zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   Przebieg konkursu 01/13/1.1.3
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu 01/13/1.1.3


Lista wniosków złożonych

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

w dniu 27 marca 2013 r. o godzinie 15:00 został zamknięty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 01/13/1.1.3 z zakresu Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość
Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałania 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Lista wniosków złożonych (67 kB)

Dodano 2013-03-29


Wydłużenie terminu oceny formalnej

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje o wydłużeniu terminu oceny formalnej w ramach konkursu 01/13/1.1.3


Z uwagi na skomplikowany charakter oceny projektów złożonych w ww. konkursie Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 wydłuża termin zakończenia oceny formalnej do dnia 7 czerwca 2013 r.

Zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/13/1.1.3 „Zarejestrowane wnioski, które podlegają ocenie formalnej oceniane są w terminie 40 dni roboczych od upłynięcia ostatniego dnia wyznaczonego terminu składania wniosków (dotyczy naboru wniosków ogłoszonych w formie zamkniętej) lub od daty złożenia wniosku (dotyczy naboru wniosków ogłoszonych w formie otwartej). W przypadku konkursów zamkniętych, IZ może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków. W szczególnych przypadkach (np.: duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków), może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków.”

Lista wniosków poprawnych formalnie

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

w dniu 7 czerwca 2013 r. została zakończona procedura oceny formalnej projektów z konkursu nr 01/13/1.1.3 z zakresu osi priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami.

Lista wniosków poprawnych formalnie (64 kB)

Dodano 2013-06-07


Wydłużenie terminu oceny merytorycznej

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje o wydłużeniu terminu oceny merytorycznej w ramach konkursu 01/13/1.1.3

Z uwagi na zmianę ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2013 r., poz. 714), która zmienia m.in. przepisy dotyczące procedury odwoławczej, w stopniu wymagającym od Instytucji Zarządzającej aktualizacji zapisów Regulaminu oceny i naboru projektów dla konkursu 01/13/1.1.3 oraz ze względu na skomplikowany charakter oceny projektów złożonych w ww. konkursie ocena merytoryczna projektów dla konkursu 01/13/1.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego - Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami – zostaje wydłużona do 13 września 2013 r.

Zaktualizowany komunikat o wydłużeniu terminu oceny merytorycznej

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 -2013
informuje o wydłużeniu terminu oceny merytorycznej w ramach konkursu 01/13/1.1.3

Zgodnie z §9 pkt 2 Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/13/1.1.3:

„Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisje Oceny Projektów w terminie 35 dni roboczych od daty złożenia podpisu Dyrektora/Z-cy Dyrektora ZPRR na liście/liście cząstkowej wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. W szczególnych przypadkach (np.: duża ilość wniosków, zdolność instytucji do oceny wniosków, konieczności zamówienia dodatkowych ekspertyz) może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków”.

IZ RPO WiM informuje, że w związku z koniecznością aktualizacji Regulaminu naboru i oceny projektów w ramach konkursu 01/13/1.1.3 z uwagi na wejście w życie ustawy o zmianie ustawy i zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2013, poz. 714), w szczególności zapisów dotyczących procedury odwoławczej, wydłużony zostaje termin zakończenia oceny merytorycznej do dnia 13 września 2013 roku.

Zmiana Regulaminu naboru i oceny wniosków

 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

w związku ze zmianą ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2013 r., poz. 714) uległy zmianie zapisy Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/13/1.1.3.

Regulamin naboru i oceny wniosków

Lista wniosków po ocenie merytorycznej


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury
na lata 2007- 2013
informuje, że:

w dniu 13 września 2013 r. została zakończona procedura oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 01/13/1.1.3 w ramach osi priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi
a przedsiębiorstwami.

 

Lista wniosków po ocenie merytorycznej (58 kB)

Dodano 2013-09-13


Lista wniosków po ocenie strategicznej

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

w dniu 11 października 2013 roku została zakończona procedura oceny strategicznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 01/13/1.1.3 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość, Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami.

Lista wniosków po ocenie strategicznej (69 kB)

Dodano 2013-10-11

Lista projektów wybranych do dofinansowania

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

w dniu 15 października 2013 roku dokonał wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach konkursu 01/13/1.1.3 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość, Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (68 kB)

Dodano 2013-10-18

 

 Posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP)

Pliki do pobrania

Harmonogram posiedzeń KOP (56 kB, format: PDF)

Dodano 2013-06-10

Harmonogram posiedzeń KOP (56 kB, format: PDF)

Dodano 2013-08-12

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

Posiedzenia Zespołu Oceny Strategicznej (ZOS)

Pliki do pobrania

Harmonogram posiedzeń ZOS (53 kB, format: PDF)

Dodano 2013-09-25

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga