zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
punkt informacyjny
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Zaproszenie do składania ofert

Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa, zaprasza do rozeznania cenowego i złożenia oferty na usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów krajowych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2007-2013 nt.: „Pomoc publiczna w projektach współfinansowanych ze środków UE”.

Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Uczestnicy szkolenia: beneficjenci i potencjalni beneficjenci programów krajowych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2007-2013 (grupa 30 osób)
 2. Tematyka: „Pomoc publiczna w projektach współfinansowanych ze środków UE” m.in.: unijne akty prawne definiujące pomoc publiczną, przedsiębiorca jako podmiot pomocy publicznej-definicja MŚP, rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej, obowiązki beneficjenta pomocy publicznej, formy udzielania pomocy publicznej, kryteria podziału pomocy publicznej, pomoc horyzontalna, sektorowa, regionalna, dopuszczalne formy pomocy publicznej, jak sprawdzić czy w danym projekcie występuje pomoc publiczna-test pomocy publicznej.
 3. Czas trwania szkolenia: szkolenie jednodniowe w godzinach 10:00-16:00.
 4. Forma szkolenia: część ogólna (wykłady) + zajęcia interaktywne.
 5. Termin i miejsce szkolenia: jeden dzień w terminie do 19.12 2014.r., Olsztyn.
 6. Szczegółowe warunki realizacji szkolenia, ostatecznie ustalone zostaną podczas negocjacji z wybranym oferentem.
Przykładowa tematyka i program szkolenia: „Pomoc publiczna w projektach współfinansowanych ze środków UE”
 1. Unijne akty prawne definiujące pomoc publiczną.
 2. Przedsiębiorca jako podmiot pomocy publicznej- definicja MŚP.
 3. Rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej.
 4. Obowiązki beneficjenta pomocy publicznej.
 5. Formy udzielania pomocy publicznej.
 6. Kryteria podziału pomocy publicznej.
 7. Pomoc horyzontalna, sektorowa, regionalna.
 8. Dopuszczalne formy pomocy publicznej (pomoc indywidualna, program pomocowy, procedura notyfikacyjna, wyłączenia blokowe, pomoc de minimis).
 9. Jak sprawdzić czy w danym projekcie wystąpi pomoc publiczna- test pomocy publicznej.

Obowiązki wykonawcy zamówienia:
 1. Przygotuje program szkolenia uwzględniającego ww. zagadnienia i jego realizację.
 2. Zapewni odpowiednio wykwalifikowanych trenerów.
 3. Zapewni certyfikaty ukończenia szkolenia.
 4. Zapewni materiały szkoleniowe w formie papierowej i multimedialnej.
 5. Zapewni salę wykładową wraz z odpowiednim wyposażeniem.
 6. Zapewni catering dla uczestników szkolenia, tj. np. co najmniej 2 przerwy kawowe.
 7. Zamawiający zapłaci za rzeczywistą liczbę osób będących na szkoleniu, nie wyższą niż podana Wykonawcy przed szkoleniem.
Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzenia rekrutacji uczestników.

Zamawiający prosi Wykonawcę o nadesłanie do dnia 24 listopada br. drogą elektroniczną na e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl oferty zawierającej: informacje nt. firmy, CV trenerów - w tym informacje wskazujące doświadczenie w zakresie przeprowadzenia szkoleń o podobnej tematyce, ramowy program szkolenia, koszt udziału w szkoleniu jednego uczestnika.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie oceniał następujące przesłanki: doświadczenie trenerów, program szkolenia, cena.
W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikiem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Agnieszką Kowalczyk, Justyną Niedzwiecką tel. 89 521 93 85/86.
Szczegółowe warunki realizacji szkolenia ostatecznie ustalone zostaną podczas negocjacji z wybranym oferentem.
Szkolenie jest w całości finansowane ze środków publicznych co zgodnie z Art. 43 ust. 29 Ustawy od podatku towarów i usług VAT stanowi podstawę do wystawienia za szkolenie faktury bez podatku VAT.
generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Linki | Lista Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2019-10-03 11:23:08

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga