zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura społeczna   »   Zakończony nabór wniosków   »   Przebieg konkursu 01/08/3.2.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu 01/08/3.2.1


Informacja


Informacja

dot. uściślenia zapisów dokumentu
pt. „Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych
i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”KomunikatZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

JAKO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

informuje, że:
 

1) w dniu 1 sierpnia 2008 r. został zamkniety nabór wniosków do konkursu 01/08/3.2.1 z zakresu osi priorytetowej 3 – Infrastrukruta społeczna


Działania 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej
Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia


W związku z zamknięciem naboru wniosków do konkursu 01/08/3.2.1 ogłoszona została lista złożonych wniosków.


Lista cząstkowa oraz zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie


W dniu 24 października 2008 r. została zakończona procedura oceny formalnej wniosków o dofinansowanie zgłoszonych do konkursu 01/08/3.2.1 z zakresu osi priorytetowej 3 – Infrastruktura społeczna

W związku z tym ogłoszona została Lista cząstkowa wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym w konkursie 01/08/3.2.1

Działanie 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej
Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.


 

Zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie projektów (89 kB)

Dodano 2009-01-28
Lista wniosków po ocenie merytorycznej

Lista projektów do dofinansowaniaW dniu 8 stycznia 2009 roku dokonał wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 – Infrastruktura Społeczna, Działania 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej, Poddziałania 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/08/3.2.1.Lista projektów wybranych do dofinansowania – konkurs 01/08/3.2.1.
 

Lista rezerwowa projektów do dofinansowaniaW dniu 8 stycznia 2009 roku podjął decyzje o utworzeniu rezerwowej listy projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 – Infrastruktura Społeczna, Działania 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej, Poddziałania 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, z konkursu nr 01/08/3.2.1 .


Rezerwowa lista projektów do dofinansowania – konkurs 01/08/3.2.1KomunikatZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

JAKO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

informuje, że:


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurkiego jako Instytucja Zarządzające RPO WiM w dniu 26 stycznia 2009 roku dokonał zwiększenia dofinansowania w projektach wybranych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 – Infrastruktura Społeczna, Działania 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej, Poddziałania 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/08/3.2.1, zgodnie z przepisami określonymi w w/w Rozporządzeniu.

 
 

Lista projektów wybranych do dofinansowania – konkurs 01/08/3.2.1. (178 kB)

Dodano 2009-01-26Komunikat

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje że:


W dniu 20 września 2010 roku dokonał wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 – Infrastruktura Społeczna, Działania 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej, Poddziałania 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/08/3.2.1 z Listy rezerwowej projektów do dofinansowania.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 01/08/3.2.1 (230 kB)

Dodano 2010-09-23Lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach konkursu 01/08/3.2.1 (55 kB)

Dodano 2010-09-23
 

Posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP)

Pliki do pobrania

Harmonogram posiedzeń KOP (77 kB, format: PDF)

Dodano 2008-10-31

Harmonogram posiedzeń KOP - II etap (77 kB, format: PDF)

Dodano 2008-12-03

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga