zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   Przebieg konkursu 01/12/1.1.7
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu 01/12/1.1.7

Lista wniosków złożonych

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, informuje że:

w dniu 28 grudnia 2012 r. o godz. 15:30 został zamknięty nabór wniosków w konkursie nr 01/12/1.1.7 z zakresu Osi I Priorytetowej 1 - Przedsiębiorczość
Działanie 1.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7 - Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Lista wniosków złożonych (351 kB)

Dodano 2012-12-31

Wydłużenie terminu oceny formalnej

Ze względu na dużą liczbę złożonych projektów i uzupełnień formalnych Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr 01/12/1.1.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Termin zakończenia oceny przesunięty został na dzień 26 kwietnia 2013 r.

Cząstkowa lista projektów poprawnych formalnie

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przedstawia listę projektów poprawnych formalnie przekazanych do oceny merytorycznej, złożonych w odpowiedzi na konkurs 01/12/1.1.7 w ramach Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Lista ta może ulec aktualizacji, ponieważ nie uwzględnia wszystkich złożonych protestów od negatywnej oceny formalnej.

Cząstkowa lista projektów poprawnych formalnie (299 kB)

Dodano 2013-04-26


Wydłużenie terminu oceny merytorycznej

 Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż w związku:
  1. ze zmianą ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2013 r., poz. 714), która zmienia m.in. przepisy dotyczące procedury odwoławczej, w stopniu wymagającym od Instytucji Pośredniczącej II stopnia aktualizacji zapisów Regulaminu oceny i naboru projektów dla konkursu 01/12/1.1.7, a tym samym z uwagi na trwające prace nad nowymi zapisami Regulaminu,
  2. trwającymi negocjacjami podejmowanymi z wnioskodawcami w/w konkursu, dotyczącymi wykluczenia z przedstawionych przez nich budżetów projektów wydatków uznanych za niezasadne lub zawyżone 
ocena merytoryczna projektów dla konkursu 01/12/1.1.7 Regionalnego Programu Operacyjnego - Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii – zostaje wydłużona do 31 lipca 2013 r.

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż z uwagi na trwające prace dotyczące zmiany Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) do konkursu 01/12/1.1.7, wynikające m.in. ze zmiany zapisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ocena merytoryczna projektów dla konkursu 01/12/1.1.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii – zostaje wydłużona do 13 września 2013 r.

Zaktualizowana lista projektów poprawnych formalnie

Zaktualizowana lista projektów poprawnych formalnie przekazanych do oceny merytorycznej złożonych w konkursie 01/12/1.1.7 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 1 – Przedsiębiorczość
Działanie 1.1 – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7 - Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii
 

Zaktualizowana lista projektów poprawnych formalnie (313 kB)

Dodano 2013-08-30

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej w konkursie 01/12/1.1.7 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

Lista rankingowa wniosków po ocenie merytorycznej (314 kB)

Dodano 2013-09-10

Zaktualizowana lista projektów poprawnych formalnie

Zaktualizowana lista projektów poprawnych formalnie przekazanych do oceny merytorycznej (po uwzględnieniu protestów) złożonych w konkursie 01/12/1.1.7 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 1 - Przedsiębiorczość Działanie 1.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.7 - Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Zaktualizowana lista projektów poprawnych formalnie (313 kB)

Dodano 2013-10-14

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie uprzejmie informuje, iż w dniu 29 października 2013r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę zatwierdzającą Listy projektów do dofinansowania w ramach konkursu 01/12/1.1.7, Działania 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.7 – Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii
 

Lista projektów do dofinansowania w ramach konkursu 01/12/1.1.7 (328 kB)

Dodano 2013-10-29

Lista projektów wybranych do dofinansowania-aktualizacja

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż w dniu 09.12.2013 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę w sprawie zaktualizowanej listy wniosków wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 01/12/1.1.7
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Lista projektów do dofinansowania - aktualizacja (330 kB)

Dodano 2013-12-09

Zaktualizowana zbiorcza lista rankingowa wniosków po ocenie merytorycznej

Zaktualizowana lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej w konkursie 01 12 1 1 7 - po uwzględnieniu protestów

Zaktualizowana lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej (310 kB)

Dodano 2013-12-23

Zaktualizowana lista projektów do dofinansowania

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż w dniu 23.12.2013 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę w sprawie zaktualizowanej listy wniosków wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 01/12/1.1.7 Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Zaktualizowana lista wniosków wybranych do dofinansowania (329 kB)

Dodano 2013-12-23

Lista projektów poprawnych formalnie - aktualizacja

Zaktualizowana lista projektów poprawnych formalnie przekazanych do oceny merytorycznej złożonych w konkursie 01/12/1.1.7 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 – Przedsiębiorczość
Działanie 1.1 – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7 - Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Lista projektów poprawnych formalnie - aktualizacja (314 kB)

Dodano 2014-03-17

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga