zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna   »   Zakończony nabór wniosków   »   Przebieg konkursu 01/08/5.2.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu 01/08/5.2.1


Zamknięcie naboru wniosków


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

informuje, że:

w dniu 4 lutego 2009 r. o godz. 15:00 został zamknięty nabór wniosków w konkursie
01/08/5.2.1 z zakresu osi priorytetowej 5 – INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA


Działanie 5.1
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny,
Poddziałanie 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
 

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu 01/08/5.2.1 (102 kB)

Dodano 2009-02-05Wydłużenie terminu oceny formalnej


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

informuje o wydłużeniu terminu oceny formalnej
w ramach konkursu 01/08/5.2.1

Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013: Czas na przeprowadzenie oceny formalnej wynosi 60 dni roboczych od upłynięcia ostatniego dnia wyznaczonego terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów (dla konkursów w formule zamkniętej) lub od daty złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (dla konkursów w formule otwartej). W przypadku konkursów zamkniętych, IZ może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów. W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków o dofinansowanie projektów, zdolność instytucji do oceny wniosków) Dyrektor/Z-ca Dyrektora może podjąć decyzję o wydłużeniu terminu oceny wniosków. o dofinansowanie projektów. W tym przypadku pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów BP sporządza pismo z propozycją wydłużenia terminu oceny formalnej (weryfikuje Kierownik BP, zatwierdza Dyrektor/Z-ca Dyrektora ZPRR)

W związku z powyższym, termin zakończenia oceny formalnej został wydłużony do 31 maja 2009 r.Komunikat


W dniu 29 maja 2009 r. została zakończona procedura oceny formalnej wniosków o dofinansowanie zgłoszonych do konkursu 01/08/5.2.1 z zakresu osi priorytetowej 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu, Poddziałanie 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny.

Lista wniosków po ocenie formalnej (121 kB)

Dodano 2009-05-29


Komunikat


W dniu 10.08.2009 r. została zakończona procedura oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zgłoszonych do konkursu 01/08/5.2.1 z zakresu osi priorytetowej 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu, Poddziałanie 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny.

Lista wniosków po ocenie merytorycznej (109 kB)

Dodano 2009-08-10


Komunikat

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

informuje, że:

w dniu 2 września 2009 dokonał wyboru projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 5 – INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA,

Działania 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu,
Poddziałania 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/08/5.2.1
 

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 01/08/5.2.1 (181 kB)

Dodano 2009-09-02


 

Rezerwowa lista projektów do dofinansowania w ramach konkursu 01/08/5.2.1 (180 kB)

Dodano 2009-09-02

 

Komunikat


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

informuje, że:

W dniu 8 września 2009 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z konkursu 01/08/5.2.1.

Działanie 5.2
Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnego
Poddziałanie 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny.
 

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 01/08/5.2.1 (170 kB)

Dodano 2009-09-08


 

Rezerwowa lista projektów do dofinansowania w ramach konkursu 01/08/5.2.1 (179 kB)

Dodano 2009-09-08Zaktualizowana zbiorcza lista rankingowa


Zaktualizowana zbiorcza lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 01/08/5.2.1 w ramach Osi Priorytetowej 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu, Poddziałanie 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Zaktualizowana zbiorcza lista rankingowa (110 kB)

Dodano 2009-09-14

Komunikat


Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, w celu dokonania prawidłowej oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów z konkursu 01/08/5.2.1, w pełnym składzie osobowym Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, informuje o wydłużeniu terminu niezbędnego na dokonanie wyboru projektów do dofinansowania do dnia 30.10.2009 r.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko -Mazurskiego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu, Poddziałanie 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/5.2.1

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania (182 kB)

Dodano 2009-11-04Zaktualizowana lista rezerwowa projektów do dofinansowania

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu, Poddziałanie 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/5.2.1.

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów do dofinansowania (182 kB)

Dodano 2009-11-04Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania

Zaktualizowana lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko -Mazurskiego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu, Poddziałanie 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/5.2.1

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania (183 kB)

Dodano 2009-11-11

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów do dofinansowania

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu, Poddziałanie 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/5.2.1.

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania (180 kB)

Dodano 2009-11-11


Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu, Poddziałanie 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/5.2.1.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania (183 kB)

Dodano 2010-02-16

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów do dofinansowania

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu, Poddziałanie 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/5.2.1.

Rezerwowa lista projektów do dofinansowania (179 kB)

Dodano 2010-02-16

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu, Poddziałanie 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/5.2.1

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania (182 kB)

Dodano 2010-05-19

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów do dofinansowania

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu, Poddziałanie 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/5.2.1.

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów do dofinansowania (176 kB)

Dodano 2010-05-19

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu, Poddziałanie 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/5.2.1

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania (186 kB)

Dodano 2010-06-25

Zaktualizowana rezerwowa lista projektów do dofinansowania

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu, Poddziałanie 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/5.2.1.

Zaktualizowana rezerwowa lista projektów do dofinansowania (170 kB)

Dodano 2010-06-25


Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego do dofinansowania w ramach  Osi Priorytetowej 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna,
Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu,
Poddziałanie 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/5.2.1

Aktualna lista projektów wybranych do dofinansowania (188 kB)

Dodano 2010-07-22


Zaktualizowana rezerwowa lista projektów do dofinansowania

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna,
Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu,
Poddziałanie 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/5.2.1

Aktualna rezerwowa lista projektów do dofinansowania (169 kB)

Dodano 2010-07-22


Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu, Poddziałanie 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013  z konkursu 01/08/5.2.1

Lista projektów wybranych do dofinansowania (188 kB)

Dodano 2010-11-18

 

Posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP)

Pliki do pobrania

Harmonogram posiedzeń KOP (95 kB, format: DOC)

Dodano 2009-05-29

Harmonogram posiedzeń KOP (97 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-04

Harmonogram posiedzeń KOP (95 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-05

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-06-10

Harmonogram posiedzeń KOP (68 kB, format: PDF)

Dodano 2009-06-18

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-06-24

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-07-02

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-07-08

Harmonogram posiedzeń KOP (113 kB, format: PDF)

Dodano 2009-07-10

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-07-21

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-07-21

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-07-28

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-07-28

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-07-29

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-07-29

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-08-05

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-08-07

Harmonogram posiedzeń KOP (71 kB, format: PDF)

Dodano 2009-08-10

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-08-12

Harmonogram posiedzeń KOP (70 kB, format: PDF)

Dodano 2009-09-03

Harmonogram posiedzeń KOP (70 kB, format: PDF)

Dodano 2009-09-04

Harmonogram posiedzeń KOP (70 kB, format: PDF)

Dodano 2009-09-04

Harmonogram posiedzeń KOP (70 kB, format: PDF)

Dodano 2009-09-29

Harmonogram posiedzeń KOP (70 kB, format: PDF)

Dodano 2009-10-20

Harmonogram posiedzeń KOP (70 kB, format: PDF)

Dodano 2009-11-10

Harmonogram posiedzeń KOP (70 kB, format: PDF)

Dodano 2010-04-13

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga