zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   Przebieg konkursu 01/13/1.3
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu 01/13/1.3

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

w dniu 04 kwietnia 2013 r. o godzinie 15:00 został zamknięty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 01/13/1.3 z zakresu Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość, Działania 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych 

Lista wniosków złożonych (84 kB)

Dodano 2013-04-08Wydłużenie terminu oceny formalnej

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury
na lata 2007-2013 informuje o wydłużeniu terminu oceny formalnej w ramach konkursu 01/13/1.3

Z uwagi na dużą liczbę wniosków złożonych w ww. konkursie Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 wydłuża termin zakończenia oceny formalnej do dnia 25 czerwca 2013 r.

Zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/13/1.3 „Zarejestrowane wnioski, które podlegają ocenie formalnej oceniane są w terminie 40 dni roboczych od upłynięcia ostatniego dnia wyznaczonego terminu składania wniosków (dotyczy naboru wniosków ogłoszonych w formie zamkniętej) lub od daty złożenia wniosku (dotyczy naboru wniosków ogłoszonych w formie otwartej). W przypadku konkursów zamkniętych, IZ może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków. W szczególnych przypadkach (np.: duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków), może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków.”

Lista wniosków po ocenie formalnej

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

w dniu 25 czerwca 2013 r. została zakończona procedura oceny formalnej projektów z konkursu nr 01/13/1.3 z zakresu osi priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość Działania 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych

Lista wniosków po ocenie formalnej (72 kB)

Dodano 2013-06-26

Lista wniosków po ocenie formalnej-po protestach

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, iż:

dokonano aktualizacji listy Wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym w konkursie nr 01/13/1.3 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość Działania 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 po rozpatrzeniu protestów.

lista wniosków po ocenie formalnej-po protestach (77 kB)

Dodano 2013-07-04

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej

 

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 -2013
informuje o wydłużeniu terminu oceny merytorycznej
w ramach konkursu 01/13/1.3

Zgodnie z §9 pkt 2 Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/13/1.3:

„Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów w terminie 35 dni roboczych od daty złożenia podpisu Dyrektora/Z-cy Dyrektora ZPRR na liście/liście cząstkowej wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. W szczególnych przypadkach (np.: duża ilość wniosków, zdolność instytucji do oceny wniosków, konieczności zamówienia dodatkowych ekspertyz) może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków”.

IZ RPO WiM informuje, że w związku z koniecznością aktualizacji Regulaminu naboru i oceny projektów w ramach konkursu 01/13/1.3 z uwagi na wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2013, poz. 714), w szczególności zapisów dotyczących procedury odwoławczej, wydłużony zostaje termin zakończenia oceny merytorycznej do dnia 13 września 2013 roku.

Zmiana Regulaminu naboru i oceny wniosków

 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

w związku ze zmianą ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2013 r., poz. 714) uległy zmianie zapisy Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/13/1.3.

Regulamin naboru i oceny wniosków

Lista wniosków po ocenie merytorycznej


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury
na lata 2007- 2013
informuje, że:

W dniu 13 września 2013 r. została zakończona procedura oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 01/13/1.3 w ramach osi priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość Działania 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Lista wniosków po ocenie merytorycznej (61 kB)

Dodano 2013-09-13

Lista wniosków po ocenie strategicznej

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

w dniu 11 października 2013 roku została zakończona procedura oceny strategicznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 01/13/1.3 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość, Działania Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych.

Lista wniosków po ocenie strategicznej (67 kB)

Dodano 2013-10-11

Lista projektów wybranych do dofinansowania

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

w dniu 15 października 2013 roku dokonał wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach konkursu 01/13/1.3 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość, Działania 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (68 kB)

Dodano 2013-10-18

Lista wniosków po ocenie merytorycznej-aktualizacja

Zaktualizowana zbiorcza lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie nr 01/13/1.3 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość Działania 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Lista wniosków po ocenie merytorycznej-aktualizacja (61 kB)

Dodano 2013-12-02

Zaktualizowana końcowa lista rankingowa projektów

Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

w dniu 02 grudnia 2013 roku została zakończona procedura oceny strategicznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 01/13/1.3 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość, Działania 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych

Zaktualizowana końcowa lista rankingowa projektów (67 kB)

Dodano 2013-12-05

Lista projektów wybranych do dofinansowania-aktualizacja

Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość, Działanie 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013, z konkursu 01/13/1.3

Lista projektów wybranych do dofinansowania-aktualizacja (67 kB)

Dodano 2014-02-04

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja (67 kB)

Dodano 2014-02-26

 

 Posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP)

Pliki do pobrania

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Zaplanowane posiedzenie Komisji Oceny Projektów na 22 lipca 2013 r. w ramach Działania 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych do konkursu 01/13/1.3 nie odbędzie się we wskazanym terminie.

Dodano 2013-07-11

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2013-08-09

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-05

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-09

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Posiedzenia Zespołu Oceny Strategicznej (ZOS)

Pliki do pobrania

Posiedzenia Zespołu Oceny Strategicznej (ZOS) (62 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-25

Harmonogram posiedzeń ZOS (62 kB, format: PDF)

Dodano 2013-12-02

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga