zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast   »   Zakończony nabór wniosków   »   Przebieg konkursu 01/09/4.2
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu 01/09/4.2


Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu 01/09/4.2. z zakresu Osi Priorytetowej 4 – ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST Działanie 4.2 Rewitalizacja Miast, Gminy zobowiązane są do dostarczenia Lokalnych Programów Rewitalizacji do dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów, tj. do 14 września 2009 r. W przypadku niedostarczenia dokumentu Gmina zostanie wezwana do przesłania LPR zgodnie z Regulaminem naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WiM 2007-2013 na zasadach oceny formalnej. Lokalny Program Rewitalizacji należy dostarczyć wraz z dokumentami dotyczącymi strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (pisemne podsumowanie Wnioskodawcy/Beneficjenta lub postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska).

Należy zaznaczyć, iż pomimo nieskładania przez daną Gminę wniosku aplikacyjnego w ramach konkursu, zobligowana jest do złożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji w celu umożliwienia ubiegania się o środki przez innych Wnioskodawców/Beneficjentów z terenu danej Gminy.
 


Lista złożonych wniosków


Lista wniosków złożonych w konkursie 01/09/4.2 w ramach Osi priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.
 

Lista złozonych wniosków w ramach konkursu 01/09/4.2 (188 kB)

Dodano 2009-09-16

 

 

Lista cząstkowa wniosków pozytywnie ocenionych formalnie

Lista cząstkowa wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym w konkursie 01/09/4.2 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania/Poddziałania 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Lista cząstkowa wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym w konkursie01/09/4.2 (140 kB)

Dodano 2009-10-28

Lista cząstkowa wniosków pozytywnie ocenionych formalnie (91 kB)

Dodano 2009-11-10


Zaktualizowana lista cząstkowa wniosków pozytywnie ocenionych formalnie (91 kB)

Dodano 2009-11-10


Lista cząstkowa wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym (95 kB)

Dodano 2009-11-12


Lista cząstkowa wniosków pozytywnie ocenionych formalnie (99 kB)

Dodano 2009-11-16


Lista cząstkowa wniosków pozytywnie ocenionych formalnie (101 kB)

Dodano 2009-11-19


Lista cząstkowa wniosków pozytywnie ocenionych formalnie (105 kB)

Dodano 2009-11-23Komunikat dotyczący wydłużenia terminu oceny formalnej

Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, czas na przeprowadzenie oceny formalnej wynosi 50 dni roboczych od upłynięcia ostatniego dnia wyznaczonego terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów (dotyczy naboru wniosków ogłoszonych w formie zamkniętej) lub od daty złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (dotyczy naboru wniosków ogłoszonego w formie otwartej). W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków o dofinansowanie projektu, zdolność instytucji do oceny wniosków) Dyrektor/Z-ca Dyrektora ZPRR może podjąć decyzję o wydłużeniu terminu oceny wniosków o dofinansowanie projektu.

W związku z powyższym, IZ RPO WiM wydłuża termin zakończenia oceny formalnej do 2 grudnia 2009 r.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym w konkursie 01/09/4.2

W dniu 02 grudnia 2009 r. została zakończona procedura oceny formalnej wnisoków o dofinansowanie zgłoszonych do konkursu 01/09/4.2 z zakresu osi priorytetowej 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast,
Działanie 4.2 rewitalizacja miast

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym w konkursie 01/09/4.2 (182 kB)

Dodano 2009-12-02Zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych formalnie po uwzględnieniu protestu (106 kB)

Dodano 2009-12-07Zbiorcza lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej


Zbiorcza lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 01/09/4.2 w ramach Osi Priorytetowej- 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast,
Działanie 4.2 Rewitalizacja miast

Zbiorcza lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej (96 kB)

Dodano 2009-12-21


Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dofinansowania w konkursie 01/09/4.2 w ramach Osi Priorytetowej- 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast,
Działanie 4.2 Rewitalizacja miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (254 kB)

Dodano 2009-12-23


Zaktualizowana lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym po uwzględnieniu protestu w konkursie 01/09/4.2 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast,
Działania/Poddziałania 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Zaktualizowana lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym (106 kB)

Dodano 2010-02-15

Zaktualizowana lista projektów po ocenie merytorycznej

Zaktualizowana lista projektów po ocenie merytorycznej z uwzględnieniem protestów

Zaktualizowana lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem merytorycznym (260 kB)

Dodano 2010-03-16

Zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem merytorycznym

Zaktualizowana listy wniosków pozytywnie ocenionych pod względem merytorycznym w konkursie 01/09/4.2.

Zaktualizowana lista rankingowa wniosków po ocenie merytorycznej (97 kB)

Dodano 2010-04-26

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 22 marca 2010 r. podjął uchwałę nr 16/270/10/III w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.2 Rewitalizacja Miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/09/4.2.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja (49 kB)

Dodano 2010-05-04

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 22 marca 2010 r. podjął uchwałę nr 16/269/10/III w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru projektów do dofinansowania oraz utworzeniu listy rezerwowej projektów w ramach Osi Priorytetowej 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.2 Rewitalizacja Miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/09/4.2.

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania (31 kB)

Dodano 2010-05-04


Lista rezerwowa projektów kwalifikujących się do dofinansowania - aktualizacja (73 kB)

Dodano 2010-05-25

 

Posiedzenia Komisji Oceny Projektów

Pliki do pobrania

Harmonogram posiedzeń KOP (114 kB, format: PDF)

Dodano 2009-10-30

Harmonogram posiedzeń KOP (65 kB, format: PDF)

Dodano 2009-11-04

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-11-06

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-11-06

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-11-13

Harmonogram posiedzeń KOP (65 kB, format: PDF)

Dodano 2009-11-18

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-11-26

Harmonogram posiedzeń KOP (65 kB, format: PDF)

Dodano 2009-11-26

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-12-08

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-12-09

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-12-15

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-12-16

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2010-01-14

Harmonogram posiedzeń KOP (48 kB, format: PDF)

Dodano 2010-03-02

Harmonogram posiedzeń KOP (47 kB, format: PDF)

Dodano 2010-03-10

Harmonogram posiedzeń KOP (76 kB, format: PDF)

Dodano 2010-03-22

Harmonogram posiedzeń KOP (65 kB, format: PDF)

Dodano 2010-04-14

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga