zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna   »   Zakończony nabór wniosków   »   Przebieg konkursu 01/08/5.1.4
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu 01/08/5.1.4


Komunikat


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

JAKO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013
INFORMUJE, IŻ

w dniu 2 grudnia 2008 r. o godz. 15:00
został zamkniety nabór wniosku do konkursu 01/08/5.1.4
z zakresu: OSI PRIORYTETOWEJ 5 – INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA

Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny,
Poddziałanie 5.1.4 Infrastruktura portowa


W związku z powyższym ogłoszona została lista wniosków złożonych i przekazanych do oceny formalnej w ramach kategorii interwencji 30 - porty.


Lista wniosków złożonych w konkursie 01/08/5.1.4 w ramach Osi Priorytetowej nr 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna


komunikat


dotyczący uściślenia zapisów dokumentu
pt. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/5.1.4


W celu uściślenia zapisu zawartego w Części Drugiej dokumentu – Warunki uznania za kwalifikowalne poszczególnych rodzajów wydatków, litera A Wydatki związane z przygotowaniem projektu, punkt 8. Prace przygotowawcze informujemy iż, w przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych kosztami prac przygotowawczych, które mogą być uznane za koszty kwalifikowalne w projekcie, mogą być wyłącznie:
  • zakupu nieruchomości niezabudowanej na zasadach określonych w punkcie 9.6,
  • zakupu nieruchomości zabudowanej określonych w punkcie 9.4.


Lista projektów po ocenie formalnej


W dniu 29.01.2009 r. została zakończona procedura oceny formalnej wniosków o dofinansowanie zgłoszonych do konkursu 01/08/5.1.4 z zakresu osi priorytetowej 5 - Infrastruktura drogowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.4 Infrastruktura portowa.
 

Lista wniosków po ocenie formalnej w konkursie 01/08/5.1.4 (83 kB)

Dodano 2009-02-16

Zakończona procedura oceny merytorycznej projektów


W dniu 11.02.2009 r. została zakończona procedura oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zgłoszonych do konkursu 01/08/5.1.4 z zakresu osi priorytetowej 5 - Infrastruktura drogowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.4 Infrastruktura portowa.
 

Lista wniosków po ocenie merytorycznej w konkursie 01/08/5.1.4 (77 kB)

Dodano 2009-02-16Lista projektów wybranych do dofinansowania

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
informuje, że:


W dniu 24 lutego 2009 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z konkursu 01/08/5.1.4.

Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny
Poddziałanie 5.1.4 Infrastruktura portowa

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 01/08/5.1.4 (314 kB)

Dodano 2009-02-25


 

 

Posiedzenia Komisji Oceny Projektów

Pliki do pobrania

Posiedzenie KOP (68 kB, format: PDF)

Dodano 2009-02-05

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga