zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Turystyka   »   Zakończony nabór wniosków   »   Przebieg konkursu 01/13/2.1.3
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu 01/13/2.1.3

 

Lista wniosków złożonych

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

w dniu 29 października 2013 roku zamknięty został nabór wniosków w ramach konkursu 01/13/2.1.3 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013  

Lista wniosków złożonych w konkursie (64 kB)

Dodano 2013-10-30

Lista wniosków pozytywnie ocenionych formalnie

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

w dniu 22 listopada 2013 roku została zakończona procedura oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 01/13/2.1.3 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka,
Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego
Poddziałanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Lista wniosków po ocenie formalnej (62 kB)

Dodano 2013-11-22

Lista wniosków po ocenie merytorycznej

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

w dniu 9 grudnia 2013 roku została zakończona procedura oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 01/13/2.1.3 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

Lista wniosków po ocenie merytorycznej (204 kB)

Dodano 2013-12-10

Lista wniosków po ocenie strategicznej

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

w dniu 12 grudnia 2013 roku została zakończona procedura oceny strategicznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 01/13/2.1.3 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Lista wniosków po ocenie strategicznej (64 kB)

Dodano 2013-12-13

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

w dniu 17 grudnia 2013 roku dokonał wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/13/2.1.3

Lista projektów wybranych do dofinansowania (191 kB)

Dodano 2013-12-18


Lista rezerwowa projektów do dofinansowania (191 kB)

Dodano 2013-12-18

Lista wniosków pozytywnie ocenionych formalnie - aktualizacja

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

dokonano aktualizacji listy Wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym w konkursie nr 01/13/2.1.3 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka Działania 2.1. Wzrost potencjału turystycznego Poddziałania 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 po rozpatrzeniu protestu.

Lista wniosków pozytywnie ocenionych formalnie - aktualizacja (64 kB)

Dodano 2014-01-28

Lista wniosków pozytywnie ocenionych merytorycznie-aktualizacja

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

w dniu 12 lutego 2014 r. dokonano aktualizacji listy Wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem merytorycznym w konkursie nr 01/13/2.1.3 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka Działania 2.1. Wzrost potencjału turystycznego Poddziałania 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
po rozpatrzeniu protestu.

Lista wniosków pozytywnie ocenionych merytorycznie-aktualizacja (65 kB)

Dodano 2014-02-13

Lista wniosków po ocenie strategicznej - aktualizacja

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

w dniu 13 lutego 2014 r. dokonano aktualizacji Końcowej listy rankingowej projektów po ocenie strategicznej w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka Działania 2.1. Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, do konkursu nr 01/13/2.1.3 po rozpatrzeniu protestu.

Lista wniosków po ocenie strategicznej - aktualizacja (66 kB)

Dodano 2014-02-14

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania - aktualizacja

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

zgodnie z Uchwałą Nr 11/96/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lutego 2014 r. wprowadzono zmiany do Listy rezerwowej projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 2 –Turystyka Działania 2.1. Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, do konkursu nr 01/13/2.1.3

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania (171 kB)

Dodano 2014-02-19

Lista projektów wybranych do dofinansowania

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

w dniu 24 lutego 2014 roku dokonał wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/13/2.1.3. z Listy rezerwowej projektów do dofinansowania

Lista projektów wybranych do dofinansowania (192 kB)

Dodano 2014-02-24

 

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania (193 kB)

Dodano 2014-02-24

Lista projektów wybranych do dofinansowania

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

w dniu 9 września 2014 roku dokonał wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/13/2.1.3. z Listy rezerwowej projektów do dofinansowania.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (262 kB)

Dodano 2014-09-10

 

Posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP)

Pliki do pobrania

Harmonogram posiedzeń KOP (44 kB, format: PDF)

Dodano 2013-11-22

Harmonogram posiedzeń KOP (44 kB, format: PDF)

Dodano 2013-12-03

Harmonogram posiedzeń KOP (63 kB, format: PDF)

Dodano 2014-01-30

Harmonogram posiedzeń KOP (63 kB, format: PDF)

Dodano 2014-02-10

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Posiedzenia Zespołu Oceny Strategicznej (ZOS)

Pliki do pobrania

Harmonogram posiedzeń ZOS (62 kB, format: PDF)

Dodano 2013-12-10

Harmonogram posiedzeń ZOS (62 kB, format: PDF)

Dodano 2014-02-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga