zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna   »   Zakończony nabór wniosków   »   Przebieg konkursu 01/08/5.1.6
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu 01/08/5.1.6


Informacja


Informacja


dot. uściślenia zapisów dokumentu
pt. „Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych
i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”


Komunikat


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

JAKO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

informuje, że:
 
W dniu 4 lipca 2008 r. o godz. 15:00 został zamkniety nabór wniosków w konkursie 01/08/5.1.6 z zakresu osi priorytetowej5 – INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA
 
Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny,
Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.


Lista wniosków przekazanych do oceny formalnej


W związku z zamknięciem w dniu 4 lipca o godz. 15.00 naboru wniosków do konkursu 01/08/5.1.6, ogłoszona została lista wniosków złożonych i przekazanych do oceny formalnej w ramach kategorii interwencji 23 - drogi regionalne i lokalne.

Lista złożonych i przyjętych wnioskówLista projektów po ocenie formalnej


W dniu 29 września 2008 r. została zakończona procedura oceny formalnej wniosków o dofinansowanie zgłoszonych do konkursu 01/08/5.1.6 z zakresu osi priorytetowej5 – INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA


Lista projektów po ocenie formalnejZaktualizowana lista wniosków po ocenie formalnej


W dniu 4 grudnia 2008 r. zaktualizowana została lista wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną o dofinansowanie do konkursu 01/08/5.1.6 z zakresu osi priorytetowej5 – INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA

Zaktualizowana lista wniosków po ocenie formalnej (stan na 4 grudnia)


Informacja


Wydłużeniu uległ termin oceny merytorycznej w ramach konkursu 01/08/5.1.6

Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013:

Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów dokonywana jest przez Komisje Oceny Projektów (KOP), działające w oparciu o Regulamin Komisji Oceny Projektów w terminie 50 dni roboczych od daty złożenia podpisu Dyrektora/ Z-cy Dyrektora ZPRR na liście/ liście cząstkowej wniosków o dofinansowanie projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. Wydłużenie terminu oceny merytorycznej jest możliwe w sytuacji pojawienia się okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie oceny w przewidywanym czasie. Decyzję o przedłużeniu terminu oceny merytorycznej podejmuje Dyrektor/ Z- ca Dyrektora ZPRR a informacja zamieszczana jest na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl”


W związku z powyższym, IZ RPO WiM wydłuża termin zakończenia oceny merytorycznej do 30 stycznia 2009 r.Zakończona procedura oceny merytorycznej projektów


W dniu 30 stycznia 2009 r. została zakończona procedura oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zgłoszonych do konkursu 01/08/5.1.6 z zakresu osi priorytetowej 5 - Infrastruktura drogowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.
 

Lista wniosków po ocenie merytorycznej konkurs 01/08/5.1.6 (91 kB)

Dodano 2009-01-30Lista projektów wybranych do dofinansowania


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

informuje, że:


W dniu 3 lutego 2009 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z konkursu 01/08/5.1.6.

Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny
Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny
 

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 01/08/5.1.6Zaktualizowana lista wniosków po ocenie merytorycznej

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania


Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/5.1.6
 

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 01/08/5.1.6 (179 kB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 01/08/5.1.6

Dodano 2009-07-02

 

 

Posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP)

Pliki do pobrania

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów (97 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-28

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów (98 kB, format: DOC)

Dodano 2008-10-31

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów (98 kB, format: DOC)

Dodano 2008-11-06

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów (97 kB, format: DOC)

Dodano 2008-11-14

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów (96 kB, format: DOC)

Dodano 2008-11-26

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów (69 kB, format: PDF)

Dodano 2008-12-09

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów (76 kB, format: PDF)

Dodano 2008-12-15

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów (103 kB, format: DOC)

Dodano 2008-12-30

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów (72 kB, format: PDF)

Dodano 2009-01-09

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów (68 kB, format: PDF)

Dodano 2009-01-20

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów (68 kB, format: PDF)

Dodano 2009-05-06

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-07-08

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga