zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast   »   Zakończony nabór wniosków   »   Przebieg konkursu nr 09/11/4.1.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu nr 09/11/4.1.1


Lista złożonych wniosków

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

w dniu 13 grudnia 2011 r. o godz. 15:00 został zamknięty nabór wniosków do konkursu 09/11/4.1.1 w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ 4 – ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA
I REWITALIZACJA MIAST.
Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk
Działanie 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty

W związku z powyższym ogłoszona została lista wniosków złożonych w ramach kategorii interwencji 78- infrastruktura mieszkalnictwa.

Lista złożonych wniosków (91 kB)

Dodano 2011-12-14


Lista cząstkowa wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych formalnie

Lista cząstkowa wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym w konkursie 09/11/4.1.1 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast,
Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk,
Poddziałanie 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007-2013.

Lista cząstkowa wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym (68 kB)

Dodano 2012-01-23

Przedłużenie terminu oceny formalnej

KOMUNIKAT

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

JAKO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WARMIA I MAZURY
NA LATA 2007-2013

informuje o wydłużeniu terminu oceny formalnej
w ramach konkursu 09/11/4.1.1

Zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 09/11/4.1.1 „Zarejestrowane wnioski, które podlegają ocenie formalnej oceniane są w terminie 40 dni roboczych od upłynięcia ostatniego dnia wyznaczonego terminu składania wniosków (dotyczy naboru wniosków ogłoszonych w formie zamkniętej) lub od daty złożenia wniosku (dotyczy naboru wniosków ogłoszonych w formie otwartej). W przypadku konkursów zamkniętych, IZ może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków. W szczególnych przypadkach (np.: duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków), może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków”.
W związku z powyższym, IZ RPO WiM wydłuża termin zakończenia oceny formalnej w konkursie 09/11/4.1.1 do 29 lutego 2012 r.

Lista wniosków pozytywnie ocenionych formalnie

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym w konkursie 09/11/4.1.1 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk, Poddziałanie 4.1.1. Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007-2013.

Lista wniosków pozytywnie ocenionych formalnie (92 kB)

Dodano 2012-03-05


Lista wniosków po ocenie merytorycznej

Zbiorcza lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 09/11/4.1.1 w ramach Osi Priorytetowej - 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk, Poddziałanie 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Lista wniosków po ocenie merytorycznej (79 kB)

Dodano 2012-04-27

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Zbiorcza lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dofinansowania lista rezerwowa projektów w konkursie 09/11/4.1.1 w ramach Osi Priorytetowej - 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk, Poddziałanie 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Lista projektów wybranych do dofinansowania (234 kB)

Dodano 2012-06-01


Lista rezerwowa projektów do dofinansowania (231 kB)

Dodano 2012-06-01


Lista projektów wybranych - aktualizacja

Zbiorcza lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dofinansowania oraqz lista rezerwowa projektów w konkursie 09/11/4.1.1 w ramach Osi Priorytetowej - 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast,
Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk,
Poddziałanie 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja (239 kB)

Dodano 2012-06-19


Lista rezerwowa projektów do dofinansowania-aktualizacja (224 kB)

Dodano 2012-06-19


Lista rezerwoa - aktualizacja

Zbiorcza lista rezerwowa projektów kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 09/11/4.1.1 w ramach Osi Priorytetowej - 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk, Poddziałanie 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Lista rezerwowa - aktualizacja (225 kB)

Dodano 2012-07-24

Lista wniosków po ocenie merytorycznej

Zbiorcza lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 09/11/4.1.1 w ramach Osi Priorytetowej - 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk, Poddziałanie 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej (82 kB)

Dodano 2013-01-09

Zbiorcza lista rezerwowa projektów kwalifikujących się do dofinansowania-aktualizacja

Zbiorcza lista rezerwowa projektów kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 09/11/4.1.1 w ramach Osi Priorytetowej - 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast,
Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk,
Poddziałanie 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Lista lista rezerwowa projektów kwalifikujących się do dofinansowania-aktualizacja (226 kB)

Dodano 2013-01-22

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja

Zbiorcza lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dofinansowania oraz lista rezerwowa w konkursie 09/11/4.1.1 w ramach Osi Priorytetowej - 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk, Poddziałanie 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja (239 kB)

Dodano 2013-08-13


Lista rezerwowa projektów kwalifikujących się do dofinansowania (224 kB)

Dodano 2013-08-13

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania

Zbiorcza lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dofinansowanie w konkursie 09/11/4.1.1 w ramach Osi Priorytetowej - 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk, Poddziałanie 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Lista projektów wybranych do dofinansowania (239 kB)

Dodano 2013-09-27


 

Posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP)

Pliki do pobrania

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2012-03-12

Harmonogram KOP (168 kB, format: PDF)

Dodano 2012-03-12

Harmonogram KOP (167 kB, format: PDF)

Dodano 2012-03-12

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2012-03-13

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2012-03-14

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2012-05-28

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2012-03-21

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2012-03-26

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2012-03-26

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2012-03-26

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2012-03-28

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2012-04-02

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2012-04-03

Harmonogram posiedzeń KOP (44 kB, format: PDF)

Dodano 2012-04-04

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2012-04-10

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2012-04-11

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2012-04-19

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2012-04-20

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2012-04-25

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2012-04-27

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2012-04-27

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2012-05-22

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2012-05-24

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2012-05-28

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2012-06-19

Harmonogram posiedzeń KOP (52 kB, format: PDF)

Dodano 2012-11-16

Harmonogram posiedzeń KOP (57 kB, format: PDF)

Dodano 2012-11-23

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga