zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Bezpłatne szkolenie

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Doradztwo Finanse Consulting s. c. A. Rosolińska, B. Tomczyk zapraszają beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - przede wszystkim przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych województwa, szkół wyższych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na jednodniowe szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Ewidencja księgowa środków unijnych”.

PROWADZENIE: Edward Tomczyk/Agnieszka Rosolińska
TERMINY: 8 grudnia, 9 grudnia i 20 grudnia 2011 roku
MIEJSCE: Hotel Wileński, ul. R. Knosały 5 w Olsztynie
 
PROGRAM:
09.00 – 10.30 Blok I (Wykładowca: Edward Tomczyk)
Wprowadzenie: Ewidencja księgowa środków europejskich
• Obowiązki Beneficjenta - instrukcje wewnętrzne, w tym z zakresu kontroli finansowej, prawa bilansowego, prawa zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych, przestrzegania standardów kontroli finansowej itp.
• Podstawowe zasady ewidencji środków europejskich
• Wymogi prawa bilansowego i prawa finansów publicznych

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa

10.45 – 12.15 II Blok (Wykładowca: Edward Tomczyk)
• Kwalifikowalność wydatków, prawidłowość ich udokumentowania i ewidencjonowania, w tym przede wszystkim z punktu widzenia kwalifikowalności VAT
• Dokumentacja ewidencyjna i rozliczeniowa środków unijnych – przygotowanie i opisywanie dokumentów księgowych
• Zasady wyodrębniania zapisów księgowych wydatków w projektach współfinansowanych z UE w zależności od statusu Beneficjenta

12.15 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 14.00 III Blok (Wykładowcy: Edward Tomczyk i Agnieszka Rosolińska)
• Zasady przeprowadzania audytu zewnętrznego projektów objętych takim obowiązkiem:
- omówienie obowiązków spoczywających na jednostce,
- omówienie wytycznych RPO Warmia i Mazury 2007-2013
• Przygotowanie dokumentów do audytu zewnętrznego projektu – część opisowa i warsztatowa, z praktycznymi przykładami z wieloletniego doświadczenia audytowania projektów unijnych – w tym najczęstsze błędy i sposoby ich uniknięcia oraz korygowania
• Omówienie wzoru standardowego raportu z audytu zewnętrznego projektu
• Omówienie-prezentacja wzorów dokumentów przydatnych przy realizacji, ewidencji i rozliczaniu projektów unijnych: m.in. aneks do zakładowej polityki rachunkowości, ścieżka kontroli wewnętrznej, plan promocji projektu, obowiązki dotyczące archiwizacji dokumentów i ich obiegu.

14.00 – 14.45 Przerwa lunchowa

14.45 – 16.00 IV Blok – Warsztaty i konsultacje
(Wykładowca: Edward Tomczyk)
• Praktyczne przykłady z komentarzem
• Najczęściej popełniane błędy i naruszenia – wskazówki jak ich unikać
• Podsumowanie spotkania (pytania i odpowiedzi)

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY.

Z jednej instytucji można zgłosić maksymalnie 2 osoby w całym cyklu szkoleń.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia i oświadczenia uczestnika na numer faksu: 89 527-44-57 a następnie niezwłocznie pocztą tradycyjną na adres: DFP Consulting s. c. A. Rosolińska, B. Tomczyk 10-305 Olsztyn, ul. Marii Zientary-Malewskiej 21.
Przesłanie karty zgłoszenia i oświadczenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach określonych w karcie zgłoszenia. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 7 dni lub krócej przed jego terminem będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury obciążającej. Rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać w formie telefonicznej i pisemnej (fax).

Uprzejmie informujemy, że nabór uczestników wszystkie terminy na szkoleń został zamknięty.


 

Pliki do pobrania

Oświadczenie (72 kB, format: DOC)

Dodano 2011-11-22

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga