zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura społeczna   »   Zakończony nabór wniosków   »   Przebieg konkursu 01/09/3.2.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu 01/09/3.2.1


KONKURS ZAMKNIĘTY

Lista złozonych wniosków


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013


informuje, że:

w dniu 30 kwietnia 2009 roku
została zakończona procedura naboru wniosków
o dofinansowanie w ramach konkursu 01/09/3.2.1
z zakresu osi priorytetowej 3 - Infrastruktura społeczna

 


Działanie 3.2.1 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej
Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia


Lista wniosków złożonych w ramach konkursu 01/09/3.2.1Lista wniosków po ocenie formalnej


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

W DNIU 13 LIPCA 2009 R.
ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA PROCEDURA OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU 01/09/3.2.1 W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ NR 3 – INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA,


DZIAŁANIE 3.2 WYSOKI POZIOM ZABEZPIECZENIA I DOSTĘPNOŚCI MEDYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ
PODDZIAŁANIE 3.2.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA

Zaaktualizowana lista wnioosków po ocenie formalnej do konkursu 01/09/3.2.1 (174 kB)

Dodano 2009-08-11


Lista wniosków po ocenie formalnej w ramach konkursu 01/09/3.2.1 (173 kB)

Dodano 2009-07-13

Lista wniosków po ocenie merytorycznej


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013


informuje, że:

W dniu 7 września 2009 roku została zakończona procedura oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 01/09/3.2.1 z zakresu: Osi Priorytetowej 3 – Infrastruktura
Społeczna,
 
Działanie 3.2 – Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej,
Poddziałanie – 3.2.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

W związku z tym ogłoszona została Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do oceny strategicznej.

Lista wniosków po ocenie merytorycznej – konkurs 01/09/3.2.1 (172 kB)

Dodano 2009-09-07

Informacja o wydłużeniu terminu wyboru projektów przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013


w celu dokonania prawidłowej oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów z konkursu 01/09/3.2.1 w pełnym składzie osobowym Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

informuje o wydłużeniu terminu niezbędnego na dokonanie wyboru projektów do dofinansowania
do dnia 23.10.2009 r
.

Komunikat

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

informuje, że:

W dniu 20 października 2009 roku dokonał wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 – Infrastruktura Społeczna, Działania 3.2. Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej,
Poddziałania 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/09/3.2.1.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (173 kB)

Dodano 2009-10-21


Rezerwowa lista projektów do dofinansowania (172 kB)

Dodano 2009-10-21

Komunikat


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje że:


w dniu 17 listopada 2009 roku dokonał wyboru z rezerwowej listy projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 – Infrastruktura Społeczna,
Działania 3.2. Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej,
Poddziałania 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/09/3.2.1.

przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty dofinansowania projektu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

Lista projektów wybranych do dofinansowania (175 kB)

Dodano 2009-11-19

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania (179 kB)

Dodano 2009-11-19

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja

KOMUNIKAT
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

w dniu 18 stycznia 2011 r. przyznał uzupełniające dofinansowanie do projektu wybranego w dniu 17 listopada 2009 r. do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 – Infrastruktura Społeczna, Działania 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej, Poddziałania 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu nr 01/09/3.2.1 umieszczonego na Liście projektów wybranych do dofinansowania pod pozycją nr 6.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 01/09/3.2.1 (176 kB)

Dodano 2011-01-19


Rezerwowa lista projektów do dofinansowania w ramach konkursu 01/09/3.2.1 (173 kB)

Dodano 2011-01-19


Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

w dniu 19 lipca 2011 r. przyznał uzupełniające dofinansowanie do projektu wybranego w dniu 17 listopada 2009 r. do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 – Infrastruktura Społeczna, Działania 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej, Poddziałania 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu nr 01/09/3.2.1. umieszczonego na Liście projektów wybranych do dofinansowania pod pozycją nr 6.

Lista wniosków wybranych do dofinansowania (183 kB)

Dodano 2011-07-26


Lista rezerwowa projektów do dofinansowania (173 kB)

Dodano 2011-07-26


Lista projektów do dofinansowania - aktualizacja

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

w dniu 26 września 2011 r. przyznał uzupełniające dofinansowanie do projektu wybranego w dniu 17 listopada 2009 r. do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 – Infrastruktura Społeczna, Działania 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej, Poddziałania 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu nr 01/09/3.2.1. umieszczonego na Liście projektów wybranych do dofinansowania pod pozycją nr 6.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 01/09/3.2.1 (191 kB)

Dodano 2011-09-30

Rezerwowa lista projektów do dofinansowania w ramach konkursu 01/09/3.2.1 (173 kB)

Dodano 2011-09-30

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

w dniu 20 grudnia 2011 r. dokonał wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 – Infrastruktura Społeczna, Działania 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej, Poddziałania 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, znajdującego się na liście rezerwowej projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 01/09/3.2.1

Lista projektów wybranych do dofinansowania (186 kB)

Dodano 2011-12-21


Rezerwowa lista projektów do dofinansowania (172 kB)

Dodano 2011-12-21


Komunikat

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:

w dniu 20 czerwca 2012 r. przyznał uzupełniające dofinansowanie do projektu wybranego w dniu 20 grudnia 2011 r. do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 – Infrastruktura Społeczna, Działania 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej, Poddziałania 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu nr 01/09/3.2.1. umieszczonego na Liście projektów wybranych do dofinansowania pod pozycją nr 7.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (185 kB)

Dodano 2012-06-22


Lista rezerwowa projektów do dofinansowania (171 kB)

Dodano 2012-06-22


 

Posiedzenia Komisji Oceny Projektów

Pliki do pobrania

Harmonogram posiedzeń KOP (123 kB, format: PDF)

Dodano 2009-08-03

Harmonogram posiedzeń KOP (371 kB, format: PDF)

Dodano 2009-08-12

Harmonogram posiedzeń KOP (77 kB, format: PDF)

Dodano 2009-08-24

Harmonogram posiedzeń KOP (77 kB, format: PDF)

Dodano 2009-08-31

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga