zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w sprawie wniosku o płatność końcową (nie dotyczy Beneficjentów IP II)

Uwaga Beneficjenci, którzy planują złożyć lub rozliczają wniosek o płatność końcową!!! W związku z zamykaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz w celu ograniczenia ilości błędów przy rozliczaniu końcowym projektów, Instytucja Zarządzająca RPO Warmia i Mazury 2007-2013 (IZ RPO WiM) przypomina, iż:  Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Beneficjent, w przypadku gdy oświadczył, iż podatek VAT jest kwalifikowalny, zobowiązany jest do dostarczania wraz z wnioskiem o płatność końcową, pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego Projektu z właściwej Izby Skarbowej na podstawie art. 14a-14d ustawy z dna. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.). Z uwagi na długi czas oczekiwania na wydanie powyższej interpretacji (ok. 3 miesiące) IZ RPO WiM, zwraca się z prośbą o niezwłoczne wystąpienie z wnioskiem o jej wydanie.  Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w przypadku, gdy na Beneficjencie spoczywa obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego, przed zakończeniem realizacji projektu, tj. przed złożeniem wniosku o płatność końcową, należy dostarczyć do IZ RPO WiM sprawozdanie z przeprowadzonego audytu.  Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, niezłożenie przez Beneficjenta Wniosku o płatność, żądanych wyjaśnień albo nieusunięcie przez niego braków lub błędów w terminach określonych przez IZ RPO WiM, powoduje wstrzymanie przekazania środków dofinansowania i może skutkować rozwiązaniem Umowy. W związku z powyższym IZ RPO WiM zwraca uwagę na terminowe przedkładanie wniosków o płatność (zgodne z Harmonogramem składania wniosków o płatność) oraz usuwanie błędów i braków w terminach określonych przez IZ.
generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga