zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Szkolenie z Prawa Zamówień Publicznych


Zamknięty nabór uczestnikówZarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” mają przyjemność zaprosić beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - przedstawicieli m.in. jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych województwa, szkół wyższych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

„Wzorcowe prowadzenie procedur zamówień publicznych
z uwzględnieniem nowelizacji w systemie”

Prowadzenie: IWONA BENDORF-BUNDORF* i EWA ŻAK**

TERMINY: 25-26 listopada 2009 roku lub 8-9 grudnia 2009 roku lub 10-11 grudnia 2009 roku

MIEJSCE: Hotel Villa Pallas, ul. Żołnierska 4, Olsztyn

 
*Iwona Bendorf-Bundorf – radca prawny, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, w latach 1995-2004 arbiter z listy arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, od 1999 roku członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy MF, stały współpracownik Najwyższej Izby Kontroli, oraz współpracownik Okręgowych Izb Radców Prawnych. Członek Rady Zamówień Publicznych. Współpracownik portalu NowePrzetargi.pl. Specjalista i trener w zakresie zamówień publicznych. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1995 roku - doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających obowiązkowi stosowania przepisów zamówień publicznych.
**Ewa Żak - konsultant, szkoleniowiec i doradca zamówień publicznych. Praktyk tzw. trudnych zagadnień. Doświadczenie zdobywane od 1995 roku poprzez współpracę z wieloma podmiotami z rynku zamówień publicznych. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zamawiających jak i wykonawców. Praktyka zawodowa poparta zastępstwem pełnomocnictwa procesowego reprezentowania stron na posiedzeniach Zespołów Arbitrów UZP/Krajowej Izby Odwoławczej. Wykonawca wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne, autor publikacji, doświadczony trener ceniony za dynamiczne prowadzenie zajęć, rzetelną wiedzę i bardzo dobry kontakt z uczestnikami szkoleń. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.
 

Dzień I - godz. 9:30-15:30

Prowadzenie: IWONA BENDORF-BUNDORF
godz. 9.30-15.30 – zajęcia (w tym przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa 13:00 - 14:00):

1. Wprowadzenie – aktualne zestawienie przepisów obowiązujących w systemie Prawa zamówień publicznych. Omówienie zmian przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy.
2. Zmieniony zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych: wyłączenia przedmioto-we, wyłączenia podmiotowe, usługi niepriorytetowe.
3. Zasady optymalnego doboru trybu udzielenia zamówienia w zależności od: ilości posiadanych środków, możliwych ram cza-sowych oraz „pilności” realizowanego zadania, przedmiotu zamówienia, wartości progowej.
4. Klucz właściwego prowadzenia procedur – SZACOWANIE, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DOBÓR TRYBU PO ZMIANACH – przykłady.
5. Zamówienia do 14 tys. Euro.
6. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań, których wartość nie przekracza i przekracza progi unijne – zakres wyłączeń ze stosowania przepisów ustawy.
7. Zmiany nowelizacyjne w dotychczasowych trybach udzielenia zamówień publicznych:
    a) przetarg nieograniczony,
    b) przetarg ograniczony,
    c) negocjacje z ogłoszeniem,
    d) dialog konkurencyjny,
    e) negocjacje bez ogłoszenia,
    f) zamówienie z wolnej ręki,
    g) licytacja elektroniczna.
8. Nowe zasady udziału wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne. Instytucja udzielania zaliczek w zamówieniach publicznych.
9. Wybrane nieprawidłowości w sposobie realizacji procedur zamówień publicznych na poszczególnych etapach postępowania (przykłady):
    a) Przygotowanie do postępowania – wnioski i dokumentowanie czynności przygotowawczych do wszczęcia procedury – uchybienia w zakresie:
        - opisu przedmiotu zamówienia (uwarunkowania prawne, określenie parametrów technicznych, ustalenie parametrów granicznych i wymaganych),
        - dokumentowania spełnienia określonych wymagań.
    b) Opis przedmiotu zamówienia – błędy i nieprawidłowości.
    c) Wartość zamówienia - dostawy - usługi - roboty budowlane.
    d) Nieprawidłowości w zakresie kryteriów oceny ofert - obiektywne, subiektywne.
10. Konsultacje indywidualne z prowadzącym połączone z dyskusją.
 

Dzień II - godz. 9:30-15:30

Prowadzenie: EWA ŻAK
godz. 9.30-15.30 – zajęcia (w tym przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa 13:00 - 14:00):

11. Opracowanie SIWZ oraz przekazywanie jej wykonawcom po zmianach – WARSZTATY – ćwiczenia w grupach z uwzględnieniem:
       - zmian i modyfikacji w dokumentacji – specyfikacji – błędy.
      - dokumentów wymaganych w SIWZ - błędy w zakresie wymagań i oceny wymaganych w SIWZ dokumentów.
12. Procedura badania i oceny ofert po nowelizacji: nowe przesłanki wykluczenia wykonawcy; nowe zasady spełniania warunków udziału w postępowaniu; oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe i inne omyłki – ćwiczenia.
13. WARSZTATY ĆWICZENIOWE - oczywista omyłka pisarska - omyłka rachunkowa - błąd - RAŻĄCO NISKA CENA - uchybienia proceduralne.
14. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana przepisów o aneksowaniu umów. Klauzula standstill.
15. Dokumentowanie postępowań – nowe obowiązki informacyjne.
16. Środki ochrony prawnej po nowelizacji systemu – rewolucyjne zmiany.
17. Konsultacje indywidualne połączone z dyskusją.
 

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY.

Z jednej instytucji można zgłosić maksymalnie 1 osobę.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia i oświadczenia uczestnika na numer faksu (017) 850 74 49, przy czym w przypadku oświadczenia wymagane jest także przesłanie oryginału na adres: ul. Hetmańska 9,35-045 Rzeszów. Przesłanie karty zgłoszenia i oświadczenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach określonych w karcie zgłoszenia. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 7 dni lub krócej przed jego terminem będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury obciążającej. Rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać w formie telefonicznej i pisemnej (fax). W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: (017) 850 74 49 oraz 0 607 801 192, 0 607 411 300.

 

« na górę

 

Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia (150 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-14

Oświadczenie (140 kB, format: DOC)

Dodano 2009-10-14

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga