zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Turystyka   »   Zakończony nabór wniosków   »   Przebieg konkursu 01/09/2.2
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu 01/09/2.2


Lista złożonych wniosków

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

informuje, że:

w dniu 2 czerwca 2009 r. o godz. 15:00
został zamknięty nabór wniosków do konkursu 01/09/2.2
z zakresu osi priorytetowej 2 – Turystyka


Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej

 

Lista złożonych i przyjetych wniosków w ramach konkursu 01/09/2.2 (91 kB)

Dodano 2009-06-04


Komunikat

 
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

JAKO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

informuje o wydłużeniu terminu oceny formalnej
w ramach konkursu 01/09/2.2Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013:

"Zarejestrowane wnioski o dofinansowanie projektu, które podlegają ocenie formalnej oceniane są w terminie 50 dni roboczych od upłynięcia ostatniego dnia wyznaczonego terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu (dotyczy naboru wniosków ogłoszonych w formie zamkniętej) lub od daty złożenia wniosku
o dofinansowanie projektu (dotyczy naboru wniosków ogłoszonego w formie otwartej)(…).W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków
o dofinansowanie projektu, zdolność instytucji do oceny wniosków) Dyrektor/Z-ca Dyrektora ZPRR może podjąć decyzję o wydłużeniu terminu oceny wniosków
o dofinansowanie projektów."

W związku z powyższym, IZ RPO WiM wydłuża termin zakończenia oceny formalnej do 28 sierpnia 2009 r.
 

Lista wniosków po ocenie formalnej


Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym w konkursie 01/09/2.2 w ramach Osi Turystyka 2 Działania 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
 

Lista wniosków po ocenie formalnej (89 kB)

Dodano 2009-08-28

 

Lista wniosków po ocenie formalnej - aktualizacja (91 kB)

Dodano 2009-10-07

Komunikat

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
JAKO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WARMIA I MAZURY
NA LATA 2007-2013

informuje o wydłużeniu terminu oceny merytorycznej
w ramach konkursu 01/09/2.2


Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013:

„Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów dokonywana jest przez Komisje Oceny Projektów (KOP), działające w oparciu o Regulamin KOP w terminie 45 dni roboczych od daty złożenia podpisu Dyrektora/Z-cy Dyrektora ZPRR na liście/liście cząstkowej wniosków o dofinansowanie projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. Wydłużenie terminu oceny merytorycznej jest możliwe w sytuacji pojawienia się okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie oceny w przewidzianym czasie (np. duża ilość wniosków, zdolność instytucji do oceny wniosków, bądź w przypadku konieczności zamówienia dodatkowych ekspertyz). Decyzje o przedłużeniu terminu oceny merytorycznej podejmuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora ZPRR.”

W związku z powyższym, IZ RPO WiM wydłuża termin oceny merytorycznej do 4 listopada 2009 r.

Zbiorcza lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej

Zbiorcza lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 01/09/2.2 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Zbiorcza lista rankingowa wniosków po ocenie merytorycznej (96 kB)

Dodano 2009-11-04

Zbiorcza lista rankingowa wniosków po ocenie merytorycznej w podziale na schemat A i C (98 kB)

Dodano 2009-11-04


Komunikat

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

informuje, że:

w dniu 23 listopada 2009 r. dokonał wyboru projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka,
Działania 2.2 Promocja województw i jego oferty turystycznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/09/2.2.

• Lista projektów wybranych do dofinansowania – konkurs 01/09/2.2 (95 kB)

Dodano 2009-11-24


• Rezerwowa lista projektów do dofinansowania – konkurs 01/09/2.2 (81 kB)

Dodano 2009-11-24Komunikat

W dniu 16 marca 2010 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę nr 14/244/10/III w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi 2 Turystyka Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej w ramach konkursu 01/09/2.2

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja (95 kB)

Dodano 2010-03-24


Lista rezerwowa projektów do dofinansowania - aktualizacja (80 kB)

Dodano 2010-03-24


Komunikat

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

w dniu 7 listopada 2011 roku dokonał wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/09/2.2 z Listy rezerwowej projektów do dofinansowania

Lista projektów wybranych do dofinansowania (95 kB)

Dodano 2012-01-19


Lista rezerwowa projektów do dofinansowania (79 kB)

Dodano 2012-01-19Lista projektów wybranych do dofinansowania

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

w dniu 23 maja 2012 roku dokonał wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/09/2.2 z Listy rezerwowej projektów do dofinansowania.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (97 kB)

Dodano 2012-05-24

 

Posiedzenia Komisji Oceny Projektów

Pliki do pobrania

Harmonogram posiedzeń KOP (68 kB, format: PDF)

Dodano 2009-08-31

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-09-11

Harmonogram posiedzeń KOP (65 kB, format: PDF)

Dodano 2009-09-18

Harmonogram posiedzeń KOP (66 kB, format: PDF)

Dodano 2009-10-05

Harmonogram posiedzeń KOP (119 kB, format: PDF)

Dodano 2009-10-09

Harmonogram posiedzeń KOP (118 kB, format: PDF)

Dodano 2009-10-23

Harmonogram posiedzeń KOP (118 kB, format: PDF)

Dodano 2009-10-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga