zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Konkursy RPO WiM   »   Oś priorytetowa Turystyka   »   Zakończony nabór wniosków   »   Przebieg konkursu 01/08/2.1.4
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Przebieg konkursu 01/08/2.1.4


Informacja


Informacja


dot. uściślenia zapisów dokumentu
pt. „Obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych
i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”


Komunikat


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

w dniu 16 czerwca 2008 r. został zamknięty nabór wniosków do konkuru 01/08/2.1.4 z zakresu osi priorytetowej 2 - Turystyka

Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego
Poddziałanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna


Zamknięcie naboru wniosków do konkursu nastąpiło, gdyż łączna wartość dofinansowania środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 w złożonych wnioskach przekroczyła 300% dostępnej w konkursie alokacji.


Lista wniosków przekazanych do oceny formalnej


W związku z zamknięciem naboru wniosków do konkursu 01/08/2.1.4 ogłoszone zostały listy: złożonych wniosków oraz listy wniosków przekazanych do oceny formalnej w dwóch kategoriach interwencji - 24: ścieżki rowerowe, 57: inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych.


Lista złożonych wniosków

Lista przyjetych wniosków


Informacja

Informacja

dot. wydłużenia terminu oceny formalnej w ramach konkursu 01/08/2.1.4


Lista projektów po ocenie formalnej.


W dniu 30 września 2008 r. została zakończona procedura oceny formalnej wnisoków o dofinansowanie zgłoszonych do konkursu 01/08/2.1.4 z zakresu osi priorytetowej 2 – Turystyka

Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego
Poddziałanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym w konkursie 01/08/2.1.4 (368 kB)

Dodano 2008-09-30

Komunikat


wydłużeniu uległ termin oceny merytorycznej w ramach konkursu 01/08/2.1.4

Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013:
Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów dokonywana jest przez Komisje Oceny Projektów (KOP), działające w oparciu o Regulamin Komisji Oceny Projektów w terminie 50 dni roboczych od daty złożenia podpisu Dyrektora/ Z-cy Dyrektora ZPRR na liście/ liście cząstkowej wniosków o dofinansowanie projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. Wydłużenie terminu oceny merytorycznej jest możliwe w sytuacji pojawienia się okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie oceny w przewidywanym czasie. Decyzję o przedłużeniu terminu oceny merytorycznej podejmuje Dyrektor/ Z- ca Dyrektora ZPRR a informacja zamieszczana jest na stronie internetowej www. rpo.warmia.mazury.pl”

W związku z powyższym, IZ RPO WiM wydłuża termin zakończenia oceny merytorycznej do 30 stycznia 2009 r.Cząstkowa lista wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej


W dniu 30 stycznia 2009 r. została ustalona cząstkowa lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 01/08/2.1.4 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka,

Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego
Poddziałanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Cząstkowa lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów (89 kB)

Dodano 2009-01-30


Lista projektów wybranych do dofinansowania


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

informuje, że:

W dniu 3 lutego dokonał wyboru projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/08/2.1.4
 

Lista projektów wybranych do dofinansowania – konkurs 01/08/2.1.4 (174 kB)

Dodano 2009-02-03


 

Rezerwowa lista projektów do dofinansowania – konkurs 01/08/2.1.4 (171 kB)

Dodano 2009-02-03

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania (aktualizacja)


Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego do dofinansowania w ramach w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08/2.1.4.
Jednoczesnie ogłoszona została lista rezerwowa projektów do dofinansowania. Obie listry znajdą Państwo poniżej.
 

Lista projektów wybranych do dofinansowania (aktualizacja) (175 kB)

Dodano 2009-03-02


 

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania (aktualizacja) (171 kB)

Dodano 2009-03-02

 

 

Posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP)

Pliki do pobrania

Harmonogram posiedzeń KOP (65 kB, format: PDF)

Dodano 2008-10-31

Posiedzenie KOP (65 kB, format: PDF)

Dodano 2008-10-31

Posiedzenie KOP (65 kB, format: PDF)

Dodano 2008-11-18

Posiedzenie KOP (76 kB, format: PDF)

Dodano 2008-11-20

Posiedzenie KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2008-12-15

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-01-05

Posiedzenie KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-01-10

Posiedzenie KOP (101 kB, format: DOC)

Posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP)

Dodano 2009-01-15

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-01-21

Harmonogram posiedzeń KOP (69 kB, format: PDF)

Dodano 2009-01-26

Harmonogram posiedzeń KOP (73 kB, format: PDF)

Dodano 2009-09-11

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2020-06-03 14:21:55

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga