zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze   »   Zakończony nabór wniosku   »   Przebieg konkursu 02/10/6.2.2
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu 02/10/6.2.2


Komunikat

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca informuje, że nabór wniosków w ramach konkursu otwartego nr 02/10/6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wyniku przekroczenia 300% dostępnej alokacji w konkursie został zamknięty w dniu 7 października 2010 r. o godz. 10.00.

W ramach aktualnie zakończonego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 01/10/6.1.1 przyjęto 3 wnioski o dofinansowanie na całkowitą wartość projektów 26 993 980,26 PLN i wnioskowaną kwotę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 11 464 199,19 PLN.

Raporty z naborów od września 2010 (44 kB)

Dodano 2010-10-14

Lista projektów po ocenie merytorycznej

Lista projektów po ocenie merytorycznej - konkurs 02/10/6.2.2 w ramach Osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze
Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne
Zadanie 3 – Wyposażenie jednostek ratownictwa w specjalistyczny sprzęt Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Lista projektów po ocenie merytorycznej (243 kB)

Dodano 2010-12-02


Lista projektów po ocenie strategicznej

Lista projektów po ocenie strategicznej - konkurs 02/10/6.2.2 w ramach Osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze
Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne
Zadanie 3 – Wyposażenie jednostek ratownictwa w specjalistyczny sprzęt Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Lista projektów po ocenie strategicznej (242 kB)

Dodano 2010-12-02

Lista projektów do realizacji oraz lista rezerwowa

Lista projektów do realizacji - konkurs 02/10/6.2.2 w ramach Osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze
Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne
Zadanie 3 – Wyposażenie jednostek ratownictwa w specjalistyczny sprzęt Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Lista projektów do realizacji (236 kB)

Dodano 2010-12-02

Lista rezerwowa projektów do realizacji (261 kB)

Dodano 2010-12-02

Dodatkowe 0,8 mln euro na doposażenie jednostek ratownictwa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, iż Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyraził zgodę na przesunięcie środków EFRR w kwocie 779 975,95 EURO z kategorii interwencji 54 - Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom do kategorii interwencji 53 zadanie nr 3 tj. Doposażenie jednostek ratownictwa, w tym zakup specjalistycznego sprzętu. Dzięki tej zgodzie, mocą uchwały z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zmienił listę projektów do realizacji oraz listę rezerwową projektów do realizacji w ramach konkursu 02/10/6.2.2. W wyniku tych działań Ochotnicze Straże Pożarne w regionie wzbogacą się o dziesięć nowych wozów bojowych przystosowanych do ratownictwa ekologicznego.

Lista projektów do realizacji (250 kB)

Dodano 2011-04-28


Lista rezerwowa projektów do realizacji (232 kB)

Dodano 2011-04-28


Lista wniosków po ocenie formalnej

 

Lista wniosków po ocenie formalnej (2 916 kB)

Dodano 2014-04-03

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga