zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   Przebieg konkursu 01/08/1.1.7
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu 01/08/1.1.7


Informacja


dot. uściślenia zapisów dokumentu pt. „Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych  i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”

Komunikat


WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE

jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
powierzył realizację części osi priorytetowej „Przedsiębiorczość”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

informuje, że

1) w związku z przyjęciem przez W-MARR S.A. wniosków na kwotę przekraczającą dostępną alokację, co umożliwia wyczerpanie środków alokowanych na 2008 rok, ostateczny termin składania wniosków na konkurs 01/08/1.1.7 Osi Priorytetowej 1 - Przedsiębiorczość, Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.7: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii upływa z dniem 19 czerwca 2008 roku o godz. 15.30.

Wnioski które wpłyną po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.Komunikat


W związku z dużą ilością wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursach 01/08/1.1.7, 01/08/1.1.9 do Poddziałań 1.1.7 i 1.1.9 oraz dużą ilością braków we wnioskach powodujących konieczność uzupełnień, wydłużamy termin oceny formalnej:

  • Poddziałanie 1.1.7 do 09.09.2008

Lista złozonych wniosków


Ogłaszenie listy złozonych wniosków w ramach konkursu
  • 01/08/1.1.7 Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

W związku z zamknięciem naboru wniosków do konkursu 01/08/1.1.7, ogłoszona została lista wniosków złożonych w wywyższym konkursie.
 

Lista wniosków w ramach konkursu 01/08/1.1.7 (1 646 kB)

Dodano 2009-08-24
Lista wniosków po ocenie merytorycznej


Lista wniosków po ocenie merytorycznej na dzień 28 listopada 2008 r. w ramach Poddziałania 1.1.7. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii


Lista wniosków po ocenie merytorycznejLista wniosków zatwierdzonychUstalona została lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania oraz lista wniosków znajdujących się na liście rezerwowej. Poniżej przedstawiamy obie listy (stan na 2 grudnia 2008)

Listę projektów zatwierdzonych do dofinansowania
przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 02.12.2008 r. (wg nr wniosku)


Jednocześnie ogłoszona została lista rezerwowa.Komunikat


Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 informuje, że uległ zmianie załącznik numer 11 „Umowa o dofinansowanie projektu” do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/08/1.1.7 ogłoszonego w ramach osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw w zakresie innowacji i nowych technologii. Prawidłowy wzór załącznika został zamieszczony w dokumentacji konkursowej.

Podpisanie umów o dofinansowanie


WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE
jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
powierzył realizację części osi priorytetowej „Przedsiębiorczość”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje, iżpodpisano pierwsze umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursu 01/08/1.1.7:

Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.7. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii


Lista podpisanych umów w ramach konkursu 01/08/1.1.7Lista projektów po ocenie formalnej (aktualizacja)


Lista projektów przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 1.1.7 konkurs 01/08/1.1.7 – oś priorytetowa Przedsiębiorczość

Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia informuje, iż w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego do oceny merytorycznej przekazano następujące projekty (tabela w załączeniu)
 

Lista projektów po ocenie formalnej (aktualizacja listy) (231 kB)

Dodano 2009-03-02Lista rezerwowa projektów po ocenie formalnej (aktualizacja)


Zaktualizowana lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej I „Przedsiębiorczość”, Działania 1.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.7 „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii” do konkursu nr 01/08/1.1.7
 

Zaktualizowana rezerwowa lista projektów do dofinansowania (261 kB)

Dodano 2009-04-06


Rezerwowa lista projektów do dofinansowania (aktualizacja)

Rezerwowa lista projektów do dofinansowania w konkursie 01/08/1.1.7  na dzień 15.09.2009 r. (wg liczby uzyskanych punków)

Rezerwowa lista projektów do dofinansowania (aktualizacja) (260 kB)

Dodano 2009-10-29

Lista podpisanych umów (z listy rezerwowej) o dofinansowanie projektów

Lista podpisanych umów (z listy rezerwowej) o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Oś Priorytetowa I - Przedsiębiorczość,
Działanie 1.1. - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
Poddziałanie 1.1.7 - Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

 

Lista podpisanych umów o dofinansowanie projektów (z listy rezerwowej) (242 kB)

Dodano 2010-01-11

 
generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga