zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   Przebieg konkursu 01/13/1.1.2
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu 01/13/1.1.2

 

Lista wniosków złożonych

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

w dniu 27 marca 2013 r. o godzinie 15:00 został zamknięty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 01/13/1.1.2 z zakresu Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość
Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałania 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Lista wniosków złożonych (67 kB)

Dodano 2013-03-29


Lista wniosków po ocenie formalnej

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym w konkursie nr 01/13/1.1.2 w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorczość Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Lista wniosków po ocenie formalnej (62 kB)

Dodano 2013-05-27

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej

KOMUNIKAT INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 -2013
dotyczący wydłużenia terminu oceny merytorycznej
w ramach konkursu 01/13/1.1.2

Zgodnie z §9 pkt 2 Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/13/1.1.2: „Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisje Oceny Projektów w terminie 35 dni roboczych od daty złożenia podpisu Dyrektora/Z-cy Dyrektora ZPRR na liście/liście cząstkowej wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. W szczególnych przypadkach (np.: duża ilość wniosków, zdolność instytucji do oceny wniosków, konieczności zamówienia dodatkowych ekspertyz) może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków”.

IZ RPO WiM informuje, że w związku koniecznością aktualizacji Regulaminu naboru i oceny projektów w ramach konkursu 01/13/1.1.2 z uwagi na wejście z życie ustawy o zmianie ustawy i zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DZ. U. z dnia 24 czerwca 2013 roku, poz.714), w szczególności zapisów dotyczących procedury odwoławczej, wydłużony zostaje termin zakończenia oceny merytorycznej do dnia 31 lipca 2013 roku.

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 -2013
informuje o wydłużeniu terminu oceny merytorycznej
w ramach konkursu 01/13/1.1.2

Zgodnie z §9 pkt 2 Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/13/1.1.2:

„Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisje Oceny Projektów w terminie 35 dni roboczych od daty złożenia podpisu Dyrektora/Z-cy Dyrektora ZPRR na liście/liście cząstkowej wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. W szczególnych przypadkach (np.: duża ilość wniosków, zdolność instytucji do oceny wniosków, konieczności zamówienia dodatkowych ekspertyz) może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków”.

IZ RPO WiM informuje, że w związku koniecznością aktualizacji Regulaminu naboru i oceny projektów w ramach konkursu 01/13/1.1.2 z uwagi na wejście z życie ustawy o zmianie ustawy i zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DZ. U. z dnia 24 czerwca 2013 roku, poz.714), w szczególności zapisów dotyczących procedury odwoławczej, wydłużony zostaje termin zakończenia oceny merytorycznej do dnia 13 września 2013 roku.

Zmiana Regulaminu naboru i oceny wniosków

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

w związku ze zmianą ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2013 r., poz. 714) uległy zmianie zapisy Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/13/1.1.2.

Regulamin naboru i oceny wniosków

Lista wniosków po ocenie merytorycznej

 
Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia
i Mazury 2007-2013

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:


w dniu 13 września 2013 r. została zakończona procedura oceny merytorycznej wniosków
o dofinansowanie zgłoszonych do konkursu 01/13/1.1.2 z zakresu osi priorytetowej 1 – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
Poddziałanie 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości,

w wyniku której żaden z projektów nie został pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym.

Lista wniosków po ocenie merytorycznej

Zbiorcza lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie nr 01/13/1.1.2 w ramach Osi 1 Przedsiębiorczość
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Lista wniosków po ocenie merytorycznej (63 kB)

Dodano 2013-10-21

Końcowa lista rankingowa projektów

Końcowa lista rankingowa projektów w ramach Osi Priorytetowej - 1 Przedsiębiorczość, Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, nr konkursu 01/13/1.1.2 

Końcowa lista rankingowa projektów (227 kB)

Dodano 2013-11-12

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

w dniu 19 listopada 2013 roku dokonał wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość, Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013, z konkursu 01/13/1.1.2

Lista projektów wybranych do dofinansowania (189 kB)

Dodano 2013-11-26

 

 Posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP)

Pliki do pobrania

Harmonogram posiedzeń KOP (56 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-05

Harmonogram posiedzeń KOP (55 kB, format: PDF)

Dodano 2013-07-12

Harmonogram posiedzeń KOP (55 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-25

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Posiedzenia Zespołu Oceny Strategicznej (ZOS)

Pliki do pobrania

Harmonogram posiedzeń ZOS (52 kB, format: PDF)

Dodano 2013-10-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga