zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Przedsiębiorczość   »   Zakończony nabór wniosków   »   Przebieg konkursu 01/08/1.1.5
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu 01/08/1.1.5

InformacjaZakończono procedurę oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów do konkursu nr 01/08/1.1.5 z zakresu Osi Priorytetowej I - Przedsiębiorczość


Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja procesów i produktów przyjaznych dla środowiska

Lista projektów po ocenie formalnej

Informacjadot. uściślenia zapisów dokumentu pt. „Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”


TUTAJ

Aktualizacja listy wnioskówPrzedstawiono zaktualizowaną listą wniosków o dofinansowanie projektów przekazaną do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 1.1.5 "Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska" RPO WiM oraz zaktualizowaną listą wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Poddziałania 1.1.5 "Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska" RPO WiM

Lista złożonych wniosków w ramach poddziałania 1.1.5 RPO WiM dla konkursu nr 01/08/1.1.5

Zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie projektów przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 1.1.5 RPO WiM dla konkursu nr 01/08/1.1.5

Aktualizacja listy wnioskówWMARR przekazuje cząstkową listę wniosków przekazanych do oceny strategicznej na dzień 21 listopada 2008 r. w ramach Poddziałania 1.1.5. Wsparcie MŚP –promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska.


Cząstkowa lista wniosków przekazanych do oceny strategicznej w ramach Poddziałania 1.1.5.

Aktualizacja listy wniosków - zatwierdzone do dofinansowaniaUstalono cząstkową listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania. Lista znajduje się poniżej.


Cząstkowa lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania przez Zarząd Wojewóztwea Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dzień 2 grudnia 2008 r.

Zamknięcie konkursu


Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nabór wniosków do konkursu 01/08/1.1.5 zostanie zamknięty 15 grudnia 2008 o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po powyższym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Aktualizacja listy wnioskówZaktualizowana lista złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 01/08/1.1.5

Lista złożonych wniosków

oraz Zaktualizowaną listę wniosków o dofinansowanie projektów przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr 01/08/1.1.5

Cząstkowa lista projektów przekazanych do oceny strategicznej - stan na 18 grudnia 2008 r. w ramach konkursu 01/08/1.1.5

Zaktualizowana lista wniosków przekazanych do oceny strategicznej w ramach konkursu 01/08/1.1.5

Komunikat

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 informuje, że uległ zmianie załącznik numer 11 „Umowa o dofinansowanie projektu” do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/08/1.1.5 ogłoszonego w ramach osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.5 Wsparcie MŚP- produkcja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska. Prawidłowy wzór załącznika został zamieszczony w dokumentacji konkursowej.

Aktualizacja listy wniosków


Cząstkowa lista projektów przekazanych do oceny strategicznej - stan na 18 grudnia 2008 r. w ramach konkursu 01/08/1.1.5

Zaktualizowana lista wniosków przekazanych do oceny strategicznej w ramach konkursu 01/08/1.1.5

Aktualizacja listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania ramach konkursu 01/08/1.1.5

Cząstkowa lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania przez Zarząd Wojewóztwea Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dzień 23 grudnia 2008 r. w ramach konkursu 01/08/1.1.5

Zaktualizowana cząstkowa lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowaniaj w ramach konkursu 01/08/1.1.5

Podpisanie umów o dofinansowanie (stan na 19.01.09)


WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE
jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
powierzył realizację części osi priorytetowej „Przedsiębiorczość”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
informuje, iżpodpisano pierwsze umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursu 01/08/1.1.5:

Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu 01/08/1.1.5


Przedłużenie oceny formalnej


Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, że w związku z licznymi uchybieniami (konieczność dwukrotnej poprawy 90% złożonych wniosków) ocena formalna wniosków złożonych w dniach 12 i 15 grudnia 2008 r. w ramach Poddziałania 1.1.5 „Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska” RPO WiM 2007 - 2013 zostaje wydłużona do 13 lutego 2009 r.Zmiany w załączniku nr 11


Dnia 26 stycznia 2009 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął w drodze Uchwały zmiany do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/08/1.1.5 . w zakresie załącznika nr 11 „Umowa o dofinansowanie projektu” stanowiącego załącznik do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) do konkursu nr 01/08/1.1.5. Przyczyną wprowadzenia zmian do ww. dokumentu jest konieczność modyfikacji zapisów w kwestii możliwości dokonywania przez Beneficjentów cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy na podmiot trzeci za zgodą IP II. Dotychczasowy wzór załącznika nr 11 nie przewidywał możliwości dokonywania przez Beneficjentów cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy na inne podmioty.


Prawidłowy wzór ww. załącznika zamieszczony został na liście plików do pobrania (aktualizacja II) TUTAJ>>

Zaktualizowana lista wniosków do oceny merytorycznej


WARMIŃSKO- MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE

jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
powierzył realizację części osi priorytetowej „Przedsiębiorczość”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013przekazuje uaktualnioną listę wszystkich wniosków złożonych w ostatnich dniach konkursu, przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu 01/08/1.1.5 z zakresu: Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość

Działanie 1.1:
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.5: Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska

Zaktualizowana lista wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu 01/08/1.1.5


Lista cząstkowa projektów do dofinansowaniaWARMIŃSKO- MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE

jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
powierzył realizację części osi priorytetowej „Przedsiębiorczość”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013przekazuje cząstkowa listę projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013: Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorczość, Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.5 „Wsparcie MŚP – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska”
 

Lista cząstkowa do dofinansowania - stan na 17 marca (61 kB)

Dodano 2009-03-24

 

Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania


LISTA PROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2009 R. (LISTA CZĄSTKOWA)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Oś Priorytetowa I: PrzedsiębiorczośćDziałanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.5 „Wsparcie MŚP – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska”


generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga