zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   Przebieg konkursu 01/10/1.1.9
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu 01/10/1.1.9

Lista złożonych wniosków

Lista wniosków złożonych w konkursie 01/10/1.1.9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013
Oś Priorytetowa 1 – Przedsiębiorczość
Działanie 1.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.9. – Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Lista złożonych wniosków (2 028 kB)

Dodano 2010-05-10

Przedłużenie terminu zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 01/10/1.1.9

W związku z dużą liczbą uzupełnień formalnych Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr 01/10/1.1.9 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Termin zakończenia oceny przesunięty został na dzień 16 sierpnia 2010 r.

Wydłużenie terminu oceny formalnej

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, w związku z dużą liczbą uzupełnień formlanych, podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr 01/10/1.1.9 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Termin zakończenia oceny przesunięty został na dzień 31 sierpnia 2010 r.

Jednocześnie ogłoszona została cząstkowa lista wniosków porawnych formlanie przekazanych do oceny merytorycznej, nie uwzględniająca wszystkich wniosków sprawdzonych po uzupełnieniach. W miarę sprawdzenia kolejnych uzupełnień lista będzie na bieżąco aktualizowana.

Cząstkowa lista wniosków poprawnych formalnie przekazanych do oceny merytorycznej (1 366 kB)

Dodano 2010-08-16

Zaktualizowana cząstkowa lista wniosków poprawnych formalnie

Zaktualizowana cząstkowa lista wniosków poprawnych formalnie przekazanych do oceny merytorycznej złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 01/10/1.1.9 w ramach  REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Warmia i Mazury 2007-2013
Oś Priorytetowa I - Przedsiębiorczość
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
1.1.9. Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Zaktualizowana cząstkowa lista wniosków poprawnych formalnie (1 771 kB)

Dodano 2010-08-23


Lista wniosków poprawnych formalnie

WARMIŃSKO- MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.W OLSZTYNIE
jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia, której Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego powierzył realizację części osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:

31 sierpnia 2010 r. zakończyła się ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych przez Wnioskodawców w odpowiedzi na konkurs nr 01/10/1.1.9 w ramach
Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
Poddziałanie 1.1.9 "Inne inwestycje w przedsiebiorstwa" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.
Poniżej przedstawiamy listę projektów przekazanych do oceny merytorycznej. Lista może ulec aktualizacji, ponieważ nie uwzględnia wszystkkich złożonych protestów od negatywnej oceny formlanej.

Lista wniosków poprawnych formalnie (1 332 kB)

Dodano 2010-09-03

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej

W związku z dużą liczbą wniosków przekazanych do oceny merytorycznej jak również ze względu na dużą liczbę uzupełnień merytorycznych, Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr 01/10/1.1.9 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Termin zakończenia oceny został przesunięty na dzień 15 listopada 2010 r.

Przedłużenie terminu oceny merytorycznej

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, w związku z dużą liczbą uzupełnień merytorycznych, podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr 01/10/1.1.9 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Termin zakończenia oceny został przesunięty na dzień 30 listopada 2010 r.

Lista rankingowa wniosków po ocenie merytorycznej

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia informuje, że:

30 listopada 2010 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi I Przedsiębiorczość, Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 01/10/1.1.9.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej (555 kB)

Lista może ulec aktualizacji, ponieważ nie uwzględnia złożonych protestów

Dodano 2010-12-02


Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 01/10/1.1.9

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
w ramach konkursu 01/10/1.1.9
zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 07 grudnia 2010r.

Oś Priorytetowa 1: Przedsiębiorczość
Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie1.1.9 : Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
 

 

Rezerwowa lista projktów w ramach konkursu 01/10/1.1.9

REZERWOWA LISTA PROJEKTÓW
w ramach konkursu 01/10/1.1.9
zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 07 grudnia 2010r.

Oś Priorytetowa 1: Przedsiębiorczość
Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie1.1.9 : Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
 

Lista podpisanych umów w ramach konkursu 01/10/1.1.9

LISTA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
W RAMACH KONKURSU 01/10/1.1.9
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010r.
 

Oś Priorytetowa 1: Przedsiębiorczość
Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie1.1.9 : Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Lista podpisanych umów w ramach konkursu 01/10/1.1.9 (309 kB)

Dodano 2011-06-21

 

Cząstkowa lista projektów do dofinansowania oraz lista rezerwowa

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2011r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął następujące uchwały:
1. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia CZĄSTKOWEJ LISTY PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA w ramach konkursu 01/10/1.1.1.9, Działania 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa;
oraz
2. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia CZĄSTKOWEJ ZAKTUALIZOWANEJ REZERWOWEJ LISTY PROJEKTÓW w ramach konkursu 01/10/1.1.9 Działania 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa;

Cząstkowa lista projektów do dofinansowania (276 kB)

Dodano 2011-08-29

Cząstkowa zaktualizowana rezerwowa lista projektów (504 kB)

Dodano 2011-08-29

Komunikat

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje,

iż w dniu 20 grudnia 2011r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął następujące uchwały:
 


1. Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/1128/10/IV z dnia 7 grudnia 2010r. ze zmianami w sprawie zatwierdzenia listy projektów do dofinansowania w ramach konkursu 01/10/1.1.1.9, Działania 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa;

oraz

2. Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/1129/10/IV z dnia 7 grudnia 2010r. ze zmianami w sprawie zatwierdzenia rezerwowej listy projektów do dofinansowania w ramach konkursu 01/10/1.1.1.9, Działania 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa.

Zaktualizowana lista projektów do dofinansowania (559 kB)

Dodano 2011-12-21

 

Zaktualizowana rezerwowa lista projektów do dofinansowania (534 kB)

Dodano 2011-12-21

Lista podpisanych umów

LISTA PODPISANYCH UMÓW w ramach konkursu 01/10/1.1.9 w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 23 sierpnia 2011 r. Cząstkowej listy projektów do dofinansowania
Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorczość
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie1.1.9  Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Lista podpisanych umów (281 kB)

Dodano 2012-01-18


Lista podpisanych umów

LISTA PODPISANYCH UMÓW
w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w
dniu 20.12.2011r. Zaktualizowanej listy projektów do dofinansowania
Oś Priorytetowa 1: Przedsiębiorczość
Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie1.1.9 : Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Lista podpisanych umów (229 kB)

Dodano 2012-02-07Cząstkowa lista projektów do dofinansowania oraz zaktualizowana lista rezerwowa

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż w dniu 09.09.2013r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął następujące uchwały:
 1. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia CZĄSTKOWEJ LISTY PROJEKTÓW DO DOFINASNOWANIA w ramach konkursu 01/10/1.1.9, Działania 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa;
oraz
 1. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia ZAKTUALIZOWANEJ REZERWOWEJ LISTY PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA w ramach konkursu 01/10/1.1.9 Działania 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa.

Cząstkowa lista projektów do dofinansowania na dzień 02.09.2013 r. (243 kB)

Dodano 2013-09-10

 

Zaktualizowana rezerwowa lista projektów do dofinansowania na dzień 02.09.2013 r. (478 kB)

Dodano 2013-09-10

Cząstkowa lista projektów do dofinansowania oraz lista rezerwowa

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż w dniu 12.11.2013r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął następujące uchwały:
1. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia CZĄSTKOWEJ LISTY PROJEKTÓW DO DOFINASNOWANIA w ramach konkursu 01/10/1.1.9, Działania 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa;

oraz

2. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia ZAKTUALIZOWANEJ REZERWOWEJ LISTY PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA w ramach konkursu 01/10/1.1.9 Działania 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa;

Cząstkowa lista projektów do dofinansowania (270 kB)

Dodano 2013-11-14


Zaktualizowana lista rezerwowa projektów do dofinansowania (353 kB)

Dodano 2013-11-14

Lista podpisanych umów

 Lista podpisanych umów w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 09.09.2013 r. Cząstkowej listy projektów do dofinansowania w ramach konkursu 01/10/1.1.9, Oś Priorytetowa I - Przedsiębiorczość,
Działanie 1.1  Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
Poddziałanie 1.1.9  Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Lista podpisanych umów (247 kB)

Dodano 2013-11-14

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa - aktualizacja

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż w dniu 09.12.2013 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął następujące Uchwały:
1. Uchwałę w sprawie zaktualizowanej listy wniosków wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 01/10/1.1.9 Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;
oraz
2. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej rezerwowej listy projektów do dofinansowania w ramach konkursu 01/10/1.1.9 Działania 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa;

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja (694 kB)

Dodano 2013-12-09


Lista rezerwowa projektów do dofinansowania - aktualizacja (325 kB)

Dodano 2013-12-09

Lista podpisanych umów

Lista podpisanych umów w ramach konkursu 01/10/1.1.9 w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniach 09.09.2013 r., 12.11.2013 r., 09.12.2013 r. Zaktualizowanej listy projektów do dofinansowania w ramach konkursu 01/10/1.1.9
Oś Priorytetowa 1 - Przedsiębiorczość, Działanie 1.1. - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.9: Inne inwestycje w przedsiębiorstw.

Lista podpisanych umów (264 kB)

Dodano 2014-01-28

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja

Lista projektów do dofinansowania w ramach konkursu 01/10/1.1.9 na dzień 14.01.2014 r.
Oś Priorytetowa 1: Przedsiębiorczość
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie1.1.9  Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Lista projektów wybranych do dofinansowania-aktualizacja (713 kB)

Dodano 2014-02-03

 

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania - aktualizacja (327 kB)

Dodano 2014-02-03

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa - aktualizacja

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż w dniu 11 marca 2014 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął następujące Uchwały:
 1. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy wniosków wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 01/10/1.1.9 Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;
 2. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej rezerwowej listy projektów do dofinansowania w ramach konkursu 01/10/1.1.9 Działania 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa;

  Lista projektów wybranych do dofinansowania-aktualizacja (715 kB)

  Dodano 2014-03-13

  Rezerwowa lista projektów do realizacji - aktualizacja (316 kB)

  Dodano 2014-03-13

Lista podpisanych umów

Lista podpisanych umów w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniach 09.12.2013, 14.01.2014, 11.03.2014 Zaktualizowanej listy projektów do dofinansowania w ramach konkursu 01/10/1.1.9
Oś Priorytetowa 1 - Przedsiębiorczość,
Działanie 1.1. - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
Poddziałanie 1.1.9: Inne inwestycje w przedsiębiorstw 

Lista podpisanych umów (216 kB)

Dodano 2014-04-02

Lista projektów wybranych do dofinansowania-aktualizacja

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż w dniu 20 maja 2014r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął następujące Uchwały:
1. W sprawie zatwierdzenia Listy projektów do dofinansowania w ramach konkursu 01/10/1.1.9, Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.9 Inne inwestycje,
2. W sprawie zatwierdzenia Rezerwowej listy projektów w ramach konkursu 01/10/1.1.9, Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa.

Lista projektów wybranych do dofinansowania-aktualizacja (753 kB)

Dodano 2014-05-22

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania-aktualizacja (294 kB)

Dodano 2014-05-22

Lista podpisanych umów

Lista podpisanych umów w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiegow dniach 09.12.2013 r., 20.05.2014 r. listy projektów do dofinansowania w ramach konkursu 01/10/1.1.9
Oś Priorytetowa 1: Przedsiębiorczość
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Lista podpisanych umów (223 kB)

Dodano 2014-06-04

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż w dniu 23 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął następujące uchwały:
 1. W sprawie zatwierdzenia Listy projektów do dofinansowania w ramach konkursu 01/10/1.1.9, Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.9 Inne inwestycje,
 2. W sprawie zatwierdzenia Rezerwowej listy projektów w ramach konkursu 01/10/1.1.9, Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja (851 kB)

Dodano 2014-07-16

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania-aktualizacja (263 kB)

Dodano 2014-07-16

Lista projektów do dofinansowania-aktualizacja

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż w dniu 30 czerwca 2014r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Listy projektów do dofinansowania w ramach konkursu 01/10/1.1.9, Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.9 Inne inwestycje 

Lista projektów wybranych do dofinansowania-aktualizacja (815 kB)

Dodano 2014-07-16

Lista podpisanych umów

Lista podpisanych umów w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniach 20.05.2014, 23.06.2014, 30.06.2014 Zaktualizowanej listy projektów do dofinansowania w ramach konkursu 01/10/1.1.9
Oś Priorytetowa 1 - Przedsiębiorczość,
Działanie 1.1. - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
Poddziałanie 1.1.9: Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 

Lista podpisanych umów (233 kB)

Dodano 2014-07-16

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga