zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Informacja o powołaniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Powołanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa  Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 
 

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020) został powołany Uchwałą Nr 22/233/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 28 kwietnia 2015 r.

 

Uchwała określa w szczególności:

·          podstawę prawną powołania komitetu;

·          skład komitetu;

·          zadania komitetu.

 

Podstawą prawną powołania KM RPO WiM 2014-2020 jest:

·          rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.;

·          ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;

·          wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z 21 stycznia 2015 r.

 

Komitet monitorujący czuwa nad efektywnością i jakością zarządzania i realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Jest niezależnym ciałem doradczo-opiniodawczym dla Instytucji Zarządzającej RPO WiM     2014-2020 i jednym z elementów procesu zarządzania środkami publicznymi.

W jego skład wchodzą przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz podmiotów spoza administracji (w tym przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych, partnerzy społeczni). W pracach komitetu monitorującego biorą udział również przedstawiciele Komisji Europejskiej pełniąc funkcję doradczą. Ponadto, w posiedzeniach uczestniczą w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji.

Do głównych zadań KM RPO WiM 2014-2020 należy:

·          systematyczny przegląd wdrażania RPO WiM 2014-2020 i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania;

·          analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie RPO WiM 2014-2020, w tym wniosków z przeglądu wyników;

·          konsultowanie i akceptowanie zmian RPO WiM 2014-2020 proponowanych przez Instytucję Zarządzającą;

·          przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji RPO WiM 2014-2020, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie;


Obsługą techniczno-organizacyjną KM RPO WiM 2014-2020 zajmuje się:

Sekretariat KM RPO WiM 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Polityki Regionalnej

Biuro Monitoringu
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn
www.monitoring@warmia.mazury.pl
Tel. 89 52 19 331
Fax 89 52 19 309

 

Kryteria którymi powinny się kierować podmioty delegujące swoich przedstawicieli do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (link: http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=aktualnosc&aktualnosc_id=1341).

 
 


 

 

 

 

 

« na górę

 

Pliki do pobrania

Uchwała (3 636 kB, format: PDF)

Dodano 2015-05-14

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga