zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   Przebieg konkursu 04/08/1.2.3
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu 04/08/1.2.3


Komunikat


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013


w dniu 18 listopada 2008 r. o godz. 15:00
został zamkniety nabór wniosków do konkursu  04/08/1.2.3
z zakresu osi priorytetowej 1 – PrzedsiebiorczośćDziałanie 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu,
Poddziałanie 1.2.3 System obsługi inwestora na poziomie regionalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.W związku z zamknięciem w dniu 18 listopada o godz. 15.00 naboru wniosków do konkursu 04/08/1.2.3, ogłoszona została lista wniosków złożonych i przekazanych do oceny formalnej.komunikat

Dnia 26 stycznia 2009 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął w drodze Uchwały zmiany do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 04/08/1.2.3. Przyczyną wprowadzenia zmian do ww. dokumentu jest dostosowanie zapisów załącznika nr 12 wzoru Umowy o dofinansowanie projektu oraz załącznika nr 13 wzoru Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do aktualnie obowiązujących przepisów obowiązujących w ramach konkursu
nr 04/08/1.2.3.

Prawidłowe wzory ww. załączników zamieszczone zostały poniżej na liście plików do pobrania (aktualizacja II) TUTAJ>>

Wydłużenie terminu zakończenia oceny formalnej


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

informuje o wydłużeniu terminu oceny formalnej
w ramach konkursu 01/08/1.2.3

Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013:
„Czas na przeprowadzenie oceny formalnej wynosi 60 dni roboczych od upłynięcia ostatniego dnia wyznaczonego terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów (dla konkursów w formule zamkniętej) lub od daty złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (dla konkursów w formule otwartej). W przypadku konkursów zamkniętych, IZ może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów. W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków o dofinansowanie projektów, zdolność instytucji do oceny wniosków) IZ może podjąć decyzję o wydłużeniu terminu oceny wniosków. Decyzje o przedłużeniu terminu oceny podejmuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora ZPRR, a informacja zamieszczana jest na stronie internetowej RPO WiM www.rpo.warmia.mazury.pl"

W związku z powyższym, Instytucja Zarządzająca  RPO WiM wydłuża termin zakończenia oceny formalnej do dnia 27 lutego 2009 r.

Lista wniosków po ocenie formalnej


Lista/lista cząstkowa wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym w konkursie 04/08/1.2.3 w ramach Osi Przedsiębiorczość, Działania 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu / Poddziałanie 1.2.3 System obsługi inwestora na poziomie regionalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
 

Lista wniosków po ocenie formalnej w konkursie 04/08/1.2.3 (169 kB)

Dodano 2009-02-23

Zbiorcza lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 04/08/1.2.3

Zbiorcza lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 04/08/1.2.3 w ramach Osi Przedsiębiorczość, Działania 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu / Poddziałanie 1.2.3 System obsługi inwestora na poziomie regionalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Zbiorcza lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 04/08/1.2.3 (317 kB)

Dodano 2009-03-04Lista projektów do dofinansowania


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

informuje, że:

W dniu 10 marca 2009 roku dokonał wyboru projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 1– Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 04/08/1.2.3.

Działania 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu
Poddziałania 1.2.3 System obsługi inwestora na poziomie regionalnym
 

Lista wniosków do dofinansowania (168 kB)

Dodano 2009-03-10

 

 

Posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP)

Pliki do pobrania

Posiedzenie KOP (75 kB, format: PDF)

Dodano 2009-02-23

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga