zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego   »   Zakończony nabór wniosków   »   Przebieg konkursu 01/13/7.2.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu 01/13/7.2.1


Lista wniosków złożonych

Lista wniosków złożonych w konkursie nr 01/13/7.2.1 w ramach Osi VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działania 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałania 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

Lista wniosków złożonych (241 kB)

Dodano 2013-06-14

Wydłużenie terminu oceny formalnej

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 -2013
informuje o wydłużeniu terminu oceny formalnej
w ramach konkursu 01/13/7.2.1

Zgodnie z §8 pkt 2 Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/13/7.2.1:

Zarejestrowane wnioski, które podlegają ocenie formalnej oceniane są w terminie 40 dni roboczych od upłynięcia ostatniego dnia wyznaczonego terminu składania wniosków (dotyczy naboru wniosków ogłoszonych w formie zamkniętej) lub od daty złożenia wniosku (dotyczy naboru wniosków ogłoszonych w formie otwartej). W przypadku konkursów zamkniętych, IZ może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków. W szczególnych przypadkach (np.: duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków), może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków.

IZ RPO WiM informuje, że w związku koniecznością aktualizacji Regulaminu naboru i oceny projektów w ramach konkursu 01/13/7.2.1 z uwagi na wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2013, poz. 714), w szczególności zapisów dotyczących procedury odwoławczej, wydłużony zostaje termin zakończenia oceny formalnej do dnia 13 września 2013 roku.
 

Lista wniosków poprawnych formalnie

 
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury
na lata 2007- 2013
informuje, że:

została zakończona ocena formalna w konkursie 01/13/7.2.1 (Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym w konkursie 01/13/7.2.1 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.)

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym (245 kB)

Dodano 2013-09-13

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem merytorycznym

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

została zakończona ocena merytoryczna w konkursie 01/13/7.2.1 w ramach Osi Priorytetowej VII – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,
Działania 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych,
Poddziałania 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem merytorycznym (263 kB)

Dodano 2013-10-31

Lista wniosków po ocenie merytorycznej

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

Dokonuje aktualizacji zbiorczej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie nr 01/13/7.2.1 po rozpatrzeniu protestów. W związku z tym ogłoszona została zaktualizowana Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do oceny strategicznej. 

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem merytorycznym (265 kB)

Dodano 2013-11-25

Lista wniosków po ocenie strategicznej

Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

w dniu 26 listopada 2013 r. została zakończona ocena strategiczna w konkursie 01/13/7.2.1 (Lista rankingowa projektów w ramach Osi Priorytetowej VII – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałania 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, nr konkursu 01/13/7.2.1).

Lista wniosków po ocenie strategicznej (268 kB)

Dodano 2013-11-26

Lista wniosków po ocenie strategicznej-aktualizacja

Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

dokonuje aktualizacji końcowej listy rankingowej projektów po ocenie strategicznej w ramach Osi Priorytetowej VII – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałania 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w ramach konkursu nr 01/13/7.2.1 po rozpatrzeniu protestów 

Lista wniosków po ocenie strategicznej-aktualizacja (270 kB)

Dodano 2013-11-29

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

zgodnie z Uchwałą Nr 63/822/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. dokonał wyboru projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,
Działania 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych,
Poddziałania 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli, z konkursu 01/13/7.2.1 na kwotę dofinansowania 13 542 062,48 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (265 kB)

Dodano 2013-12-18

 

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP)

Pliki do pobrania

Harmonogram posiedzeń KOP (33 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-19

Harmonogram posiedzeń KOP (63 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-20

Harmonogram posiedzeń KOP (27 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-20

Harmonogram posiedzeń KOP (27 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-25

Harmonogram posiedzeń KOP (63 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-03

Harmonogram posiedzeń KOP (27 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-04

Harmonogram posiedzeń KOP (58 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-09

Harmonogram posiedzeń KOP (27 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-18

Harmonogram posiedzeń KOP (27 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-18

Harmonogram posiedzeń KOP (45 kB, format: PDF)

Dodano 2013-11-18

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Posiedzenia Zespołu Oceny Strategicznej (ZOS)

Pliki do pobrania

Harmonogram posiedzeń ZOS (69 kB, format: PDF)

Dodano 2013-11-13

Harmonogram posiedzeń ZOS (68 kB, format: PDF)

Dodano 2013-11-26

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga