zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Rusza kolejna edycja konkursu na promocję Funduszy EuropejskichMinisterstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza „Konkurs dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich”. Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe najlepszych projektów promujących Fundusze Europejskie w Polsce.


Do konkursu będą zakwalifikowane projekty realizowane w następujących liniach tematycznych:


I – projekty konferencyjno-szkoleniowe dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
II – akcje informacyjne dla młodzieży i studentów
III - projekty medialne

Uczestnicy konkursu


O dotację mogą ubiegać się wyłącznie:
 • podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą lub statutową jako:
wydawcy tytułów prasowych,
publiczni oraz komercyjni nadawcy telewizyjni i radiowi,
producenci nagrań telewizyjnych, którzy swoim produktom o tematyce europejskiej zapewnią antenową emisję,
producenci filmowi, którzy swoim produktom zapewnią projekcję w kinach na terenie całego kraju,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w tym:
organizacje pozarządowe,
organizacje pracodawców,
izby gospodarcze,
organizacje związkowe,
samorządy zawodowe.


Wartość dofinansowania udzielanego przez MRR


Na realizację działań informacyjno-promocyjnych przewidziano dotacje w wysokości:
 • w linii tematycznej „Projekty konferencyjno-szkoleniowe dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów” – do 750 000 PLN,
 • w linii tematycznej „Akcje informacyjne dla młodzieży i studentów” – do 250 000 PLN,
 • w linii tematycznej „Projekty medialne”:
dla projektów polegających na emisji audycji telewizyjnych lub radiowych – do 750 000 PLN,
dla projektów polegających na publikacji dodatków lub serii artykułów prasowych – do 250 000 PLN.
 • Wartośc minimalna dotacji wynosi 100 000 PLN. Wymagany minimalny wkład własny wnioskodawcy stanowi 20 proc. kosztów kwalifikowanych wnioskowanego projektu.

Terminy, liczba projektów

Wnioski o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 20 lipca 2009 roku (za datę wpływu wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). Projekty muszą zostać zrealizowane do 30 marca 2010 roku.

Do konkursu można zgłosić dowolną liczbę projektów, przy czym jeden wnioskodawca może otrzymać dotację na realizację tylko jednego projektu.


Ocena wniosków


Przy wyborze projektów Komisja weźmie pod uwagę:
 • zgodność projektu z celami konkursu i założeniami „Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013”,
 • doświadczenie i potencjał wykonawcy,
 •  treść złożonego wniosku (pomysł na projekt),
 • sposób przygotowania oferty, tj. jej szczegółowość oraz opis umożliwiający dokonanie oceny,
 • adekwatność doboru metod i narzędzi dotarcia do grupy docelowej,
 • wysokość wkładu własnego wnioskodawcy,
 • oddziaływanie projektu.

Informacje dodatkowe

Pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@mrr.gov.pl (odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl )

 
generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga