Pobierz w formacie PDF

Patent na projekt – patent na rozwój regionu

Do Państwa rąk trafia nowa edycja biuletynu poświęconego Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Warmia i Mazury. Będzie go można nie tylko przeczytać w formie papierowej, ale także zobaczyć na ekranie smartfona, tabletu czy komputera. Elektroniczne wydanie zostanie wzbogacone o galerie zdjęć oraz filmy. W kolejnych numerach będziemy podsumowywać realizację Regionalnego Programu Operacyjnego, prezentować dobre praktyki w korzystaniu z funduszy UE oraz podpowiadać, jak poprawnie realizować projekty. Nie zabraknie informacji o nowym regionalnym programie.

Dobre praktyki nie tylko inspirują do nowych przedsięwzięć, ale też prezentują właściwe podejście do realizacji i promocji projektów. Autorzy opisują wybrane inwestycje współfinansowane z RPO, a beneficjenci mówią o swoich motywacjach i ścieżkach dochodzenia do celu. W tym numerze więcej miejsca poświęcamy przedsięwzięciom z zakresu turystyki i kultury oraz rozwoju przedsiębiorczości.

Mamy nadzieję, że artykuły eksperckie będą stanowić dla Państwa dobre wsparcie w efektywnym wypełnianiu różnych obowiązków wiążących się z realizowaniem projektów dofinansowanych z RPO. W tym numerze poruszamy temat kontroli projektów. Jak się do niej przygotować? Jakich błędów się wystrzegać przy rozpisywaniu zamówień publicznych, a w wypadku przedsiębiorców – jak prawidłowo stosować zasady.

Realizacja blisko dwóch tysięcy przedsięwzięć wymaga bardzo dużo pracy zarówno od beneficjentów, jak i od Instytucji Zarządzającej oraz instytucji pośredniczących. Jak wykorzystujemy ponad miliard euro z obecnego programu – o tym więcej w rozmowie „Inwestycja w region”. Aby zaprezentować efekty korzystania z RPO Warmia i Mazury, ogłosiliśmy konkurs „Patent na projekt”, w którym wskażemy i nagrodzimy najlepsze i dobrze realizowane przedsięwzięcia. Te, które najbardziej przyczyniają się do rozwoju regionu.

Znajdujemy się w przełomowym momencie – kończy się okres kontraktacji funduszy na lata 2007-2013 i trwa programowanie nowej perspektywy finansowej. Prowadzimy konsultacje społeczne nowej strategii i programu regionalnego na lata 2014-2020. W nowej perspektywie finansowej wzrośnie udział unijnych pieniędzy zarządzanych na poziomie regionalnym. Na Warmię i Mazury najprawdopodobniej trafi prawie 1,55 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jacek Protas
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Warmia i Mazury