zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   Przebieg konkursu 01/14/1.1.7
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu 01/14/1.1.7

Lista wniosków złożonych

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

w dniu 12 marca 2014 r. o godz. 15:00 został zamknięty nabór wniosków do konkursu 01/14/1.1.7 w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ 1 – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.
Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii.
W związku z powyższym ogłoszona została lista wniosków złożonych w ramach kategorii interwencji 07 – Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie wyższe, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.).

Lista wniosków złożonych (153 kB)

Dodano 2014-03-14Lista cząstkowa wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych formalnie

Lista cząstkowa wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym w konkursie 01/14/1.1.7 w ramach Osi Priorytetowej nr 1 Przedsiębiorczość,
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Lista cząstkowa wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym (82 kB)

Dodano 2014-04-17

 

Lista cząstkowa wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym (94 kB)

Dodano 2014-04-30

Lista cząstkowa wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym (117 kB)

Dodano 2014-05-13

Lista cząstkowa wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym (136 kB)

Dodano 2014-05-22

Lista cząstkowa wniosków pozytywnie ocenionych formalnie (139 kB)

Dodano 2014-05-28

Wydłużenie terminu oceny formalnej

Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje o wydłużeniu terminu oceny formalnej w ramach konkursu 01/14/1.1.7

Zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/14/1.1.7 „Zarejestrowane wnioski, które podlegają ocenie formalnej oceniane są w terminie 40 dni roboczych od upłynięcia ostatniego dnia wyznaczonego terminu składania wniosków (dotyczy naboru wniosków ogłoszonych w formie zamkniętej) lub od daty złożenia wniosku (dotyczy naboru wniosków ogłoszonych w formie otwartej). W przypadku konkursów zamkniętych, IZ może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków. W szczególnych przypadkach (np.: duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków), może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków”.
W związku z powyższym, IZ RPO WiM wydłuża termin zakończenia oceny formalnej w konkursie 01/14/1.1.7 do 30 maja 2014 r.

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym w konkursie 01/14/1.1.7 w ramach Osi Priorytetowej nr 1 Przedsiębiorczość,
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym (140 kB)

Dodano 2014-05-30

Lista wniosków po ocenie strategicznej

Końcowa lista rankingowa projektów po ocenie strategicznej w konkursie 01/14/1.1.7 w ramach Osi Priorytetowej - 1 Przedsiębiorczość,
Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
Poddziałania 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Końcowa lista projektów po ocenie strategicznej (1 498 kB)

Dodano 2014-06-24


Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do konkursu 01/14/1.1.7 w ramach Osi 1 Przedsiębiorczość
Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
Poddziałania 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Lista projektów wybranych do dofinansowania (1 493 kB)

Dodano 2014-06-24


Lista wniosków po ocenie merytorycznej

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem merytorycznym w konkursie 01/14/1.1.7 w ramach Osi Priorytetowej nr 1 Przedsiębiorczość, Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem merytorycznym- (130 kB)

Dodano 2014-06-26

Lista projektów po ocenie strategicznej - aktualizacja

Końcowa lista rankingowa projektów po ocenie strategicznej w konkursie 01/14/1.1.7 w ramach Osi Priorytetowej - 1 Przedsiębiorczość, Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Końcowa lista rankingowa projektów po ocenie strategicznej-aktualizacja (96 kB)

Dodano 2014-07-17

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja

Lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Osi 1 Przedsiębiorczość Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/14/1.1.7.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja (102 kB)

Dodano 2014-07-17

Pliki do pobrania

Lista projektów po ocenie merytorycznej (120 kB, format: PDF)

Dodano 2014-06-16

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 


Pliki do pobrania

Harmonogram posiedzeń KOP (59 kB, format: PDF)

Dodano 2014-04-30

Harmonogram posiedzeń KOP (59 kB, format: PDF)

Dodano 2014-05-26

Harmonogram posiedzeń KOP (59 kB, format: PDF)

Dodano 2014-05-14

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga