zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast   »   Zakończony nabór wniosków   »   Przebieg konkursu 01/12/4.2
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu 01/12/4.2

Zamknięcie naboru wniosków

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

w dniu 24 sierpnia 2012 r. o godz. 15:00 został zamknięty nabór wniosków do konkursu 01/12/4.2 w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ 4 – ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA
I REWITALIZACJA MIAST, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast.
W związku z powyższym ogłoszona została lista wniosków złożonych w ramach kategorii interwencji 61 - zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich.

Lista wniosków złożonych - schemat A (79 kB)

Dodano 2012-08-28


Lista wniosków złożonych - schemat B (69 kB)

Dodano 2012-08-28


Lista cząstkowa wniosków pozytywnie ocenionych formalnie

Lista cząstkowa wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym w konkursie 01/12/4.2 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Lista cząstkowa wniosków pozytywnie ocenionych formalnie (69 kB)

Dodano 2012-10-17

Wydłużenie terminu oceny formalnej

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

informuje o wydłużeniu terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu 01/12/4.2

Zgodnie z §8 ust. 2 Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/12/4.2 „Zarejestrowane wnioski, które podlegają ocenie formalnej oceniane są w terminie 40 dni roboczych od upłynięcia ostatniego dnia wyznaczonego terminu składania wniosków (dotyczy naboru wniosków ogłoszonych w formie zamkniętej) lub od daty złożenia wniosku (dotyczy naboru wniosków ogłoszonych w formie otwartej). W przypadku konkursów zamkniętych, IZ może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków. W szczególnych przypadkach (np.: duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków), może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków.” 

W związku z powyższym, IZ RPO WiM wydłuża termin zakończenia oceny formalnej do dnia 26 października 2012 r.

Wydłużenie terminu oceny formalnej

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje o wydłużeniu terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu 01/12/4.2

Zgodnie z §8 ust. 2 Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/12/4.2 „Zarejestrowane wnioski, które podlegają ocenie formalnej oceniane są w terminie 40 dni roboczych od upłynięcia ostatniego dnia wyznaczonego terminu składania wniosków (dotyczy naboru wniosków ogłoszonych w formie zamkniętej) lub od daty złożenia wniosku (dotyczy naboru wniosków ogłoszonych w formie otwartej). W przypadku konkursów zamkniętych, IZ może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków. W szczególnych przypadkach (np.: duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków), może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków.”

W związku z powyższym, IZ RPO WiM wydłuża termin zakończenia oceny formalnej do dnia 30 października 2012 r.

Lista cząstkowa wniosków pozytywnie ocenionych formalnie

Lista cząstkowa wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym w konkursie 01/12/4.2 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Lista cząstkowa projektów pozytywnie (81 kB)

Dodano 2012-10-26


Lista wniosków poprawnie ocenionych formalnie

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym w konkursie 01/12/4.2 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Lista wniosków poprawnie ocenionych formalnie (82 kB)

Dodano 2012-10-30


Listy wniosków po ocenie merytorycznej - Schemat A i B

Zbiorcze listy rankingowe wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 01/12/4.2 w Schemacie  A i B w ramach Osi Priorytetowej nr 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007-2013

Lista wniosków po ocenie merytorycznej - Schemat A (77 kB)

Dodano 2012-12-05


Lista wniosków po ocenie merytorycznej - Schemat B (66 kB)

Dodano 2012-12-05


Lista wniosków po ocenie merytorycznej Schemat A - aktualizacja

Zbiorcza lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 01/12/4.2 w Schemacie A w ramach Osi Priorytetowej nr 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007-2013

Lista wniosków po ocenie merytorycznej Schemat A - aktualizacja (78 kB)

Dodano 2012-12-17Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania

Zbiorcza lista rezerwowa projektów w Schemacie A

Lista projektów wybranych do dofinansowania w schemacie A-aktualizacja

zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania Schemat A

Lista rezerwowa wniosków o dofinansowanie projektów z konkursów Schemat A

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

w dniu 26 sierpnia 2013 roku dokonał wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/12/4.2 z Listy rezerwowej projektów do dofinansowania.

Lista projektów wybranych do dofinansowania Schemat A - aktualizacja (68 kB)

Dodano 2013-08-28

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania schemat B - aktualizacja (63 kB)

Dodano 2013-08-28

 

Lista rezerwowa Schemat A - aktualizacja (66 kB)

Dodano 2013-08-28

Lista projektów wybranych do dofinansowania-aktualizacja

Zbiorcza lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dofinansowania w Schemacie A w konkursie 01/12/4.2 w ramach Osi Priorytetowej - 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja (198 kB)

Dodano 2014-01-29

 

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania - aktualizacja (194 kB)

Dodano 2014-01-29

 

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania Schemat A - aktualizacja (193 kB)

Dodano 2014-02-07

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Zbiorcza lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dofinansowania w Schemacie A oraz lista rezerwowa projektów kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 01/12/4.2 w ramach Osi Priorytetowej - 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Zbiorcza lista projektów wybranych do dofinansowania w schemacie A (69 kB)

Dodano 2014-02-24

 

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania (228 kB)

Dodano 2014-02-24

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Lista projektów wybranych do dofinansowania (776 kB, format: PDF)

Dodano 2015-09-03

Lista rezerwowa (376 kB, format: PDF)

Dodano 2015-09-03

Lista projektów wybranych do dofinansowania Schemat A (303 kB, format: PDF)

Dodano 2015-09-03

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

 

 Posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP)

Pliki do pobrania

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2012-10-18

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2012-10-25

Harmonogram posiedzeń KOP (51 kB, format: PDF)

Dodano 2012-10-30

Harmonogram posiedzeń KOP (51 kB, format: PDF)

Dodano 2012-11-07

Harmonogram posiedzeń KOP (51 kB, format: PDF)

Dodano 2012-11-08

Harmonogram posiedzeń KOP (52 kB, format: PDF)

Dodano 2012-11-16

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2012-11-20

Harmonogram posiedzeń KOP (57 kB, format: PDF)

Dodano 2012-11-23

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2012-12-13

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2013-01-07

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga