zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego   »   Zakończony nabór wniosków   »   Przebieg konkursu NR 01/13/7.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu NR 01/13/7.1


Lista wniosków złożonych

Lista wniosków złożonych w konkursie nr 01/13/7.1 w ramach Osi VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działania 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Lista wniosków złożonych (229 kB)

Dodano 2013-04-15

Lista wniosków poprawnych formalnie

 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

została zakończona ocena formalna w konkursie 01/13/7.1 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,
Działania 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Lista wniosków poprawnych formalnie (226 kB)

Dodano 2013-06-12

Komunikat

KOMUNIKAT
 
INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WARMIA I MAZURY
NA LATA 2007 -2013
 
informuje o wydłużeniu terminu oceny merytorycznej
w ramach konkursu 01/13/7.1
 
Zgodnie z §9 pkt 2 Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/13/7.1:

Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisje Oceny Projektów w terminie 35 dni roboczych od daty złożenia podpisu Dyrektora/Z-cy Dyrektora ZPRR na liście/liście cząstkowej wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. W szczególnych przypadkach (np.: duża ilość wniosków, zdolność instytucji do oceny wniosków, konieczności zamówienia dodatkowych ekspertyz) może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków”.

IZ RPO WiM informuje, że w związku koniecznością aktualizacji Regulaminu naboru i oceny projektów w ramach konkursu 01/13/7.1 z uwagi na wejście w życie ustawy o zmianie ustawy i zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DZ. U. z dnia 24 czerwca 2013 roku, poz.714), w szczególności zapisów dotyczących procedury odwoławczej, wydłużony zostaje termin zakończenia oceny merytorycznej do dnia 13 września 2013 roku.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym-aktualizacja

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
JAKO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013
informuje że:

zamieszcza zaktualizowaną listę wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym w konkursie 01/13/7.1 w ramach Osi VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 po rozpatrzeniu protestu.

Lista wniosków po ocenie formalnej-aktualizacja (229 kB)

Dodano 2013-08-14

Lista wniosków poprawnych merytorycznie

 
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:
została zakończona ocena merytoryczna w konkursie 01/13/7.1 (Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem merytorycznym w konkursie 01/13/7.1 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.)

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem merytorycznym (225 kB)

Dodano 2013-09-13

Lista wniosków po ocenie strategicznej

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
JAKO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013
informuje że:

W dniu 10 października 2013 roku została zakończona ocena strategiczna w konkursie 01/13/7.1 (Końcowa lista rankingowa projektów) w ramach Osi Priorytetowej - 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, nr konkursu 01/13/7.1).

Lista wniosków po ocenie strategicznej (244 kB)

Dodano 2013-10-10

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia I Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

zgodnie z Uchwałą Nr 53/709/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 października 2013 r. dokonał wyboru projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 7- Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, z konkursu 01/13/7.1.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (243 kB)

Dodano 2013-10-23

Lista wniosków po ocenie merytorycznej-aktualizacja

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

dokonuje aktualizacji zbiorczej listy wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem merytorycznym w konkursie nr 01/13/7.1 po rozpatrzeniu protestów
 

Lista wniosków po ocenie merytorycznej-aktualizacja (226 kB)

Dodano 2013-11-04

Lista wniosków po ocenie strategicznej - aktualizacja


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury
na lata 2007- 2013
informuje, że:

dokonuje aktualizacji końcowej listy rankingowej projektów po ocenie strategicznej w ramach Osi Priorytetowej - 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w ramach konkursu 01/13/7.1 po rozpatrzeniu protestu.

Końcowa lista rankingowa (244 kB)

Dodano 2013-11-12

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania-aktualizacja

Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

w dniu 25 listopada 2013 r. dokonał wyboru projektu (po proteście) do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej - 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w ramach konkursu 01/13/7.1.

Lista projektów wybranych do dofinansowania-aktualizacja (203 kB)

Dodano 2013-11-26

 

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP)

Pliki do pobrania

Harmonogram posiedzeń KOP (32 kB, format: PDF)

Dodano 2013-07-08

Harmonogram posiedzeń KOP (58 kB, format: PDF)

Dodano 2013-08-20

Harmonogram posiedzeń KOP (27 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-05

Harmonogram posiedzeń KOP (27 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-18

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Posiedzenia Zespołu Oceny Strategicznej (ZOS)

Pliki do pobrania

Harmonogram posiedzeń ZOS (68 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-25

Harmonogram posiedzeń ZOS (68 kB, format: PDF)

Dodano 2013-11-07

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga