zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   Przebieg konkursu 01/08/1.1.9
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu 01/08/1.1.9


Informacja


Informacja


dot. uściślenia zapisów dokumentu
pt. „Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych
i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Komunikat


WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE

jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
powierzył realizację części osi priorytetowej „Przedsiębiorczość”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

informuje, że:

w związku z przyjęciem przez W-MARR S.A. wniosków na kwotę przekraczającą dostępną alokację, co umożliwia wyczerpanie środków alokowanych na 2008 rok, ostateczny termin składania wniosków na konkurs 01/08/1.1.9 Osi Priorytetowej 1 - Przedsiębiorczość, Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.9: Inne inwestycje w przedsiębiorstwa upływa z dniem 19 czerwca 2008 roku o godz. 15.30.

Wnioski które wpłyną po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.Informacja


W związku z dużą ilością wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursach 01/08/1.1.7, 01/08/1.1.9 do Poddziałań 1.1.7 i 1.1.9 oraz dużą ilością braków we wnioskach powodujących konieczność uzupełnień, wydłużamy termin oceny formalnej:
  • Poddziałanie 1.1.9 do 31.08.2008

Lista złozonych wniosków


Ogłaszenie listy złozonych wniosków w ramach konkursu 01/08/1.1.9 W związku z zamknięciem naboru wniosków do konkursu 01/08/1.1.9, ogłoszona została lista wniosków złożonych w wywyższym konkursie.

Lista projektów przyjętych po ocenie formalnej


zakończono procedurę oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów do konkursu nr 01/08/1.1.9 z zakresu Osi Priorytetowej I - Przedsiębiorczość


Lista projektów przyjętych po ocenie formalnej w konkursie 01/08/1.1.9 w ramach Osi Priorytetowej nr 1 - Przedsiębiorczość

Lista wniosków po ocenie merytorycznej


Lista wniosków przekazanych do oceny strategicznej (poprawnych merytorycznie) złożonych w ramach Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.9. „Inne inwestycje w przedsiębiorstwa” wg. stanu na dzień 11.12.2008 (wg nr wniosku).

Lista wniosków po ocenie merytorycznej - konkurs 01/08/1.1.9


Lista wniosków zatwierdzonych


Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu 01/08/1.1.9 i lista rezerwowa

Lista wniosków zatwierdzonych

Lista rezerwowa


Komunikat


Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 informuje, że uległ zmianie załącznik numer 11 „Umowa o dofinansowanie projektu” do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/08/1.1.9 ogłoszonego w ramach osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa. Prawidłowy wzór załącznika został zamieszczony w dokumentacji konkursowej.

Podpisano 154 umowy o dofinansowanie


WARMIŃSKO- MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE

jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
powierzył realizację części osi priorytetowej „Przedsiębiorczość”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

informuje, że:podpisano pierwsze umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursu 01/08/1.1.5

Działanie 1.1:
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.9: Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Lista podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu 01/08/1.1.9
Zaktualizowana lista rezerwowa wniosków


Informujemy, że w dniu 17.03.2009r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził zaktualizowaną listę wniosków o dofinansowanie projektów, umieszczonych na liście rezerwowej  (wg liczby uzyskanych punktów) - stan na dzień 03.03.2009 r. 

Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
Poddziałanie 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

 

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów do dofinansowania (151 kB)

Dodano 2009-03-19


Lista podpisanych umów


Lista podpisanych umów na realizację projektów z listy rezerwowej dot. poddziałania 1.1.9 - konkursu: 01/08/1.1.9 w ramach osi priorytetowej Przedsiębiorczość
 

Lista podpisanych umów (na podstawie listy rezerwowej) w ramach konkursu 01/08/1.1.9 (127 kB)

Dodano 2009-05-04


Zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie projektów


Informujemy, że w dniu 08.06.2009r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził zaktualizowaną listę wniosków o dofinansowanie projektów, umieszczonych na liście rezerwowej  (wg liczby uzyskanych punktów) - stan na dzień 27.05.2009 r. 

Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
Poddziałanie 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

 

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów do dofinansowania (446 kB)

Dodano 2009-06-10


Lista podpisanych umów


Lista umów podpisanych w dniu 21 lipca 2009 w ramach konkursu 01/08/1.1.9 - Przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013
Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
Działanie 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
 

Lista podpisanych umów w ramach 01/08/1.1.9 - archiwalna (54 kB)

Dodano 2009-07-22


 

Lista podpisanych umów w ramach 01/08/1.1.9 (76 kB)

Dodano 2009-08-04

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów do dofinansowania

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej I „Przedsiębiorczość”, Działania 1.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.9 „Inne inwestycje w przedsiębiorstwa” do konkursu nr 01/08/1.1.9, przyjęta przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego w dniu 08.03.2010.

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów do dofinansowania (338 kB)

Dodano 2010-03-10


Zaktualizowana lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 1 "Przedsiębiorczość", Działania 1.1 "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" Poddziałania 1.1.9 "Inne inwestycje w przedsiębiorstwa"

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 1 "Przedsiębiorczość", Działania 1.1 "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" Poddziałania 1.1.9 "Inne inwestycje w przedsiębiorstwa"
 

 
generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga