zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Podpisanie umowy w ramach Osi 6 Środowisko przyrodnicze

W dniu 2 grudnia 2009 r WFOŚiGW w Olsztynie podpisał kolejną umowę o dofinansowanie w ramach Osi 6 Środowisko przyrodnicze RPO WiM. Umowa została podpisana z Gminą Górowo Iławeckie, która złożyła wniosek do konkursu 01/09/6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne, zarejestrowany pod nr WND-RPWM.06.02.02-28-023/09-00 pn. „Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamińsku”.

1. Całkowita wartość Projektu wynosi 557 000,01 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych jeden grosz)

2. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 557 000,01 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych jeden grosz)

3. Przyznano Beneficjentowi na realizację Projektu, dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie nieprzekraczającej: 445 600,01 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset złotych jeden grosz) i stanowiącej nie więcej niż 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

4. Beneficjent zobowiązany jest do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości: 111 400,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy czterysta złotych zero groszy) w tym środków własnych (kwalifikowalnych) w wysokości: 111 400,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy czterysta złotych zero groszy).


generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga