zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze   »   Zakończony nabór wniosku   »   Przebieg konkursu 01/08/6.1.1
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu 01/08/6.1.1


Informacja


Informacja


dot. uściślenia zapisów dokumentu
pt. „Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych
i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”

Informacja


WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

jako Instytucja Pośrednicząca

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
ZAWIADAMIA, ŻE

W DNIU 31 LIPCA 2008 R.
ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY NABÓR WNIOSKÓW DO KONKURSU 01/08/6.1.1
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 6 – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE


KONKURS 01/08/6.1.1

Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska.
Poddziałanie 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.


W związku z zamknięciem naboru wniosków do konkursu 01/08/6.1.1 ogłoszona została lista złożonych wniosków.

Lista złożonych projektów

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym


Przedłużenie terminu oceny formalnej wniosków


Przedłużenie terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, w konkursie zamkniętym nr 01/08/6.1.1

Na podstawie § 13 ust. 8 Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 -2013 Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) do konkursu nr 01/08/6.1.1. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Uchwałą nr 385/Org/2008 z dnia 22 września 2008 r. przedłużył termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, w konkursie zamkniętym nr 01/08/6.1.1 o 10 dni roboczych.


Lista wniosków przekazanych do oceny merytorycznej


14 października 2008 r. zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w ramach konkursu 01/08/6.1.1 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Środowisko Przyrodnicze z terminem naboru od 16 czerwca do 31 lipca 2008 r.

Lista wniosków przekazanych do oceny merytorycznej


Zakończenie procedury oceny merytorycznej projektów


Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zakończyło ocenę merytoryczną projektów w konkursie Nr 01/08/6.1.1 w ramach Osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze.

Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska
Poddziałanie 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 
Lista rankingowa projektów po ocenie merytorycznej w konkursie Nr 01/08/6.1.1

Lista wniosków po ocenie startegicznej


W dniu 4 marca 2009 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził listę rankingową po ocenie strategicznej.
 

Lista rankingową po ocenie strategicznej (233 kB)

Dodano 2009-03-09

 

Lista projektów do dofinansowania


W dniu 4 marca 2009 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził listę projektów do realizacji z projektów kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie Nr 01/08/6.1.1 w ramach Osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Działania 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska
Poddziałania 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
 

Lista projektów do dofinansowania (224 kB)

Dodano 2009-03-09


generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga