zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Bezpłatne szkolenie nt. Prawa zamówień publicznych


Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz GRUPA APEXnet zapraszają beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na bezpłatne szkolenie nt. Prawa zamówień publicznych.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat aktualnie obowiązujących przepisów prawa zamówień publicznych, zasad udzielania zamówień publicznych w szczególności przy projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, zasad prowadzenia i dokumentowania postępowań o zamówienia publiczne.

Po szkoleniu uczestnicy będą znali:
  • Zasady prowadzenia i dokumentowania postępowań o zamówienie publiczne
  • Zasady szacowania wartości zamówienia
  • Tryby i formy udzielania zamówień publicznych
  • Umowy w zamówieniach publicznych
  • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

WYKŁADOWCA: Iwona Holka

WARUNKI: Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnikami szkolenia mogą być potencjalni beneficjenci oraz beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Szkolenia odbywają się w Olsztynie w hotelu Gromada Olsztyn, Pl. Konstytucji 3-go Maja 4 i obejmują materiały szkoleniowe, ćwiczenia, poczęstunki w przerwach, oraz lunch. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty. Do uczestników należy pokrycie kosztów noclegu oraz dojazdu na szkolenie.

ZASADY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:
Rekrutację uczestników przeprowadzi GRUPA APEXnet, za pośrednictwem strony internetowej rpo.warmia.mazury.pl. Zgłoszenie do udziału w szkoleniach odbywać się będzie na podstawie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz oraz oświadczenie należy przesłać faksem pod numer (22) 205 89 01 lub na adres: GRUPA APEXnet, Aleje Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. Oryginał oświadczenia oraz formularza zgłoszenia należy również przed szkoleniem przesłać pocztą. Przesłany formularz zgłoszeniowy jest jednoznaczny z wyrażeniem, zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dostarczenie oryginałów dokumentów jest warunkiem uczestniczenia w szkoleniu.

W pierwszej kolejności zgłoszenia przyjmowane są od: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych województwa, szkół wyższych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (z jednej jednostki może uczestniczyć maksymalnie 1 osoba).
Zgłoszenia instytucji działających komercyjnie będą przyjmowane na listę rezerwową i zostaną uruchomione w przypadku braku zgłoszeń od instytucji publicznych.
 

Uprzejmie informujemy, że nabór uczestników szkolenia na wszystkie terminy został zamknięty.


CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA:

CEL OGÓLNY SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu prawa zamówień publicznych potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

GRUPA DOCELOWA:
Uczestnikami szkolenia mogą być potencjalni beneficjenci oraz beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

METODY PRACY:
Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładów oraz aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi uczestnikom zrozumieć, doświadczyć i przećwiczyć wybrane umiejętności.

Podczas szkolenia wykorzystywane będą następujące techniki pracy warsztatowej:
  • ćwiczenia (np. gry, mini symulacje), wprowadzające do tematu,
  • większe struktury ćwiczeniowe - dłuższe symulacje integrujące szereg umiejętności,
  • krótkie wykłady, prelekcje, pogadanki wprowadzające i podsumowujące zagadnienie, systematyzujące pojęcia,
  • analizy przypadków (Case Study) – dyskutowane w małych grupach i/lub na forum,
  • plenarne dyskusje grupowe analizujące działania i ich możliwe konsekwencje.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe zawierające informacje poruszane na szkoleniu.

LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE:
Liczba uczestników w każdej grupie szkoleniowej będzie nie większa niż 25 osób.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:
Szkolenia odbywać się będą w godz. 8.30 - 17.00.


 

« na górę

 

Pliki do pobrania

Oświadczenie (423 kB, format: DOC)

Dodano 2011-08-01

Program szkolenia (767 kB, format: PDF)

Dodano 2011-08-01

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga