10-15

Powrót do pracy

Kwota dotacji: 955 255,56 PLN

Procent dofinansowania: 88,89%

Beneficjent:

Gmina Miejska Górowo Iławieckie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2014-12-31

''Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynków wielorodzinnych wybudowanych w przestarzałej technologii - część 2''

Kwota dotacji: 936 149,38 PLN

Wartość projektu: 1 950 206,97 PLN

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa BUDOWLANI

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2011-12-08

Data zakończenia: 2013-12-31

Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych miasta Bartoszyce

Kwota dotacji: 930 650,39 PLN

Wartość projektu: 1 665 686,23 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Bartoszyce

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.2 Rewitalizacja miast

Data rozpoczęcia: 2010-02-26

Data zakończenia: 2012-09-30

Szansa na Twój sukces!

Kwota dotacji: 914 055,27 PLN

Procent dofinansowania: 89,09%

Beneficjent:

Powiat bartoszycki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Szkoła naszych oczekiwań

Kwota dotacji: 869 883,24 PLN

Procent dofinansowania: 87,25%

Beneficjent:

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia "Jesteśmy Razem"

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2012-09-03

Data zakończenia: 2015-07-31

Równy start - programy rozwojowe szkół podstawowych w Gminie Bartoszyce.

Kwota dotacji: 832 244,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Bartoszyce

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2010-09-01

Data zakończenia: 2011-07-31

Uczeń otwarty na wiedzę

Kwota dotacji: 807 907,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miejska Bartoszyce

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2009-08-03

Data zakończenia: 2010-09-10

Kubuś - Utworzenie Punktu przedszkolnego w Rodnowie szansą dla najmłodszych

Kwota dotacji: 806 799,66 PLN

Procent dofinansowania: 93,04%

Beneficjent:

Gmina Bartoszyce

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2008-10-01

Data zakończenia: 2011-08-31

Zakup wyposażenia diagnostyczno- zabiegowego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach

Kwota dotacji: 791 244,41 PLN

Wartość projektu: 1 146 426,26 PLN

Beneficjent:

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Data rozpoczęcia: 2009-02-16

Data zakończenia: 2010-05-19

Dołącz do Nas

Kwota dotacji: 771 706,00 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Data rozpoczęcia: 2009-01-02

Data zakończenia: 2013-12-31

Małymi krokami do celu.

Kwota dotacji: 759 154,07 PLN

Procent dofinansowania: 88,09%

Beneficjent:

Gmina Miasto Bisztynek

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2012-12-31

Wiedza i umiejętności drogą do kariery uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim

Kwota dotacji: 731 691,36 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2013-09-01

Data zakończenia: 2015-06-30

POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH ORAZ JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW BUDYNKU PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 5 W BARTOSZYCACH

Kwota dotacji: 706 341,44 PLN

Wartość projektu: 855 582,35 PLN

Beneficjent:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyszyńskiego 5

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2009-08-11

Data zakończenia: 2012-03-31

Przedszkole bliżej dziecka

Kwota dotacji: 647 358,35 PLN

Procent dofinansowania: 95,17%

Beneficjent:

Gmina Sępopol

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2008-11-01

Data zakończenia: 2011-07-31

Wzrost konkurencyjności PPU Karos w Sędławkach poprzez wdrożenie innowacyjności procesowej i produktowej w zakresie produkcji pomostów pływających.

Kwota dotacji: 615 429,55 PLN

Wartość projektu: 1 501 648,11 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Karos"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2008-08-18

Data zakończenia: 2009-09-30

Szkoła wiejska - niczym miejska

Kwota dotacji: 579 851,37 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Sępopol

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2010-08-01

Data zakończenia: 2012-07-31

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Sątopy-Samulewo

Kwota dotacji: 549 995,27 PLN

Wartość projektu: 687 494,09 PLN

Beneficjent:

Gmina Bisztynek

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Data rozpoczęcia: 2010-09-22

Data zakończenia: 2011-08-31

"Wzrost poziomu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego w gminie Bisztynek poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bisztynek"

Kwota dotacji: 527 669,73 PLN

Wartość projektu: 672 648,01 PLN

Beneficjent:

Gmina Bisztynek

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Data rozpoczęcia: 2009-03-16

Data zakończenia: 2009-12-30

Poznawanie przez działanie

Kwota dotacji: 513 908,74 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Sępopol

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-07-01

Data zakończenia: 2015-07-31

Techniczne fascynacje

Kwota dotacji: 504 471,64 PLN

Procent dofinansowania: 87,25%

Beneficjent:

Powiat Bartoszycki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2011-01-01

Data zakończenia: 2012-08-15

Równanie szans - inwestycją w przyszłość

Kwota dotacji: 500 107,50 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Sępopol

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-08-01

Data zakończenia: 2014-07-31

Rozwój brokeringu edukacyjnego w powiecie bartoszyckim

Kwota dotacji: 498 707,70 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze LIDER Anna Agnieszka Lisikiewicz

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania

Data rozpoczęcia: 2013-05-01

Data zakończenia: 2015-04-30

Poradnia w mojej szkole

Kwota dotacji: 478 655,04 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiat Bartoszycki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2008-11-03

Data zakończenia: 2010-08-31

Wzrost konkurencyjności PPU Karos poprzez rozbudowę hali produkcyjnej oraz rozszerzenie oferty produktowej.

Kwota dotacji: 476 977,36 PLN

Wartość projektu: 1 594 205,27 PLN

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Karos" Aleksandra Olchowska Henryk Olchowski, spółka cywilna

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2012-07-31

Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim w samochód ratowniczo-gaśniczy

Kwota dotacji: 471 684,07 PLN

Wartość projektu: 589 605,12 PLN

Beneficjent:

Gmina Miejska Górowo Iławeckie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Data rozpoczęcia: 2010-12-20

Data zakończenia: 2011-09-15

Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Bartoszycach

Kwota dotacji: 461 259,55 PLN

Wartość projektu: 542 658,31 PLN

Beneficjent:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyszyńskiego 1

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty

Data rozpoczęcia: 2012-06-19

Data zakończenia: 2013-05-30

Rozwój oferty edukacyjnej punktów przedszkolnych w gminie Górowo Iławeckie

Kwota dotacji: 446 955,84 PLN

Procent dofinansowania: 85,00%

Beneficjent:

Gmina Górowo Iławeckie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Data rozpoczęcia: 2011-09-01

Data zakończenia: 2013-06-30

"Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamińsku "

Kwota dotacji: 445 600,01 PLN

Wartość projektu: 557 000,01 PLN

Beneficjent:

Gmina Górowo Iławeckie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Data rozpoczęcia: 2009-04-20

Data zakończenia: 2010-06-30

Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim

Kwota dotacji: 441 164,45 PLN

Wartość projektu: 519 017,00 PLN

Beneficjent:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Data rozpoczęcia: 2012-09-05

Data zakończenia: 2013-12-31

Szkolny Ośrodek Kariery - moja zawodowa przyszłość

Kwota dotacji: 375 734,15 PLN

Procent dofinansowania: 86,82%

Beneficjent:

Powiat Bartoszycki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2011-01-03

Data zakończenia: 2012-07-31

Akademia innowacji

Kwota dotacji: 362 627,75 PLN

Procent dofinansowania: 86,59%

Beneficjent:

Fundacja Zachęta

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2013-09-01

Data zakończenia: 2015-06-30

Rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży szkolnej opartej na tworczości artystycznej i rzemieśliniczej

Kwota dotacji: 339 495,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2008-11-03

Data zakończenia: 2010-07-31

W pełni sprawni na rynku pracy - aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie bartoszyckim

Kwota dotacji: 332 610,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

Data rozpoczęcia: 2013-01-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Leasing innowacyjnej śmieciarki Medium z dynamicznym systemem ważenia i identyfikacją pojemników

Kwota dotacji: 330 000,00 PLN

Wartość projektu: 805 200,00 PLN

Beneficjent:

"Bartko" spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-07-01

Data zakończenia: 2012-09-30

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Miejskiej Bartoszyce poprzez zakup wyposażenia do interaktywnych sal lekcyjnych

Kwota dotacji: 320 621,16 PLN

Wartość projektu: 396 123,02 PLN

Beneficjent:

Gmina miejska Bartoszyce

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Data rozpoczęcia: 2009-01-16

Data zakończenia: 2010-05-31

Równy start uczniów do wymagań XXI wieku

Kwota dotacji: 312 819,20 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Sępopol

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-07-01

Data zakończenia: 2015-07-30

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ,,Agromeg" Sp. z o.o. poprzez zakup maszyn do obróbki drewna

Kwota dotacji: 307 400,00 PLN

Wartość projektu: 750 056,00 PLN

Beneficjent:

Agromeg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-11-01

Data zakończenia: 2011-01-11

Dogonić peleton - program wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Górowo Iławeckie

Kwota dotacji: 305 762,94 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Górowo Iławeckie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2009-01-01

Data zakończenia: 2010-06-30

Rekultywacja kwatery nr 1 na składowisku odpadów w miejscowości Wysieka

Kwota dotacji: 300 659,12 PLN

Wartość projektu: 780 341,45 PLN

Beneficjent:

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Data rozpoczęcia: 2012-07-01

Data zakończenia: 2014-12-31

Stawiam na swój rozwój - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z Powiatu Bartoszyckiego

Kwota dotacji: 290 385,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiat Bartoszycki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2008-11-01

Data zakończenia: 2010-01-31

Wiedza i umiejętności drogą do sukcesu w przyszłości

Kwota dotacji: 275 803,50 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Sępopol

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-07-31

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez instalację oczyszczalni ścieków

Kwota dotacji: 275 000,00 PLN

Wartość projektu: 671 000,00 PLN

Beneficjent:

W-M Glass Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska

Data rozpoczęcia: 2009-06-07

Data zakończenia: 2010-06-30

Krok ku zatrudnieniu

Kwota dotacji: 269 974,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Data rozpoczęcia: 2012-09-01

Data zakończenia: 2013-11-30

I TY MOŻESZ BYĆ MISTRZEM

Kwota dotacji: 251 900,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miejska Bartoszyce

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-01-02

Data zakończenia: 2013-06-30

Krok ku aktywności i integracji

Kwota dotacji: 234 420,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2008-12-01

Data zakończenia: 2010-05-31

Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu

Kwota dotacji: 226 660,05 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiat Bartoszycki/Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-10-01

Data zakończenia: 2014-07-31

Droga do aktywności

Kwota dotacji: 207 330,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 2010-09-01

Data zakończenia: 2011-11-30

Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Bartoszyce

Kwota dotacji: 202 207,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Bartoszyce

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-12-03

Data zakończenia: 2013-07-31

Poprawa warunków obsługi klienta poprzez rozwój sieci handlowej F.H.U. "EDYTA"

Kwota dotacji: 180 028,40 PLN

Wartość projektu: 492 405,90 PLN

Beneficjent:

F.H.U. "EDYTA" Edyta Duszkiewicz

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2010-05-01

Data zakończenia: 2013-12-31

Z pasją do techniki

Kwota dotacji: 168 156,04 PLN

Procent dofinansowania: 87,24%

Beneficjent:

Powiat Bartoszycki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2009-01-01

Data zakończenia: 2010-07-30

Modernizacja wyposażenia technicznego poradni FEMINA poprzez zakup cyfrowego ultrasonografu umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnej technologii obrazowania badań USG w położnictwie i ginekologii

Kwota dotacji: 137 160,50 PLN

Wartość projektu: 274 321,00 PLN

Beneficjent:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "FEMINA"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Data zakończenia: 2010-03-31

Indywidualizacja nauczania szansą każdego ucznia

Kwota dotacji: 125 292,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Sępopol

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-07-01

Data zakończenia: 2013-06-30

Zwiększenie jakości usług gabinetu stomatologicznego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu stomatologicznego.

Kwota dotacji: 111 386,49 PLN

Wartość projektu: 222 772,98 PLN

Beneficjent:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Julia Kopańska

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2009-05-31

Data zakończenia: 2010-12-31

Wprowadzenie innowacyjności produktowej w firmie WTW Mrągowo poprzez zakup nowoczesnego oprogramowania i maszyny produkcyjnej

Kwota dotacji: 104 500,00 PLN

Wartość projektu: 254 980,00 PLN

Beneficjent:

WTW MRĄGOWO mgr inż. MATEUSZ WISZNIEWSKI

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Data rozpoczęcia: 2009-05-25

Data zakończenia: 2009-12-25

Zakup maszyny budowlanej drogą do wzrostu konkurencyjności oraz dywersyfikacja przychodów z nowej usługi - robót ziemnych.

Kwota dotacji: 100 000,00 PLN

Wartość projektu: 244 000,00 PLN

Beneficjent:

Ryszard Kierul Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany "Baks"

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-01-31

ROZEJRZYJ SIĘ PO ŚWIECIE

Kwota dotacji: 76 890,00 PLN

Procent dofinansowania: 87,18%

Beneficjent:

Powiat Bartoszycki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Data rozpoczęcia: 2009-09-01

Data zakończenia: 2010-06-11

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w gminie Górowo Iławeckie

Kwota dotacji: 75 888,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Górowo Iławeckie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2011-12-01

Data zakończenia: 2012-06-29

zakup aparatu do badań ultrasonograficznych /USG/

Kwota dotacji: 67 500,00 PLN

Wartość projektu: 135 000,00 PLN

Beneficjent:

NIEPUBLICZNY ZAKłAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ''RODZINA''

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Nazwa działania:

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 2008-08-26

Data zakończenia: 2008-10-31

Lubię się uczyć

Kwota dotacji: 65 700,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miejska Górowo Iławeckie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-09-03

Data zakończenia: 2013-07-31

Edukacja dla Zdrowia - pilotażowy program profilaktyki i promocji zdrowia w gminie Górowo Ił.

Kwota dotacji: 50 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gminny Orodek Kulrtury w Górowie Iławeckim

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-03-31

"HISTORIA?-TO wcale NIE MUSI BYĆ nudne!-aktywne warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży z Górowa Iławeckiego.

Kwota dotacji: 50 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miejska Górowo Iławeckie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2010-01-01

Data zakończenia: 2010-06-30

"EKOKLASA, EKOMIASTO-działania na rzecz rozwoju ekologii w Górowie Iławeckim"

Kwota dotacji: 49 990,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Gmina Miejska Górowo Iławeckie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2010-01-01

Data zakończenia: 2010-06-30

Obóz z językiem angielskim

Kwota dotacji: 49 936,80 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Biuro Usług Projektowych Instalkomfort Krzysztof Łukasz Maciejewski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-06-01

Data zakończenia: 2008-08-31

Równy start

Kwota dotacji: 49 645,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej AKME

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2010-01-01

Data zakończenia: 2010-12-31

Przenikanie kultur - IKONA w GOTYKU

Kwota dotacji: 49 523,50 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Parafia Greckokatolicka Bizantyjsko-ukraińska p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrym Bardzie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2009-08-01

Data zakończenia: 2009-12-31

Lokalna inicjatywa edukacyjna na rzecz aktywizacji środowisk wiejskich i wzmocnienia potencjału absorbcji środków UE w gminie wiejskiej Bartoszyce

Kwota dotacji: 49 369,20 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Europejskie Centrum Doradztwa i Informacji Izabela Ochman

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-05-19

Data zakończenia: 2008-10-17

Aktywni Razem

Kwota dotacji: 49 335,40 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Europejskie Centrum Doradztwa i Informacji Izabela Ochman

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-08-01

Data zakończenia: 2008-12-31

Natangia-nasza kraina

Kwota dotacji: 49 070,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i profilaktyki zdrowia "Jesteśmy razem"

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-03-01

Data zakończenia: 2012-06-30

Aktywnie ku zatrudnieniu

Kwota dotacji: 46 230,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2012-02-01

Data zakończenia: 2012-07-31

Świetlica drugi dom

Kwota dotacji: 37 115,04 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Biuro Usług Projektowych Instalkomfort Krzysztof Łukasz Maciejewski

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Data rozpoczęcia: 2008-09-01

Data zakończenia: 2009-06-30

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bartoszycach

Kwota dotacji: 30 000,00 PLN

Procent dofinansowania: 100,00%

Beneficjent:

Powiat bartoszycki

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa działania:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Data rozpoczęcia: 2012-08-01

Data zakończenia: 2013-07-31

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga